Page tree

Siirretty -> Funidata Confluence

Tämä sivu on siirrety uuteen osoitteeseen: confluence.funidata.fi

Tämä sivu ei ole enää muokattavissa tässä osoitteessa, ja tämä sisältö on vanhentunutta.

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Julkaisutiedote 5/2018

Piisami-versio (v. 0.13) julkaistu 8.10.2018.

Käyttöliittymien toiminnallisuudet 

Tässä on lueteltu käyttöliittymien toiminnot lyhyesti sekä Piisamin uudet ominaisuudet. Tarkempi kuvaus toiminnoista löytyy toiminnallisuuksien dokumentoinnista https://confluence.csc.fi/display/OTM/Toiminnallisuuksien+dokumentointi

Opiskelijan käyttöliittymä 

Opiskelijalla on tällä hetkellä käytössään seuraavat toiminnot:

 • Opiskeluoikeuden tarkastelu ja siihen tarkentavien valintojen tekeminen
 • Opintojen rakenteen mukaisen suunnittelu
 • Poikkeavan kokonaisuuden tekeminen suunnitelmaan ja sen hyväksynnän hakeminen
 • Opintokokonaisuuden koostamisen hakeminen
 • Hyväksilukemisen hakeminen
 • Erikseen hyväksymistä vaativan kokonaisuuden hyväksynnän hakeminen
 • Opintojen ajoittaminen
 • Malliajoituksen käyttöönottaminen
 • Opetuksen suunnittelun opintokalenteriin
 • Opetukseen ilmoittautuminen
 • Opintojen tarkennettu haku
 • Muistilista opinnoille
 • Omien tietojen tarkastelu
 • Opintosuunnitelman ja opintojen tilannetieto graafisesti esitetty etusivulla
 • Valmistumispyynnön tekeminen

Opiskelijan uudet toiminnallisuudet

Opiskelija voi hakea valmistumista tutkinto-ohjelmasta. Opiskelija voi muokata yhteystietojaan.

Opettajan käyttöliittymä 

Opettajalla on tällä hetkellä käytössään seuraavat toiminnot:

 • Omien opintojen selailu
 • Omien toteutuksien selailu
 • Ilmoittautuneiden hallinnointi
 • Toteutusten arviointi
 • Ohjausryhmän opiskelijoiden tietojen ja opintosuunnitelmien tarkastelu ja kommentointi
 • Poikkeavan kokonaisuuden hyväksymisprosessi
 • Erikseen hyväksyttävän kokonaisuuden hyväksymisprosessi
 • Opetuskalenteri

Palveluhenkilön (hallinto) käyttöliittymä 

Julkaistu versio sisältää palveluhenkilölle seuraavat toiminnot:

 • Opiskelijoiden haku
 • Opiskelijan henkilö-, opetukseen ilmoittautumis- ja suoritustietojen tarkastelun sekä perustietojen muokkaaminen
 • Opiskeluoikeuksien luominen ja hallinnointi, ml. lisäaika ja opiskeluoikeuden peruuttaminen sekä siirto-opiskeluoikeudet
 • Opiskeluoikeuteen koulutuspolkujen määrittely
 • Läsnäolotietojen hallinnointi
 • Opetussuunnitelmatyö: Palveluhenkilö voi ylläpitää koulutuksia, tutkinto- ja opintokokonaisuusrakenteita ja opintojaksoja. Ylläpitotoiminnot sisältävät perustietojen ja rakenteiden käsittelyn sekä versioiden määrittelyn ja hyväksynnän eri opetussuunnitelmakausille. Lisäksi palveluhenkilö voi ylläpitää opintojaksojen suoritustapoja ja vastaavuuksia.
 • Opetuksen toteutusten ylläpito ja julkaisu
 • Opetuksen toteutukselle ilmoittautumisen hallinnointi
 • Opetuksen toteutusten ilmoittautumisen priorisointisääntöjen hallinnointi
 • Massatoiminnot opinnoille ja toteutuksille
 • Opiskelijoiden opintosuunnitelmien tarkastelu ja kommentointi
 • Ohjaus- ja kohderyhmien luominen ja muokkaaminen
 • Malliajoituksen luominen ja muokkaaminen
 • Hyväksilukuhakemusten käsittely
 • Opintokokonaisuuksien arviointi
 • Opintojakson suoritusmerkinnät
 • Tutkintopyynnön käsittely ja tutkinnon kirjaaminen

Palveluhenkilön uudet toiminnallisuudet

Palveluhenkilö voi määritellä opiskeluoikeuden joko toisesta korkeakoulusta siirtyneeksi tai toiseen korkeakouluun siirretyksi. Palveluhenkilö voi muokata opiskelijoiden henkilö- ja yhteystietoja, myös sensitiivisiä tietoja. Palveluhenkilö voi käsitellä valmistumispyynnön ja koostaa tutkinnon.

