Page tree

Siirretty -> Funidata Confluence

Tämä sivu on siirrety uuteen osoitteeseen: confluence.funidata.fi

Tämä sivu ei ole enää muokattavissa tässä osoitteessa, ja tämä sisältö on vanhentunutta.

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Julkaisutiedote 6/2018

Majava-versio (v. 0.14) julkaistu 19.12.2018.

Käyttöliittymien toiminnallisuudet 

Tässä on lueteltu käyttöliittymien toiminnot lyhyesti sekä Majavan uudet ominaisuudet. Tarkempi kuvaus toiminnoista löytyy toiminnallisuuksien dokumentoinnista https://confluence.csc.fi/display/OTM/Toiminnallisuuksien+dokumentointi

Opiskelijan käyttöliittymä 

Opiskelijalla on tällä hetkellä käytössään seuraavat toiminnot:

 • Opiskeluoikeuden tarkastelu ja siihen tarkentavien valintojen tekeminen
 • Opintojen rakenteen mukaisen suunnittelu
 • Sivuaineen vahvistaminen opiskeluoikeuteen
 • Poikkeavan kokonaisuuden tekeminen suunnitelmaan ja sen hyväksynnän hakeminen
 • Opintokokonaisuuden koostamisen hakeminen
 • Hyväksilukemisen hakeminen
 • Erikseen hyväksymistä vaativan kokonaisuuden hyväksynnän hakeminen
 • Opintojen ajoittaminen
 • Malliajoituksen käyttöönottaminen
 • Opetuksen suunnittelun opintokalenteriin
 • Opetukseen ilmoittautuminen
 • Opintojen tarkennettu haku
 • Muistilista opinnoille
 • Omien tietojen tarkastelu
 • Opintosuunnitelman ja opintojen tilannetieto graafisesti esitetty etusivulla
 • Lisäajan hakeminen
 • Valmistumispyynnön tekeminen

Opiskelijan uudet toiminnallisuudet

Opiskelija voi vahvistaa sivuaineen opintosuunnitelman kautta opiskeluoikeuteensa, jos kyseessä olevan sivuaineen opiskeluoikeutta ei tarvitse erikseen hakea. Opiskelija voi hakea lisäaikaa päättymässä olevaan tai päättyneeseen opiskeluoikeuteen. Opiskelija voi määritellä mihin (yhteys)tietojaan voidaan luovuttaa. Opiskelija voi asettaa (yhteys)tietonsa salaiseksi.

Opettajan käyttöliittymä 

Opettajalla on tällä hetkellä käytössään seuraavat toiminnot:

 • Omien opintojen selailu
 • Omien toteutuksien selailu
 • Ilmoittautuneiden hallinnointi
 • Toteutusten arviointi
 • Ohjausryhmän opiskelijoiden tietojen ja opintosuunnitelmien tarkastelu ja kommentointi
 • Poikkeavan kokonaisuuden hyväksymisprosessi
 • Erikseen hyväksyttävän kokonaisuuden hyväksymisprosessi
 • Opetuskalenteri

Palveluhenkilön (hallinto) käyttöliittymä 

Julkaistu versio sisältää palveluhenkilölle seuraavat toiminnot:

 • Opiskelijoiden haku
 • Opiskelijan henkilö-, opetukseen ilmoittautumis- ja suoritustietojen tarkastelun sekä perustietojen muokkaaminen
 • Opiskeluoikeuksien luominen ja hallinnointi, ml. opiskeluoikeuden peruuttaminen, luopuminen sekä siirto-opiskeluoikeudet
 • Opiskeluoikeuteen koulutuspolkujen määrittely
 • Läsnäolotietojen hallinnointi
 • Opetussuunnitelmatyö: Palveluhenkilö voi ylläpitää koulutuksia, tutkinto- ja opintokokonaisuusrakenteita ja opintojaksoja. Ylläpitotoiminnot sisältävät perustietojen ja rakenteiden käsittelyn sekä versioiden määrittelyn ja hyväksynnän eri opetussuunnitelmakausille. Lisäksi palveluhenkilö voi ylläpitää opintojaksojen suoritustapoja ja vastaavuuksia.
 • Opetuksen toteutusten ylläpito ja julkaisu
 • Opetuksen toteutukselle ilmoittautumisen hallinnointi
 • Opetuksen toteutusten ilmoittautumisen priorisointisääntöjen hallinnointi
 • Massatoiminnot opinnoille ja toteutuksille
 • Opiskelijoiden opintosuunnitelmien tarkastelu ja kommentointi
 • Ohjaus- ja kohderyhmien luominen ja muokkaaminen
 • Malliajoituksen luominen ja muokkaaminen
 • Hyväksilukuhakemusten käsittely
 • Opintokokonaisuuksien arviointi
 • Opintojakson suoritusmerkinnät
 • Pätevyyksien kirjaaminen
 • Lisäaikahakemuksen käsittely
 • Tutkintopyynnön käsittely ja tutkinnon kirjaaminen
 • Tutkintotodistuksen ja sen liitteiden tulostaminen

Palveluhenkilön uudet toiminnallisuudet

Palveluhenkilö voi määritellä opintokokonaisuuden (myös) sivuaineeksi. Tutkintorakenteeseen (väliotsikkoon, opintokokonaisuuteen) voi määritellä säännön, joka sallii opiskelijan hakea niihin vain sivuaineeksi määriteltyjä opintokokonaisuuksia. Palveluhenkilö voi käsitellä opiskelijan lisäajan hakemuksen. Opiskelijalle voidaan kirjata suoritetut pätevyydet. Palveluhenkilö voi tulostaa tutkintotodistuksen liitteineen.

