Child pages
 • Opiskelijaksi-ilmoittautuminen_lausuntokierros
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lausuntopyyntö korkeakouluille ja sidosryhmille
opiskelijaksi-ilmoittautumispalvelun projektointisuunnitelmasta

Jakelu:

 • Ammattikorkeakoulut
 • Yliopistot
 • SYL
 • SAMOK

Tiedoksi:

 • UNIFI
 • ARENE
 • Korkeakoulujen opintoasioiden johtajien verkostot
 • Korkeakoulujen tietohallintojohtajien verkostot
 • Opetushallitus
 • RAKETTI-OPI-osahankkeen Synergiaryhmä

Saate

RAKETTI-OPI-osahanke on julkaissut korkeakouluille ja sidosryhmille kommentoitavaksi korkeakoulujen opiskelijaksi-ilmoittautumis- ja lukuvuosi-ilmoittautumispalvelun projektointisuunnitelman.

Valtakunnallisen palvelun tarkoituksena on, että oppija voi uuden opiskelupaikan vastaanotettuaan sähköisesti ja saumattomasti ilmoittautua opiskelijaksi korkeakouluun ja aloittaa opintojensa suunnittelun. Uuden palvelumallin mukaan opiskelupaikan vastaanottaneen opiskelijan tiedot siirtyvät Opetushallituksen valtakunnallisesta opiskelijavalintarekisteristä korkeakoulujen yhdessä toteuttaman ilmoittautumispalvelun käyttöön. Opiskelijan ilmoittauduttua tarvittavat tiedot siirtyvät korkeakoulun omiin opiskelijatieto- ja identiteetinhallintajärjestelmiin.

Korkeakoulujen opiskelijaksi-ilmoittautumis- ja lukuvuosi-ilmoittautumispalvelun toteuttaminen edellyttää korkeakouluilta nopeaa päätöksentekokykyä ja sitoutumista yhteiseen projektiin niin, että se voidaan käynnistää vielä vuoden 2013 aikana. Tämän lausuntokierroksen tavoitteena on kartoittaa korkeakoulujen osallistumishalu ja -kyky yhteiseen projektiin.

Palvelun keskeiset hyödyt ovat:

 • Koko opiskelijahaku- ja valintaprosessin sähköistäminen: Opintopolku-palvelun myötä opiskelupaikan vastaanotto on jo sähköistymässä.
 • Ilmoittautumisprosessin automatisoiminen: yhteishaussa poissaoloilmoittautumisten vuoksi varasijalta hyväksyttävien opiskelijoiden sijoittelun sujuvuuden vuoksi ilmoittautumisprosessin edellytetään sujuvan nopeasti ja virheettömästi, ilman manuaalista virkailijatyötä.
 • Kustannussäästöt: Sähköinen ilmoittautuminen tehostaa prosesseja, säästää kustannuksia ja mahdollistaa henkilöstöresurssien kohdentamisen muihin tehtäviin.

Lausunnot tulee jättää RAKETTI-OPI-osahankkeelle viimeistään perjantaina 1.11.2013. Lausunnot toimitetaan sähköpostiosoitteeseen opi@csc.fi.

Projektin kustannukset

RAKETTI-OPI-osahanke tekee palvelun yhteisestä osuudesta tietopyynnön CSC:n Opintohallinnon palveluiden puitesopimustoimittajille projektin kustannusten haarukoimiseksi. Osahanke tuottaa myös korkeakoulujen omien järjestelmämuutoskustannusten selvittämisen tueksi materiaalin, jonka avulla korkeakoulu voi tehdä oman täydentävän tietopyynnön. Materiaali julkaistaan mahdollisimman pian osoitteessa confluence.csc.fi/display/OPI/Opiskelijaksi+ilmoittautuminen.

RAKETTI-hanke tukee projektin käynnistämistä rahoittamalla käynnistämistoimia 40 000 eurolla RAKETTI-hankkeen loppuun (31.3.2014) mennessä, kunnes korkeakoulut ehtivät sopia projektin kustannus- ja ohjausrakenteista. Ilmoittautumispalvelun toteuttamisen ja ylläpidon kustantavat korkeakoulut.

Tämä rahoitus kohdennetaan CSC:llä projektin määrittelytyön aloittamiseen RAKETTI-OPI-osahankkeen asiantuntijaryhmiä hyödyntäen. Lisäksi OPI-osahanke rahoittaa budjetistaan projektin sopimus- ja ohjausrakenteen valmistelun ja korkeakoulujen välisen sopimisen koordinoinnin.

Lausuttava aineisto ja tukimateriaalit

Ilmoittautumispalvelun projektointisuunnitelman versio 1.1 on tämän lausuntopyynnön liitteenä ja tutustuttavissa osoitteessa confluence.csc.fi/display/OPI/Opiskelijaksi+ilmoittautuminen.

Lausuntoaineistoon tutustumista ja aineistoon liittyviä kysymyksiä ja kommentteja varten järjestetään esittelykokous 23.10.2013 klo 13:30-15:00  RAKETTI-OPI:n ACP-huoneessa https://connect.funet.fi/rakettiopi.

Lisätietoja lausuntopyyntöön liittyen antaa projektipäällikkö Ossi Raatikainen, RAKETTI-OPI, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy, +358 50 351 2284 ja opi@csc.fi.

 • No labels