Page tree

Siirretty -> Funidata Confluence

Tämä sivu on siirrety uuteen osoitteeseen: confluence.funidata.fi

Tämä sivu ei ole enää muokattavissa tässä osoitteessa, ja tämä sisältö on vanhentunutta.

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Funidata on julkaissut 1.7.2016 testauskelpoisen version (ARPA) tutkintorakenteiden ylläpidosta ja opiskelijatietojen tarkastelusta palveluhenkilöille, opettajan käyttöliittymästä sekä opiskelijan opintojen suunnittelusta. Versio on tarkoitettu asiakasyliopistoille tutkintorakenteiden rakentamisen ja hyväksymisen sekä niiden pohjalta muodostettavien opintosuunnitelmien luomisen testaamiseen sekä opettajan käyttöliittymän testaamiseen.

Kehitystyö on edennyt suunnitelmien mukaisesti siten, että syksyllä 2017 on mahdollista aloittaa opiskelijoiden opintojen suunnittelutyökalun tuotantokäyttö. Käyttöönottoprojektit voivat seurata kehitystyötä ja sen edistymistä tarkemmin erillisestä etenemissuunnitelmasta.

Asiakasyliopistojen testiympäristöjen osoitteet

Aalto yliopisto: https://sis-aalto-test.funidata.fi

Helsingin yliopisto: https://sis-helsinki-test.funidata.fi

Tampereen yliopisto: https://sis-uta-test.funidata.fi

Käyttöoikeudet

ARPA-version opiskelijan käyttöliittymässä ”Haku”-osiota voi käyttää kirjautumatta kuka tahansa. Kirjautumattoman käyttäjän tietoja ei tallenneta. Muut osiot vaativat toistaiseksi käyttöoikeuden. Ohjeet käyttöoikeuksien lisäämisestä löytyvät käyttöohjeesta, johon linkki julkaisutiedotteessa.

Opiskelijan käyttöliittymä

ARPA-version käyttäminen edellyttää käyttöoikeuden hankkimista. Käyttöoikeuden luonnin jälkeen kirjautuminen tapahtuu oman yliopiston käyttäjätunnuksilla. Opiskelijan käyttöoikeudella saa käyttöönsä opiskelijan käyttöliittymän kokonaisuudessaan.

Opettajan käyttöliittymä

ARPA-version käyttäminen edellyttää, että henkilö on merkittynä yhteen tai useampaan opetuksen toteutukseen vastuurooliin (vastuuopettajaksi, opettajaksi tai hallintohenkilöksi). Version käyttäminen ei edellytä muun käyttöoikeuden hankkimista, vaan kirjautuminen tapahtuu oman yliopiston käyttäjätunnuksilla. Opettajalla on käytössään myös opiskelijan käyttöliittymä.

Palveluhenkilön käyttöliittymä

ARPA-version käyttäminen edellyttää käyttöoikeuden hankkimista. Käyttöoikeuden luonnin jälkeen kirjautuminen tapahtuu oman yliopiston käyttäjätunnuksilla. Palveluhenkilön käyttöoikeudella saa käyttöönsä myös opettajan ja opiskelijan käyttöliittymät.

Käyttäjäpalaute

Järjestelmän käyttämisestä voi antaa palautetta. Palautelomake löytyy järjestelmästä sivun oikeassa alareunassa ”Lähetä palautetta” -linkin takaa.

 

Kehitysversion julkaisutiedote 2/2016

ARPA (Opiskelija 0.7, Opiskelija 0.8, OPE 0.2, HH 0.2) julkaistu 1.7.2016.

