Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tällä sivulla julkaistaan jokaisen Varda-klinikan kysymykset ja mahdollisuuksien mukaan niiden vastaukset seuraavan viikon klinikkaan mennessä. Kysymykset ja vastaukset koskevat sen hetkistä tilannetta. Osa kysymyksistä ja vastauksista kopioidaan UKK-listaukseen, josta löytyvät linjausta vaativat asiakokonaisuudet sekä usein esiin nousevat kysymykset mm. Vardan käyttöön liittyen. Ajantasaisin tieto löytyy aina UKK:sta. Usein kysytyt kysymykset tuotetaan myös ruotsiksi.


Varda-klinikka 24.5.2019

Varda-klinikka 17.5.2019

Varda-klinikka 10.5.2019

Varda-klinikka 3.5.2019

Varda-klinikka 26.4.2019

Varda-klinikka 12.4.2019

Varda-klinikka 05.4.2019

Varda-klinikka 29.3.2019

Varda-klinikka 22.3.2019

Varda-klinikka 15.3.2019

Varda-klinikka 8.3.2019

Varda-klinikka 1.3.2019

Varda-klinikka 22.2.2019

Varda-klinikka 15.2.2019


Varda-klinikka 24.5.2019


Kysymys: Emme saa nykyisestä hr-järjestelmästä kaikkia tietoluettelossa mainittuja tietoja. Voiko tietoja, joita ei hr-järjestämästä saa, täydentää käyttöliittymän kautta?

Vastaus: Tätä määritellään parhaillaan. Meillä on tiedossa, että joissakin kunnissa on se tilanne, että tiedot saattavat olla useammassa kuin yhdessä järjestelmässä. Esimerkiksi täydennyskoulutustiedot sijaitsevat muualla. Tämän vuoksi pohdimme, onko mahdollista integroida myös toinen järjestelmä Vardaan vai voiko joitakin tietoja syöttää manuaalisesti käyttöliittymän kautta. Ohjeistamme kuntia ja järjestelmätoimittajia asiasta myöhemmin.


Kysymys: Mistä alkaen koulutustiedot pitää olla?

Vastaus: Virallinen, laissa määritelty käyttöönotto alkaa 1.9.2019. Henkilöstö -kokonaisuuden käyttöönotto kuitenkin lykkääntyy 6-12 kk:lla. Vielä on päättämättä, mistä päivästä lähtien tallennusvelvoite alkaa. Tämä kerrotaan viimeistään Opetushallituksen määräyksessä ja määräyksessä ja ohjeessa, joka koskee henkilöstö-tietojen tallentamista Vardaan.


Kysymys: Olemme nyt siirtäneet toimipaikkoja ja lapsia Vardaan. Olisi mielenkiintoista nähdä miltä tiedot näyttävät teidän päässä sekä vanhemmille.

Vastaus: Huoltajille ollaan tekemässä huoltajien katselunäkymää ja se valmistuu tämän vuoden aikana. Huoltajat pystyvät tällä hetkellä saamaan huollettaviensa tiedot toimittamalla rekisterinpitäjälle tietoselosteesta löytyvän tietojen tarkistuslomakkeen (https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/varda-palvelun-tietosuojaseloste/). Summatasoista raportointia määritellään parhaillaan Vipunen-palveluun (https://vipunen.fi/fi-fi), ja varhaiskasvatustiedot tulevat sinne tulevaisuudessa. Vipunen-palveluun tulee vuosiraportti, joka vastaa aiemmin THL:n tuottamaa vuosiraporttia. Opetushallitus näkee Vardan käyttöliittymässä samat tiedot kuin Varda-pääkäyttäjä.


Kysymys: Onko Koski-katselija (esiopetus) rooli jo käytössä ja voiko siihen hakea jo oikeuksia?

Vastaus: Kyllä on, voit anoa käyttöoikeutta kirjautumalla Opintopolkuun osoitteessa https:://virkailija.opintopolku.fi. Klikkaa sivun yläreunassa omaa nimeäsi ja siirry kohtaan Ano käyttöoikeuksia. Valitse organisaatio ja käyttöoikeus Koski-katselija (esiopetus) ja lähetä käyttöoikeusanomus. Anomuksen käsittelee Opintopolun vastuukäyttäjä tai Koski-pääkäyttäjä.


Kysymys: Tuleeko huoltajien näkymän avautuessa teiltä huoltajille jaettava tiedote + ohje tunnusten saamiseksi? Miten hakevat tunnukset? Onko suunnitteilla kytkentää asiointi.hel.fi-portaaliin?

Vastaus: Huoltajan käyttöliittymään kirjautuminen tapahtuu aina vahvan tunnistautumisen kautta, jossa käytetään suomi.fi-palvelun tuottamaa valtuus -palvelua. Palvelu tarkistaa reaaliaikaisesti, onko henkilöllä oikeus asioida huollettavansa puolesta. Opetushallitus tiedottaa huoltajan käyttöliittymästä käyttöönoton yhteydessä.


Kysymys: Nopealla etsinnällä en löytänyt UKK:sta neuvoa; tuntimäärät on syötetty meillä väärin joidenkin lasten osalta. Miten nämä tiedot voi korjata?

Vastaus: Varhaiskasvatusaikaa ei voi muokata, vaan virheellinen varhaiskasvatuspäätös täytyy mitätöidä ja syöttää uudelleen oikeilla tiedoilla.


Kysymys: Onko sijaishuollossa olevista lapsista ja heidän huoltajatietojensa siirrosta ohjetta?

Vastaus: Vardaan tuodaan ainoastaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajat, ei muita aikuisia. Lisäämme maksutietoja koskevaan ohjeistukseen mukaan sijaisvanhemmat yhtenä tapauksena.


Kysymys: Jäi vaivaamaan tuo varhaiskasvatuksen tuntimäärän korjaaminen ja päätöksen peruminen. Eli meillä tehdään varhaiskasvatuspäätös ensin ilman tuntimäärää ja kun tuntimäärä selviää, se lisätään päätökselle ja tieto siirtyy Vardaan. Eikö se onnistu näin?

Vastaus: Vardassa varhaiskasvatusaika on pakollinen tieto. Tiedot siirtyvät varsinaisesti Vardaan vasta kun varhaiskasvatusaika on lisätty varhaiskasvatuspäätökselle. Kuvaamasi järjestelmätoimittajan tekemä ratkaisu toimii Vardan näkökulmasta ihan OK.


Kysymys: Miksi Varda hyväksyy varhaiskasvatuspäätöksellä varhaiskasvatusajaksi 0 tuntia?
Vastaus: Teknisesti on mahdollista syöttää varhaiskasvatusajaksi 0 tuntia, mutta asiallisesti se on ongelmallista, sillä jos tuntimäärä on 0, lapsi ei ole varhaiskasvatuksessa. Palaamme tarvittaessa tarkemman määrittelyn kera asiaan


Kysymys: Haluaisin tietää, tekevätkö muut kunnat aina uuden varhaiskasvatuspäätöksen, kun lapsen palvelun tarve muuttuu? Meillä tehdään vain maksupäätös. Nyt Vardassa lapsilla näkyy muutoksesta kaksi korttia, mutta samalla tuntimäärällä.

Vastaus: Tästä löytyy OKM:n linjaus ja ohjeistus UKK:sta (https://confluence.csc.fi/display/OPHPALV/Usein+kysytyt+kysymykset#Useinkysytytkysymykset-Tietosis%C3%A4lt%C3%B6;lapsi).


Kysymys: Jos syntyy useita varhaiskasvatussuhteita, miten Vardasta saa luotettavan tiedon lapsimääristä?
Vastaus: Vardan Tietojen katselussa Yhteenveto-näkymässä näkyy jokainen lapsi (lukumäärätieto) vain kerran, riippumatta siitä, montako varhaiskasvatuspäätöstä tai -suhdetta lapsella on.


Kysymys: Mitä tehdään jos lapsi oikeasti tulee Vardaan kahteen kertaan? Esim. ensin oppijanumerolla (tilap.hetu) ja sitten myöhemmin oikealla hetulla?

Vastaus: Mikäli henkilö muodostuu Vardaan vahingossa kaksi kertaa tai jos aiemmin oppijanumerolla lisätty henkilö saa henkilötunnuksen, olkaa yhteydessä Vardan asiakaspalveluun (varda@opintopolku.fi). Nämä poikkeustapaukset korjataan aina tapauskohtaisesti.


Varda-klinikka 17.5.2019


Kysymys: Miten Vardaan merkitään lapset, jotka käyttävät varhaiskasvatusta vuoroviikoin eri kunnissa? Kumpikin kunta merkitsee omassa kunnassa lapselle annetun varhaiskasvatuksen?

Vastaus: Molemmat kunnat vievät tiedot omalta osaltaan Vardaan. Molemmat kunnat tekevät lapsesta siirron. Jos lapsi löytyy jo Vardasta, niin siinä tapauksessa lapsi pitää hakea Vardasta eikä lisätä uutena. (lisätään UKK-osioon)


Kysymys: Miten toimitaan henkilötunnuksettoman huoltajan kohdalla, pitääkö hänet myös yksilöidä?

Vastaus: Huoltaja täytyy yksilöidä ensin, ja hänen tietonsa lisätään Vardaan oppijanumerolla. Yksilöinti tehdään Opintopolussa, oppijanumerorekisterissä.


Varda-klinikka 10.5.2019


Kysymys: Minua kiinnostaa kuinka moni kunta on aloittanut jo tiedonsiirron?

Vastaus: n. 60 kuntaa on suorittanut tiedon laadun testauksen, mutta arviolta 100 kuntaa on aloittanut tiedonsiirron. palveluun sisään kirjautuneita kuntia on n. 280. Toimipaikkoja Vardassa on 4455, lapsia on vajaa 90 000 (kokonaismäärä on n. 240 000).