Pääkäyttäjän käyttöliittymä

Julkaistu versio sisältää palveluhenkilölle seuraavat toiminnot:

 • Käytettävän vakiokoodiston määrittely
 • Luokittelutekijöiden luominen
 • Käyttöoikeusroolien myöntäminen
 • Käyttöoikeusroolien luominen
 • Pätevyyksien ylläpito
 • Lukuvuosi-ilmoittautumisvelvollisuuden ja ylioppilaskunnan jäsenmaksutiedon asettaminen koulutustyypeille
 • Lukuvuosi-ilmoittautumisaikojen ylläpito
 • Luovutusehtojen ylläpito

 

Pääkäyttäjän uudet toiminnallisuudet

Pääkäyttäjä voi määritellä, että millä koulutustyypillä lukuvuosi-ilmoittautuminen pitää tehdä ja pitääkö lisäksi maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksu (ei/pakollinen/vapaaehtoinen). Pääkäyttäjä voi luoda korkeakoulussa käytettävät luovutusehdot.

Käyttöohjeet

Pääkäyttäjien ohjeet: Sisun käyttöohjeet (vain asiakasyliopistojen käytössä) 

Käyttöoikeudet

Sisussa käyttöoikeuksia säädellään rooleilla, joihin liitetään teknisiä käyttöoikeuksia, näistä tarkemmin toiminnallisuuksien dokumentoinnissa sekä Roolit ja käyttöoikeudet -taulukossa (vain asiakasyliopistojen käytössä). Version asennuksen mukana tulevat oletusroolit, joten omien käyttöoikeusroolien luominen ei ole välttämätöntä.

Testiympäristöjen asennukset ja tietosisältö 

Yliopistokohtaiset asennukset Tiedon kapasiteettipalvelun testiympäristöihin on tehty Aalto-yliopistolle, Helsingin yliopistolle, Tampereen yliopistolle, Jyväskylän yliopistolle sekä Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle. Yliopistot vastaavat itse tietosisällön päivittämisestä ympäristöihin sekä niiden oikeellisuudesta.  

Käyttömahdollisuudet yliopistoissa 

Julkaistu versio on tarkoitettu asiakasyliopistojen integraatiotyön edistämiseen, järjestelmässä määritellyn opetussuunnitelmatyöprosessin mukaisten tietojen tallentamiseen sekä niiden pohjalta tehtyjen opintosuunnitelmien tekemiseen ja tarkasteluun. Opettajan käyttöliittymä on tarkoitettu opetuksen toteutuksiin ilmoittautuneiden arviointiin. Soveltuvin osin yliopisto voi käyttää järjestelmää tuotantokäytössä. 

Asiakasyliopistolla on mahdollisuus ottaa versio käyttöön huomioiden toteutettujen ominaisuuksien laajuus sekä organisaation omien tietosisältöjen laatu. Yliopistot päättävät itse, miten käyttöönotto heidän osaltaan etenee. 

Teknistä tietoa järjestelmästä

Teknistä tietoa järjestelmästä löytyy täältä https://confluence.csc.fi/display/OTM/Teknisen+toteutuksen+dokumentaatiota

Rajapintadokumentaatio 

Rajapintadokumentaatiot löytyvät sivulta: https://confluence.csc.fi/display/FUNIDATASIS/Sisun+rajapintojen+muutosloki (vain asiakasyliopistojen käytössä)

Palaute

Asiakasyliopistojen testauspalaute

Testauspalaute raportoidaan Jira-palveluun Sisu testauksen eteneminen. Ohjeet testitapauksien testaamisesta ja raportoinnista löytyvät sivulta: Jiran käyttöohjeet testauksessa (vain asiakasyliopistojen käytössä).

Käyttäjäpalaute

Järjestelmän käyttämisestä voi antaa palautetta. Palautelomake löytyy järjestelmästä sivun oikeassa alareunassa ”Lähetä palautetta” -linkin takaa.

Ympäristöt

Asiakasyliopistojen testiympäristöjen osoitteet

Aalto-yliopisto: https://sis-aalto-test.funidata.fi

Helsingin yliopisto: https://sis-helsinki-test.funidata.fi

Tampereen yliopisto: https://sis-uta-test.funidata.fi

Jyväskylän yliopisto: https://sis-jyu-test.funidata.fi

Lappeenrannan teknillinen yliopisto: https://sis-lut-test.funidata.fi/

Tampereen teknillinen yliopisto: https://sis-tut-test.funidata.fi

Asiakasyliopistojen tuotantoympäristöjen osoitteet

Aalto-yliopisto: https://sis-aalto.funidata.fi

Helsingin yliopisto: https://sis-helsinki.funidata.fi

Tampereen yliopisto: https://sis-uta.funidata.fi

Jyväskylän yliopisto: https://sis-jyu.funidata.fi

Lappeenrannan teknillinen yliopisto: https://sis-lut.funidata.fi

 

Majavaversion kehityksen raportointi

Tässä alla on lueteltu Majava-version uudet ominaisuudet tiketteinä, jotka on kirjattu kehityksen Jiraan. Lisäksi tässä raportoidaan edellisissä versioissa havaitut bugit kahdella tasolla: Korjatut virheet -luettelossa on korkeakoulujen ja Funidatan havaitsemat virheet, jotka on korjattu Majavaan. Tunnetut virheet luettelossa on havaittuja virheitä, joita ei ole priorisoitu työjonossa.

SISU-alkuiset tiketit viittaavat korkeakoulujen Sisu-Jirassa raportoimiin bugeihin. OTM-alkuiset bugit ovat joko SISU-bugien klooneja kehityksen Jirassa tai kehityksen samasta asiasta kirjaamia virheitä.

