Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opintosuoritukset ja opiskeluoikeudet kootusti valtakunnallisessa palvelussa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnisti yhdessä Opetushallituksen kanssa kehittämishankkeen, jonka tuloksena syntyi todennetun osaamisen rekisteri joka muodostaa viranomaisen todentaman osaamisen päätietovarannon. Tietovaranto sisältää tiedon kunkin oppijan todennetusta osaamisesta, yksittäisestä opintosuorituksesta tutkintotasoon asti. Tietovaranto sisältää tiedon myös tiedot oppilaiden opinto-oikeuksista. Tietovaranto sisältää myös kuvauksia suoritetun tutkinnon keskeisistä sisällöistä ja osaamisvaatimuksista. Tietovarannon tietoja voidaan hyödyntää monipuolisesti esimerkiksi opintojen ja osaamisen kehittämistoimien suunnittelussa ja henkilökohtaistamisessa, aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa, työnhaussa, opintojen etenemisen ja koulutuksessa läsnäolon seurannassa, koulutuksen rahoituksen laskennassa, koulutusta koskevien tilastojen laadinnassa ja koulutuksen arvioinnissa.

Todennettu osaaminen kootaan yhteen tietovarannoista ja rekistereistä, jolloin muodostuu Kansallisten opiskeluoikeuksien ja suoritusten keskitetty integraatiopalvelu (Koski). Koski-palvelu helpottaa ja sujuvoittaa asiointia sekä vähentää eri hallinnonalojen päällekkäistä virkatyötä. Kansalaiset ja viranomaiset saavat tarvitsemansa tiedot luotettavasti yhdestä paikasta. Lisäksi suoritustiedot ovat pitkäaikaisesti, turvallisesti ja luotettavasti kansalaisen saatavilla. Tietovarannosta voidaan jakaa tietoja luotettavasti niitä toiminnassaan tarvitseville viranomaistoimijoille (esimerkiksi opetuksen ja koulutuksen järjestäjät, kunnat, OKM, OPH, KELA, Eläketurvakeskus, TE-hallinto, Kansallinen arviointikeskus KARVI, VM, Valvira ja Tilastokeskus).

Tiedot kerättään suoraan opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä niiden opintohallinnon järjestelmistä rajapintojen kautta. Tiedonkeruu automatisoidaan mahdollisimman pitkälle, jolloin tietojen keräämisestä ja toimittamisesta syntyvää työmäärää voidaan pienentää. Koski-palvelun ylläpitäjänä toimii Opetushallitus.


Kansalaisen palvelu osana Oma Opintopolku -palvelua

Oma Opintopolku -palvelu sisältää myös tiedot opinto-oikeuksista sekä suoritettujen tutkintojen keskeisistä sisällöistä ja osaamisvaatimuksista. Kansalainen voi lisäksi jakaa näkymän omiin suoritustietoihinsa linkin avulla sekä raportoida omissa tiedoissaan olevasta virheestä suoraan rekisterinpitäjälle (oppilaitokselle).

Palvelussa pystytään näyttämään seuraavat tiedot:

  • vuoden 2018 tammikuun jälkeen kirjatut peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten suoritukset ja opiskeluoikeudet
  • vuoden 1990 jälkeen suoritetut ylioppilastutkinnot
  • korkeakoulusuoritukset ja opiskeluoikeudet ovat näkyvissä pääsääntöisesti vuodesta 1995 eteenpäin (mutta tässä voi olla korkeakoulukohtaisia poikkeuksia)

Palvelun käyttö vaatii vahvaa tunnistautumista esimerkiksi mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla. Palvelusta ei voi jakaa mitään salaista tietoa, sillä opintosuoritukset ja opiskeluoikeudet ovat lähtökohtaisesti julkisia.

Oma Opintopolku -palvelun osoite: https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/

Avoimuus
  • No labels