Kysymys: Onko webinaareja yksityisille perhepäivähoitajille tarkoitus järjestää myöhemmin myös muina aikoina kuin päivällä? Olemme saaneet palautetta, että kellonaika ei sovi työn vuoksi.
Vastaus: Webinaareja lähetetään virka-aikana, mutta julkaisemme materiaalit (pdf) suomeksi ja ruotsiksi sekä webinaarien tallenteet webinaarin sivuilla (https://confluence.csc.fi/display/OPHPALV/Webinaarit+ja+koulutukset) tilaisuuden jälkeen. Muistakaa informoida yksityisiä toimijoita siitä, että keräämme heidän yhteystietonsa oheisen lomakkeen kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/791B15C7A3583948.


Kysymys: Millainen aikataulu on Vardan päässä aakkostamisessa tai muussa lajittelussa, kun yritetään selvittää onko kaikki tiedot siirretty. Satojen toimipaikkojen saatikka tuhansien lasten hakeminen on enemmän kuin haasteellista.
Vastaus: Lasten ja toimipaikkojen aakkostaminen on työn alla ja toteutusta testataan parhaillaan. Muutama korjaus täytyy vielä tehdä, ennen kuin toteutuksen voi siirtää Vardan tuotantoympäristöön.


Kysymys: Haluaisin kertausta varhennettujen/pidennettyjen lasten (eli lasten, jotka aloittavat eskarin ennen varsinaista esikouluikää) osalta, samoin turvakielto lasten kohdalta. Miten nämä merkitään Vardaa varten?
Vastaus: Vardaan ei tuoda erikseen tietoa siitä, onko lapsi varhennetussa tai pidennetyssä varhaiskasvatuksessa. Jos lapsi on esiopetuksessa ja sen lisäksi laajennetussa varhaiskasvatuksesta, Vardaan tuodaan tieto varhaiskasvatuksesta ja Koskeen tieto esiopetuksesta. Jos lapsi on esimerkiksi 20 tuntia esiopetuksessa ja 15 tuntia laajennetussa varhaiskasvatuksessa, Vardaan tuodaan tieto 15 tunnin osalta.

Turvakielto koskee osoite- ja kotikuntatietoa. Jos henkilöllä on Väestötietojärjestelmässä turvakielto-merkintä, hänen kotiosoitteensa ja kotikuntansa ei siirry henkilörekisteriimme, ainoastaan merkintä ”henkilöllä on turvakielto”. Tieto päivittyy joka yö. Vardan käyttöliittymässä ei näytetä henkilöiden yhteystietoja eikä tietoa siitä, onko henkilöllä turvakielto. Huoltajan käyttöliittymän kautta (joka ei ole vielä käytössä) ei pääse tarkastelemaan huollettavansa varhaiskasvatustietoja, mikäli lapsella on turvakielto.


Varda-klinikka 3.5.2019

Aiheena: Esiopetus

Kysymys: KOSKI-palvelun käyttäjäoikeudet - millaisia on käytössä, mistä löytyy ohjeistus?

Vastaus: Ohjeistusta löytyy KOSKI-käyttäjäoikeudet https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=72811519 . Koski-katselijan oikeudet ovat riittävät, mutta tulossa myös Koski-katselija (esiopetus) käyttäjäoikeus. Tämä käyttöoikeus antaa oikeuden ainoastaan esiopetuksen tietoihin.

Kysymys: Milloin varhaiskasvatuksen toimipaikassa olevien lasten esiopetustiedot on tallennettava viimeistään KOSKI-palveluun? Kuntien osalta ja yksityisten palveluntuottajien (yksityisen varhaiskasvatustoimijan) osalta?
Vastaus: Tiedot tulisi siirtää 1.5.19 mennessä pikinmiten. Yksityisten palveluntuottajien osalta toimipaikat tulevat vuonna 2020, ja tiedot siirretään vasta silloin.

Kysymys: Vastaako kunta myös yksityisten varhaiskasvatustoimijoiden osalta esiopetustietojen siirtämisestä KOSKI-palveluun?
Vastaus: Yksityinen palveluntuottaja tuo tiedot Koskeen, ja tietojen tallentamiseen tarvitaan Koski-tallentaja -oikeudet

Kysymys: Miten siirrämme tietoja KOSKI-palveluun, jos meillä on varhaiskasvatuksen toimipaikassa olevien lasten tiedot varhaiskasvatuksen järjestelmässä?
Vastaus: Jos esiopetuksen tiedot sijaitsevat varhaiskasvatusjärjestelmästä esiopetusta koskevat tiedot siirretään sieltä Koski-palveluun.

Kysymys: Meillä on tiedot varhaiskasvatuksen toimipaikassa olevista eskarilaisista sekä varhaiskasvatuksen järjestelmässä että Wilmassa. Kummasta tiedot kannattaa siirtää KOSKI-palveluun?
Vastaus: Kunnan päätös kummasta siirretään, mutta molemmista ei saa siirtää tietoja. Jos vahingossa siirretään molemmista, toisen tiedot pitää mitätöidä.

Kysymys: Esioppilaille tulee merkitä suorituspäivämäärä. Voiko suorituspäivämäärän laittaa etukäteen? Jos voi, niin kuinka paljon etukäteen? Merkataanko kaikille sama suorituspäivä? myös varhennettu opetus ja myöhennettyjen, jotka jatkavat toisen vuoden eskarissa? Käytännössähän kaikki pääsevät eskarista läpi eli saavat suoritusmerkinnän, vaikka jatkaisivat toisen vuoden perään.
Vastaus: 2 vuotisessa esiopetuksessa oleville laitetaan esiopetuksen vahvistuspäivämäärä. 1. vuoden jälkeen ei laiteta mitään vaan tila on kesken. Valmistumispäivämäärän voi tuoda Koskeen etukäteen mutta sitä ei kannata tuoda liian aikaisin esim. n. 2 viikkoa etukäteen on ok. Tämä siksi että mahdolliset muutokset aiheuttavat lisätyötä, jos tiedot siirretään liian aikaisin. Päivämääräksi voi laittaa kaikille valmistuville lapsille saman päivämäärän.

Kysymys: Miten menetellään sellaisten esiopetuksessa olevien lasten osalta, joiden esiopetus toteutetaan ostopalveluna tai palvelusetelillä?
Vastaus: Ostopalveluna ja palvelusetelillä tuotetun esiopetuksen lasten tiedot tuodaan vasta vuonna 2020 Koski-palveluun.

Kysymys: Millaiset oikeudet VARDA-pääkäyttäjille lisätään KOSKI-palveluun esiopetuksen oppilaiden osalta?
Vastaus: Uusi Koski-katselija (esiopetus) käyttöoikeus soveltuu hyvin Varda-pääkäyttäjälle. Pelkkä Koski-katselija oikeus antaa näkyviin kaikki tiedot, ja virkailija pystyy itse rajaamaan opiskeluoikeuden mukaan näkymään vain esiopetuksen tiedot.

Kysymys: Meillä ei ole päiväkodeissa esiopetusta, vaan kaikki esioppilaat ovat koulujen yhteydessä. Mutta ensi syksynä tulee yksi esiopetusikäinen lapsi (maahanmuuttaja, ei pidennetty oppivelvollisuus) päiväkotiin. Miten toimimme hänen kohdallaan Vardassa ja Koskessa?
Vastaus: Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus siirretään Vardaan. Jos lapsi tässä tapauksessa ei ole esiopetuksessa, niin hänen tietojaan ei siirretä Koskeen.

Kysymys: Näkeekö Kosken katselijaoikeuksilla esiopetuksesta virhelistat myös?
Vastaus: Kyllä näkyy.

Kysymys: Mitä tyypillisiä virhetilanteina esiopetuksen tiedoissa on ollut?
Vastaus: Esiopetuksessa skeema on yksinkertainen, joka vähentää virheiden todennäköisyyttä. Ainoat virhe, joka tulee mieleen, on että henkilötunnus ei ole oikeassa muodossa tai päiväkodin OID-tunnus ei ole oikea

Kysymys: Mistä saadaan Primukseen esiopetuksen toimipaikoille Koski-palvelun tunnus/salasana?
Vastaus: Jos kunnassa käytetään koulutustoimijatasoista tunnusta, samaa tunnusta voi käyttää. Jos toimipaikoilla on kunnassa käytössä omat tunnukset, pitää tehdä oma tunnus myös päiväkodeille.
Suositus on, että tehdään päiväkodeille yhteinen oma tunnus, jota käytetään kaikille päiväkodeille. Tunnuksille kannattaa laittaa reilusti voimassaoloaikaa esim. 30 vuotta.
Jos järjestelmätoimittajan käyttöön tehdään tunnus, niin ohjeistasin tekemään oman palvelukäyttäjätunnuksen ja antamaan sille KOSKI-palvelukäyttäjän oikeuden. Kannattaa nimetä tunnus sellaiseksi, jotta on helposti tunnistettavissa ohjelmantoimittajan käytössä olevaksi tunnukseksi. Tietoturvan näkökannalta olisi hyvä lähettää salasana tekstiviestillä ohjelmantoimittajalle.
Koulutustoimijan vastuukäyttäjän oikeuksilla voi tunnuksen luoda ja ohje tunnuksen tekemiseen löytyy linkin KOSKI-palveluun liittyvä käyttäjähallinta kohdasta 2a.

Kysymys: Eroavatko organisaatiorakenteet Koskessa ja Vardassa toisistaan?
Vastaus: Molemmissa on kunta-taso ja sitten tulee koulu/päiväkoti taso.

Kysymys: Tarvitseeko Koski toimipaikkojen tietoja etukäteen? Esim jos päiväkoti aloittaa tulevaisuudessa ja tuodaan etukäteen organisaatiopalveluun.
Vastaus: Opintopolun näkökulmasta toimipaikkoja ei kannata siirtää paljon ennen toiminnan alkamista organisaatiopalveluun. Tuodaan vasta sitten kun toiminta käynnistyy.

Kysymys: Olen yrittänyt tehdä palvelukäyttäjätunnuksia päiväkodille, jossa on yksi esiopetuksen oppilas. Tulee vain virheilmoitus: Sisäänkirjautuminen epäonnistui, väärä käyttäjätunnus tai salasana.
Vastaus: Käyttäjätunnus pitää tallentaa ohjelmaan täysi samalla tavalla, kuin se on Opintopolussa.  Käyttäjätunnuksessa isoilla ja pienillä kirjaimilla on merkitys


  Varda-klinikka 26.4.2019

Kysymys: Koskeeko webinaarit 16.5. ja 20.5. yksityisille toimijoille myös yksityisiä perhepäivähoitajia?
Vastaus: Kyllä, webinaarit ovat kaikille yksityisille toimijoille. Jälkimmäisessä webinaarissa on enemmän tilaa.