Yhteiset ominaisuudet

Uudet ominaisuudet

 

Koodisto:

OTM-19280 CODES: Koulutuksen tyyppi -koodiston päivitys: poistettu "tutkintoon sisällytettävä koulutus" -osio ja kaikki sen tyypit sekä lisätty tutkintokoulutuksen uudeksi alatyypiksi ”Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus” ja muutettu nykyinen ”Lääkärien erikoistumiskoulutus” -tyyppi nimelle ”Erikoistumiskoulutus”

OTM-19526 CODES: Tutkintoasetuskoodistoon uusi arvo “Ei tutkintoasetusta”

OTM-19432 KORI: Tutkintonimikekoodistoon arvo "Ei tutkintonimikettä"

OTM-19433 KORI: Tutkintoohjelman tyyppi -koodistoon uusi arvo

 

Muut:

OTM-18657 ORI: Oili-integraation PoC

OTM-19161 ORI: Oletustutkintoasetusta käytetään OILI-integraation luomassa opiskeluoikeudessa

OTM-19682 ORI: OILIsta tuotavat uudet opiskeluoikeudet Sisuun aina draftina

OTM-18817 ORI: Opinnäytesuorituksen tietomallin tarkistaminen ja laajennus

OTM-18943 ORI: Opiskelijan tiedot, joita ei saa muokata UI:sta eikä rajapinnoista (ensisijainen  sähköposti, EPPN, oppijaId, käyttäjätunnus)

OTM-18984 ORI: Päivittäinen eräajo opiskeluoikeuksien tilan päivittämiseen

OTM-19401 ORI: Lukuvuosi-ilmoittautumisvelvollisuuden vaikutukset eräajoon

OTM-19473 ORI: Opiskeluoikeuden tila, kun lukuvuosi-ilmoittautumista ei vaadita ko. koulutustyypissä.

OTM-19077 ORI/COMMON: Peruutetun/luovutetun opiskeluoikeuden päättymispäivän asettaminen

Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

SISU-6846 & OTM-18480 Välimuistiongelma vaikeuttaa testaamista

Opiskelijan käyttöliittymä

Uudet ominaisuudet

Omat tiedot:

OTM-19072 TUTOR/STUDENT: opiskeluoikeuden helminauhan piilottaminen, jos opiskeluoikeuden koulutuksen rajauslakina on “Ei automaattista laskentaa”

OTM-19514 STUDENT/TUTOR: ei ilmoittautumista vaativalla koulutustyypillä opiskeluoikeuden tilaksi aktiivinen, jos se on voimassa

OTM-19333 STUDENT, STAFF: Vahvistetun sivuaineoikeuden näyttäminen opiskeluoikeuden näkymässä

OTM-18615 STUDENT: Opiskelija voi asettaa suostumuksensa tietojen luovuttamiselle (luovutusehdot)

OTM-18904 & OTM-18905 STUDENT/ORI: Opiskelijan yhteystietojen asettaminen salaiseksi

OTM-19607 STUDENT, STYLE: sivuaineoikeuden näyttäminen opiskeluoikeuden näkymässä

OTM-19532 STUDENT, STYLE: Opiskelijan perustiedot

 

Opintosuuunnitelma:

OTM-18994 STUDENT: Opinkokonaisuuden suorituksen päivittyminen suunnitelmaan

OTM-19001 STUDENT: Suoritusten päivittyminen suunnitelmaan

 

Sivuaine:

OTM-19308 ORI: Sivuaineen opiskeluoikeuden tietomalli

OTM-19303 STUDENT: Sisältöavustimessa kokonaisuus, jonka sääntönä on “sisältää vain sivuaineita”, ei hae muunlaisia opintokokonaisuuksia

OTM-19307 STUDENT/COMMON: sivuaineiden lisääminen suunnitelman validaatioon

OTM-19528 STUDENT: Modaali, joka ohjaa vahvistamaan tarkentavat valinnat ennen sivuainevalintoja

OTM-19326 STUDENT: Sisältöavustimessa näytetään modaali sivuaineen vahvistamisesta

OTM-19329 STUDENT: Sivuaineen vahvistamisen modaalin sisältö

OTM-19328 STUDENT: Sivuaineen vahvistamisen modaalin toiminnallisuus

OTM-19336 STUDENT: Vahvistettujen sivuaineoikeuksien modaalin sisältö

OTM-19331 STUDENT: Erillistä hyväksyntää vaativan sivuaineen vahvistus-modaalin sisältö

OTM-19332 STUDENT: Sivuaineen tilasta kertovat tekstit

OTM-19330 ORI: Rajapinta sivuaineen opiskeluoikeuteen vahvistamiseen

OTM-19511 STUDENT, STYLE: Studentin valinta-avustimen sivuainehaun kontekstuaalinen notifikaatio

OTM-19527 STUDENT, STYLE: Sivuaineet rakennenäkymässä ja sivuainemodaalit

OTM-19536 STUDENT, STYLE: Vahvistamattomien sivuaineiden huomautus opiskelijan rakennenäkymässä

 

Lisäajan hakeminen:

OTM-18692 STUDENT: Banner-muistutus opiskelijalle päättyvästä opiskeluajasta

OTM-18690 STUDENT: Opiskelijan lisäaikahakemuksen ennakkotiedot

OTM-18939 STUDENT: Opiskelijan lisäaikahakemukseen liittyvä opintojen etenemisen kooste/raporttinäkymä

OTM-19340 STUDENT: Opiskelijalle pääsy lisäaikahakemukseen omien opiskeluoikeuksien kautta

OTM-19342 STUDENT/TUTOR: Lisäaikaan liittyvän viestin näyttäminen

OTM-19343 STUDENT: Opiskelijan lisäaikahakemuksen luominen

OTM-19583 STUDENT, STYLE: Lisäaikahakemuksen näkymien kaunistelu

 

