Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Henkilökohtaisten opintosuunnitelmien tekemistä tuetaan WebOodin OodiHOP-järjestelmällä. Eri pääaineiden ja koulutusohjelmien hops-prosessit voivat olla erilaisia tutkinnon luonteesta (mm. valinnaisten opintojen määrä) ja laitoksen koosta riippuen. Järjestelmässä on pyritty huomioimaan nämä erityispiirteet. OodiHOPS tukee monenlaisia hops-prosesseja, eikä se pakota tietynlaisiin toimintatapoihin.

OodiHOPS tarjoaa opiskelijalle reaaliaikaisen näkymän suorituksiinsa suhteessa tutkintovaatimuksiin, sekä mahdollisuuden aikatauluttaa suorittamattomat opinnot. Tarkoitus on, että opiskelijalla on koko ajan hyvä kokonaiskuva opinnoistaan sekä suunnitelma tulevista lukukausista. Suunnitelman eri tasoille (tutkinto, kokonaisuudet, opintojaksot, lukukaudet) on mahdollista syöttää kirjallisia perusteluja ja pohdintoja valintoihin liittyen, ja suunnitelmia ajankäytöstä.

Opiskelijan ja laitoksen edustajan on mahdollista saada järjestelmästä selkeästi jäsennelty raportti opiskelijan opintojen tilanteesta ja suunnitelmista. Raportti voidaan laitoksen hops-prosessista riippuen palauttaa ohjaajalle (joko sähköisesti tai paperilla) kommentoitavaksi tai sitä voidaan käyttää pienryhmätyöskentelyn, ohjauskeskustelujen tms. tukena.

Laitosten edustajille on WebOodissa oma näkymä opiskelijoiden hopseihin, jolloin ohjaaja voi tarkastella hopsin esim. ohjaustilanteessa ja/tai lähettää kommentteja opiskelijalle järjestelmästä käsin. Ohjaajat voivat myös perustaa ryhmiä ja seurata näin opiskelijoiden hopsien tilanteita sekä hallita omaa ohjaustyötään. 

OodiHOPSin käyttöönotto vaatii tiedekunnilta/laitoksilta tutkintorakennetietojen (kokonaisuuksien valinnaisuudet ja pakollisuudet) syöttämistä Oodiin. WebOodissa on tätä varten oma näyttönsä.

  • No labels