 

Kysymys: Siirtyykö lapsen hoitosopimuksen (tai millä nimellä sitä kutsuisi) muutokset takautuvasti? Esim. meillä laskutuksessa lapsen tunnit muuttuvat, jos ne on ylitetty. Tehdään siis uusi sijoitus- ja maksupäätös. Pro Consona pyysi olemaan teihin yhteydessä.

Vastaus: Kyllä, muuttuneet tiedot tuodaan Vardaan siltä osin, kun ne koskevat päätöksellä olevaa tietoa. Jos varhaiskasvatuksen laajuus muuttuu, tehdään uusi päätös, joka tuodaan Vardaan. Takautuvasti ei voi muuttaa Vardaan jo tuotua päätöstä, vaan siinä tapauksessa joudutaan joko mitätöimään edellinen päätös (jos se on virheellinen) tai antamaan päätökselle päättymispäivämäärä ja tuomaan uusi päätös uusilla tiedoilla.

 

Kysymys: Jos Varda tietojensiirto tehdään perjantai-iltapäivänä niin voiko tiedon laadun testauksen tehdä vasta maanantaina? Opetushallituksen ohjeistuksessa oli, että testaus tulisi tehdä samana tai seuraavana päivänä.
Vastaus: Kyllä, tiedon laadun testauksen voi tehdä viikonlopun jälkeen. Pääasia on, että sen tekee mahdollisimman pian ensimmäisten tiedonsiirtojen jälkeen.

 

Kysymys: Toimitetaanko Vardan laadun testausta koskevat tulokset kaikki kerralla eli jos toimipaikat on testattu, mutta lasten tietoja ei vielä ole siirretty, niin odotammeko myös ne tiedot?
Vastaus: Tiedon laadun testauksen voi tehdä osissa siten, että kirjataan havainnot lomakkeelle ja tehdään välitallennus. Raportointia voi jatkaa sitä mukaa, kun tietoja siirretään ja lähettää tiedot meille, kun kaikki tiedot on siirretty ja tiedon laadun testaus tehty.

 

Kysymys: Lapsen varhaiskasvatuksen päättyessä tiedot säilytetään Vardassa 5 vuoden ajan. Jäädytetäänkö tiedot tuolloin, vai päivittyvätkö esim. huoltajien tiedot jos osoite muuttuu, huoltajuustilanne muuttuu, niin koko viiden vuoden ajan?
Vastaus: Henkilötietoihin tulevat muutokset päivittyvät niin pitkään, kuin ne ovat rekisterissä. Vardan taustapalvelu Opintopolku saa tiedot muutoksista suoraan Väestötietojärjestelmästä joka yö. Huoltajan käyttöliittymän käyttämä suomi.fi-valtuutuspalvelu hakee tiedot huoltajista reaaliaikaisesti Väestötietojärjestelmästä.

 

Kysymys: Jos lapselle tehdään 0-tuntisopimus (sijoituspäätös, jossa perhe varaa 0 tuntia hoitoa jollekin kalenterikuukaudelle) jollekin kuukaudelle, meneekö tämä tieto tosiaan virhelistalle? Meillä tämmöinen mahdollisuus kesäajalla.
Vastaus: Minimiarvo Vardassa on 0, eli ei pitäisi mennä virhelistalle Vardan näkökulmasta.

 
Kysymys: Jos on koko kuukauden lomalla eli poissa, pitääkö se ilmoittaa Vardassa?
Vastaus: Jos varhaiskasvatuspäätöstä ja -suhdetta ei päätetä, ei muutosta tarvitse ilmoittaa myöskään Vardaan. Vardaan ei kerätä toteumatietoa. Kannattaa kuitenkin huomioida, että koska Vardaan on tulossa kytkös Kelaan, pitkillä poissaoloilla voi olla vaikutusta kotihoidon tukeen. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa, perhe ei voi saada kotihoidon tukea. Jos perhe on hakemassa kotihoidon tukea Kelasta ja varhaiskasvatussuhde ja -päätös pitää keskeyttää, muutokset tuodaan myös Vardaan.

 

Kysymys: Nyt Vardassa toimipaikat eivät ole missään järjestyksessä. Onkohan siihen tulossa parannusta, että olisivat edes aakkosjärjestyksessä?
Vastaus: Siitä on tehty tehtävä kehitysjonoon, mutta työtä ei olla vielä aloitettu eikä sen toteutusajankohdasta ole vielä tietoa.

 

Kysymys: Toimipisteiden tietoja ei voi isossa organisaatiossa tarkastaa tai hallita jos ne eivät tule aakkosiin. Voisiko toimipisteet saada printattua listana? Voisi tarkistaa tiedot edes siten, kun kunnassa on 400 toimipistettä.
Vastaus: Tällaista toiminnallisuutta ei ole toistaiseksi suunnitteilla ja kaikenlaisia Pdf- ja Excel-toimintoja on pyritty välttämään tietoturva- ja tietosuojasyistä. Jos aakkostaminen auttaa, kehitysehdotuksen voisi nostaa priorisoinneissa korkeammalle.

 

Kysymys: Sama ongelma kun lapset tulevat ihan kuinka vaan. Siihenkin aakkostus olisi hyvä.
Vastaus: Tämä parannus toteutetaan samalla kun toteutetaan toimipaikkojen aakkostus.

 

Kysymys: Mitä "tapahtuu" jos tiedonsiirtoa ei ole tehty ja virheitä korjattu 30.4. mennessä? Meillä siirto ei onnistunut viime viikolla eikä vieläkään ole CGI:tä tullut vastausta missä mennään. En haluaisi viettää vappuaattoiltaa töissä...
Vastaus: Kunnille, jotka eivät ole vielä aloittaneet tiedonsiirtoja/tallennusta, on lähetetty seuraavanlainen viesti: Tietosisältöjen siirtämisen voi aloittaa toimipaikoista. Mikäli saatte jo osan tiedoista eli esimerkiksi juuri toimipaikat siirrettyä 30.4.2019 mennessä Vardaan, katsoo Opetushallitus, että tallentamisvelvoite on aloitettu onnistuneesti. Mikäli kunnallanne on jokin erityistilanne, joka kokonaan estää tallentamasta vaadittuja tietoja Vardaan ensimmäistä kertaa viimeistään 30.4., otattehan yhteyttä Vardan asiakaspalveluun osoitteella varda@opintopolku.fi ja kerrotte erityistilanteestanne tarkemmin.

 

Kysymys: Onko niin, että turvakiellolla merkittyjen lasten osalta Vardassa kukaan ei näe mitään tietoja? Eli ainoastaan raportointi ja tilastointi hyödyntää tietoja, mutta niitä ei näe mistään.

Vastaus: Turvakielto koskee henkilön kunta- ja osoitetietoja. Se tarkoittaa sitä, että turvakiellon alaisten henkilöiden yhteystiedot eivät siirry Väestötietojärjestelmästä lainkaan Vardaan (eikä Opintopolun oppijanumerorekisteriin). Jos henkilöllä on turvakielto, huoltaja ei pääse katsomaan hänen tietojaan huoltajan käyttöliittymän kautta (https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista/toisen-henkilon-puolesta-asiointi). Toimipaikkatiedot siirtyvät Vardaan ja näkyvät saman organisaation virkailijoille, joilla on oikeudet ko. lapsen tietoihin.

 
Kysymys: Miten laajasti Varda on nyt käytössä? Ts. kuinka moni kunta on jo aloittanut siirrot?
Vastaus: n. 50 kuntaa on tehnyt tiedon laadun testauksen ja raportoinut siitä. Vardaan on siirretty n. 40 000 lasta ja 2800 toimipaikkaa. Varhaiskasvatuksen järjestäjiä on kirjautunut Vardaan n. 240.

 

Kysymys: Toimintayksiköt on meillä siirretty, mutta tiedon laadun testauksen voi käsittääkseni tehdä loppuun vasta, kun lasten tiedot on siirretty, vai kuinka?
Vastaus: Voi aloittaa tiedon laadun testauksen ja raportoinnin jo nyt, tehdä välitallennuksen ja jatkaa myöhemmin tai tehdä koko testauksen kerralla, kun kaikki tiedot on ensimmäistä kertaa siirretty.

 

Kysymys: Jos toimipaikan nimen perässä on jokin päivämäärä, niin herjaako ohjelma sitä? Meillä yksi päiväkoti aloittaa toimintansa vasta elokuussa ja nyt päiväkodin nimen perässä siis lukee aloituspäivämäärä, koska näin se näkyy myös perheille hakemuksessa, etteivät luule, että päiväkoti jo toiminnassa.
Vastaus: Numeroiden pitäisi olla sallittuja, mutta pisteitä ei sallita tällä hetkellä. Tämän tiedon nojalla pitäisi sallia myös pisteet. Toimipaikan voi tuoda päivämäärän kera, kunhan ensin sallimme pisteet. Nimi täytyy todennäköisesti korjata jälkikäteen ja se tehdään manuaalisesti suoraan kantaan. Ilmoittakaa nimenmuutos Vardan asiakaspalveluun varda@opintopolku.fi. Mikäli mahdollista, älkää tuoko Vardaan tietoja toimipaikoista, joiden toiminta ei ole vielä alkanut.

 
Kysymys: Toimintayksikön alkaen päivämäärä on laitettava aiemmaksi, kuin yksikkö oikeasti aloittaa toimintansa, jotta huoltajat voivat tehdä sinne kohdistuvia hakemuksia ajoissa. Näin ollen toimintayksikön alkaen päivämäärä tulee Vardaan liian aikaisin, onko sillä merkitystä?
Vastaus: Voitte tallentaa toimipaikat omaan varhaiskasvatusjärjestelmäänne etukäteen ja siirtää ne Vardaan, sitten kun toiminta alkaa virallisesti. Mikäli Koski-palvelu tarvitsee toimipaikan aiemmin esiopetustietoja varten, se tulee tuoda Vardaan.

