Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Palvelukortti

Palvelun nimi

eHOKS

Palvelun kuvaus
eHOKS kokoaa opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) tietoja yhteen paikkaan ja tarjoaa mahdollisuuden katsella niitä Opintopolussa. eHOKS koostuu valtakunnalliseen tietovarantoon siirrettävistä HOKS-tiedoista sekä tietojen katseluun ja hyödyntämiseen tarkoitetuista käyttöliittymistä.

HOKS laaditaan ja siihen liittyvä tieto tuotetaan koulutuksen järjestäjän omissa järjestelmissä, josta valtakunnallisella tasolla tarvittavat tiedot siirretään tietovarantoon rajapintojen kautta. Tietovarannossa olevat eHOKS-tiedot ovat opiskelijan, koulutuksen järjestäjän sekä opiskelijan vastuullisen työpaikkaohjaajan ja osaamisen arvioijan saatavilla siltä osin, kun heillä on oikeus saada tietovarantoon sisältyviä tietoja.

Palvelu rakennetaan osaksi Opetushallituksen toteuttamaa Opintopolku -palvelukokonaisuutta.


 palvelun yleiskuvaus


Palvelun omistaja
Palvelun kohderyhmä

 Palvelujen käyttäjiä ovat

  • oppijat
  • koulutuksen järjestäjät: erityisesti HOKSeja opiskelijoiden ja työpaikan toimijoiden kanssa laativat, hyväksyvät ja päivittävät henkilöt.
  • työpaikan toimijat: vastuullinen työpaikkaohjaaja, työelämän arvioija osaamisen osoittamisessa
Toiminnallisuudet

 Palveluun ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan:

  • tiedonsiirtojen edellyttämät rajapinnat
  • ratkaisu tietojen tuomiseen manuaalisesti eHOKS-palvelussa niille toimijoille, joilla ei ole rajapintaratkaisua käytössä
  • käyttöliittymät tietojen katseluun (oppija, työpaikan toimija, koulutuksen järjestäjä)
  • tietojen jakaminen työpaikan toimijalle
  • tietojen jakaminen oppijan omalla suostumuksella
Palvelun tyyppi
Käyttöohjeet

Ohje koulutuksen järjestäjille tietojen tallentamisesta (16.12.2019)

Prosessikuvaukset
Tietomalli
KoodistotKoodistot ehoks-palvelussa (huom: ei lopullinen vielä!)
Käsitteet
Tekninen dokumentaatioRajapinnat

API-kuvaus 
https://virkailija.testiopintopolku.fi/ehoks-virkailija-backend/json-viewer/index.html

API doc -kuvaus https://github.com/Opetushallitus/ehoks/blob/master/doc/hoks.md

Tietokantakuvauksethttps://db-documentation.testiopintopolku.fi/ehoks/public/relationships.html
Versioitu lähdekoodi
Tietoturva
Kehitysnäkymä

Ensimmäisen vaiheen toteutus 2018-2019

Ensimmäinen käyttöönotto 1.5.2019 alkaen. Ensimmäisen käyttöönoton jälkeen palvelua kehitetään saadun palautteen ja jo kehitysvaiheessa ilmenneiden kehitystarpeiden pohjalta.

Julkaisutiedot (release notes)
Raportoidut virheet (bugit)
Linkit palveluun
Lisensiointi

Yhteystiedot

ehoks@opintopolku.fi  • No labels