Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Palvelukortti

Palvelun nimi

Organisaatiotietojen hallintapalvelu

Palvelun kuvaus

Organisaatiopalvelu pitää sisällään suomessa ja ulkomailla toimivat suomalaisen koulutusjärjestelmän koulutustoimijat, (koulutuksen järjestäjät ja opetuksen järjestäjät), oppilaitokset ja niiden toimipisteet sekä oppisopimustoimipisteet yhteys- ja kuvailutietoineen. 

Organisaatiopalvelun tietoja hyödynnetään opintopolun sisäisten palveluiden lisäksi Opetushallituksen (ePerusteet, AITU, AIPAL, ASHA, Oikeustulkkirekisteri, KOSKI,) Opetusministeriön (OIVA), Ylioppilastutkintolautakunnan ja KELAn sähköisissä palveluissa.

Toiminnallisuudet (hyväksymistestitapaukset)
 toiminnallisuuksien hyväksymistestitapaukset

Käyttöohjeet

Virkailijan palvelun käyttöohjeet (loppukäyttäjäohjeet)Pääkäyttäjän Organisaatiopalvelun käyttöohje

Tekninen dokumentaatio

Organisaatiopalvelun tekninen dokumentaatio 

Prosessikuvaukset:

  • OKMn QPR-portaali -> Valitse malli -> X.Kokonaisarkkitehtuurimallit -> Prosessikuvaukset_Oppija

Tietomalli:

  • OKMn QPR-portaali -> Valitse malli -> 1.Koulutus_Tiede_Kulttuuri -> Koulutus ja tutkimus -> Koulutus -> Koulutuksen yhteiset arkkitehtuurit -> TOR ja Hakeutujan palvelut-kohdearkkitehtuuri -> Käsitemalli / Tietomalli

Rajapinnat:

Tietokantakuvaukset:

  • Tietokantakuvaukset generoituvat automaattisesti (SQL Fairy) CI-palvelimella master branch buildin yhteydessä. http://nat-dbkuvat.oph.ware.fi/ (organisaatio-service)

Versioitu lähdekoodi:

Linkit palveluun

Hyväksymistestausympäristö (QA): https://testi.virkailija.opintopolku.fi/organisaatio-ui

Tuotantoympäristö: https://virkailija.opintopolku.fi/organisaatio-ui

Yhteyshenkilö

Heidi Bergström (Opetushallitus/Tietohallinto), heidi.bergstrom@oph.fi