Skip to end of metadata
Go to start of metadata

FORMAATTI:


Koodistokohtainen metatietoMääritelmä

 

yksilöivä tunnus

koodiston URI-tunnus

 

nimi

koodistoa kuvaava lyhyt, selväkielinen nimi

 

kuvaus

koodiston sanallinen kuvailu

 

versio

koodiston versionumero

 

viimeinen päivitys

koodiston metatietojen viimeisen päivityksen ajankohta

 

voimassaolon alkamisaika

ajankohta, jolloin koodisto voidaan ottaa käyttöön

 

voimassaolon päättymisaika

ajankohta, jolloin koodiston käyttö tulisi lopettaa

 

käyttöohje

koodiston käyttöä tai koodien muodostamista kuvaava ohje

 

käsite

koodistoa vastaavan käsitteen URI-tunnus (esim. viittaus jhsmeta.fi- tai yso.fi -palvelun käsiteartikkeliin)

 

kohdealue

julkisen hallinnon toiminnallisen kokonaisuuden osa, johon koodisto kuuluu

 

kohdealueen osa-alue

julkisen hallinnon toiminnallisen kokonaisuuden osan tarkennus

 

toimintaympäristö

konteksti, jossa koodistoa käytetään (kohdealuetta tai sen osaa tarkentava)

 

tarkentaa koodistoa

linkki toiseen koodistoon, jota tämä koodisto tarkentaa

 

tila

koodiston käsittelyn vaihe (luonnos, hyväksytty, passiivinen)

 

huomioitava koodisto

linkki toiseen koodistoon, jonka semanttinen merkitys on tämän koodiston merkityksen kannalta huomionarvoinen

 

koodiston lähde

koodiston alkuperän kuvaus

 

sitovuustaso

koodiston käytön sitovuus

 

omistaja

koodiston omistava taho (organisaatio)

 

lukittu

kytkin, joka kertoo, voiko koodistoa muokata muu kuin pääkäyttäjä

 

Koodin metatiedot

Koodikohtainen metatieto

Määritelmä

 

yksilöivä tunnus

koodin URI-tunnus

 

koodiarvo

tunnus, joka yksilöi koodin koodiston sisällä

 

nimi

koodia kuvaava selväkielinen nimi

 

kuvaus

koodin sanallinen kuvailu

 

lyhyt nimi tai lyhenne

koodia kuvaava lyhyt selväkielinen nimi tai kirjainyhdistelmä

 

viimeinen päivitys

koodin metatietojen viimeisen päivityksen ajankohta

 

voimassaolon alkamisaika

ajankohta, jolloin koodi voidaan ottaa käyttöön

 

voimassaolon päättymisaika

ajankohta, jolloin koodin käyttö tulisi lopettaa

 

käyttöohje

koodin käyttöä kuvaava ohje

 

käsite

koodistoa vastaavan käsitteen URI-tunnus (esim. viittaus jhsmeta.fi tai yso.fi palvelun käsiteartikkeliin)

 

koodiston yksilöivä tunnus

koodin sisältävän koodiston URI-tunnus

 

hierarkian taso

sen tason numero, jossa koodi sijaitsee hierarkkisessa koodistossa

 

sisältää merkityksen

luokkaan kuuluvien objektien ominaispiirre tai nimi (erityisesti luokittelevissa koodistoissa)

 

ei sisällä merkitystä

luokkaan kuulumattomien objektien ominaispiirteet tai nimet sekä linkki oikeaan luokkaan nimi (erityisesti luokittelevissa koodistoissa)

 

huomioitava koodi

linkki toiseen koodiin, jonka semanttinen merkitys on tämän koodin merkityksen kannalta huomionarvoinen, koodien suhdetta selittävä teksti

 

sisältää koodiston

koodisto, joka sijaitsee hierarkkisessa koodistossa tämän koodin alla

 

tila

koodin käsittelyn vaihe (luonnos, hyväksytty, passiivinen)

 

  • No labels