Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oodi-konsortio on yhdeksän yliopiston muodostama yhteistyökonsortio, joka vastaa Oodi-opintohallintojärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä. Päätösvaltaa konsortiossa käyttää johtoryhmä, jossa on edustajat jokaisesta mukana olevasta yliopistosta. Operatiivista toimintaa johtaa konsortion työvaliokunta. Oodin ylläpito ja yhteinen kehittäminen rahoitetaan konsortion jäsenyliopistoiltaan keräämillä konsortiomaksuilla.  

Käytännössä konsortion rahoittamia Oodi-palveluja eli ylläpito- kehittämis- ja tukipalveluja yliopistoille tarjoaa Oodi-asiantijoiden tiimi CSC:llä.
CSC:n Oodi-tiimi tarjoaa Oodi-yliopistoille tukipalveluja myös yliopistojen omarahoitteisiin Oodiin liittyviin projekteihin.

Konsortion jäsenyliopistot (2019)

  • Aalto-yliopisto
  • Helsingin yliopisto
  • Itä-Suomen yliopisto
  • Lapin yliopisto
  • Lappeenrannan teknillinen yliopisto

  • Oulun yliopisto
  • Svenska handelshögskolan
  • Taideyliopisto
  • Vaasan yliopisto

 

 


 

 

  • No labels