 

Kysymys: Vieläkö ensimmäisen tiedonsiirron ja testauksen jälkeen tulisi Vardaan siirretyn tiedon näkyä Vardassa (Opintopolku.fi:ssä)?
Vastaus: Kyllä, tietojen pitäisi näkyä Vardassa (virkailija.opintopolku.fi/varda) sen jälkeen, kun ne on sinne siirretty. Mikäli tietoja ei näy, laittakaa viestiä Vardan asiakaspalveluun (varda@opintopolku.fi).

 

 


Varda-klinikka 12.4.2019


Kysymys: Mikä on OPH:n linjaus tuosta aikataulusta tarkemmin: riittääkö, että tiedonsiirrot toimipaikkojen ja lasten osalta aloitetaan 30.4 mennessä, vai tarvitseeko silloin olla jo kaikki tiedot siirretty?

Vastaus: Tavoite on, että kaikki tiedot ehditään tuoda ensimmäistä kertaa 30.4.2019 mennessä. Minimivaatimus on, että tiedonsiirrot tai tietojen tallennus on aloitettu 30.4.2019 mennessä.

 

Kysymys: Hoitaja jää pitkälle virkavapaalle tai vanhempainvapaalle. Tällöin hänellä ei tietenkään ole lapsia hoidossa. Muutetaanko toimipaikan (hoitaja) varhaiskasvatuspaikkojen määrää esim. pitkän virkavapaan/ vanhempainloman/ -vapaan ajaksi? Milloin kysymys on pidempiaikaisesta varhaiskasvatuspaikkojen muutoksesta (usein kysytyissä kysymyksissä antamanne ohje)? 3kk? 6kk? 9kk? vuosi? Meillä on Pro Consona, emme pysty merkitsemään tähän nollaa. ajatuksena, voisiko perhepäivähoitopaikka olla ns. määräaikaisessa keskeytyksessä, ja paikkamäärä olisi silloin 0 tai tyhjä.

Vastaus: Ministeriön laatima vastaus on päivitetty 29.3 klinikan alle, jossa kysymystä alunperin käsiteltiin.


Kysymys: Miten Vardan katselunäkymässä voit "järjestellä" sinne siirtynyttä tietoa? Nyt on äärettömän hankalaa tarkistaa ovatko kaikki toimipaikat siirtyneet Vardaan. Toimipaikkoja voi olla 200 ja ne eivät välttämättä siirry yhtä aikaa...

Vastaus: Uusi Yhteenveto-näkymä on tulossa 15.4., jonka tarkoitus on helpottaa summatason tarkistuksia Vardan katselunäkymässä. Otamme mielellämme palautetta tähän uuteen näkymään liittyen. Lisäksi korjaus sivun päivittymiseen (lapsi-tietojen näkyminen oikeiden toimipaikkojen alla) on tulossa tuotantoon 15.4. Varda on kehittyvä palvelu ja pyrimme lisäämään toiminnallisuuksia, jotka helpottavat tiedon laadun testausta.

 

Kysymys: Onko toimipaikat mahdollista saada aakkosjärjestykseen Vardassa? Asiakaskunta antanut palautetta, että näin ei olisi, meillä järjestelmätoimittajana ei mahdollisuutta nähdä kyseisiä sivuja.

Vastaus: Ei pitäisi olla iso työ. Kirjaamme kehitysehdotuksen ylös ja pyrimme tekemään muutoksen mahdollisimman pian. Lisäämme samaan kehitysehdotukseen myös lasten nimien näyttämisen aakkosjärjestyksessä.

 

Kysymys: Jos olen hakenut Vardan katselunäkymässä käyttöliittymässä toisen päiväkodin tietoja, esim. lapsia, niin vaihtaessa toiseen toimipaikkaan edellisessä haussa haetut lapset jäävät näkyviin.

Vastaus: Tämä on tiedossa oleva ongelma, joka voidaan kiertää päivittämällä sivua toimipaikan vaihtuessa. Tiedot ovat siis Vardassa oikein, ne vain näkyvät käyttöliittymässä väärin. Ensi viikolla (15.4.) tähän ongelmaan tulee korjaus tuotantoon.

 

 

Varda-klinikka 5.4.2019

 

Kysymys: Minua kiinnostaisi tietää, että jos siirto ei onnistu jostain syystä niin onko Vardaan jo toteutettu Kosken kaltainen virheloki, josta näkee mikä siirron on estänyt?  Mistä tämä tieto saadaan, jotta tiedot voidaan korjata ja saada siirto onnistumaan?

Kysymys: Minkälainen on Vardan virheloki? Mistä kunta (pääkäyttäjä) näkee mahdolliset ongelmat tiedonsiirrossa, jotta voidaan ryhtyä toimiin asian korjaamiseksi.

Yhteinen vastaus: Tällä hetkellä Vardan virhelistausta ei ole saatavilla, mutta CSC työstää raporttia tiedon laadun tarkasteluun. Tiedotamme valmistatumisajankohdasta mahdollisimman pian. Järjestelmätoimittajia on ohjeistettu olemaan kuntiin yhteydessä, jos ja kun heille tulee tiedonsiirron yleisistä virheistä. Myös OPH kokoaa yleisiä virheitä omaa sivua, mutta tämäkin on työnalla.

 

Kysymys: Olemme jo siirtäneet asiakaskuntiemme tietoja onnistuneesti ja tiedossa on, että useammalla kunnalla on juuri näitä koulurakennuksissa toimivia esiopetus ja vaka-toimipaikkoja, ja nyt näille on luotu OID-numero. Tuleeko siis kuntien nyt laittaa teille viestiä näistä paikoista/OID numeroista, että ohjeistatte heitä asiaan liittyen?

Vastaus: Kyllä ja ilmoittakaa meille myös, jos koulurakennuksessa toimiva varhaiskasvatuksen toimipaikka olisi jo luotu Vardaan. Postia voi laittaa asiakaspalvelun osoitteeseen varda@opintopolku.fi

 

Kysymys: Kun lapsen hoitosopimus on yhdessä päiväkodissa ja hän käyttää satunnaisesti vuoropäivähoitoa eri yksikössä (rinnakkaissijoitus) riittääkö päätös ja vardasiirto vain varsinaiseen päiväkotiin vai pitääkö lapsella olla kaksi päätöstä varhaiskasvatuksesta sekä varsinaiseen päiväkotiin että vuoropäiväkotiin, ja tehdä molemmista siirrot Vardaan. 

Vastaus: Tässä tapauksessa Vardaan tulee kaksi varhaiskasvatussuhdetta kahteen toimipaikkaan. Tietojen tulkinnan kannalta on helpompaa, jos tiedot ovat merkitty erikseen. Tämä siksi, että sekä vuorohoito-kytkin että päivittäinen varhaiskasvatus kytkin sijaitsevat teknisesti samassa tietokokonaisuudessa, ja ovat toisensa poissulkevia.

 

Kysymys: Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa päiväkodissa klo 17 ja siirtyy vuorohoitopaikkaan, mutta on hoidossa esim. vain klo 17.30 asti. Onko oikein laittaa toiseen sijoituspäätökseen, että ei siirretä Vardaan? Tarkennuksena että päiväkoti menee kiinni klo 17:00 ja toisen varhaiskasvatustoimipaikan tarve riippuu vanhempien työajoista.

Vastaus: Yleisesti Vardaan ei kerätä toteumatietoa vaan suunniteltua tietoa. Jos kyseessä on jatkuva käytäntö ja vuorohoito on suunniteltu osa lapsen varhaiskasvatusta, tieto viedään Vardaan. Jos taas lapsi menee vuorohoitoon puoleksi tunniksi satunnaisesti eikä vuorohoito ole osa lapsen suunniteltua varhaiskasvatusta, tiedon voidaan katsoa olevan ns. toteumaluonteista tietoa eikä tietoa tarvitse viedä Vardaan.

 

Kysymys: Meillä on toiseksi korkein hoitosopimus 139h/4,2=33,09 h/vko ja seuraava tuntimäärä on 140 ja yli. Minkä tuntimäärän mukaan laskemme 140 h ja yli, onko esim. 160/4,2 = 38h/vko, ja merkitäänkö se 40h/vko?

Vastaus: Jos tuntiportaikko on käytössä, olemme ohjeistaneet merkitsemään tuntimäärän Vardaan mahdollisimman tarkkaan ylärajan ylittävistä viikkotuntimääristä. Jos ylintä ei ole tiedossa niin silloin merkitään 40h/vko.

 

Varda-klinikka 29.3.2019

 

Kysymys: Meillä on pidennetyn oppivelvollisuuden saaneet lapset Primuksessa ja heidät on siellä laitettu koulun oppilaaksi. Ovat kuitenkin esiopetusryhmissä varhaiskasvatuksessa (tästä tieto Efficassa), siirtyykö heistä tieto Koskeen kahdesta järjestelmästä vai kuinka toimimme?

Vastaus: Koskeen siirretään tiedot esiopetuksesta, Vardaan tiedot varhaiskasvatuksesta. Koski käyttää Opintopolun organisaatiopalvelussa olevia tietoja, joko Vardan kautta lisättyjä varhaiskasvatuksen toimipaikkoja tai Opintopolun organisaatiopalvelun kautta luotuja oppilaitoksia.

 

Kysymys: Kun kunta järjestää esiopetuslapsille varhaiskasvatusta koulussa/koulurakennuksessa, kuuluuko tämä toimipaikka= koulu siirtää Vardaan?

Vastaus: Jos kyseessä on oppilaitos, jossa järjestetään myös esiopetusta ja varhaiskasvatusta, koulu on todennäköisesti luotu Opintopolun organisaatiopalveluun eikä sitä tulisi luoda uudelleen Vardaan ilman erillistä syytä. Tällä hetkellä Vardan tarvitsemat toimipaikat on kuitenkin luotava Vardan kautta, riippumatta siitä, löytyykö Opintopolun organisaatiopalvelusta jo saman niminen oppilaitos. Mikäli esiopetus järjestetään oppilaitoksessa, lapsen esiopetustiedot tulee siirtää oppilatos-OIDilla. (muokattu 13.5.2019)

 

Kysymys: Mistä voimme tietää onko toimipaikka jo toimitettu organisaatiopalveluun?