Yleistä

 • Testauskelpoinen versio opiskelijoille opintojen suunnittelusta

Julkaistu versio on osa laajempaa opintojen suunnittelun kokonaisuutta, joka tässä vaiheessa sisältää:

  • palvelun koontisivun (Etusivu -näkymä),
  • opintojen rakenteen mukaisen suunnittelun (Opintojen rakenne -näkymä),
  • opintojen ajoittamisen (Ajoitus-näkymä),
  • opetuksen suunnittelun opintokalenteriin (Opintokalenteri-näkymä),
  • opintojen tarkennetun haun (Haku-näkymä),
  • muistilistan opinnoille (Muistilista-näkymä) sekä
  • omien tietojen tarkastelun (Omat tiedot -näkymä)

 

 • Testauskelpoinen työkalu opettajille

Julkaistussa versiossa opettajalle on käytössä palvelun koontisivu, Opetuskalenteri sekä Opetukseni-näkymä, josta siirtymä opetuksen toteutuksien arviointityökaluun. Palvelun koontisivulla opettajalle näkyy hänen oma nimensä, käynnissä olevat opetuksen toteutukset sekä Opetuskalenterista päivät ”Tänään” ja ”Huomenna”. Muut osat ja tiedot ovat vielä työ alla. Kalenterissa opettajalla näkyvät hänen omat opetuksen toteutukset jaettuna tuleviin, nykyisiin ja menneisiin toteutuksiin. Toteutuksien jako edellä mainittuihin kategorioihin tulee Opetukseni-näkymästä, jossa opettaja pääsee siirtämään toteutuksia haluamiinsa kategorioihin. Opetukseni-näkymässä näkyvät opettajan omat opetuksen toteutukset, opintojaksot, opintokokonaisuudet sekä tutkinto-ohjelmat. Opetuksen toteutuksista opettaja voi edetä toteutuskohtaiseen arviointityökaluun.

 

 • Tutkinto- ja opintokokonaisuusrakenteiden ylläpito palveluhenkilöille

Julkaistu versio sisältää opiskelijoiden haun sekä yksittäisen opiskelijan henkilö-, opetukseen ilmoittautumis- ja suoritustietojen tarkastelun. Uutena toiminnallisuutena on toteutettu tutkinto- ja opintokokonaisuusrakenteiden ylläpito palveluhenkilöille. Ylläpito sisältää perustietojen ja rakenteiden käsittelyn sekä versioiden määrittelyn eri opetussuunnitelmakausille. Lisäksi työkalu tukee opetussuunnitelmaprosessia mahdollistaen luonnoksien tekemisen sekä niiden hyväksymisen. Hyväksyttyjä versioita ei tässä vaiheessa pääse muokkaamaan.

 

 • Testiympäristöjen asennukset ja tietosisältö

Yliopistokohtaiset asennukset Tiedon kapasiteettipalvelun testiympäristöihin on tehty Aalto-yliopistolle, Helsingin yliopistolle ja Tampereen yliopistolle. Yliopistot vastaavat itse tietosisällön päivittämisestä ympäristöihin.

Yliopistokohtaiseen testiympäristöön tuodaan yliopistojen oikeaa tietosisältöä. Tietosisältö on sekoitettu oikean opiskelijatietojärjestelmän tiedoista henkilö- ja suoritustietojen osalta. Tietosisällöissä voi olla puutteita/virheitä eikä käyttäjien tekemien valintojen säilymistä voida taata.

 

 • Käyttömahdollisuudet yliopistoissa

Julkaistu versio on tarkoitettu asiakasyliopistojen integraatiotyön edistämiseen, uuden tietomallin mukaisten tutkintorakenteiden luomisen ja ylläpitämisen testaamiseen sekä niiden pohjalta tehtyjen opintosuunnitelmien tekemisen ja tarkastelun testaamiseen. Opettajan käyttöliittymä on tarkoitettu arviointityökalun testaamiseen. ARPA on ensimmäinen versio edellä mainituista ominaisuuksista, jotka tulevat täydentymään kehitystyön edetessä.

Asiakasyliopistoilla on mahdollisuus ottaa versio testauskäyttöön kohdennetuille käyttäjäryhmille huomioiden tietosisältöjen puutteet ja virheet. Yliopistot päättävät itse miten käyttöönotto etenee omassa yliopistossa.


Käyttöohjeet

Käyttöohjeet ovat sivulla Käyttöohje - Julkaisu ARPA .

 

Muuta

Julkaistuun versioon on tehty laajasti tietosisällön eheyden varmistavia teknisiä tarkistuksia sekä muita teknisiä parannuksia.

