Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Agenda/Muistio (muistio kesken)


Paikka: Zoom

Läsnä:

Aalto: Katri Laaksonen
Hanken: Johanna Gröning
HY: Jaana Sälekari, Leea Sokura, Mikko Salojärvi
Lay: Maarit Tenhunen
LUT: Maiju Järvensivu
OY: Sanna Waris, Jussi-Pekka Huhtamäki, Sari Tossavainen, Aila Kanniainen
TaiY: Heli Rautioaho
UEF: Kaisu Kärkkäinen
VY: Aila Markus, Johanna Passiniemi


CSC - Eila Partanen, Melanie Lotz, Johannes Tuovinen

 • Projektivastaavien ja teknisten tietojen päivitys (Melanie)
 • Muuta tiedoksi
  • WebOodin saavutettavuusauditointi on tehty ja raportti tuli eilen.
  • Raportti ja CSC:n yhdessä toimittajien kanssa tekemä ehdotus toteutettaviksi korjauksiki syksyn 2019 versioon käsitellään johtoryhmässä 27.5. 
 • Käyttäjämäärät ja muu käyttö (Melanie)
  • CSC kerää mm. korkeakoulujen ja ministeriön käyttöön tietoja palvelujen vaikuttavuudesta ja sen mittarina ovat mm. käyttäjämäärät. Aiemmat tiedot Oodin osalta ovat useita vuosia vanhoja. Tarvitsisimme projektivastaavilta 24.5. mennessä (Melanielle) oman yliopiston osalta seuraavat tilastotiedot
  • Oodin käyttäjät vuodelta 2018 tai 2017, jos on tietoa erikseen opiskelijat/henkilökunta, niin plussaa. Tai kirjautujat, jos ei käyttäjämäärää.
  • ILPA:n käyttäjät, jos on tietoa erikseen opiskelijat/henkilökunta, niin plussaa. Tai kirjautuneet haka/suomi.fi, jos ei käyttäjämäärää.
  • ILPA:n kautta haetut opinto-oikeudet kpl tai tai op 2018 tai 2017
  • Varmenne-palvelun otteet/käyttäjät
  • Oodiws-käyttö, missä sovelluksissa käytetään konsortion ylläpitämiä Oodi-rajapintoja
  • Tiedot voi toimittaa sähköpostilla. 
  • Tietoja kerätään: Oodi-konsortion ylläpitämien palvelujen vaikuttavuus (luonnos)
  • Päätettiin avata tiketti OMA-333, joka koskee kuormitus- ja käyttäjätietojen saamista suoraan Oodista.
 • Konsortion johtoryhmän 15.2.2019 päättämät ja hyväksymät dokumentit (Melanie)
  • Toimintakertomus 2018 (tiedoksi)
  • Kuluraportti 2018 (tiedoksi)
  • Toimintasuunnitelma 2019 (tiedoksi)
  • Budjetti ja työlista 2019 (käytiin läpi lyhyesti)
  • Paikka, mistä löytyvät: Toiminnan suunnittelu ja seuranta (osioista 2018 ja 2019)
 • OILI-ilmoittautumispalvelun toiminnallisuuksien käyttöönoton laajentaminen (Eila)
  • OILI-ilmoittautuminen - käyttöönotot opiskelijaryhmittäin yliopistoittain
   • Mikä on kunkin yliopiston roadmap käyttöönotoissa?
  • Onko syytä konsortion enää 2020-2021 varata budjettia lainkaan OKO-integraation kehittämiseen? Uusia ilmoittautujaryhmiä tukevia toiminnallisuuksia ei kannata toteuttaa konsortion rahalla, jos niitä ei otetaa laajasti käyttöön.
   • uusien ominaisuuksien käyttöönotto 2018 ei juurikaan edennyt
   • 2019 eteneekö?
   • Johtoryhmä ei näe järkeväksi varata rahaa muutosten toteuttamiseen, jos ne eivät tule käyttöön
  • Tiedot taulukkoon 23.5. mennessä. Käsitellään johtoryhmässä 27.5.
 • Oodin syksyn version 5.6 aikataulumuutos (Eila)
 • RIKEn käyttöönottosuunnitelmat yliopistoissa (Melanie)
  • Tehtävänanto tietojen keräämiseksi konsortiolle päätöksentekoa varten
   • 23.5. mennessä
   • sähköpostilla Melanielle
  • Konsortion johtoryhmä on allokoinut osan 2019 budjetista Oodi-exit-muutostukeen ja Rike-asioihin. Riken osalta johtoryhmä on päättänyt, että kevätkauden 2019 aikana kartoitetaan Oodi-yliopistojen suunnitelmat koskien ristiinopiskelun käytänteitä ja ristiinopiskelun tukena käytettäviä työkaluja. Tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva siitä, tarvitaanko Oodiin vielä elinkaaren loppumetreillä ristiinopiskelua tukevia muutoksia ja mikälki tarvitaan, niin mitä ne olisivat. Päätöksentekoa varten tarvitaan tietoa sekä tarpeista että aikatauluista, koska Oodiin kehitettävät uudet toiminnallisuudet eivät tulisi olemaan käytössä kovin kauaa.
   • Miten paljon yliopistosi aikoo lisätä ristiinopiskelumahdollisuuksia vuosien 2019-2021 aikana?
   • Millä aikataululla (roadmap?)
   • Mitä kanavia hyödyntäen tarjontaa lisätään (avoimen tarjontana, sivuaineoikeuksia, muilla tavoin)?
   • Miten tarjontaan hakeutuminen ja suoritusten siirto toteutetaan käytännössä?
   • Onko Oodiin kohdistuvia muutostarpeita?
  • Materiaalia
 • Seuraava projektivastaavien kokous
  • 25.9. ellei tule tarvetta aiemmin.
 • No labels