Vastaus: Asiaa voi tiedustella joko kunnan Opintopolun organisaatiotietojen ylläpitäjältä tai Vardan asiakaspalvelusta (varda@opintopolku.fi). Jos kyseessä on oppilaitos tai oppilaitoksen toimipiste, se todennäköisesti löytyy Opintopolun organisaatiopalvelusta.

 

Kysymys: Kertaako organisaatiopalvelu osoitteita vai vain nimiä?

Vastaus: Ei vertaa. Organisaatiopalvelussa voi olla useita samannimisiä ja samassa osoitteessa sijaitsevia organisaatioita, jos niillä on eri OID-tunniste.

 

Kysymys: Jos toimipaikka on ilmoitettu Primuksen tiedosta ja nyt vakan tiedosta, se saattaa tulla eri muodossa. Onko tämä OK?

Vastaus: Jos toimipaikka tai oppilaitos löytyy Opintopolun organisaatiopalvelusta, sitä ei pitäisi luoda uudelleen Vardan kautta. Jos taas kyseessä on erillinen varhaiskasvatuksen toimipaikka, se luodaan Vardaan, mistä se siirtyy Opintopolun organisaatiopalveluun. Koski käyttää organisaatiopalvelussa olevia tietoja.


Kysymys: Onko niin, että perhepäivähoitaja ei saa OID numeroa?

Vastaus: Kyllä, vain ne toimipaikat saavat OID-tunnisteen, jotka siirtyvät Vardasta organisaatiopalveluun. Perhepäivähoitajien ja ryhmäperhepäiväkotien toimipaikkatiedot eivät tällä hetkellä siirry Opintopolun organisaatiopalveluun.

 

 Kysymys: Oliko nyt näin, että Varda ei ota kantaa otetaanko Efficasta päätöstiedot sijoitukselta vai päätökseltä, kunhan data on oikein/sitä mitä halutaan.

Vastaus: Kyllä, juuri näin.

 

Kysymys: Hoitaja jää pitkälle virkavapaalle tai vanhempainvapaalle. Tällöin hänellä ei tietenkään ole lapsia hoidossa. Muutetaanko toimipaikan (hoitaja) varhaiskasvatuspaikkojen määrää esim.  pitkän virkavapaan/ vanhempainloman/ -vapaan ajaksi? Milloin kysymys on pidempiaikaisesta varhaiskasvatuspaikkojen muutoksesta (usein kysytyissä kysymyksissä antamanne ohje)? 3kk? 6kk? 9kk? vuosi?

Vastaus: Jos henkilö jää vanhempainvapaalle tai muulle pitkälle vapaalle päiväkodissa ja hänelle hankitaan sijainen, varhaiskasvatuspaikkojen määrään ei tule muutosta. Yleensä näin toimitaan myös ryhmäperhepäiväkodissa.

Jos perhepäivähoitaja jää vanhempainvapaalle tai muulle pitkälle vapaalle, ja tiedetään, että perhepäivähoitaja jatkaa toimintaansa vapaan jälkeen, Vardaan merkitään varhaiskasvatuspaikkojen määräksi 0 ja varmistetaan, että vapaan aikana ko. perhepäivähoitajalla ei ole Vardassa lapsia varhaiskasvatuksessa. Jos perhepäivähoitaja irtisanoutuu, toimipaikka päätetään asettamalla sille päättymispäivämäärä. Se, voidaanko järjestelmään merkitä varhaiskasvatuspaikoiksi 0 on järjestelmäkohtainen asia, josta kannattaa olla yhteydessä järjestelmätoimittajaan.

 

Kysymys: Vastaava kysymys toimipaikkojen suhteen, milloin on kyseessä pidempiaikainen muutos paikoissa, jolloin paikkojen määrää muutetaan?

Vastaus: Jos perustetaan pysyvästi uusi ryhmä tai tilaa tulee pysyvästi lisää, muutos ilmoitetaan Vardaan.

 

Kysymys: Onko kuntien syytä olla kuulolla myös yksityisten käyttöönoton osalta (vrt. palvelusetelikäytännöt)?

Vastaus: Tämä on ensimmäinen info yksityisille varhaiskasvatustoimijoille ja siellä käsitellään kuntien näkökulmasta todennäköisesti tuttua asiaa Vardaan ja Vardan tietosisältöihin liittyen.

 

Varda-klinikka 22.3.2019


Kysymys: Määritelläänkö esiopetusryhmän kooksi 20 vai 21?  Suositushan on 20 koulun yhteydessä toimivissa ryhmissä.

Vastaus: Suositus on esiopetuksen puolella 20, mutta jos esiopetus järjestetään varhaiskasvatuksen puolella, niin sovelletaan, mitä varhaiskasvatuslaissa säädetään päiväkodin ryhmäkoosta ja henkilöstömitoituksesta.

 

Kysymys: Oliko niin, että tilapäisessä (varhaiskasvatussijoituksen kesto enintään 14 päivää) varhaiskasvatuksessa olevien lasten tietoja ei syötetä Vardaan?

Kysymys: Kunta on mukana 5v. maksuttomassa varhaiskasvatuskokeilussa. Lapsella on kaksi päätöstä eli päätös maksuttomasta 5v sekä täydentävästä varhaiskasvatuksesta. Tuleeko Vardaan ilmoittaa tiedot molemmista päätöksistä eli lapsesta tulee 2 ilmoitusta samalta ajalta?

Vastaus: Vardaan otetaan vastaan useampi varhaiskasvatuspäätös eli molemmista päätöksistä viedään tieto Vardaan.

 

Kysymys: Lapselle on tehty päätöksiä Efficassa seuraavasti ja nämä päätökset siirtyvät Vardaan:

1.8.17 - 31.7.22 (siirtyy Vardaan huhtikuussa)

1.8.19 - 31.7.22 (siirtyy Vardaan elokuussa)

Onko molemmat päätökset Vardassa aktiivisia päätöksiä koska päätöksen päättymispvm pysyy samana, Esim. jos tietoja tarkastellaan Vardasta syyskuussa?

Vastaus: Vardan näkökulmasta päättymispäivämäärä voidaan päivittää. Kun tarkempi tieto on saatavilla, niin se päivitetään Vardaan. CSC ja Opetushallitus käyvät vielä läpi, onko validointiin tarpeen tehdä muutoksia. Asiaan palataan tarvittaessa.

 

Kysymys: Päätöksiä voi olla Vardassa maksimissaan kolme kappaletta, entä niissä tapauksissa, kun päätöksiä on neljä, häviääkö esim. vanhin pois?

Vastaus: Varda ei ota vastaan enempää kuin kolme aktiivista varhaiskasvatuspäätöstä. Neljättä aktiivista varhaiskasvatuspäätöstä ei oteta enää vastaan.

 

Kysymys: Yksityisten toimipaikkojen tietojen siirrossa Vardaan erityisesti huolettaa yksityiset perhepäivähoitajat. Kuka siirtää heidän toimipaikkatietonsa Vardaan, siirtääkö kunta vai yksityiset itse? 

Vastaus: Lähtökohtaisesti yksityinen varhaiskasvatustoimija siirtää omat organisaatiotietonsa Vardaan.


 Varda-klinikka 15.3.2019

 

Kysymys: Varhaiskasvatus järjestää muutamassa toimipaikassa myös koululaisten iltapäivätoimintaa. Lapsille tehdään varhaiskasvatuspäätös. Varhaiskasvatuksen maksuja noudatetaan. Siirretäänkö nämä tiedot Vardaan?

Vastaus: Varhaiskasvatuksesta viedään tiedot Vardaan. Vardaan ei viedä koululaisia, jotka ovat iltapäivätoiminnan piirissä. Jos kunnassa tarjotaan koululaisille varhaiskasvatuslain mukaista varhaiskasvatusta, heidät viedään Vardaan. Silloin heille tehdään myös varhaiskasvatuksen maksupäätös (varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki).

 

Kysymys: Me järjestämme varhaiskasvatusta vuororyhmässä alkuopetusikäisille ja ajattelen, että heidän tiedot tuodaan Vardaan. Varhaiskasvatuksen asiakkaita he ovat. Tarve yleensä viikonloppuna tapahtuvasta varhaiskasvatuksesta.

Vastaus: Jos he ovat varhaiskasvatuksen asiakkaita, tiedot tuodaan Vardaan.

 

Kysymys: Tarkistus vielä, tuodaanko palveluseteliasiakkaat (eli lasten tiedot) Vardaan 30.4.2019 mennessä vai vasta 2020?

Vastaus: Lasten tiedot kunta tuo heti ensimmäisen tiedonsiirron yhteydessä. Lasten tiedot tallennetaan 1.1.2019 lähtien.

 

Kysymys: Jos on jo merkitty 41 h/vko, haittaako?

Vastaus: Tämä ei ole ongelma raportoinnin tai tiedon käsittelyn puolella. Jos halutaan että raporteilla näkyy jaottelu 20h tai alle | 20 - 35h | yli 35h akseleilla, niin kaikki arvosta 36h ylöspäin menee samaan kategoriaan. Tiedon laadun puolelta kannustan laittamaan mahdollisimman tarkan luvun. Raportoinnin puolella voidaan tarkastella asiaa tarkemmin, mutta nykyinen poikkileikkauspiste on 35h ja sitä suuremmat. Poikkeuksena mainittakoon, että jos käytössä on tuntivälys, kirjataan aina välyksen ylin tuntimäärä, esim. tuntivälys on 35-40 h, Vardaan kirjataan 40 h.


Kysymys: Toimipaikkoihin liittyvä kysymys. Vardaan ei toimipaikkoja voi tuoda etukäteen, mutta uudet elokuussa aloittavat toimipaikat pitää olla operatiivisessa järjestelmässä (Pro Consona) jotta huoltajat voivat sähköisesti hakea paikkoja ja lasten sijoitukset tehdään jo keväällä. Miten tämä nyt mahtaa pelittää?

