Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kundtjänst (på svenska)

Opetushallitus järjestää varhaiskasvatuksen tietovarannon asiakaspalvelun. Opetushallituksen Varda-tiimi neuvoo ja opastaa varhaiskasvatuksen järjestäjiä Vardan käyttöönottoon ja käyttöön liittyvissä asioissa.

Palvelemme seuraavasti:

 • Varda-klinikat joka toinen viikko perjantaisin klo 12.00 - 13.00
 • Webinaarit ja koulutukset
 • sähköpostitse virka-aikaan osoitteessa varda@opintopolku.fi. Kun otat yhteyttä sähköpostitse asiakaspalveluun, kerrothan viestissä
  • etu- ja sukunimesi
  • organisaatiosi nimen
  • yhteystietosi
  • Y-tunnuksen yksityisiltä varhaiskasvatuksen palveluntuottajilta


Kundtjänst

Utbildningsstyrelsen ordnar kundservicen för informationsresursen inom småbarnspedagogiken. Utbildningsstyrelsens Varda-team ger råd och hjälper anordnare av småbarnspedagogik med ibruktagandet av Varda och med frågor i anslutning till användningen av Varda.

Vi betjänar enligt följande:

 • Varda-kliniker varannan fredag kl. 12.00 - 13.00
 • Webbseminarier och utbildningar
 • per e-post under tjänstetid på adressen varda@opintopolku.fi. Då du tar kontakt med kundtjänsten per e-post, kom ihåg att ange följande uppgifter i ditt meddelande:
  • ditt för- och efternamn
  • organisationens namn
  • dina kontaktuppgifter
  • FO-numret (i fråga om privata serviceproducenter)


 • No labels