Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oodissa on perustiedot (nimi, laajuus, vastuulaitos) kaikista niistä opintojaksoista, mitä yliopistossa voi suorittaa. Opintojaksojen tietoja voi täydentää lisäämällä esimerkiksi kuvauksia opintojakson sisällöstä, tavoitteista ja oppikirjoista. Oodissa on myös tietoa annettavasta opetuksesta ja tenteistä (opetustapahtumat).

Laitoksen tai oppiaineen opintojaksot ja opetustapahtumat voidaan koota WebOodiin opinto-oppaaksi. Opinto-opas voi sisältää tietoa myös opintokokonaisuuksista ja tutkinnon rakenteesta. Lisäksi opinto-oppaassa voi olla esimerkiksi ohjeita opiskelijoille ja tietoa laitoksen käytännöistä.

Opinto-opas auttaa opiskelijaa löytämään WebOodista annettavan opetuksen ja tentit, koska kaikki tietyn laitoksen tai oppiaineen tiedot löytyvät kootusti yhdestä paikasta. Opiskelijan ei tarvitse etukäteen tietää kurssien nimiä tai koodeja, vaan hän voi tutustua tarjontaan selailemalla.

Opinto-opas tulee näkyviin opiskelijoille sen jälkeen, kun opas on julkaistu. Myös vanhat oppaat näkyvät opiskelijoille, ellei niitä erikseen käydä muuttamassa ei-julkisiksi. Opinto-oppaiden selailuun ei tarvitse käyttäjätunnusta, vaan niitä voi katsella myös ilman sisäänkirjautumista. Opetukseen ja tentteihin ilmoittautuminen edellyttää sisäänkirjautumisen.

Tutkintorakenteet

WebOodissa voidaan yksittäisten opintojaksojen tietojen lisäksi esittää tietoa tutkinnon rakenteesta. Opintojaksoja voidaan koota opintokokonaisuuksiksi. Kokonaisuuden sisällä opintojaksot voivat olla pakollisia, vaihtoehtoisia tai valinnaisia. Kokonaisuuksia ja opintojaksoja voidaan ryhmitellä erilaisten otsikoiden alle, esimerkiksi pääaineopinnot, sivuaineopinnot ja muut opinnot.

Tutkintorakenteeseen kuuluvat opintojaksot näytetään WebOodissa puumaisesti. Opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen järjestyksen voi määrätä vapaasti.

Opinto-oppaassa näytettävää tutkintorakennetta voi käyttää myös opiskelijoille tarjottavissa hops-pohjissa. Tutkintorakenteesta on hyötyä myös silloin, kun WinOodilla koostetaan opintokokonaisuuksia.

Opinto-opas WebOodissa, paperisena, www-sivuilla vai intranetissä?

WebOodin opinto-oppaalla voi korvata perinteisen paperioppaan, www-sivuilla olevan oppaan tai esim. intranetissä olevan oppaan. WebOodin opinto-opasta voi myös käyttää täydentämään muita oppaita. Tavoitteena kannattaa olla, ettei samaa tietoa jouduta ylläpitämään monessa eri paikassa.

Ulkoiselle www-sivulle tai intranetiin voi tehdä linkin, joka vie WebOodiin tietyn opinto-oppaan tietylle välilehdelle. Linkkejä voi tehdä myös suoraan johonkin opintojaksoon tai opetustapahtumaan. Toisaalta myös WebOodiin voi opinto-oppaan ohjeteksteihin tai yksittäisen opintojakson tietoihin laittaa linkin joka vie ulkoiselle www-sivulle tai intranetiin.

Opintojaksojen ja opetustapahtumien tietoja voidaan siirtää sekä muista järjestelmistä Oodiin päin että Oodista ulos. Tietoja siirretään XML-muodossa.

Opintojaksojen ja opetustapahtumien tietojen siirto Oodiin

Opintojaksojen tiedoista Oodiin voidaan siirtää nimet, laajuudet (minimi ja maksimi, opintoviikko ja opintopisteet), laajuuden alkuperä sekä kuvaustekstit. Opintojaksojen tulee löytyä Oodista eli tiedonsiirrossa ei luoda uusia opintokohteita.

Opetustapahtumien tiedonsiirrossa Oodiin voidaan luoda uusia opetustapahtumia. Siirtoa voidaan käyttää myös olemassa olevien opetustapahtumien päivittämiseen.

Siirrettävät opetustapahtumat eivät voi olla hierarkkisia. Jos Oodiin pitäisi saada siirrettyä hierarkkinen opetustapahtuma (esimerkiksi kurssi jolla on rinnakkaisia harjoitusryhmiä), niin siirrolla kannattaa ensin luoda yksittäiset opetustapahtumat ryhmiä varten, ja sen jälkeen WinOodissa koota ryhmät samaan hierarkiaan.

Opetustapahtumalle ei voi siirtää opiskelijoita. Myöskään oppimateriaalitietoja tai lisätietokyselyitä ei voi siirtää. Muutoin tiedonsiirrolla on mahdollista siirtää kaikki opetustapahtumaan liittyvät tiedot Oodiin.

Opintojaksojen ja opetustapahtumien tietojen siirto Oodista

Oodissa olevaan opinto-oppaaseen kuuluvien opintojaksojen ja opetustapahtumien tiedot voidaan siirtää XML-tiedostoon, josta ne voidaan edelleen lukea johonkin julkaisujärjestelmään. Tiedoista voidaan myös muodostaa WebOodissa HTML, PDF tai RTF -raportti. Näitä raportteja voidaan käyttää paperisen opinto-oppaan teossa siten, että raportti luetaan tekstinkäsittelyohjelmaan tai johonkin taitto-ohjelmaan. Raportissa on tutkintovaatimukset opintojaksoittain. Raportissa on myös jo valmiiksi joitain muotoiluja.

  • No labels