Vastaus: Toimipaikat voi tuoda etukäteen mikäli halutaan ja laittaa näin ollen aloituspäivämäärän faktiselle aloituspäivälle. Kannustamme toimimaan "nolla päivää tulevaisuuteen" mekaniikalla jotta vältytään isommilta korjausoperaatiolta jälkikäteen. Se että miten kukin järjestelmäntoimittaja tämän on huomioinut riippuu järjestelmäntoimittajasta. Voi olla myös että operatiiviseen järjestelmään nämä tallennetaan jo etukäteen ja integraatioissa tiedot tulevat meille vasta varsinaisena alkamispäivänä. Eli siis Vardan puolesta ei ole ongelmaa jos toimipaikat toimitetaan etukäteen ellei nimeä tarvitse muuttaa tai toimipaikka ei varsinaisesti aloitakaan toimintaa. Mikäli näihin tilanteisiin törmätään, tulee ottaa yhteyttä OPH:n asiakaspalveluun.

 

Kysymys: Vardasta on tarkoitus siirtää tiedot suoraan KELAan. Onko tälle vielä aikataulua?

Vastaus: Tietoja tullaan luovuttamaan Kelalle 05/2019 lähtien. Tuolloin on tarkoitus aloittaa testaus. Tietoja aletaan luovuttamaan sitten, kun luovutuspalvelu on valmistunut ja tiedonsiirtoja testattu. Esiehto on lisäksi, että Vardassa on kaikki tarvittava tietosisältö. Opetushallitus tiedottaa asian etenemisestä rekisterinpitäjille. Lisätietoja: https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=78154135


Kysymys: Huoltajien ilmoittaminen Vardaan ja perheen kokoon vaikuttavat muut henkilöt, eihän Vardaan siirry tietoa muista aikuisista kuin lapsen huoltajista?
Vastaus: Vardaan kerätään tiedot lasten huoltajista, ei muista henkilöistä kuin lasten huoltajista.


Kysymys: Meillä lapsikohtainen tulo on yleensä elatusapu ja se on laskettu perheen tuloon mukaan. Onko tämä OK?

Vastaus: Elatusmaksu on nimenomaisen lapsen huomioitava tulo. Jos lapsella on sisaruksia, joille ei makseta elatusapua, ko. tuloa ei saa huomioida sisaren tuloissa. Jokaiselle lapselle on tehtävä oma asiakasmaksupäätös, jossa otetaan huomioon huoltajien sekä kyseisen lapsen tulot, ei muiden perheen lasten tuloja.

 

Kysymys: Palveluseteli- ja ostopalvelulapselle tehdään siis Pro Consonaan hoitopaikat: ostopalvelu ja palveluseteli-hoitopaikat ja sinne laitetaan nämä lapset?

Vastaus: Tätä teidän pitää kysyä suoraan Pro Consonan asiakaspalvelusta. Vardaan ko. lasten tiedot siirretään valmiiksi Vardaan luodun ”Ostopalvelu ja palveluseteli Kunnan nimi” -toimipaikan alle.

 

Kysymys: Määritelläänkö ostopalveluiden paikat kuten kunnalliset? Eli tämän mukaan: https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=79078771. Kyseisissä paikoissa on myös yksityistä varhaiskasvatusta joten niiden paikkoja ei siihen lasketa?

Vastaus: Kaikki ostopalveluna ja palvelusetelillä hankitun varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten tiedot viedään Vardassa yhteen toimipaikkaan, ”Ostopalvelu ja palveluseteli Kunnan nimi”. Tietoluettelossa kuvattuja toimipaikkatietoja ei tallenneta Vardaan vuonna 2019 ostopalvelu- ja palvelusetelitoiminnan osalta. Yksityiset varhaiskasvatustoimijat tallentavat toimipaikkatiedot Vardaan 1.1.2020 lähtien.


Varda-klinikka 8.3.2019

 

Kysymys: Kun käytössä on tuntiportaikot, sanotaan mallissa näin:

Lapsen varhaiskasvatusaika on 35 tuntia tai yli. Tällöin kirjataan lapselle varhaiskasvatusajaksi 40 tuntia viikossa. Kun käytössä on tunnit per kuukausi, sanotaan mallissa näin: Tunteja per kuukausi muunnetaan tunteja per viikko seuraavalla jaolla: 4,2. Oliko tuo 40 tuntia per viikko jossain sanottu olevan maksimi määrä mitä viikko tunneiksi voidaan kirjata? En löydä tietoa nyt, mutta muistelen, että sellaisesta olisi ollut puhe. Koskiko se vain tuota mallia, jolloin viikoittaiset tuntiportaat on käytössä? Meillä on käytössä tunnit per kuukausi. Ylimmät portaat ovat 156-170 ja yli 171 tuntia. 170:4,2= 40h/viikko ja tuosta 171 tulee vielä enemmän. Voidaanko merkitä tuosta yli 171 tunnista isompi luku kuin 40? Esim. 210:4,2=50. 

Vastaus: Kun kyseessä on tuntiportaikko ja lapsen varhaiskasvatusaika on "35 tuntia tai yli", lapselle varhaiskasvatusajaksi kirjataan 40 tuntia viikossa. Raportoinnissa kaikki ko. kirjaukset merkitään ”yli 35 tuntia viikossa”. Samalla ohjeistuksella jatketaan.

 

Kysymys: Milloin pidennetyn oppivelvollisuuden päättymispäivästä on tulossa tietoa Kosken sivuille usein kysyttyihin kysymyksiin?

Vastaus: Asiaa kysyttiin viime viikolla Varda-klinikassa ja vastaus löytyy Varda-klinikan klinikkakohtaisista kysymyksistä 1.3.2019 osion alta (https://confluence.csc.fi/display/OPHPALV/Klinikkakohtaiset+kysymykset+ja+vastaukset#Klinikkakohtaisetkysymyksetjavastaukset-01032019). 

 

Kysymys: Varmistan vielä; tehdäänkö aina uusi päätös, kun palvelun tarve muuttuu, varhaiskasvatuspaikka muuttuu. Eli lukeeko Effica päätökseltä muutakin kuin Varda laatikkoon merkityt tunnit.

Vastaus: Vardaan tulee kirjata tieto siitä, kuinka monta tuntia viikossa lapsella on oikeus käyttää varhaiskasvatusta. Se, minne tieto on kirjattu, riippuu mm. siitä, onko kunta rajoittanut varhaiskasvatusoikeutta vai ei. Jos varhaiskasvatusoikeutta on rajoitettu, tieto varhaiskasvatuksen laajuudesta on yleensä kirjattu varhaiskasvatuspäätökselle. Vardaan kerätään tieto varhaiskasvatusoikeuden laajuudesta ja jos laajuus muuttuu, muuttunut tieto viedään Vardaan. Se, miten se kussakin varhaiskasvatusjärjestelmässä kirjataan ja siirretään Vardaan, on asia, josta kannattaa kysyä suoraan varhaiskasvatusjärjestelmän omasta asiakastuesta. Tieto voi tulla sijoitukselta, sopimukselta vai päätökseltä järjestelmästä riippuen.

 

Kysymys: Tarvitsemme vielä tarkennusta seuraavaan asiaan, johon ei löydy suoraa vastausta sivuilta: Esim. lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa ja hänelle myönnetään päätös, jossa hoidon tarve on 17 pv/kk (joka Vardaa varten muunnetaan tuntia/vko muotoon) ja tästä lähtee tieto Vardaan. Puolen vuoden jälkeen hoidon tarve muuttuu 9 pv/kk, josta ei tehdä erillistä päätöstä vaan muutetaan sijoitus Efficaan. Sijoituksen hoitoajoista ei lähde automaattisesti tietoa Vardaan. Täytyykö tästä hoitoajan muutoksesta viedä muuttunut tieto Vardaan? Siinä tapauksessa joudumme tekemään uuden päätöksen, jotta muuttunut hoitoaika päivittyy Vardaan ja se lisää paljon työtä!

Vastaus: Tähän kysymykseen pätee sama vastaus kuin edelliseen, ylläolevaan kysymykseen. Asiasta löytyy myös tarkempi ohjeistus UKK-listauksesta (https://confluence.csc.fi/display/OPHPALV/Usein+kysytyt+kysymykset#Useinkysytytkysymykset-Tietosis%C3%A4lt%C3%B6;lapsi -> Pitääkö Vardan varhaiskasvatusaikaan liittyvien tietojen muutoksista aina tehdä myös erillinen valituskelpoinen päätös?).

 

Kysymys: Missä vaiheessa Vardaan siirretään tiedot esimerkiksi erityisestä tuesta, myönnetyistä kuljetuksista yms. joita tilastokeskus aina kysyy [esiopetukseen liittyen] tilastoinnin yhteydessä?

Vastaus: Asiaa on pohdittu ministeriössä, mutta ko. tietoja ei ole tässä vaiheessa tarkoitus kerätä Vardaan. Osa tiedoista on mm. salassa pidettäviä. Nämä ovat tulevaisuuden kehittämistarpeita, joita on hyvä tuoda esiin. Meidän tiedossa ei ole, että näitä tietoja olisi tilastokeskuksesta kysytty varhaiskasvatuksen osalta, voiko olla kyse esiopetuksen tietosisällöistä 

 

Kysymys: Miten merkitään tunnit esiopetus+varhaiskasvatus -palvelulle? Vähennetäänkö kokonaistuntimäärästä esiopetuksen 4 tuntia?

Vastaus: Esiopetustiedot viedään Koski-palveluun, varhaiskasvatustiedot viedään Vardaan.

 

Kysymys: Varmistan vielä, että onko Vardaan saatava tieto siitä, milloin lapsen varhaiskasvatusoikeutta on rajoitettu? Lapsellahan voi olla laajuus 20 h/vko perheen omasta valinnastakin, jolloin Vardaan siirtyy sama tuntimäärä sekä rajatun oikeuden piirissä olevalle kuin saman tuntimäärän valinneiden perheiden lapsille?

Vastaus: Vardaan ei kerätä tietoa siitä, onko lapsella rajoitettu oikeus varhaiskasvatukseen. Vardaan viedään ainoastaan varhaiskasvatuksen laajuus (tunteja/viikko).

