Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Koodistopalvelun kuvaus

 
Koodistopalvelu on toteutettu osana Oppijan verkkopalveluita (nyk. Opintopolku) sekä palvelukokonaisuuden sisäiseen että organisaatioasiakkaiden käyttöön. Palvelukokonaisuus on voimakkaasti riippuvainen erilaisista tiedonsiirroista ja näiden luotettavuuden sekä yleisen toimivuuden kannalta on välttämätöntä, että keskitetyissä palveluissa ja asiakasorganisaatioissa on käytössä samat koodistot.
Koodistopalvelun määrittelyn lähtökohtana on käytetty osittain JHS-koodistot ja luokitukset työryhmän tekemää koodistopalvelun vaatimusmäärittelyä.
Palvelu on toteutettu Oppijan palvelukokonaisuuden teknologiatuotelinjausten mukaisesti avoimen lähdekoodin tuotteilla. Koodistopalvelussa käytetyt teknologiat on kuvattu palvelun teknisessä dokumentaatiossa. Palvelu julkaistaan avoimen lähdekoodin lisenssillä, joten se on kaikkien kiinnostuneiden hyödynnettävissä.

Koodistopalvelun arkkitehtuurin nykytila 2016:

Koodistot noudetaan keskitetystä palvelusta paikalliseeen tietojärjestelmään joko web-käyttöliitymän kautta ("manuaalinen tiedonsiirto") tai automaattisena tiedonsiirtona rajapinnan kautta (rajapinnat ovat tyyppiä REST/XML, REST/JSON ja SOAP. SOAP-rajapinta poistuu hiljalleen käytöstä ja sen ylläpito on jo lopetettu). Koodistoja voidaan ladata (upload) ulkoisestä lähteestä myös sekä web-käyttöliittymän että teknisenä käyttöyhteytenä tiedonsiirtorajapinnan kautta. Tarvittavista koodistoista tallentuu paikalliselle tasolle kopio. Tällä hetkellä muutokset on mahdollista kysellä muutosrajapinnan kautta joko versionumerolla tai päivämäärällä vertaamalla. Pidemmän aikavälin tavoitteena toteutetaan lisäksi koodistojen käyttäjien rekisteröinti (rajapintojen käyttäjät ja Opintopolun virkailija-käyttäjät) ja tähän toteutukseen liitetään automaattiset viestit koodistoihin tehdyistä muutoksista. 

   

 

 

Palvelussa ylläpidettävät koodistot ja niiden hallinta:

Yhtenäisten koodien avulla eri toimijoiden kuten esimerkiksi Opetushallituksen ja Tilastokeskuksen tiedot voidaan tarvittaessa yhdistää. Yhtenäisten koodien avulla eri järjestelmien välinen tiedonsiirto voidaan mahdollistaa (esim. koulutuksen järjestäjien omat järjestelmät, opintohallintojärjestelmät).
Opintopolun osana koodistopalvelu on keskitetty tallennus- ja hallintapaikka koodistoille, jonne voidaan tuoda myös ulkopuolisten toimijoiden koodistot. Koodistoa ja luokituksia käytetään pohjatietoina ylläpidettäessä Opintopolku-palvelukokonaisuuden muita tietoja (organisaatiotiedot, tarjontatiedot jne.). Koodistoa ja luokituksia käytetään pohjatietoina myös tiedon hakutilanteissa ja raportti- ja tilastotietojen luokittelutietoina. Mikä tahansa tieto, joka voidaan esittää valikossa valittavana vaihtoehtona, voi muodostaa koodiston.
Tilastokeskus hallinnoi ja ylläpitää kansallisia opetushallinnon käytössä olevia koodistoja (esim. koulutusluokitus, oppilaitostyyppi, omistajatyyppi, oppilaitoksen tunnuskoodi, tutkinto), kansainvälisiä ja kansallisia koodistoja (esim. maakoodit, kielikoodit, sekä alueelliset koodit). Viralliset maa- ja kielikoodit perustuvat ISO-stadardiin, joten ne tulee hankkia SFS:ltä. Itella hallinnoi postinumero- ja postitoimipaikkakoodistoa.
Opetushallitus hallinnoi ja ylläpitää tutkintotietoja, osaamisaloja ja tutkintonimikkeitä koodeineen OKM:n antamien asetusten mukaan.  Tutkintotietoja ylläpidetään koulutusluokitusten mukaisesti. Keskitettyjen palveluiden tarjontatietojen sisältötuotanto tuottaa myös tietoja osaksi koodistoa.  Opetustoimen koodistoja voivat olla mm. hakeutujan palveluissa oppijalle luotava yksilöivä opiskelijatunnus, tutkintoluokitus, tutkintorakenteen osat, koulutuksen järjestäjät, koulutuksen tuotantoyksiköt/oppilaitokset.
OPH ylläpitää Opintopolun koodistoja manuaalisesti siltä osin, kun koodistoja ei ole saatavilla muilta toimijoilta automaattisesti.
Koodistoa voi selata ja ylläpitää. Koodiston yksittäisiä koodeja voi selata ja ylläpitää. Koodistopalvelulla voi hallinnoida hierarkisia koodistoja sekä linkittää toisiinsa semanttisesti samaa tarkoittavia koodeja (rinnasteisuus).
Koodiston voi ladata paikalliseen käyttöön tai sen voi kopioida rajapinnan avulla. Koodisto voidaan tuoda ulkoisesta lähteestä selaimella tai rajapinnan avulla.

Roolit

Käyttöoikeusryhmä

Kuvaus

Käyttöoikeudet 

Käyttöoikeus/rooli

Organisaatio

Rekisterinpitäjä

Koodistopalvelun tekninen ja hallinnollinen pääkäyttäjä.

Oikeus tehdä kaikkia toimenpiteitä.

CRUD

Hallinta (kaikki organisaatiot)

Koodiston ylläpitäjä

Voi olla koodiston omistaja ja/tai tekninen ylläpitäjä

Oikeus muokata koodistoja

CRUD

Tietty käyttäjäorganisaatio

Esiintyy useissa käyttöoikeusryhmissä

koodistoja jollain tavalla hyödyntävä käyttäjä.

Oikeus ladata ja katsella kaikkia koodistoja

READ

Tietty käyttäjäorganisaatio

Koodiston katselija (rajapinnan käyttäjä)

Rekisteröimätön käyttäjä joka tarkestelee koodistoja ja koodeja. Kuka tahansa koodistoista kiinnostunut.

Oikeus katsella koodistoja ja koodeja

Ei käyttäjähallinnan rooli

 

  • No labels