Skip to end of metadata
Go to start of metadata

WebOodin opetukseen ja kuulusteluihin ilmoittautuminen on ollut käytössä vuodesta 2001 lähtien. WebOodin opintojaksotietoja ja niiden opetustietoja pääsee selaamaan myös ilman kirjautumista WebOodiin. Opetukseen ilmoittautuminen edellyttää kirjautumista.

Oodiin voidaan tallentaa yliopiston kaikki opintojaksoja ja opetusta koskevat tiedot (opettaja, opetusajat ja -paikat, kurssikirjat, sisältö ja tavoitteet jne.). Kun tiedot ovat Oodissa, ovat ne kaikkien opiskelijoiden käytettävissä yhdestä paikasta eikä yliopistojen eri yksikköjen tarvitse pitää yllä erillisiä opetuksesta kertovia sivuja tai oppaita. Yksiköt voivat lisätä omille www-sivuilleen linkkejä WebOodissa oleviin opintojaksoihin. Linkki vie suoraan halutun opintojakson tai kuulustelun tietoihin. Linkkejä voi tehdä myös toisin päin: opetuksen kuvaustietoihin WebOodissa voi laittaa linkin laitoksen www-sivulle.

Oodiin syötetyt tiedot voidaan WebOodin OpasOodi-osajärjestelmän avulla tarvittaessa siirtää Oodista muihin järjestelmiin.

Ehtoja ja rajoitteita opetukseen ja kuulusteluihin ilmoittautumisille

Opetukseen ja kuulusteluihin ilmoittautumiselle voidaan laittaa ehtoja ja rajoitteita. Järjestelmä tarkistaa automaattisesti, että opiskelija täyttää vaaditut ehdot ennen kuin ilmoittautuminen WebOodin kautta sallitaan.

  • Tietystä edeltävästä opintojaksosta on oltava suoritus jotta opiskelija saa ilmoittautua kurssille tai tenttiin.
  • Ryhmäkoolla voi olla yläraja. Jos ryhmä on täynnä, opiskelija voi ilmoittautua varasijalle.
  • Kurssilla voi olla rinnakkaisia ryhmiä, joista vain yhteen saa ilmoittautua. Opiskelija voi vaihtaa ilmoittautumisensa ryhmästä toiseen (jos ryhmässä on tilaa) mutta ei voi
  • ilmoittautua kahteen ryhmään yhtä aikaa.
  • Vain tietyn tiedekunnan opiskelijat saavat ilmoittautua kurssille.
  • Opiskelijan opinto-oikeuden on oltava voimassa.
  • Opiskelijan on oltava läsnäoleva.
  • Opiskelija ei saa olla keskeyttänyt opintojaan.

Esimerkki kurssi-ilmoittautumisen työvaiheista

 1. Laitos syöttää kurssin tiedot Oodiin joko WinOodin tai WebOodin kautta.

2. Kurssi tulee opiskelijoille näkyviin WebOodiin joko saman tien tai seuraavana päivänä. Kurssi voidaan myös julkaista myöhemmin jonain tiettynä päivänä.

3. Opiskelijat ilmoittautuvat WebOodin kautta. Opiskelija voi peruuttaa ilmoittautumisensa, ellei peruuttamista ole erikseen estetty. Opiskelija voi myöhemminkin katsoa WebOodissa omia ilmoittautumisiansa.

4. Laitos voi tarvittaessa lisätä jonkun opiskelijan ilmoittautumisen kurssille WinOodin tai WebOodin kautta (esim. JOO-opiskelijat, joilla ei ole käyttäjätunnusta).

5. Laitos hyväksyy opiskelijat kurssille ja mahdollisesti hylkää jotkut opiskelijat. Oodi voi myös tehdä hyväksynnän automaattisesti, jos opiskelijat otetaan kurssille ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opiskelijat näkevät WebOodissa, että oma ilmoittautuminen on vahvistettu tai hylätty. Lisäksi opiskelijoille voidaan lähettää sähköpostitse tiedote asiasta. Laitos voi tulostaa osallistujalistan opettajan käyttöön. Laitoksen virkailijan sijaan kurssin osanottajien hyväksynnän ja osallistujalistan tulostamisen voi tehdä myös kurssin opettaja.

6. Kurssin loputtua arvosanojen syötössä WinOodissa käytetään pohjana ilmoittautumislistaa. Opiskelijoita ei siis tarvitse hakea yksitellen arvosanojen syöttönäytölle.

Tentti-ilmoittautuminen

Tiedekuntatentissä tai laitoksen tenttipäivänä on tietty joukko opintojaksoja, joita opiskelijoiden on mahdollista tenttiä kyseisenä päivänä. Tenttipäivänä tarjottavien opintojaksojen määrä voi vaihdella muutamasta jopa satoihin opintojaksoihin.

Jotta tentti-ilmoittautumiset voitaisiin tehdä WebOodissa, pitää jokaisesta tentittävästä opintojaksosta tehdä opetustapahtuma. WebOodissa olevalla tenttityökalulla voi tehdä kerralla opetustapahtumat kaikista tenttipäivään kuuluvista opintojaksoista. Jos opetustapahtumien tekemisen jälkeen jokin tenttipäivän tieto muuttuu, tenttityökalulla voi päivittää uuden tiedon kerralla kaikille tenttipäivän opetustapahtumille. Tenttityökalulla voi myös lähettää kaikille tenttiin ilmoittautuneille opiskelijoille sähköpostia. Tentin jälkeen arvosanat syötetään WinOodilla opetustapahtuma kerrallaan samaan tapaan kuin kurssienkin arvosanat.

  • No labels