 

Opiskelijan käyttöliittymä (Opiskelija 0.7 ja Opiskelija 0.8)

Uudet ominaisuudet

 [OTM-4931] - Aikaulottuvuus opintorakenteessa ("opetussuunnitelmakausi") KORIssa (Ahmojen kanssa)

[OTM-6321] - Kirjautumisen vanhenemisen huomiointi opiskelijan puolella

[OTM-6425] - Vastaavuuden visualisointi opintojaksoesitteessä

[OTM-6426] - Vastaavuus opiskelijan rakennenäytöllä

[OTM-3326] - Kalenteri levitetään alaspäin niin paljon kuin näytölle mahtuu

[OTM-3676] - Opiskelijan omat tiedot: Suoritukset

[OTM-3683] - Opiskelijan etusivun opintoni nyt -lista

[OTM-3684] - Opiskelijan etusivun kalenteri

[OTM-4528] - Opiskelijan omat tiedot: henkilötiedot

[OTM-6600] - Hakutoiminnallisuuteen lisättävä opintokokonaisuuksien haku

[OTM-7107] - Kalenterinäkymän piilottaminen kirjautumattomalta

[OTM-7884] - Opintojakso-pallojen näkyminen valinta-avustimessa


Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

OTM-8847       Opintokalenteri: Opetusryhmien lisäily ja poistelu tuottaa virheen

OTM-8728       STUDENT: Jos sama opintojakso on suunnitelmassa korvaavana ja ei-korvaavana, ei ei-korvaavaa versiota voi poistaa

OTM-8686       Jos opintojakson ajoittaa niin, että kesäperiodille jää gäppi, kesäperiodi tulee virheellisesti näkyviin

OTM-8625       STUDENT: Valinta-avustimessa tulee näyttää opintojakson ei-suoritetuista palloista vain voimassaolevat

OTM-5886       STUDENT: Opintojen ja kokonaisuuksien inlinehakutuloksissa ei tunnisteista boldata osuvia hakuehtoja

OTM-7555       STUDENT: Opintojakson korvaavuus tietyllä opintopistemäärällä

OTM-7404       Jos valinta-avustimessa ei ole opintojaksoja, se on liian kapea

 

Opettajan käyttöliittymä (OPE 0.2)

Uudet ominaisuudet

[OTM-6316] – Opettajan käyttöliittymän koontisivu

[OTM-5046 & OTM-7920] – Opetuskalenteri opettajalle (opetuksen toteutukset kalenterinäkymässä)

[OTM-7735] – Opetuskalenteri: Kalenterissa -lista näkymään oikealle

[OTM-8213 & OTM-8479] – Opetuskalenteri: Kalenterissa –listaan opetuksen toteutuksien järjestäminen välilehdille (Tulevat, Nykyiset, Menneet)

[OTM-5049] – Siirtyminen Opetuskalenterista opetuksen toteutuksen arviointiin

[OTM-5051] - Opetukseni -näkymä: Opettaja näkee ”Vastuullani” –osiossa linkit vain omiin opintojaksoihin, opintokokonaisuuksiin ja tutkinto-ohjelmiin

[OTM-5875] – Toteutuksen arviointi: Toteutuksen valinta –valikkoon näkyviin vain ”Tuleva” ja ”Käynnissä oleva” opetus

[OTM-6297, OTM-7161, OTM-6436 & OTM-5717] – Visuaalisen ilmeen korjauksia


Korjatut virheet

[OTM-5548] – Toteutuksen arviointi: Valitse kaikki - valintalaatikko jää valituksi, kun valitsee yksittäisen osallistujan taulukon riviä klikkaamalla

[OTM-5694] - Toteutuksen arviointi: Julkisen arvosanajakauman y-akselin arvot menevät lukukelvottomiksi isoilla lukumäärillä

[OTM-5742] - Toteutuksen arviointi: Sanallisen palautteen massakäsittely poistaa sanallisen palautteen, jos kenttää klikkaa

