Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oodi-palveluja Oodi-konsortiolle ja sen jäsenyliopistoille tuottaa CSC:n Oodi-tiimi, joka on osa Opintohallinnon palvelut -ryhmää (OHA). Oodi-palvelujen lisäksi ryhmässä tuotetaan mm. Joopas- ja avoinyliopisto.fi --palveluja, koordinoidaan kansallisen Raketti-opi-osahankkeen jatkotoimia. OHA-ryhmässä tuotettiin korkeakouluille OILI-ilmoittautumispalvelu, jonka jatkokehitys on myös OHA-ryhmän tehtävänä. Korkeakoulujen yhteisen sähköisen tenttijärjestelmän Examin toteuttamisessa ja kehittämisessä käytetään OHA:n tarjoamaa projektipäällikköpalvelua. 

OHA vastasi 2014 päättyneen ESR rahoitteisen TIPTOP-projektin koordinoinnista. Hankkeessa tuotettiin oppijoille (ja ohjaustahoille) kansallinen, korkeakouluriippumaton malli palvelukokonaisuudesta, joka edistää oppijoiden opintoihin kiinnittymistä, opintojen etenemistä ja tutkintojen loppuun suorittamista. Sähköisen tenttijärjestelmän Tenttiksen jatkokehitysprojekti vuonna 2013 käytti OHA:n projektipäällikköpalveluja. 

.Yliopistojen omia Oodi-liitännäisiä hankkeita, joissa OHA-ryhmä on mukana, ovat mm:

  • KROK-projekti (ILPA-sovellus maksullisen koulutuksen tarpeisiin Oodi-yliopistoille)
  • WS-pilotti Aalto-yliopisto

  • SITNET-projektin rakentaman EXAM-sovelluksen integraatio Oodiin
  • No labels