Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Testitapauksen tila: tuotannossa

Testitapauksen nimi

Muokkaa koodistoa

Palvelu

Koodistopalvelu

Käyttäjät

koodiston omistaja, koodiston ylläpitäjä, rekisterinpitäjä

Esiehdot

Palveluun on lisätty koodistoja ja koodiston käyttäjällä on oikeus koodiston muokkaamiseen.

Jälkiehdot

Koodistoa on muokattu onnistuneesti ja koodisto on tilassa luonnos.

Tyypillinen työnkulku

NumerointiTyönkulkuOdotettu tulos
1Siirry koodiston ylläpitonäkymäänNäyttö avautuu
2Valitse muokattava hyväksytty koodisto 
3Painaa Muokkaa koodistoaMuokkaa koodistoa-näyttö avautuu
4Muokkaa koodiston nimeä 
5Tallenna muutoksetMuutokset on talletettu ja koodisto versioituu

Vaihtoehtoiset työnkulut ja poikkeustilanteet

NumerointiVaihtoehtoinen työnkulkuOdotettu tulos
1Siirry koodiston tarkastelunäkymäänNäyttö avautuu
2Valitse muokattava luonnostilainen tai passiivinen koodisto 
3Painaa Muokkaa koodistoaMuokkaa koodistoa-näyttö avautuu
4Muokkaa koodiston nimeä 
5Tallenna muutoksetMuutokset on talletettu
NumerointiVaihtoehtoinen työnkulkuOdotettu tulos
1Siirry koodiston tarkastelunäkymäänNäyttö avautuu
2Valitse muokattava hyväksytty koodisto 
3Muokkaa koodiston muita metatietoja (ei nimeä) 
4Tallenna muutoksetMuutokset on tallennettu
NumerointiPoikkeavat työnkulutOdotettu tulos
5Jokin tähdellä merkityistä pakollisista metatiedoista puuttuu Virkailijalle annetaan virheilmoitus ja pyydetään lisäämään puuttuvat tiedot 
NumerointiVaihtoehtoinen työnkulkuOdotettu tulos
5Peruuta muutoksetKäyttäjälle ilmoitetaan, että muutoksia ei ole tallennettu, haluaako hän jatkaa
6Käyttäjä painaa OkMuutokset perutaan ja käyttäjä palaa Koodisto-näytölle.
NumerointiVaihtoehtoinen työnkulkuOdotettu tulos
5Peruuta muutoksetKäyttäjälle ilmoitetaan, että muutoksia ei ole tallennettu, haluaako hän jatkaa
6Käyttäjä painaa Peruutakäyttäjä palaa Muokkaa koodistoa-näytölle.
NumerointiVaihtoehtoinen työnkulkuOdotettu tulos
4Paina peruutaKäyttäjä palaa takaisin Koodiston ylläpito-näytölle

Erityisvaatimukset

 

VA-3044 Virkailijan täytyy voida muokata koodistoa 

VA-3069 Koodiston täytyy versioitua kun sen nimi muuttuu 

VA-3071 koodiston version muuttumisen täytyy muuttaa kaikkien koodistossa olevien koodien versiota 

VA-3065 Vain uusinta hyväksyttyä koodisto- ja koodiversiota saa muokata 

VA-3061 Koodiston ja koodin uria ei voi muokata käyttäjän toimesta 

VA-3062 Uusi koodisto ja koodi(sekä niiden uudet versiot) on oletuksena "Luonnos" -tilassa. 

VA-3063 Kun koodisto versioituu, lukittuu vanha versio ja sille asetetaan loppupäivämäärä, joka on uuden version syntyhetki

Huomioita