Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opetushallitus tuottaa tietovarantoon tallennetuista tiedoista varhaiskasvatuksen arvioinnin, kehittämisen, tilastoinnin, tutkimuksen ja muun seurannan sekä ohjauksen tietoaineistoja.

Varhaiskasvatuksen vuositilasto

Varhaiskasvatuksen vuositilasto tuotetaan Vardan tietojen pohjalta ensimmäistä vuodelta 2021. THL tuottaa vielä vuotta 2020 koskevan vuositilaston. Lue lisää tiedotteesta suomeksi ja ruotsiksi.

Vardan pohjalta tuotettava varhaiskasvatuksen vuositilasto tullaan julkaisemaan Opetushallituksen Vipunen-palvelussa. Varhaiskasvatuksen vuositilasto tuotetaan 31.12. tilanteen pohjalta. Opetushallitus vastaa vuositilaston tietojen luovutuksesta Tilastokeskukselle ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle, jotka voivat käyttää vuositilaston tietoja varhaiskasvatuksen kansallisessa ja kansainvälisessä raportoinnissa. Vuositilaston tietoja täydennetään Vardan huoltaja- ja henkilöstötiedoilla, kun tiedot ovat Vardassa kattavasti saatavilla.

Opetushallitus voi tietoaineistoja laatiessaan yhdistää tietovarannon tietoja perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon (KOSKI-palvelu) tallennettuihin tietoihin sekä korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon (Virta) tallennettuihin tietoihin. Opetushallitus voi tietoaineistoja laatiessaan yhdistää tietovarannon tietoja myös muun viranomaisen tietoihin asianomaisen viranomaisen luvalla. Yhdistettyjä henkilötietoja ei saa luovuttaa edelleen.

Lisätietoja


Varhaiskasvatuksen muu raportointi

Varhaiskasvatuksen tietovarannon käyttöönoton myötä varhaiskasvatuksesta on jatkossa saatavilla hienojakoisempaa ja ajantasaisempaa tietoa. Tämä avaa myös uudenlaisia mahdollisuuksia raportoinnille. Näiden mahdollisuuksien kartoittamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti marraskuussa 2019 selvityshankkeen, jossa tarkasteltiin eri varhaiskasvatuksen sidosryhmien varhaiskasvatustiedon hyödyntämis- ja raportointitarpeita. Selvitys hankittiin pienkilpailutuksena ja sen toteuttajaksi valikoitui Rapida Oy. Selvityshanke päättyi maaliskuussa 2020. Selvityksen tuotoksia hyödynnetään varhaiskasvatuksen raportoinnin kehitystyössä.

Hankkeen lopputuotoksena valmistuneeseen raporttiin pääsee tutustumaan tästä.

Halutessasi voit tutustua myös hankkeen muihin materiaaleihin:

  • Rapidan toteuttama lähdekoodi
  • Koetoteutus 1, huomaa että koetoteutus on tehty testidatalla eikä sitä voi sellaisenaan käyttää
  • Koetoteutus 2, huomaa että koetoteutus on tehty testidatalla eikä sitä voi sellaisenaan käyttää


  • No labels