Pääkäyttäjän käyttöliittymä

Julkaistu versio sisältää palveluhenkilölle seuraavat toiminnot:

 • Käytettävän vakiokoodiston määrittely
 • Luokittelutekijöiden luominen
 • Käyttöoikeusroolien myöntäminen
 • Käyttöoikeusroolien luominen
 • Pätevyyksien ylläpito
 • Lukuvuosi-ilmoittautumisaikojen ylläpito

Pääkäyttäjän uudet toiminnallisuudet

Pääkäyttäjä voi asettaa lukuvuosi-ilmoittautumisajat. Pääkäyttäjä voi määritellä korkeakoulussa myönnettäviä pätevyyksiä ja kelpoisuuksia.

Käyttöohjeet

Pääkäyttäjien ohjeet: Sisun käyttöohjeet (vain asiakasyliopistojen käytössä) 

Käyttöoikeudet

Sisussa käyttöoikeuksia säädellään rooleilla, joihin liitetään teknisiä käyttöoikeuksia, näistä tarkemmin toiminnallisuuksien dokumentoinnissa sekä Roolit ja käyttöoikeudet -taulukossa (vain asiakasyliopistojen käytössä). Version asennuksen mukana tulevat oletusroolit, joten omien käyttöoikeusroolien luominen ei ole välttämätöntä.

Testiympäristöjen asennukset ja tietosisältö 

Yliopistokohtaiset asennukset Tiedon kapasiteettipalvelun testiympäristöihin on tehty Aalto-yliopistolle, Helsingin yliopistolle, Tampereen yliopistolle, Jyväskylän yliopistolle sekä Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle. Yliopistot vastaavat itse tietosisällön päivittämisestä ympäristöihin sekä niiden oikeellisuudesta.  

Käyttömahdollisuudet yliopistoissa 

Julkaistu versio on tarkoitettu asiakasyliopistojen integraatiotyön edistämiseen, järjestelmässä määritellyn opetussuunnitelmatyöprosessin mukaisten tietojen tallentamiseen sekä niiden pohjalta tehtyjen opintosuunnitelmien tekemiseen ja tarkasteluun. Opettajan käyttöliittymä on tarkoitettu opetuksen toteutuksiin ilmoittautuneiden arviointiin. Soveltuvin osin yliopisto voi käyttää järjestelmää tuotantokäytössä. 

Asiakasyliopistolla on mahdollisuus ottaa versio käyttöön huomioiden toteutettujen ominaisuuksien laajuus sekä organisaation omien tietosisältöjen laatu. Yliopistot päättävät itse, miten käyttöönotto heidän osaltaan etenee. 

Teknistä tietoa järjestelmästä

Teknistä tietoa järjestelmästä löytyy täältä https://confluence.csc.fi/display/OTM/Teknisen+toteutuksen+dokumentaatiota

Rajapintadokumentaatio 

Rajapintadokumentaatiot löytyvät sivulta: https://confluence.csc.fi/display/FUNIDATASIS/Sisun+rajapintojen+muutosloki (vain asiakasyliopistojen käytössä)

Palaute

Asiakasyliopistojen testauspalaute

Testauspalaute raportoidaan Jira-palveluun Sisu testauksen eteneminen. Ohjeet testitapauksien testaamisesta ja raportoinnista löytyvät sivulta: Jiran käyttöohjeet testauksessa (vain asiakasyliopistojen käytössä).

Käyttäjäpalaute

Järjestelmän käyttämisestä voi antaa palautetta. Palautelomake löytyy järjestelmästä sivun oikeassa alareunassa ”Lähetä palautetta” -linkin takaa.