[OTM-5867] - Toteutuksen arviointi: Uuden arvioinnin kohteen lisääminen opintojaksolle arvioinnin aloittamisen jälkeen tuottaa virheen

[OTM-5934] - Toteutuksen arviointi: Arviointi -välilehdellä näytetään ”Pisteet” - sarake ja Arvosanajakauma - välilehdellä ”Näytä jakauma pisterajoittain”, vaikka Asetukset –sivulla on määritelty arviointimuodoksi ”Käytetään arvosana-arviointia”

[OTM-6254] - Toteutuksen arviointi: Käyttäjä uudelleenohjataan eri toteutuksiin kuin mikä osoiteriville on syötetty

[OTM-6329] Käyttäjän kirjautuessa Opettajan käyttöliittymään ja jos käyttäjä ei ole vastuuopettajana yhdessäkään toteutuksessa, näytetään virheilmoitus

[OTM-6722] - Toteutuksen arviointi: Arvionti -välilehdellä päivämäärävalitsin ei toimi

[OTM-7218] - Toteutuksen arviointi: Arvionti -välilehdellä ”Suorituskieli” -valikko ei toimi, jos toteutuksella ei ole ilmoittautuneita

OTM-6214 Toteutuksen arviointi: Kun arvioitavien järjestystä muuttaa taulukosta, niin valitut opiskelijat eivät säily

OTM-6294 Toteutuksen arviointi: Arvioinnin asetuksen muutos ei päivity opiskelijalle, jonka arviointi on kesken


Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

OTM-6035           Opetuksen toteutuksen arvioinnissa massatoiminnolla ei voi poistaa arvosanoja, jos opiskelijoilla eri arvosanat

OTM-5243 & OTM-5632 Toteutuksien arvioinnissa henkilön valintakomponentti ei toimi kaikissa tilanteissa

OTM-5547           Toteutuksen arvioinnissa käyttöongelma, jos yhteispisteiden maksimiarvo on alle 5

OTM-5560           Sovelluksen uudelleenlataaminen kesken latauksen tuottaa virheilmoituksia     

OTM-8715           Päänavigoaatio ei ole kieleistetty

OTM-6749           Toteutuksien arviointi: Opiskelija ei tule automaattisesti valituksi, kun siirrytään ”Suorituksen arviointi” -välilehdelle

OTM-7351           Toteutuksien arviointi: Käyttäjää ei uudelleenohjata ”Opetukseni”-sivulle, jos käyttäjällä ei oikeuksia avattavaan toteutukseen

OTM-7071           Toteutuksien arviointi: Massa-arvioinnissa, jos on aikaisempia arvosanoja, ei voi syöttää uutta arvosanaa

 

Palveluhenkilön käyttöliittymä (HH 0.2)

Uudet ominaisuudet

[OTM-1235] - Tutkinto-ohjelmat: Uuden tutkinto-ohjelman luonti

[OTM-3562, OTM-6242, OTM-6275 & OTM-6283] - Tutkinto-ohjelmat: Tutkinto-ohjelman perustietojen ylläpito

[OTM-6330] – Tutkinto-ohjelmat: Tutkintorakenteen näyttäminen Rakenne -välilehdellä

[OTM-6262] - Tutkinto-ohjelmat: Tutkintorakenteen hallinnan työkalut oikeaan laitaan (sisältöavustin: sisällön ja sääntöjen määrittely)

[OTM-3563] - Tutkinto-ohjelmat: Opintokokonaisuuden liittäminen tutkintorakenteeseen

[OTM-3568] - Tutkinto-ohjelmat: Uuden opintokokonaisuuden luonti tutkintorakenteen hallinnan kautta

[OTM-3564] - Tutkinto-ohjelmat: Opintojakson liittäminen opintokokonaisuuteen/tutkintorakenteeseen

[OTM-3569] - Tutkinto-ohjelmat: Uuden opintojakson luonti tutkintorakenteen hallinnan kautta

[OTM-1061 & OTM-7606] – Tutkinto-ohjelmat: Opintoihin liittyvän säännön määrittely tutkintorakenteessa

