Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Asiantuntijaryhmän taustaa

Yliopistojen aloitteesta on CMB:ssa 29.3.2017 perustettu Siirto-opiskelijaprosessin asiantuntijatyöryhmä. Korkeakouluilla on yhteinen siirto-opiskelijoiden haku Opintopolussa ja ollut viime keväästä alkaen.

Asiantuntijaryhmän tarkoitus

Ryhmän tarkoituksena on saada aikaan prosessikuvaus siirto-opiskelijoiden tietojen käsittelystä alkaen Opintopolusta OILIn ja Oodin kautta VIRTAan asti. Prosessi esitellään muille korkeakouluille tavoitteena saada aikaan yhtenäinen prosessi koko korkeakoulusektorille. Ryhmän tarkoitus ei ole tässä vaiheessa tehdä tarkempia määrittelyjä Oodin tai OILI-Oodi ja Oodi-VIRTA -integraatioiden kannalta. Ryhmän vetäjänä toimii Eila Partanen CSC:ltä.

Ryhmään tarvitaan yliopistojen asiantuntijoita Opintopolun, OILI-Oodi -integraation, Oodi-Virta -tiedonsiirron puolelta sekä jo osana prosessia tunnistetun opintoaikojen laskennan osalta. Prosessi pilkotaan osiin ja osia työstetään pienryhmissä. Pienryhmien tulokset kootaan ja sovitetaan yhdeksi toimivaksi prosessikokonaisuudeksi. Työntulokset esitellään Oodi-yliopistoille CMB:ssa. Prosessikuvauksen esittelystä muille korkeakouluille ja mahdollisille muille tahoille sovitaan erikseen.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen asiantuntijaryhmään päättyy 30.4.2017.

Kokoontumiset

Työ aloitetaan toukokuussa 2017 ja kokoontumiset hoidetaan etäkokouksina. Aloituskokouksessa sovitaan etäkokousten aikataulu. Mikäli ryhmään ei tule riittävästi (5-6 asiantuntijaa) keväälle 2017, niin työ siirretään alkamaan syksyllä 2017.

 

 

 

Työryhmän asiantuntijajäsenet

(tilanne 25.4. ap)

Eija Airio, HY?
Maarit Tenhunen, LAY (erityisesti Opintopolun asiantuntija)
Tarja Pakarinen, UEF

Eila Partanen, CSC (vetäjä)


Pienryhmien asiantuntijajäsenet

Opintoaikojen laskenta:

Jukka Kohtanen, VY (vetäjä)
Aila Kanniainen, OY
Katri Laaksonen, Aalto
Maarit Tenhunen, LAY
Sari Zitting, HY?
Silja Pesonen, UEF

 

 

  • No labels