Muut:

OTM-19120 STUDENT, STYLE: Ajoitusnäytön parantelu

OTM-18745 STUDENT: Huomioikoni navigaatiopalkkiin, kun uusia viestejä

OTM-18975 STYLE/STUDENT: Etusivun graafin keskiarvolaskennalle tootltip, jossa selitetty laskentasääntö

OTM-19313 STYLE: STUDENT: Etusivu responsiivisuus

OTM-19405 STUDENT: Poistetaan opiskeluoikeuksista turhat läsnäolotiedot

 

Korjatut virheet

SISU-1384 Kesäperioidi jää näkyville sille sijoitetun jakson poistamisen jälkeen

SISU-2983 Sisu antaa virheilmoituksen, kun avaan opintojaksoesitteen kalenterissa

SISU-3929 Nimen perustella järjestäminen ei toimi johdonmukaisesti (kirjautumaton opiskelija)

SISU-7550 & OTM-18679 Järjestelmävirhe kun menen katsomaan omia suorituksia

SISU-8953 & OTM-19157 Erikseen hyväksyttävän kokonaisuuden valintojen tilaa opintosuunnitelmassa indikoiva teksti muuttuu vääräksi

SISU-9531 STAFF: Opintojakson suoritustavat välilehdellä Enterin painaminen hävittää suoritustavan ajankohdan

SISU-9442 & OTM-19242 STUDENT: Opiskelija saa Access denied -herjan tarkastellessaan opintojaksoesitteen suoritustavat -välilehteä (kalenteri, hops tai opintojen haku)

SISU-9265 & OTM-19209 Erillisen kokonaisuuden hakemuksen hyväksyjän tiedot näkyvät oudosti

SISU-10063 OTM-19586 STUDENT: HOPS:n erillinen hyväksyttäminen ohjelmatasolla ei onnistu

Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

 

SISU-3152 & SISU-7546 & OTM-17889 Opintokalenteri: Kun viedään hiiri toteutuksen päälle opintokalenterissa, niin avautuvalle näytölle ei tule näkyviin toteutuksen nimeä eikä tyyppiä.

SISU-3201 Yläkokonaisuuden alla olevan opintokokonaisuuden vaihtaminen, pillerit toimivat valinta-avustimessa oudosti

SISU-3233 & OTM-17494 Opintosuunnitelma: Opiskelija voi laittaa väliotsikon alla näkyvän väliotsikon roskakoriin

SISU-4276 Iso määrä suoritettuja opintoja rikkoo vapaan suunnittelun käyttöliittymän

SISU-5438 & OTM-18019 Opintojakson valintaa osoittava kehys ajoitusnäkymässä

SISU-5830 Opintosuunnitelmassa Valittu-laskuri ei näytä kokonaisuuden op-määrää oikein.

SISU-5866 &otm-18306 Vapsuhakemus ei näytä ehdotettujen suoritettujen opintojen laajuutta, vaan ehdotetun suoritetun opintojakson idean alkuperäisen laajuuden + koosteeseen yhteispistemäärä

SISU-7543 & OTM-18660 Järjestelmävirhe loppukäyttäjän opintojen rakenne -sivua tarkasteltaessa

SISU-9196 & OTM-19201 Järjestelmävirheitä valmistumisen jälkeen

SISU-9225 Järjestelmävirhe opiskelijan Suoritukset välilehdelle, korruptoituu kokonaan tämän jälkeen

Opettajan käyttöliittymä

Uudet ominaisuudet

OTM-18922 ORI/TUTOR: Opettajan käyttöoikeuksien rajoittaminen opiskelijahaussa

OTM-19061 & OTM-19062 & OTM-19063 ORI/FRONTIT:  Vastuuopettaja, ohjaaja ja vastuuopettaja näkevät opiskelijasta vain suppeat tiedot

 

Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

SISU-4897 Ohjattavani-sivujen navigointi-tekstit

SISU-9445 & OTM-19235 TEACHER: Toteutuksen arviointi yhteispistein aiheuttaa ilmoituksen, että jos syötetyt arvosanat poistetaan, vaikka arvosanoja ei ole syötetty

SISU-5492 & OTM-18502 Jo annettujen arvioiden määrä ilmoitetaan väärin arvioinnin asetuksia muokattaessa

Palveluhenkilön käyttöliittymä

Uudet ominaisuudet

Opiskeluoikeudet:

OTM-18718 TUTOR: Opiskeluoikeudesta luopumisen kirjaaminen omaksi toiminnoksi

 

Opintojen muokkaus:

OTM-18967 ORI/STAFF/STUDENT: Koulutukselle kenttä lisäaikaohjeisiin

OTM-18897 KORI/STAFF/TUTOR: Oletustutkintoasetus koulutukseen

OTM-18736 KORI: Koulutuksen tyypille tieto lukuvuosi-ilmoittautumisvelvollisuudesta

OTM-17701 STAFF: Tutkinto-ohjelmalle voi antaa useamman koulutusluokitusarvon

 

Opiskelijahaku:

OTM-18419 ORI: Opiskelijoiden hakurajaustekijäksi opiskeluoikeuden tila

OTM-18920 & OTM-18921 STAFF: Opiskelijoiden haussa voi hakea vain oman yliopiston koulutuksia

OTM-19186 STAFF: Koulutuksen voimassaolon lisääminen opiskelijahaun opiskeluoikeuden koulutus -hakuvalitsimeen

OTM-16319 STAFF, STYLE: Hakusanojen lisäämisen tyylin korjaus

OTM-19153 STAFF, STYLE: Organisaatiovalikon tyylien korjaus

 

Opiskelijan tiedot:

OTM-18616 TUTOR: Palveluhenkilö näkee ja voi muokata opiskelijan suostumuksia

OTM-18645 TUTOR: Palveluhenkilö näkee opiskelijan salaiset yhteystiedot

OTM-18906 STAFF: Palveluhenkilö voi muokata opiskelijan yhteystietojen salaisuusasetuksia

OTM-19406 TUTOR: Poistetaan turhat läsnäolotiedot niistä opiskeluoikeuksista, joissa ei ole ilmoittautumisvelvollisuutta

 

Sivuaine:

OTM-19297 KORI: Sivuaineen tietomallimuutokset

OTM-19298 STAFF: Kokonaisuuden määrittäminen sivuaineeksi

OTM-19300 STAFF: Uusi sääntö: kokonaisuus sisältää vain sivuaineita

OTM-19477 STAFF, STYLE: Opintokokonaisuuden sivuaineeseen liittyvien kenttien tyylittely

OTM-19523 STYLE: STAFF: Opintokokonaisuuden rakenteeseen sivuaine

 

Suoritusmerkinnät:

OTM-18423 STUDENT/TUTOR: Suoritussivulla hylättynä koostettujen näyttäminen

OTM-18433 STAFF: Arviointikohde voidaan arvioida opintojakson toisessa versiossa kuin mistä opiskelija on siihen ilmoittautunut ja myös siirtää toiseen opintojaksoon, joka jakaa saman toteutuksen

OTM-19459 STAFF: Korvaavalle suoritukselle koulutusalan valinta

OTM-18762 ORI/STAFF: Sisällyttämishakemuksen päätökseen koulutusala, opinnon taso, suorituksen tyyppi ja hyväksyvä organisaatio

OTM-18986 STAFF: Jo koostettujen osasuoritusten näyttäminen koostamisen ensimmäisessä vaiheessa

OTM-19488 ORI: Opinnäytteen tietomallin toteutus

OTM-19489 ORI: Opinnäytteen tietokantatoteutus

OTM-19490 ORI: Opinnäytteen REST rajapinnat

 

Ilmoittautuminen:

OTM-4630 ILMO: Kaikille toteutuksille ilmoittautumisen perusvaatimuksiin oletusarvoiksi läsnäolo, voimassaoleva opiskeluoikeus, opintojakso kuuluu ensisijaiseen suunnitelmaan

OTM-19188 Ilmoittautumisen sääntö: Opintojakson pakolliset esitiedot

OTM-19189 Ilmoittautumisen sääntö: Opintojakson suositellut esitiedot

OTM-19191 Ilmoittautumisen konfiguraatioon automaattisesti opintojakson esitietojen säännöt

OTM-19192 STUDENT: Toisen korkeakoulun toteutukseen ilmoittautumisen näkyminen

 

Lisäaika:

OTM-7277 ORI: Suunnitelmaan perustuvan lisäajan kirjaamisen backend

OTM-18691 TUTOR: Opiskelijan lisäaikahakemuksen käsittely

OTM-19294 ORI: Suunnitelmaan perustuva lisäaikahakemuksen tietomallin validointi (suunnittelu, toteutus)

OTM-19195 ORI: Suunnitelmaan perustuvan lisäajan kirjaamisen tietomalli

 

Valmistuminen:

OTM-19019 STAFF: Hyväksytyt kokonaisuuden sisällöt ja erillistä hyväksyntää vaativien kokonaisuuksien päätökset näytetään valmistumispyynnössä

OTM-19289 ORI: Valmistumispyynnön hakemukseen ja valmistumiseen kenttä opiskelijan liittymisestä alumnitoimintaan

OTM-18874 STAFF: Valmistumispyyntö: suorituksiin ja tutkinnon tietoihin pätevyydet

OTM-18931 STAFF: Valmistumispyyntö: Esikatseluun myönnetyt pätevyydet

OTM-19004 STAFF: Valmistumispyynnön käsittelyn ensimmäisellä sivulla näytetään hyväksytyt, vain ko. koulutukseen liittyvät päätökset erikseen hyväksyttävistä kokonaisuuksista ja kokonaisuuden sisällön hakemuksista.

OTM-18987 STAFF: Hyväksytyn valmistumispyynnön koosteessa näytetään hakemuksen tiedot ja  pätevyydet

OTM-19021 STYLE: Valmistumispyynnön ja -suorituksiin liittyviä tyylikorjailuja

OTM-19023 STYLE: Valmistumispyynnön käsittelyn kolmas sivu

OTM-19024 STYLE: Valmistumispyynnön käsittelyn neljäs sivu

OTM-19008 ORI: Valmistumispyynnön hyväksymiseen validointeja

OTM-19046 STUDENT/STAFF: Lisätään koulusivistyskieli kaikkiin valmistumispyyntöön liittyviin henkilötieto näkymiin

 

Pätevyydet:

OTM-18903 STAFF: Opiskelijan tietoihin pätevyydet-välilehti

OTM-18907 STAFF: Uuden saavutetun pätevyyden lisääminen opiskelijalle -wizard (sivu #1)

OTM-18908 STAFF: Pätevyyteen liittyvät opintosuoritukset (wizard sivu #2)

OTM-18926 STAFF: Kelpoisuuden lisääminen opiskelijalle (wizard sivu #3)

OTM-18924 STAFF: Opiskelijan pätevyyden vahvistaminen (wizard sivu #4)

OTM-18925 STAFF: Muualla suoritettujen opintojen lisääminen pätevyyteen

OTM-19261 STAFF, STYLE: Pätevyyksien suoritusvaatimuksissa olevat pitkät sanalliset kuvaukset ovat pitkiä

OTM-19164 STAFF, STYLE: Saavutettujen pätevyyksien listaaminen

OTM-19409 STYLE: TUTOR: Pätevyyksien lisäyksen tyylit

 