 

Kysymys: Vardassa kunnallinen vakajärjestäjä on velvollinen ilmoittamaan myös palvelusetelin piirissä olevat lapset Vardaan jo 1.1.2019 alkaen. Yksityiselle järjestäjälle ilmoitusvelvollisuus alkaa 1.1.2020. Tämä on sinänsä selvää. Mutta voiko kunnallinen toimija jo nyt ulkoistaa palvelusetelilasten tietojen syöttämisen yksityiselle toimijalle? Siis siten, että yksityinen toimija syöttää tiedot palvelusetelilapsista samaan tietojärjestelmään kuin mitä kunnallinen järjestäjä käyttää ja molempien syöttämät tiedot integroidaan sitten kunnallisen järjestäjän alle? Näettekö ko toimintamallissa jotain ongelmaa, ts. kuuluuko kunnallisen toimijan itse huolehtia ainakin v 2019 loppuun asti, että palvelusetelilapsien tiedot syötetään tietojärjestelmään ja integroidaan Vardaan?

Vastaus: Vuoden 2019 osalta kunta on velvollinen tuottamaan kaikki Vardan tarvitsemat tiedot ostopalveluna ja palvelusetelillä tuotetussa varhaiskasvatuksessa olevista lapsista. Mikäli kunnalla/kuntayhtymällä ei ole tietoja näistä lapsista, on kunta velvollinen hankkimaan tiedot organisaatiolta, joka tuottaa ostopalveluna ja palvelusetelillä toteutetun varhaiskasvatuksen. Vuonna 2020, jolloin Vardaan tallentavat tietoja myös yksityiset varhaiskasvatustoimijat, on mahdollista tehdä tietojen siirtämis-/tallentamistehtävästä Vardaan sopimus sen organisaation kanssa, jolta kunta/kuntayhtymä hankkii ostopalveluna ja palvelusetelillä toteutetun varhaiskasvatuksen. Tällaisessa tilanteessa kunnalla/kuntayhtymällä on edelleen tietojen siirtämis-/tallennusvastuu Vardaan, mutta siirtämis-/tallentamistehtävän Vardaan voi toteuttaa organisaatio, joka tuottaa kunnan/kuntayhtymän ostopalveluna ja palvelusetelillä toteutetun varhaiskasvatuksen.

 

Kysymys: Kahdessa kunnassa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen toisen kunnan varhaiskasvatusmaksusta ei ole välttämättä tietoa (joten periaatteessa maksu voisi olla yhteensä suurempi kuin maksimimaksu), Kenen vastuulla siis on, että eri kunnissa asuvia huoltajia ei laskuteta yhteensä yli maksimimaksun? Meillä on tähän saakka tulkittu, että vastuu on huoltajilla.

Vastaus: Päävastuu on vanhemmilla, mutta informointivelvoite on kunnilla. Kuntien on tiedotettava selkeästi mikä on kunkin kunnan maksimimaksu ja neuvottava huoltajia siitä, miten toimia, jos huoltajille tulee kaksi maksua.

 

 

Varda-klinikka 1.3.2019

 

Kysymys: Koskeeko 1.9.19 henkilöstötietojen tiedonsiirtovelvoite myös kunnan Ostopalveluyksiköitä?

Vastaus: Varhaiskasvatuksen järjestäjillä eli kunnilla, kuntayhtymillä ja yksityisillä varhaiskasvatustoimijoilla (Y-tunnustason toimija) on tiedonsiirtovelvoite oman henkilöstön osalta. Kunnilla ja kuntayhtymillä velvollisuus alkaa 1.9.2019 lähtien. Kuntien ja kuntayhtymien ostopalvelutoiminnan osalta henkilöstötiedot siirretään 1.9.2020 alkaen, jolloin yksityiset varhaiskasvatustoimijat aloittavat ko. tietojen siirtämisen Vardaan. Lisäämme UKK-puolelle henkilöstöön liittyviä kokonaisuuksia lähiaikoina.

 

Kysymys: Olenko ymmärtänyt oikein, että esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta käyttävä lapsi ei yleensä ole kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa, paitsi silloin, jos lapsen varhaiskasvatus kestää yli 5.01h/pvä esiopetuksen lisäksi?

Vastaus: Vardan määritelmän mukaan lapsi on kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa, jos varhaiskasvatusaika on yli viisi tuntia päivässä (5.01 ->), ja varhaiskasvatus tapahtuu arkipäivinä. Lapsi on osapäiväisessä varhaiskasvatuksessa, jos varhaiskasvatusaika on viisi tuntia (5.0) tai alle päivässä, ja varhaiskasvatus tapahtuu arkipäivinä. Lisätietoja: https://confluence.csc.fi/display/OPHPALV/Varhaiskasvatusaika

 

Kysymys: Meillä on hallinnoitavana kolmen eri kunnan Varda-tiedonsiirrot, siirrot tehdään omista kannoistaan. Nyt törmäsimme sellaiseen ongelmaan, että opintopolun kautta ei voi lähettää kutsua kuin vain kerran. Eli nyt käy niin että kahteen kantaan ei kutsua käyttäjäksi saa.

Vastaus: Lähettäkää meille tarkemmat tiedot asiakaspalveluun varda(a)opintopolku.fi, niin tarkistamme että teillä on riittävät käyttöoikeudet. Henkilöllä voi olla oikeudet useamman organisaation tietoihin, eli ei pitäisi olla ongelma, kunhan käyttöoikeudet ovat kunnossa. Tiedonsiirtoja varten tarvitsette yhden tai useamman Varda-palvelukäyttäjätunnuksen riippuen siitä, miten tiedot ovat varhaiskasvatusjärjestelmässänne.

 

Kysymys: Miten pidennettyyn oppivelvollisuuteen liittyvä saakka päivämäärä olisi laitettava, kun se siirretään varhaiskasvatusjärjestelmästä Koskeen? Laitetaanko heinäkuun loppuun sinä vuonna kun oppivelvollisuus päättyy? Entä jos pidennetty oppivelvollisuus päättyykin aiemmin kuin mitä aikanaan varhaiskasvatusjärjestelmässä ilmoitettuihin tietoihin on ilmoitettu?

Vastaus: Koskeen siirretään oppivelvollisuuden aloituspäivämäärä. Päättymispäivämäärää ei tarvitse välttämättä merkitä lainkaan, ellei pidennetty oppivelvollisuus pääty kesken esiopetuksen. Koski tunnistaa loppumispäivämäärän opiskeluoikeuden valmistumispäivästä.

 

Kysymys: Miten tallennetaan esiopetustoimipisteiden muutokset (uudet esiopetustoimipaikat ja päättyvät)? Meillä ei Primuksessa ole aloituspv / päättymispv esiopetustoimipaikoilla, koska Primuksen ohjeissa ei näitä ole vaadittu.

Vastaus: Kaikilla toimipaikoilla on Vardassa alkamispäivämäärä ja mahdollisuus lisätä päättymispäivämäärä. Myös Opintopolun organisaatiopalvelussa annetaan toimipaikoille alkupäivämäärä ja tarvittaessa päättymispäivämäärä. Koski käyttää organisaatiopalvelussa olevia tietoja, eli Primuksessa olevia toimipaikkatietoja ei lähetetä Koskeen. Primukseen liittyvissä asioissa, olkaa yhteydessä Primuksen asiakastukeen.

 

Kysymys: Jos perhepäivähoitajalla on kaksi omaa alle kouluikäistä lasta + kaksi lasta varhaiskasvatuksessa, niin onko toimipaikan lasten määrä 2 vai 4? (Kommentti toisesta kunnasta: merkitsemme järjestelmään 2 paikkaa. Omat lapset eivät ole siinä mukana.)

Vastaus: Jos kunta tekee perhepäivähoitajien omista lapsista varhaiskasvatuspäätöksen, lasten tiedot tulevat Vardaan. Jos lapsille ei tehdä varhaiskasvatuspäätöstä, vaan heidän vanhemmalleen myönnetään kotihoidon tukea, ei näiden lasten tietoja tuoda Vardaan. Perhepäivähoitajien omat lapset on kuitenkin aina otettava huomioon mitoituksessa

 

Kysymys: Meillä on ProConsona käytössä. Toimipaikassa on monta eri ryhmää. Mille toimipaikan ryhmälle tuo paikkaluku viedään?  

Vastaus: Vardaan ei kerätä tietoa ryhmäkohtaisista lapsista, vaan tiedot kerätään toimipaikkatasolla. Vardassa on siis yksi kenttä toimipaikan lapsille per toimipaikka. Mikäli yhteistä toimipaikkatasoista kenttää ei ole Pro Consonassa, olkaa yhteydessä Pro Consonan asiakastukeen.

 

Kysymys: Onko Vardaan siirtynyt paljon tietoja kunnilta?

Vastaus: Varhaiskasvatustoimijoita on kirjautunut palveluun n. 90, siirtyneitä tai tallennettuja tietoja seuraavanlaisesti (tilanne 27.2.2019): toimipaikkoja 83 ja lapsia 1041. Suurimmat volyymit ovat tulleet integraation kautta, mutta myös käyttöliittymätallennuksia on tehty.


Varda-klinikka 22.2.2019

 

Kysymys: Mikä toimipaikan osoite Vardaan välitetään, jos hoitaja ei hoida lapsia omassa kodissaan vaan kiertää hoidettavien lapsien kodeissa? Hänellä on siis useampi työskentelyosoite.

Vastaus: Jos perhepäivähoitoa järjestetään perhepäivähoitajan kotona, käytetään perhepäivähoitajan omaa osoitetta. Jos perhepäivähoitoa ei järjestetä perhepäivähoitajan omassa osoitteessa, osoitteeksi voi laittaa perhepäivähoidon ohjaajan tai muun perhepäivähoidon vastuuhenkilön toimiston osoitteen.

 

Kysymys: Onko palvelusetelin arvosta kertovassa päätöksessä oltava lapsen käyttämä tuntimäärä? Eli jos tuntimäärä muuttuu, niin täytyykö tämä tieto päivittyä myös Vardaan? Vai riittääkö että muuttunut tieto palvelusetelin arvosta siirtyy Vardaan?

