Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

WebOodin dockerointi-asiaa käsiteltiin Oodin kevään 2019 teknisessä iltapäivässä, jossa asia sai kannatusta.

Että kaikkien ääni saadaan kuuluviin tarvittaisiin yliopistolta kuittaus alla olevaan taulukkoon, että WebOodi voitaisiin alkaa toimittamaan Docker -kontissa.


Miksi?

Perustelut ja tarkemmat asennusohjeet:

Siirtyminen tehokkaampaan jakelutapaan ja WebOodin ympäristön hallintaan tuo mukanaan useita hyötyjä, joista suurimpana on versiopäivitysten helpottuminen. Uuden version käyttöönotto vaatii vain versionumeron päivittämisen konfiguraatiotiedostoon ja konttien uudelleenkäynnistämisen. Tämä lyhentää huoltokatkojen pituutta ja vähentää tarvittavan ylläpitotyön määrää. Kun WebOodi toimitetaan Docker imagena, niin päivitysten hakeminen on huomattavasti helpompaa, kun asennuspakettia ei tarvitse erikseen hakea Confluencesta. Lisäksi tämä yhtenäistää ympäristöjä ja tekee niiden hallitsemisesta helpompaa.

Uuteen jakelutyyppiin siirtyimen ei vaadi lisätyötä, sillä kehitysympäristön kontituksen yhteydessä myös eri yliopistojen jakeluversiot, niin testi- kuin tuotantoversiot on kontitettu. (ainoa pieni lisätyö on harmonisoida logituspolut, mutta sitä nyt ei tarvitse kertoa).

Tämä tulee kuitenkin vaatimaan jonkin verran työtä isäntäpalvelimen provisioinnin muodossa. Vanhaa WebOodin isäntäkonetta on mahdollista käyttää, vaikkakaan molempia versioita ei voi pitää ajossa samaan aikaan. Provisiointiin on olemassa kattavat ohjeet, sekä valmis Ansible Playbook, jonka avulla isäntäkoneet voi valmistella Dockerin käyttöön siirtymistä varten.

Hyödyt

 • Tehokkaampi jakelukanava (git repo + CSC:n Docker registry). 
 • Versiopäivitykset huomattavasti helpompia
 • Yhtenäistää eri yliopistojen ympäristöjä, helpottaa ylläpitoa.
 • Sovellus eristetty isäntäkoneesta, samaa konttia voidaan ajaa missä ympäristössä tahansa.
 • Etupalvelinta on mahdollista ajaa kontissa tai isäntäkoneella.
 • Muutkin Oodin osat on kontitettu (OodiWS, ILPA).
 • Kaikki tarvittava tarvittavat työ on jo tehty, kontitus tehtiin alusta saakka niin geneerisenä, että kehitysversion lisäksi yliopistojen testi- ja tuotantoversiot on jo kontitettu.

Haitat?

Uusi, pelottava teknologia nimeltä Docker.

Vaatii hieman provisiointia (tähän löytyy myös valmis Ansible Playbook, jonka avulla provisioinnin voi hoitaa automatisoitusti mihin tahansa ympäristöön. Löytyy myös kirjallinen ohje CentOS/Red Hat -ympäristöihin).


Katso asennusohjeet ja video sivulta: Weboodin Dockerointi - kontitetun version asennus

Yliopistojen vastaukset

WebOodin voi toimittaa suunnitellun aikataulun mukaan vain Docker-kontissa. Suunniteltu aikataulu löytyy sivulta : 2019 versiot - ROADMAP:

 

Aalto

Hanken/opk

HY/opk

Lappi/opk

LUT

Oulu

Taide/opk

UEF

Vaasa

Kyllä kiitos!
 •  


 •  


 •  


 •  


 •  


 •  


 •  


 •  
 •  


Ei missään nimessä
 •  


 •  


 •  


 •  


 •  


 •  


 •  


 •  
 •  


 • No labels