Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Testitapauksen tila: tuotannossa

Testitapauksen nimi

Koodien selaaminen

Palvelu

Koodistopalvelu

Käyttäjät

Koodiston katselija, koodiston käyttäjä, koodiston ylläpitäjä, koodiston omistaja, rekisterinpitäjä

Esiehdot

Koodistossa on koodeja

Jälkiehdot

 

Tyypillinen työnkulku

NumerointiTyönkulkuOdotettu tulos
1Avaa "Koodiston ylläpito" -näyttö 
2Avaa haluamasi koodisto 
3Valitse montako koodia listalla näytetään ja valitse näyttämisjärjestysValitun koodistoversion tiedot näytetään koodiston katselunäytössä, jossa koodiston koodit on listattu koodiarvon, nimen tai version mukaisessa järjestyksessä. Sivutustoiminto näyttää kuinka monella sivulla koodeja on.

Vaihtoehtoiset työnkulut ja poikkeustilanteet

NumerointiTyönkulkuOdotettu tulos
   

Erityisvaatimukset

 

Huomioita