Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Spärrmarkering (på svenska)


Opetushallitus ei viranomaisena saa käyttöönsä kotikunta- ja osoitetietoja henkilöstä (lapsesta), jolla on turvakielto. Tällaisten lasten kotikunta- ja osoitetietoja ei voi Vardaan tallentaa, näyttää eikä käyttää. Lapsista, joilla on voimassa oleva turvakielto, tallennetaan Vardaan etunimet, kutsumanimi, sukunimi, henkilötunnus sekä lapsen varhaiskasvatustiedot.

Kun Vardaan tuo lapsen, jolla on voimassa oleva turvakielto, järjestelmä tuottaa lapsen kotikunta- ja osoitetietojen yhteyteen tiedon ”turvakielto”. Lapsen, jolla on turvakielto, yhteystietoja ei voi nähdä virkailijan eikä huoltajien katselunäkymässä. Huoltajien katselunäkymässä ei näytetä mitään tietoja lapsista, joilla on voimassaoleva turvakielto.

Opetushallituksessa tulkitaan myös varhaiskasvatuksen toimipaikka turvakiellon alaiseksi tiedoksi, eikä tätä tietoa luovuteta.

Turvakiellon alaisten lapsen tietoja käytetään tilastointitiedoissa ilman, että lapsen pystyy tunnistamaan.
Spärrmarkering   

Som myndighet får Utbildningsstyrelsen inte tillgång till uppgifter om hemkommun och adress om en person (ett barn) som har en spärrmarkering. I Varda kan man inte föra in, visa eller använda sådana barns uppgifter om hemkommun och adress. I fråga om barn som har en gällande spärrmarkering ska man i Varda föra in förnamn, tilltalsnamn, efternamn, personbeteckning samt barnets uppgifter som gäller småbarnspedagogiken. 

När man i Varda för in uppgifter om ett barn med gällande spärrmarkering producerar systemet information om ”spärrmarkering” i samband med uppgifter om barnets hemkommun och adress. Uppgifter om ett barn med spärrmarkering kan inte ses i den vy där myndigheten och vårdnadshavarna kan se barnets uppgifter. I vårdnadshavarens vy visas inga uppgifter om barn med spärrmarkering.  

Utbildningsstyrelsen tolkar därtill att uppgiften om verksamhetsstället där barnet deltar i småbarnspedagogisk verksamhet går under samma kategori och uppgiften om verksamhetsställe utlämnas inte.

Uppgifter om barn med spärrmarkering används i statistiska uppgifter på ett sådant sätt att barnet inte kan identifieras.