Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oodia voidaan käyttää sekä WinOodin kautta että selainpohjaisen WebOodin kautta. WinOodi ja WebOodi käyttävät samaa Oodi-tietokantaa. Tietojen muutokset näkyvät reaaliajassa kummallakin ohjelmalla.

WinOodi

WinOodi on virkailijoiden työkalu. Sillä kirjataan opiskelijoiden perustiedot ja opinto-oikeudet, sekä rekisteröidään kaikki opintosuoritukset ja tutkinnot. WinOodilla voidaan hallita kurssi- ja tentti-ilmoittautumisia. WinOodissa on käytettävissä monia raportteja Oodin tietojen tulostamiseen. Tärkeä osa WinOodia ovat tiedonsiirrot muihin järjestelmiin, esimerkiksi Kelaan, tilastokeskukselle, YTHS:lle ja ylioppilaskunnalle.

WebOodi

WebOodi on alun perin tehty opiskelijan työkaluksi. Nykyisin WebOodi tarjoaa palveluja opiskelijalle, opettajalle ja hallintohenkilökunnalle. WebOodia voi käyttää suomen-, ruotsin- tai englanninkielisenä.

WebOodilla opiskelija voi

•    seurata opintosuorituksiaan

•    tilata epävirallisen suoritusotteen sähköpostiinsa

•    tehdä henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja kommunikoida ohjaajan kanssa

•    katsoa tutkintovaatimuksia ja tarjolla olevaa opetusta

•    ilmoittautua opetukseen ja tentteihin

•    antaa kurssipalauttetta

•    tehtä osoitteenmuutoksen

•    määrätä kenelle hänen yhteystietonsa saa luovuttaa

•    ilmoittautua yliopistoon läsnä- tai poissaolevaksi

Virkailija voi WebOodissa katsoa opiskelijan perustietoja ja suorituksia, sekä hallita kurssi- ja tentti-ilmoittautumisia ja kirjata opintosuorituksia. Lisäksi opintojaksojen perustietojen muokkaus on mahdollista tehdä WebOodilla.

WebOodin palautejärjestelmällä on mahdollista kerätä ja käsitellä kurssipalautetta. Hops eli henkilökohtaisten opintosuunnitelmien teko WebOodin avulla on otettu käyttöön vuonna 2007.

WebOodissa on myös erityisesti opettajan tarpeisiin suunniteltu näkymä omien kurssien hallintaan. Opettaja voi WebOodissa käsitellä omia kurssejaan ja tenttejään. Hän voi muuttaa kurssin tietoja, esimerkiksi kurssikuvauksia ja aikatauluja. Opettaja voi katsoa kurssille ilmoittautuneiden opiskelijoiden tietoja sekä tulostaa osallistujalistan ja kirjata opintosuorituksia. Opettaja voi myös lähettää kurssin opiskelijoille sähköpostia.

Laitokset voivat käyttää WebOodia kurssi- ja tentti-ilmoittautumisten hallintaan sekä kurssipalautteen keräämiseen. Kurssit ja tentit syötetään joko WebOodilla tai WinOodilla, jonka jälkeen ne näkyvät opiskelijoille WebOodissa. Kurssipalautelomakkeet tehdään WebOodissa.

WebOodissa laitoksen virkailijat voivat katsoa opiskelijan perustietoja, ilmoittautumisia ja suorituksia.

WebOodin henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops) perustuu Oodiin talletettuihin tutkintovaatimuksiin. Tutkintovaatimukset tarkoittavat tutkintoon vaadittavia opintoja ja opintokokonaisuuksia, sekä tietoa niiden pakollisuudesta tai valinnaisuudesta. Kun tietyn aineen tai suuntautumisvaihtoehdon tutkintovaatimukset ovat Oodissa, opiskelija voi tehdä hopsinsa näiden tutkintovaatimusten pohjalta.

Opetus ja tutkintovaatimukset voidaan WebOodissa koota opinto-oppaaksi. Opinto-oppaita voivat selata kaikki käyttäjät, sisäänkirjautumista ei vaadita. Tiedot opintojaksoista ja opetuksesta voidaan myös siirtää Oodista johonkin julkaisujärjestelmään paperioppaan tekoa varten.

  • No labels