Vastaus: Muuttunut tieto tulee siirtää Vardaan.

 

Kysymys: Miten merkitään lapsen sijoituksen viikkotuntimäärä, kun lapsella on kokoaikainen varhaiskasvatus, eli esim. yli 35h/vko? Näillä lapsilla ei ole päätöksellä tietoa montako tuntia lapsi varhaiskasvatusta saa vaan montako tuntia hän vähintään käyttää. Muissa palveluntarpeissa merkitään enintään-tunnit ne voidaan merkitä maksimituntimäärällä. Eli ei voida tallentaa jotain tiettyä tuntimäärää koska siitä ei ole sovittu perheen kautta. Jos merkitsemme alimman tuntimäärän se on sama kuin meillä käytössä oleva askeleen pienempi palveluntarve.

Vastaus:  Vardaan merkitään suunniteltu, päätöksen mukainen varhaiskasvatuksen laajuus, ei toteumatietoa. Tuntiportaikon osalta olemme ohjeistaneet, että mikäli varhaiskasvatustoimija kirjaa päätökseen ainoastaan tuntiportaikon tarkan tuntimäärän sijaan, voidaan kirjata tuntivälyksen ylin tuntimäärä. Varhaiskasvatusajan  ohjesivusto:  https://confluence.csc.fi/display/OPHPALV/Varhaiskasvatusaika.

 

Kysymys: Pitääkö toimintayksikön tiedoissa olla puhelinnumero molempiin kenttiin? Meillä on puhelinnumero 1 ja puhelinnumero 2

Vastaus: Puhelin 1 riittää.

 

Kysymys:  Kun toimipaikka on kerran lähetetty Vardaan, sen nimeä ei voi Vardassa muuttaa.  Jos päiväkodin nimi muuttuu, tätä muutosta ei pysty lähettämään Vardaan. Tämä ilmeisesti liittyy jotenkin Vardan ja Organisaatiopalvelun väliseen tiedonvaihtoon. Miten menetellään perhepäivähoitajien osalta?

Vastaus: Jos nimi muuttuu, ilmoittakaa nimenmuutoksesta Vardan asiakaspalveluun varda@opintopolku.fi. CSC tekee nimenmuutoksen suoraan Vardan kantaan. Lisäksi Opetushallitus tekee tarvittavan muutoksen organisaatiopalveluun. Perhepäivähoitajien ja ryhmäperhepäivähoitajien tietoja ylläpidetään tällä hetkellä ainoastaan Vardan puolella, ei organisaatiopalvelussa.

 

Kysymys: Onko niin että vain VTJ:n mukaiset huoltajat näkevät lapsiensa tiedot?  Jos huoltajalla on lapsia useassa eri kunnassa, niin hän näkee samalla kertaa kaikkien huollettaviensa tiedot kuntatiedosta riippumatta?

Vastaus: Huoltaja-tieto haetaan lapsen tietojen mukana VTJ:stä. Kukin lapsen huoltaja näkee omien huollettaviensa tiedot Oma Opintopolku -palvelun kautta. Lapsen asuinkunta ei ole palvelussa rajaava tekijä.

 

Kysymys: Siirretäänkö Vardaan toimipaikkana henkilö, joka työskentelee perhepäivähoitajan apuna tämän kodissa?

Vastaus: Ei siirretä 1.1.2019 alkaen. Vardaan siirrettävän varhaiskasvatus- ja hoitohenkilöstöä koskeva tietosisältö tarkentuu kevään 2019 aikana.

 

Kysymys: Kun maksupäätöstiedot siirretään Vardaan, eihän ne tiedot näy etähuoltajalle? Maksupäätöstiedot ovat sen talouden tietoja, jossa lapsi on kirjoilla.

Vastaus: Maksupäätöstiedot on liitetty Vardassa huoltajaan, eivät lapseen. Tämä tarkoittaa sitä, että maksupäätöstiedot näkyvät huoltajan tiedoissa, eivät lapsen tiedoissa. Kukin huoltaja voi katsella niitä maksutietoja, jotka häneen liittyvät. Maksun kuukausimäärästä ja sen perimisestä saman tai eri osoitteen perusteella kerrotaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 4 §:ssä.

 

Kysymys: Kuka ja mistä huoltaja-tiedot siirretään Vardaan 1.9.2019 käyttöönotossa?

Vastaus: Lapsen huoltajien tiedot haetaan Väestötietojärjestelmästä (VTJ) Opetushallituksen Oppijanumerorekisteriin (ONR) samalla, kun lapsen henkilö- ja yhteystiedot haetaan Väestötietojärjestelmästä Oppijanumerorekisteriin. Varhaiskasvatustoimija ei vie huoltajien henkilö- ja yhteystietoja Vardaan.

Huoltajuustiedon voimassaolo tarkistetaan Oppijanumerorekisteristä, jonne ajantasaiset tiedot saadaan VTJ:stä.


Kysymys: Mitä ohjeistusta käytetään ilmoitettaessa varhaiskasvatuksen toimipaikan varhaiskasvatuspaikkojen määrä? 

Vastaus: Varhaiskasvatuspaikkojen määrän ilmoittamisessa tulee käyttää tietoluettelossa annettua ohjeistusta.

 

Kysymys: Opintopolun virkailijan Varda-osiossa näkyy nyt kunnilla palveluseteli/ostopalvelupäiväkoti. Toiminnalliseksi painotukseksi on laitettu  palvelusetelitoimijoille steinerpedagogiikka. Miksi näin?

Vastaus: Kyseessä on ”dummy-organisaatio” joka on tehty vain siirtymäkauden ajaksi. Korjaamme kuitenkin tiedot siten, että kasvatusopillisen järjestelmän osalta toimipaikan tiedoissa tulee näkymään ”Ei painotusta”.


Varda-klinikka 15.2.2019

 

Kysymys: Kysymys 1.9.2019 käyttöönotosta: Missä vaiheessa menee valmistelu rajapintojen ja siirrettävien tietojen osalta? Eniten kiinnostaa henkilöstön tietojen siirto.

Vastaus: Henkilöstön osalta tietoluettelot ovat pientä yksityiskohdan viilausta vaille valmiit. Tietoluettelot lähtevät kommenteille kuntiin ja järjestelmätoimittajille viikolla 8. Jos löytyy kuntia, jotka haluavat kommentoida henkilöstöä tai maksupäätöstä koskevia tietoluetteloita, niin ilmoittakaa siitä Liisi Hakalistolle (etunimi.sukunimi [ a ] minedu.fi). Kommentointipyyntö tullaan lähettämään ainakin niihin kuntiin, jotka ovat mukana Vardan ohjausryhmässä sekä ns. Kuusikko-kuntiin.

 

Kysymys: Haluaisin vielä tarkennusta seuraavaan asiaan: Edellisessä klinikassa sanoitte, että lapsi, jonka hoitoaika vaihtelee niin, että lapsi on esimerkiksi hoidossa 8 h ma-ti ja ke 4 h (eli hoitoaika viikossa on 20 h) on kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa, jos kokopäivähoitopäiviä on enemmän kuin osapäiväisiä. Kuitenkin toimintatilastossa osa-aikaiseksi lapseksi tulee laskea lapsi, jonka viikoittainen hoitoaika jää alle 25 tuntiin. Onko tässä nyt joku ristiriita? Kyseessä sosiaalipalvelujen toimintatilasto, johon kerätään varhaiskasvatuksen tiedot.

Vastaus: OKM tarkistaa asian ja palaa asiaan.

 

Kysymys: Onko henkilöstötietojen tietoluetteloon tulossa tarkempia määrittelyitä henkilöstön tutkintotietojen osalta? Tarve olisi tutkintokoodistolle, jonka avulla voisi tehdä mielellään jo nyt valmistelutyötä tutkintotietojen tallentamiseksi henkilöstöjärjestelmään.

Vastaus: On tulossa tarkempi koodisto. Jos kunnissa on käytössä jotain tutkintokoodistoa omasta takaa, niin OKM olisi niistä kiinnostunut. Voitte ilmoittaa siitä Liisi Hakalistolle (etunimi.sukunimi [ a ] minedu.fi). 

 

Kysymys: Olisko mahdollista näitä tutkintotietoja henkilöstön osalta siirtää esim. Opintopolusta/Koskesta? Siellähän on jo näistä tietoa.

Vastaus: Tutkintorekisterien käyttöä ollaan harkittu, mutta haasteena on, että Koskesta saadaan ammatillisen puolen tutkinnot vasta vuodesta 2018. Korkeakoulututkinnot saadaan jo aikaisemmalta ajalta, ei kuitenkaan välttämättä riittävän pitkältä ajalta. Tiedon saatavuuden kannalta on haasteita.

 

Kysymys: Miten määritellään tilapäinen henkilöstö?

Vastaus: Alustavassa tietoluettelossa se määritellään niin, että henkilö, jonka työsuhde kestää alle 30 vuorokautta, on tilapäinen työntekijä.

 

Kysymys: Mihin käyttötarkoitukseen tätä tilapäisen henkilökunnan lukumäärää pyydetään?

Vastaus: Kiinnostuksen kohteena on mm. se, jos tietyissä toimipaikoissa suuri osa henkilökunnasta on säännöllisesti tilapäistä. Tieto halutaan myös siksi, että pelkkä tieto vakituisesta ja määräaikaisesta henkilöstöstä on aika suppea.

 

Kysymys: Varhaiskasvatusaika-sivustolla kuvatuissa esimerkeissä 151 h/kk ylittävä esimerkki on epäselvä, kun se on niin lähellä edellistä 131-150 h/kk esimerkkiä. Voisiko sitä muuttaa?

Vastaus: Voimme muuttaa esimerkkiä. Tavoitteena on ollut ohjeistaa, miten hahmotetaan erot päivittäisen ja osaviikkoisen sekä kokopäiväisen ja osapäiväisen varhaiskasvatuksen osalta. Todellisuutta Vardaan tuotava tieto ei joka tapauksessa täysin vastaa, sillä sinne kirjataan vain suunniteltu tieto, ei toteumaa.

 

 

 

 

 

 

  • No labels