[OTM-6313, OTM-6314, OTM-7673 & OTM-7674] - Tutkinto-ohjelmat: Vapaasti valittavan opinnon säännön määrittely ja toiminnallisuus

[OTM-6606, OTM-7724, OTM-7311 & OTM-7312] – Tutkinto-ohjelmat: ”Suorita kaikki” - säännön toteuttaminen ja määrittely tutkintorakenteeseen

[OTM-3567] - Tutkinto-ohjelmat: Väliotsikon lisääminen tutkintorakenteeseen

[OTM-6601] – Tutkinto-ohjelmat: Tutkintorakenteen ”Sisältöavustimessa” voi hakea opintojaksoja

[OTM-7069, OTM-7570] – Tutkinto-ohjelmat: Tutkintorakenteeseen lisättyjen Opintokokonaisuuksien, valintaryhmien, väliotsikoiden ja opintojaksojen poistaminen

[OTM-7394] - Tutkinto-ohjelmat: Tutkintorakenteen ”Sisältöavustimen” Sisältö- välilehdellä näkyy opintojaksojen lisäksi myös muut osion osat (opintokokonaisuudet, valintaryhmät ja väliotsikot)

[OTM-7625] - Tutkinto-ohjelmat: Kun tutkintorakenteeseen lisätään uusi osio (opintokokonaisuus, valintaryhmä tai väliotsikko), sen tulee muuttua aktiiviseksi

[OTM-6310] – Tutkinto-ohjelmat: Tutkinto-ohjelmien haku rajaustekijöillä

[OTM-6083 & OTM-6721] - Tutkinto-ohjelmat: Rajaustekijäksi organisaatio

[OTM-7090] - Tutkinto-ohjelmat: Rajaustekijäksi opetussuunnitelmakausi

[OTM-7632] - Tutkinto-ohjelmat: Rajaustekijäksi opinnon tila

[OTM-6196] – Opetussuunnitelmakausikäsitteen suunnittelu ja tekninen toteutus

[OTM-8348 & OTM-7950] – Tutkinto-ohjelmat: Tutkinto-ohjelman uuden version suunnittelu seuraavalle opetussuunnitelmakaudelle

[OTM-7948 & OTM-7949] - Tutkinto-ohjelmat: Opetussuunnitelmakausi valitsimen toiminnallinen ja visuaalinen toteutus

[OTM-7557] – Tutkinto-ohjelmat: Opetussuunnitelmakauden muokkaus luonnostilassa tutkinto-ohjelman perustiedoissa

[OTM-6065, OTM-5754, OTM-6482, OTM-7900, OTM-8174 & OTM-6602] - KORI: Tarvittavien attribuuttien lisääminen tietokantaan

[OTM-7899] - KORI: Poistetaan ”Sääntö” –olion (Rule) internalDescription –kenttä

[OTM-6891] - KORI: Luonnostilan ja hyväksyntätilan lisääminen opintokokonaisuuksille ja tutkinto-ohjelmille

[OTM-6892] - KORI: Luonnostilan ja hyväksyntätilan lisääminen opintojaksoille

[OTM-6893] – Eri tiloissa olevien opintojen käsittely opiskelijan, opettajan ja palveluhenkilön käyttöliittymissä

[OTM-7947] - Tutkinto-ohjelmat: Opetussuunnitelmaprosessin tilojen näyttäminen tutkintorakenteen muokkaustilassa

[OTM-7957] – Tutkinto-ohjelmat: Opetussuunnitelmaprosessin tilojen toiminnallisuudet (Luonnos, Valmis hyväksyttäväksi, Hyväksytty)

[OTM-8694] - Tutkinto-ohjelmat: Opintokokonaisuuksien ja tutkinto-ohjelmien pakolliset tiedot tarkistetaan, kun opetussuunnitelmaprosessissa siirrytään ”Hyväksytty” -tilaan

[OTM-8698] - Tutkinto-ohjelmat: ”Hyväksytty” -tilassa olevan opinnon rakennetta ei saa muokata

