Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oodi-konsortion työvaliokunta

Oodi-konsortion työvaliokunnan tehtävänä on ohjata ja johtaa konsortion toimintaa johtoryhmän hyväksymän toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti sekä valvoa ja tukea järjestelmän ylläpitoa, kehittämistä ja Palvelusopimuksen (palveluntuottajana CSC) toteutumista. Työvaliokunnan sihteerinä toimii Melanie Lotz, CSC (melanie (at) oodi.fi).

Työvaliokunnan linkit

Työvaliokunnan jäsenet 2020
Linda Gerkmanjäsen, puheenjohtaja
Sanna Kotajärvi-Söderholmjäsen
Sanna Warisjäsen, varapuheenjohtaja
Sari Zittingjäsen
Ari Hovilajäsen
Seija Nevala

1.varajäsen

Silja Pesonen

2. varajäsen

Jukka KohtanenCSC:n asiantuntijajäsen
Melanie Lotzsihteeri  • No labels