Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

oodi_ekosysteemi.pdf

Kuva päivitetty 25.4.2013. 

 • No labels

3 Comments

 1. Unknown User (epartane@csc.fi)

  - tiedonsiirrot Harekin ja Oodin välillä ovat kahdensuuntaisia eli kuvasta näyttäisi puuttuvan tiedonsiirrot Harekista Oodiin.

  - viranomaistiedonsiirroista puuttuu CIMO

  - henkilöstöhallinnon järjestelmistä (Prima ja Personec ainakin) siirretään Oodiin opetushenkilöstön tiedot

  - VRK:sta siirretään Oodiin henkilön tietoja: hetu, nimi, osoitteet, tarpeen mukaan kotikuntakin; muistelen, että muissakin yliopistoissa kuin vain UEFissa, esim. HY:llä. UEFissa Oodin kantaan vienti toteutettu omilla skripteillä.

  - kirjastojärjestelmään siirretään ainakin UEFissa opintonäytteet ja opiskelijan tietoja; kirjastojärjestelmä jo mainittukin.

  - UEFissa on käytössä Moodle, mutta sinne ei siirretä Oodista tietoja (siksi varmaan ei UEFia mainita ko. kohdassa), vaan käytössä on Kurssikansiot, jonne siiretään Oodista opetustapahtumat ja opiskelijan tiedot. Verkkolevyllä on Opetustapahtuma-kansio, jonne opettajat ja opiskelijat voivat tallentaa materiaalia.

  Lisäksi seuraavat tiedonsiirrot Oodista vastaanottavaan järjestelmään ovat käytössä UEFissa:

  - henkilön tiedot käyttäjätunnushallintaan (IDM), josta Oodiin siirretään opiskelijan sähköpostiosoite

  - opintokohteet (opintojakso, kokonaisuus) WebTallennus -ohjelmaan, joka sisältää sivutoimiset opetusmääräykset ja -laskut sekä opettajien työsuunnitelmat

  - opiskelijatiedot yo-kunnan palvelusovellukseen, joka on tehty talon sisällä accesilla; yo-kunta pääsee katsomaan yo-kuntaan kuuluvista opiskelijoista tietyt tiedot, joista keskeisimpänä lukukausi-ilmoittautumiset

  - opiskelijalle lähetetään sähköpostilla opinto ja arvosana uusista ja muuttuneista suorituksista. Toteutettu omilla skripteillä. Muistelen, että WebOodissa olisi tällainen palvelu olemassa.

  - SoleAHOT (aikaisempi osaaminen) -käyttöönotto suunnitteilla; käyttöön ehkä v. 2013 puolella; tälle vuodelle ei ole siihen budjetoitu

 2. Unknown User (epartane@csc.fi)

  1. 1.    Yliopistoilla käytössä olevat raportointivälineet (muut kuin OracleReports)

  Raportointiväline

  Yliopisto

  Qlikview

  Aalto, VY (käyttöönotossa)
  Aalto/MM: ei sovellu sovelluslogiikkaa vaativaan raportointiin

  Oracle OBIEE

  HY, LUT (käyttöönotossa), UEF (käyttöönotossa)

  Oracle Discoverer

  HY, LUT, SibA, UEF

  Ruby

  HY

  Microsoft BI: SqlServer, SSIS, SSAS, SSRS, Sharepoint

  OY

  SQLPlus

  OY, UEF

  Excel, Pivot-taulukot

  OY, UEF

  SAP

  OY

  Toad

  VY

  LaY:ssa ei käytössä, Hankenilta ei vastausta.

 3. Kiitos Eila, kuvaa muokattu!