Tulostus:

OTM-19263 STAFF/ORI: Tutkintotodistuksen ja liitteiden tulostuspyyntö

OTM-19115 STAFF: Tutkintotodistuksen allekirjoittajien nimikkeet korkeakoulun virallisten kielten mukaisesti

OTM-19295 PAINO: Tutkintotodistus (Alempi ja ylempi tutkinto)

OTM-19304 PAINO: Tutkintotodistuksen ja liitteiden tulostuspyynnön käsittely

OTM-19299 PAINO: Tutkintotodistuksen käännökset

OTM-19378 ORI: Tutkintotodistuksen tulostamisen endpoint

OTM-19302 PAINO: Tutkintotodistuksen liitteeksi tuleva opintosuoritusote

OTM-19383 PAINO: Opintosuoritusotteella nimet, aktiivinen osa, koulutusala, tutkinnon tyyppi

OTM-19010 STAFF/ORI: Opintosuoritusotteen tulostuspyyntö

OTM-18867 PAINO: Opintosuoritusote

OTM-19123 PAINO: Opiskelijan opintosuoritusote

OTM-18868 STUDENT/ORI: Opintosuoritusotteen tulostuspyyntö

OTM-19296 PAINO: Diploma supplement

OTM-19674 PAINO: Muokataan Diploma Supplementin otsikkotekstit OPH:n ohjeen mukaiseksi ja erotetaan 8 yhteiseksi

OTM-19499 PAINO: Tulosteiden aikaleimat yliopiston aikavyöhykkeelle

OTM-19408 TUTOR: Opintosuunnitelmatulosteen viilaus

OTM-19613 PAINO: Pätevyystodistus

OTM-19434 ORI: Opetussuunnitelmatulosteen tulostuspyyntö

OTM-19305 GraphQL: Lisätään tutkintotodistuksen ja liitteiden vaatimat kentät

OTM-19457 GraphQL: Lisätään opetussuunnitelmatulosteen vaatimat kentät

OTM-18869 COMMON: Valmistuneen PDF:n lataus TASKUsta

OTM-19037 PAINO: Vastausviestijonon ja virheenkäsittelyn parannuksia

OTM-19074 COMMON/OSUVA: Tulostuspyynnön vastaus

OTM-19079 PAINO: Yliopistojen logot ja yhteystietotekstit

OTM-19165 PAINO/TASKU: Tulostuspyynnöille tuki useamman kieliversion generoinnille

OTM-19246 STAFF, STYLE: Opintosuoritusotteiden tulostyspyyntömodaalien tyylit

OTM-19213 STAFF/STUDENT, STYLE: Tulostus-ikonin lisäys hakemuksien tulosta-nappeihin

OTM-19534 STAFF, STYLE: Tutkintotodistustulostuksen tyylit

 

Valmistuminen:

OTM-18786 STUDENT: Linkki organisaatiokohtaisiin valmistumisohjeisiin

OTM-18965 STUDENT: Kansallisen kandikyselyn modaali valmistumispyyntöä lähettäessä

OTM-19051 STUDENT: Valmistumisen näkyminen opiskeluoikeudessa

OTM-19269 STUDENT: Valmistumispyyntöön alumnitoiminnan tiedot ja päätös alumnitoimintaan liittymisestä

OTM-19453 STYLE: STUDENT: Valmistumispyynnön alumnitoiminnan tietojen tyylittely

 

Muut:

OTM-18844 & OTM-12614 ORI/STAFF: Suoritusten validoinnin yhdenmukaistaminen

OTM-19231 STUDENT/STAFF/TUTOR: Suoritettujen ja hyväksiluettujen opintojen erottaminen visuaalisesti toisistaan

OTM-19501 STAFF: Navbarin näyttäminen kuten massaedit-tilassa

OTM-19559 STUDENT/STAFF: Poistetaan murupolku hakemuksen luonnista

OTM-19084 TUTOR: Siirto-opiskelijalle syötettävät lukukaudet

OTM-19430 STAFF, STYLE: Massaeditin wizardin vaihtaminen oikeanlaiseksi

OTM-19214 STAFF, STYLE: Yhtenäistetään opetuksia, opintojen ja koulutusten haun placeholderit

OTM-19221 STAFF, STYLE: Koulutuksen tilan näytetään tiny badgella

 

Korjatut virheet

SISU-9041 & OTM-9041 STAFF/STUDENT: Rakenteen esikatselu ei toimi

SISU-9529 & SISU-9180 & OTM-19185 STAFF: EIKU-nappula peruuttaa muutokset vasta sivun päivittämisen jälkeen

SISU-9180 & OTM-17512 STAFF: Opintojakson suoritustavat välilehdellä Enterin painaminen hävittää suoritustavan ajankohdan

SISU-9530 STAFF: Opintojakson suoritustavat välilehdellä Enterin painaminen hävittää suoritustavan ajankohdan

SISU-9133 & OTM-19178 Malliajoitusta luodessa rivien ja laatikoiden skaalaus hajoaa

SISU-9527 & SISU-9738 & OTM-19375 & OTM-19350 STUDENT/STAFF: Opintojaksojen ja opintokokonaisuuksien kuvauksissa sisennys ei toimi. Opintokokonaisuuden kuvauksissa bullet pointit eivät näy opiskelijalle.

Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

SISU-2668 Huono virheilmoitus luotaessa koulutuksen uutta versiota luonnostelija-oikeudella

SISU-3213 & OTM-16667 Opintojaksojen tilan massamuutos: "muutos"-sarake näyttää väärää tilaa

SISU-4006 Paikkojen määrä -valinta eroaa IE:n ja Firefoxin välillä

SISU-4271 Opintojakson poistetun version palauttaminen ei synnytä ops-kausijanalle versiota kuvaavaa palkkia (heti)

SISU-4345 Toistuvat virheilmoitukset, mikäli käyttäjä yrittää julkaista rakenteetonta toteutusta

SISU-4416 Opintokokonaisuuden luomisessa järjestelmävirhe, kun suppeissa perustiedoissa vikaa

SISU-4474 & OTM-17890 Pienellä näytöllä toteutuksen tiedoissa tekstien rivittyminen päällekkäin

SISU-7367 & OTM-16077 Staff: Tulevan ops-kauden opintokokonaisuuteen liitettävän opintojakson ops-kausitieto sisältöavustimessa meneillään oleva ops-kausi eikä tuleva

SISU-9121 & OTM-19211 Opintopistemäärä tuplaantuu suunnitelmassa jos rakenteessa kaksi "vapaasti valittavaa" kokonaisuutta peräkkäin valintaryhmissä.SISU-10062 Kouluttautumismahdollisuuden tai koulutuksen poisto

SISU-9619 & OTM-18707 Deletoidun kokonaisuuden rulet

Pääkäyttäjätoiminnot

 

Uudet ominaisuudet

Käyttöoikeudet:

OTM-18502 ADMIN: Saavutettujen pätevyyksien ja kelpoisuuksien käyttöoikeudet

OTM-18941 ADMIN: Tekninen käyttöoikeus opiskeluoikeuden lisäajan hyväksymiseen

OTM-19377 ORI: Tekniset käyttöoikeudet tulostukselle

OTM-19043 ADMIN: Pätevyyksien ylläpidon käyttöoikeudet

OTM-19311 ADMIN/ORI: study-right-adminilta pois lisäajan myöntämisoikeus

OTM-19118 ADMIN: Valmistumisen käsittelyn käyttöoikeus ja rooli

OTM-19538 ORI: Pääkäyttäjän käyttöoikeusnäkymän vaatimat lisätyöt backendissa

OTM-15247 ADMIN: Pääkäyttäjän käyttöliittymään käyttöoikeusnäkymä, jossa näkee myönnetyt tekniset käyttöoikeudet

OTM-15591 ADMIN: Liitetyt käyttöoikeudet -listaus järjestykseen

OTM-18271 ADMIN: Henkilön käyttöoikeuksien vastuuroolit -listaukseen toteutuksen nimi ja opinnosta nimi ja koodi

OTM-19044 ADMIN: Pääkäyttäjäkäyttöliittymään pääsyn salliva käyttöoikeus, joka ei ole admin

 

Pääkäyttäjätoiminnot:

OTM-19661 ADMIN: Pätevyyksiin tieto siitä, että kelpoisuuksia ei ole liitetty

OTM-19382 ADMIN: Pääkäyttäjä osiosta Koulutukset-välilehti pois

OTM-19049 ADMIN: Muut osaamiskokonaisuudet- tyyppisille pätevyyksille voi määrittää kelpoisuuden

OTM-18826 & OTM-18661 ADMIN: Luovutusehtojen ylläpito

OTM-19272 KORI: Korkeakoulukohtaisten alumnitietojen tallennus ja rajapinta

OTM-19005 ADMIN: Lukuvuosi-ilmoittautumisaikojen muokkaus edit modeksi

OTM-18610 ADMIN: Koulutuksen tyypit, jotka vaativat lukuvuosi-ilmoittautumisen

OTM-19217 ADMIN, STYLE: Lukuvuosi-ilmoittautumisen tyylien tarkistus

OTM-19410 ADMIN, STYLE: Muut asetukset-sivun tyylittely

OTM-19372 ADMIN, STYLE: Luovutusehtojen käyttöliittymän tyylittely

 

Korjatut virheet

SISU-9517 & OTM-18825 & OTM-19247 STAFF: Opintojakson suoritustavat välilehdellä Enterin painaminen hävittää suoritustavan ajankohdan

SISU-9358 & OTM-19212 ADMIN: Kevätlukukauden ilmoittautumisaikaa koskevan ohjetekstin en-kieliversion lisääminen ei onnistu

Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

SISU-7559 & OTM-15772 Käyttöoikeudet: tutkintorakenteen muokkaus ei onnistu organisaatiokohtaisella käyttöoikeudella

Majavan korjausversio

Majavan korjausversio asennetaan tammikuussa ja se sisältää seuraavat toiminnallisuudet ja korjaukset:

Toiminnallisuudet:

 

OTM-19051 STUDENT/STAFF/TUTOR: Valmistumisen näkyminen opiskeluoikeudessa

 

OTM-19672 STUDENT: Tarkentava valinta voi olla myös sivuaineena

 

OTM-19683 PAINO: Logojen asemoinnin tarkennus suoritusotteessa ja Diploma Supplementissa

 

OTM-19705 ORI: Lisäajan hakemisen rajaus tutkintoon johtavaan koulutustyyppiin

 

OTM-19721 PAINO: Päivämäärät Diploma Supplementissa

 

OTM-19741 PAINO: Mallipohjat Diploma Supplementin testausta varten


Korjaukset:

OTM-17304 STUDENT: Oppimisympäristö-linkit eivät päivity käyttöliittymän kielivalinnan mukaisesti kalenterinäkymässä

OTM-19507 STAFF: Läsnäolotietojen merkitseminen toimii väärin tilanteessa, jossa ei ole automaattista laskentaa ja koulutustyyppi vaatii ilmoittautumisen

OTM-19524 ADMIN: Luovutusehdot-sivun taulukon otsikot katoavat sivun päivityksen yhteydessä

OTM-19684 STUDENT/TEACHER: Käyttöliittymän kielen vaihtaminen ei päivitä kaikkea kielistettyä sisältöä