[OTM-8701] - Tutkinto-ohjelmat: Siirtyminen opetussuunnitelmaprosessissa ”Hyväksytty” –tilaan tuottaa listauksen mahdollisista puutteista

[OTM-7750] - Opintokokonaisuudet: Opintokokonaisuudet –välilehti Opinnot -sivulle

[OTM-6448] - Opintokokonaisuudet: Opintokokonaisuuksien pikahaku palveluhenkilölle

[OTM-6449] - Opintokokonaisuudet: Opintokokonaisuuksien haku rajaustekijöiden mukaan

[OTM-6447] - Opintokokonaisuudet: Omien opintokokonaisuuksien listaus Opintokokonaisuudet -välilehdelle

[OTM-6457] - Opintokokonaisuudet: Opintokokonaisuuksien perustietojen (Perustiedot, Kuvaus, Luokittelu) ylläpito

[OTM-7711] - Opintokokonaisuudet: Opintokokonaisuuden rakenteen ylläpito

[OTM-7188] - Opintokokonaisuudet: Uuden opintokokonaisuuden luominen

[OTM-7640] -     Opintokokonaisuudet: Opintokokonaisuuden tietojen täydennys Perustiedot, Kuvaus ja Luokittelu -välilehdillä

[OTM-7159, OTM-7113, OTM-7393 & OTM-8602] - Tutkinto-ohjelmat: Tutkinto-ohjelman perustietojen ja tutkintorakenteen visuaalisia korjauksia

[OTM-4904] - Opiskelijat: Opiskelijan ”Suoritukset” -sivun tyylikorjauksia

[OTM-5885] - STAFF: Otsikointi puuttuu

[OTM-6234] - KORI: Rajapinta opettajan vastuulla olevien tutkinto-ohjelmien hakemiseen

 

Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

OTM-8874           Tutkinto-ohjelmat: Kopiointi uudelle opetussuunnitelmakaudelle ei tuota nimen eteen 'Luonnos' - tekstiä

OTM-8308           Tutkinto-ohjelmat: Jos tutkinto-ohjelman nimen kieliversion tyhjentää ja tallentaa, tulee virheilmoitus

OTM-8298           Tutkinto-ohjelmat: Tutkintorakenteen ylläpidossa ”Säännöt”-välilehdellä tekstimuotoinen ohje "Täydentävä ohjeteksti opiskelijalle" ei näy opiskelijalle

OTM-8222           Opintokokonaisuudet: Opintokokonaisuuden haku - rajaus suorituskielellä korjaus

OTM-8191           Tutkinto-ohjelmat: Tutkinto-ohjelmaa tai opintokokonaisuutta ei voi tallentaa ilman vastuuorganisaatio tietoa

OTM-8170           Opintokokonaisuudet: Roolilla ”Yhteystieto” lisätty henkilö ei saa opintokokonaisuutta ”Omat opintokokonaisuudet” - listalle

OTM-7597           Tutkinto-ohjelmat: Kun rajaustekijät ovat auki tutkinto-ohjelmien haussa, niin Enterin-painallus hakukentässä avaa järjestäjävalikon

OTM-7526           Tutkinto-ohjelmat: Kun tutkintorakenteeseen lisätään opintojaksoja, rakenteen kyseistä osiota ei suljeta

OTM-7318           Tutkinto-ohjelmat: Vastuuorganisaatioiden prosenttien muokkaaminen tuottaa virheen

OTM-7317           Tutkinto-ohjelmat: Tutkinto-ohjelman kuvauskentän muokkaus ei toimi IE Edgellä

 

Lisätietoja

Hankepäällikkö

Pekka Äikäs, pekka.aikas@funidata.fi

Projektiryhmä

Katja Arstio, katja.arstio@funidata.fi

Sami Hautakangas, sami.hautakangas@uta.fi

Petri Heinonen, petri.a.heinonen@jyu.fi

Inka Paukku, inka.paukku@funidata.fi

Mari Riihiaho, mari.riihiaho@funidata.fi

Eeva Saari, eeva.saari@funidata.fi

 

Funidata www.funidata.fi

 • No labels