Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Palvelukortti

Palvelun nimi

Organisaatiotietojen hallintapalvelu

Palvelun kuvaus

Organisaatiopalvelu pitää sisällään suomessa ja ulkomailla toimivat suomalaisen koulutusjärjestelmän koulutustoimijat, (koulutuksen järjestäjät ja opetuksen järjestäjät), oppilaitokset ja niiden toimipisteet sekä oppisopimustoimipisteet yhteys- ja kuvailutietoineen. Organisaatiopalvelussa on myös Työelämäjärjestöjä sekä virastoja ja laitoksia Opetushallituksen Asiahallintajärjestelmä ASHAa varten.

Organisaatiopalvelun tietoja hyödynnetään opintopolun sisäisten palveluiden lisäksi Opetushallituksen (ePerusteet, ASHA, Oikeustulkkirekisteri, KOSKI,) Opetus- ja kulttuuriministeriön (OIVA), Ylioppilastutkintolautakunnan ja KELAn sähköisissä palveluissa.

https://confluence.oph.ware.fi/confluence/pages/viewpage.action?pageId=52625924&preview=/52625924/57508115/Organisaatiopalvelu_tietovirrat.pptxToiminnallisuudet
 toiminnallisuuksien hyväksymistestitapaukset

Käyttöohjeet

Virkailijan palvelun käyttöohjeet (loppukäyttäjäohjeet) Pääkäyttäjän Organisaatiopalvelun käyttöohje

Prosessikuvaukset


Rajapinnan käyttö

Kutsujan tunnisteen (Caller-Id) lisääminen rajapintakutsuihin

Tietomalli


Palvelun tyyppiYleiskäyttöinen palvelu 
Tekninen dokumentaatioOrganisaatiopalvelun tekninen dokumentaatio 
Rajapinnat (swagger)

REST-rajapinnan Swagger-kuvaus

Tietokantakuvaukset

https://db-documentation.testiopintopolku.fi/organisaatio/index.html

Versioitu lähdekoodi

Repositorio GitHub-palvelussa:

Kehitysnäkymä

1.1.2020

PalveluToiminnallisuusLinkki hyväksymistestitapaukseenMilloin tehdään
VARDA varhaiskasvatuksen tietojärjestelmän integraatio
VARDA - varhaiskasvatuksen tietotuotannon kehittämishanke

Vuonna 2018 -2020

 Ylläpidollista pienkehitystä

 Tarpeen mukaan
Käyttöliittymän uudistus. Tehty työkalulla jonka tuki päättyy elokuussa 2020.

Vuonna 2020Julkaisutiedot (release notes)

Asennukeset 2020


Linkit palveluun

Hyväksymistestausympäristö (QA): https://virkailija.testiopintopolku.fi/organisaatio-ui/

Tuotantoympäristö: https://virkailija.opintopolku.fi/organisaatio-ui

LisensiointiOpetushallituksen käyttämä EUPL-lisenssi

Yhteyshenkilö

Heidi Bergström (Opetushallitus/Tietohallinto), heidi.bergstrom@oph.fi