Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) kokoaa varhaiskasvatuksen kansallisessa suunnittelu- ja ohjaustyössä tarvittavat tiedot yhteen paikkaan.

Tästä verkkopalvelusta löydät seuraavia sisältöjä Vardasta:

  • Vardan käyttöönotot
  • Vardaan liittyvät ohjeistukset
  • Asiakaspalvelu ja koulutukset
  • Vardan testaus
  • Tietojen hyödyntäminen ja luovutus
  • Vardan ajankohtaiset asiat
  • Vardan esittely

Palvelun sisältö on suunnattu pääasiassa Vardaa käyttäville varhaiskasvatustoimijoille (kunnat, kuntayhtymät ja yksityiset varhaiskasvatustoimijat) Vardan käyttöönoton ja käytön tueksi. Linkit sisältöihin löydät palvelun vasemmasta palstasta. Materiaali on tarjolla suomeksi ja osin ruotsiksi.

Mikä Varda on?

Vardaan kerätään tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja heidän huoltajistaan sekä varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Tietoja hyödynnetään mm. viranomaisten toiminnassa. Varda otetaan käyttöön vaiheittain ajalla 1.1.2019-1.9.2020. Vardan ylläpidosta vastaa Opetushallitus ja ohjauksesta opetus- ja kulttuuriministeriö. Tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa (540/2018). Tutustu Vardan esittelyyn.

Alta löydät suorat linkit Varhaiskasvatuksen tietovaranto -viestintäkokonaisuudesta löytyviin sisältöihin:  • No labels