Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Projektin nimi

Opiskelijaksi ilmoittautumis- ja lukuvuosi-ilmoittautumispalvelu

Projektin lyhenneOILI
Linkki projektin aineistoon

Opiskelijaksi ilmoittautumis- ja lukuvuosi-ilmoittautumispalvelun projektointisuunnitelma on julkaistu ja dokumentti löytyy tästä.

Mitä tietoja korkeakoulujen opiskelijarekisterit tarvitsevat KSHJ:sta paikan vastaanottaneiden opiskelijoiden osalta? Yhteinen työskentelydokumentti GoogleDocsissa.

Tavoite

OKM: Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen - tiedon yhteismitallisuus ja järjestelmien yhteentoimivuus -muistion toimenpiteen T2.3 (julkaistu 24.4.2012) pohjalta RAKETTI-ohjausryhmä on antanut palvelusta toimeksiannon OPI-osahankkeelle.

Opiskelijaksi-ilmoittautumisprosessiin liittyvien tietosisältöjen kokoaminen ja yhteisen ilmoittautumispalvelusovelluksen projektointi:

  1. Opiskelijaksi-ilmoittautumisprosessiin liittyvien tietosisältöjen (tiedonsiirrot valtakunnallisesta opiskelijavalintarekisteristä korkeakouluihin) kokoaminen
  2. Yhteisen opiskelijaksi-ilmoittautumispalvelun projektointisuunnitelman tekeminen
    • Hakija voi opiskelupaikan vastaanotettuaan sähköisesti ja saumattomasti ilmoittautua opiskelijaksi korkeakouluun ja aloittaa opintojensa suunnittelun. Taustalla uuden opiskelijan tiedot siirtyvät valtakunnallisesta opiskelijavalintarekisteristä rajapintoja pitkin ilmoittautumispalveluun ja opiskelijan ilmoittauduttua korkeakoulun omiin opiskelijatietojärjestelmiin.
Omistajat, rahoitus ja osallistujat

Projektin 2. osalla ei toistaiseksi ole omistajaa (kuuluu korkeakoulujen vapaaehtoisen yhteistyön alueelle). OPI-osahanke tukee opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden toimialaan kuuluvia kehityshankkeita osallistumalla niissä tehtävään toiminnalliseen ja käsitteelliseen määrittelytyöhön.

OPI-osahankkeen piiriin kuuluvia kehitysprojekteja valmistellaan osahankkeen piirissä ja panoksella, mutta mahdollisesti käynnistettävässä projektissa tehtävällä työllä on omistajat korkeakouluissa. OPI-osahanke resurssoi projektointiin vuonna 2013 työaikaa 1,5 htkk.

Tilanne

Ajankohtaista 10/2013: Projektointisuunnitelman julkaisu ja projektin esivalmistelut
  • Lausuntokierros on päättynyt 1.11.2013. Yhteenveto lausunnoista tullaan julkaisemaan tällä sivulla marraskuun aikana.
  • Tietopyyntöjen vastaukset sopimustoimittajilta ovat saapuneet. Tulokset käsitellään RAKETTI-ohjausryhmässä 12.11.2013
  • Opiskelijaksi ilmoittautumis- ja lukuvuosi-ilmoittautumispalvelun projektointisuunnitelma on julkaistu 1.10.2013

Yhdyshenkilö