OTM-19687 STAFF: Opintojakson kuvauskenttiä ei pysty muokkamaan IE-selaimessa

OTM-19696 STAFF: Korvaavuushakemuksen käsittely ei onnistu, kun kaksi vastuuorganisaatiota

OTM-19702 STUDENT: Opiskelijan opintosuoritukset tarkemmat tiedot eivät päivity oikein

OTM-19704 STUDENT: Opiskelijan opiskeluoikeuden etenemisen seurantagraafin virhe

OTM-19709 STAFF: Perutun lisäaikahakemuksen voi käsitellä

OTM-19723 PAINO: Tutkintotodistuksen tulostus epäonnistuu, jos opiskelijalla on enemmän kuin yksi pätevyys

OTM-19725 PAINO: Pätevyystodistuksen allekirjoitus ei ole keskellä

OTM-19726 PAINO: Tutkintotodistuksen liitteenä olevan opintosuoritusotteen opintopistemäärät lasketaan kaikista suorituksista eikä koostetuista

OTM-19728 STAFF: jos opiskelijalla ei ole hetua, syntymäaika ei tulostu tutkintotodistukseen eikä pätevyystodistukseen

OTM-19736 PAINO: Pätevyystodistuksen tulostus menee pieleen, jos ei ole pätevyyteen liittyviä opintoja

OTM-19737 STAFF: Opintojakson suorituksen koostamisessa vastaava arvioija kentässä kieleistysavain

OTM-19738 STUDENT: Sijoita suunnitelmaan paneelia ei näytetä pelkillä henkilökohtaisilla suorituksilla

OTM-19740 STUDENT: Suoritettu opintojakso ei ajoituksessa siirry suorituspäivään

OTM-19758 STAFF: Diploma supplementien pohjien lukeminen ei toimi kaikissa ympäristöissä

OTM-19760 GraphQL/PAINO: Koostetuissa suorituksissa väliotsikot sisältöineen katoavat

OTM-19765 STUDENT: Tulosta opintosuoritusote -ei toimi

OTM-19771 ADMIN: Luovutusehtojen lisäyksessä Tallenna-nappi ei aktivoidu

OTM-19792 STAFF: Järjestelmävirhe aikaisempia tietoja avatessa

OTM-19800 GraphQL: Keskiarvo lasketaan vääristä suorituksista

OTM-19821 Järjestelmävirhe aikaisempia tietoja avattaessa

SISU 10996 & SISU 11160 & OTM-19839 Opinto lisäaikahakemuksen ajoituksessa tulevaisuudessa, Sisu herjaa menneisyydessä

SISU-11174 & OTM-19840 Opintosuoritustulosteelle tulostuu väärä lukukausitieto lv-ilmoittautumisen osalta

OTM-19844 PAINO: Opintosuoritusotteelle ei tulostu suorituksia, jotka on olleet koostettuna virhemerkittyyn tai vanhentuneeseen suoritukseen

OTM-19849 PAINO: Opintosuoritusotteella ei virheellisesti näytetä koostettuja expiroituneita suorituksia

OTM-19850 STAFF: Koulutuksen ylläpidossa valikot "Oletusrajauslaki" ja "Oletustutkintoasetus" eivät erottele yliopistokohtaisia arvoja

OTM-19869 STAFF: sisältöavustimessa opintokokonaisuushaun yliopistorajaus ei toimi

OTM-19873 PAINO: Opintosuoritusotteella näytetään opiskeluoikeuden päättymispäivämäärä väärin

OTM-19883 STUDENT: Opiskelijan opintosuunnitelmatulosteelta tippunut pois keskiarvo -tieto

SISU-11343 & SISU-11347 & OTM-19890 Teacher: Opintosuunnitelmassa kokonaisuuden tilana "valinnat hyväksytty" vaikka alemman tason poikkeavaa rakennetta ei ole vielä hyväksytty

OTM-19891 STUDENT: suunnitelmassa oleva kouluttautumismahdollisuuden vastainen valinta ei näy valinta-avustimessa

OTM-19892 STYLE: STAFF: Malliajoitusta luodessa rivien ja laatikoiden skaalaus hajoaa

 

 

Lisätietoja 

FUNIDATA OY 

Asiakkuuspäällikkö

Pekka Äikäs, pekka.aikas@funidata.fi  

 

Kehitystiimi 

Kehitystiimin vetäjä Toni Sallanmaa, toni.sallanmaa@funidata.fi  

Harri Lehtola, harri.lehtola@funidata.fi

Tero Marttila, tero.marttila@funidata.fi

Ville Myrskyneva, ville.myrskyneva@funidata.fi

Siina Pekkanen, siina.pekkanen@funidata.fi

Mikko Torri, mikko.torri@funidata.fi

Tiia Valtonen, tiia.valtonen@funidata.fi  

Jonas Westerlund, jonas.westerlund@funidata.fi

 

Asiantuntijatiimi

Asiantuntijatiimin vetäjä Mari Riihiaho, mari.riihiaho@funidata.fi  

Annukka Alivaara, annukka.alivaara@funidata.fi  

Katja Arstio, katja.arstio@funidata.fi  

Juuli Kenkkilä, juuli.kenkkila@funidata.fi  

Inka Paukku, inka.paukku@funidata.fi  

Eeva Saari, eeva.saari@funidata.fi

Elina Turunen, elina.turunen@funidata.fi

Irina Venho, irina.venho@funidata.fi

 

Viestintä- ja markkinointi, HR

Brändijohtaja Jani Kajander, jani.kajander@funidata.fi

HR-suunnittelija Susanna Rotko, susanna.rotko@funidata.fi

 

Funidata www.funidata.fi  

 • No labels