Ympäristöt

Asiakasyliopistojen testiympäristöjen osoitteet

Aalto-yliopisto: https://sis-aalto-test.funidata.fi

Helsingin yliopisto: https://sis-helsinki-test.funidata.fi

Tampereen yliopisto: https://sis-uta-test.funidata.fi

Jyväskylän yliopisto: https://sis-jyu-test.funidata.fi

Lappeenrannan teknillinen yliopisto: https://sis-lut-test.funidata.fi/

Tampereen teknillinen yliopisto: https://sis-tut-test.funidata.fi

Asiakasyliopistojen tuotantoympäristöjen osoitteet

Aalto-yliopisto: https://sis-aalto.funidata.fi

Helsingin yliopisto: https://sis-helsinki.funidata.fi

Tampereen yliopisto: https://sis-uta.funidata.fi

Jyväskylän yliopisto: https://sis-jyu.funidata.fi

Lappeenrannan teknillinen yliopisto: https://sis-lut.funidata.fi

 

Piisamiversion kehityksen raportointi

Tässä alla on lueteltu Piisami-version uudet ominaisuudet tiketteinä, jotka on kirjattu kehityksen Jiraan. Lisäksi tässä raportoidaan edellisissä versioissa havaitut bugit kahdella tasolla: Korjatut virheet -luettelossa on korkeakoulujen ja Funidatan havaitsemat virheet, jotka on korjattu Piisamiun. Tunnetut virheet luettelossa on havaittuja virheitä, joita ei ole priorisoitu työjonossa.

SISU-alkuiset tiketit viittaavat korkeakoulujen Sisu-Jirassa raportoimiin bugeihin. OTM-alkuiset bugit ovat joko SISU-bugien klooneja kehityksen Jirassa tai kehityksen samasta asiasta kirjaamia virheitä.

Yhteiset ominaisuudet

Uudet ominaisuudet

Henkilötiedot:

OTM-18943 ORI: Opiskelijan tiedot, joita ei saa muokata UI:sta eikä rajapinnoista

OTM-6773 ORI: Osoitekentän jakaminen ulkomaiseen ja kotimaiseen osoitteeseen

OTM-18788 ORI: Opiskelijan nimen mukaan sorttaus yhdenmukaiseksi

OTM-6774 & OTM-18664 ORI: Henkilöt, joilla ei ole olemassa etu- tai sukunimeä

OTM-18883 COMMON: Ei sallita pieniä merkkejä henkilötunnuksessa backendissa

OTM-18578 ORI: Opiskelijan perustietoihin tieto siitä, että osoitetiedot on saatu VRK:lta VTJ:stä

OTM-18649 ORI: Backend opiskelijan henkilötietojen hakemiseen

OTM-18797 KORI: Titteli henkilölle   

 

Opiskeluoikeus:

OTM-18675 ORI: Lukuvuosi-ilmoittautumisaikojen tietomalli

OTM-18582 KORI/COMMON: yliopistokoodikenttä opiskeluoikeuden siirtoa varten

OTM-18564 ORI: Opiskeluoikeuden opintojen aloituspäivän automaattinen asettaminen ensimmäisen läsnäoloilmoittautumistiedon perusteella

OTM-18608 ORI: Lukuvuosi-ilmoittautumisajan jälkeen ajettava eräajo

OTM-18984 ORI: Uusi päivittäinen eräajo opiskeluoikeuksien tilan päivittämiseen

OTM-18983 ORI: Opiskeluoikeuden tilan tallentaminen kantaan ja ilmoittautumisaikojen vaikutus opiskeluoikeuksien tilaan

 

Koodisto:

OTM-18581 KORI/COMMON: Koodisto kotimaisille korkeakouluille ja koodikenttä opiskeluoikeuden siirtoa varten

OTM-18680 CODES: Pätevyyksien lisääminen koodistoon

OTM-18694 CODES: Kelpoisuuksien lisääminen koodistoon

 

Opintosuoritusote:

OTM-18756 PAINO: PDF-palvelun toteutus

OTM-18868 STUDENT/ORI: Opintosuoritusotteen tulostuspyyntö

OTM-18869 STUDENT: Opintorekisteriotteen PDF:n lataus VARASTOsta

OTM-18871 PAINO: PDF/A-profiili käyttöön

 

Muut:

OTM-18657 ORI: Oili-integraation PoC

OTM-18808 INFRA/GraphQL: dockerointi

OTM-18682 & OTM-18795 ORI & OTM-18823: Valmistumisen tietomallin toteutus

OTM-18683 ORI: Valmistumisen rajapinnat

OTM-18915 ORI: Opiskelijan saavutetun pätevyyden tietomalli (implementointi)

OTM-18600 KORI: Pätevyyksien tietomallin toteutus

OTM-18601 KORI: Pätevyyksien tietokantatoteutus

OTM-18602 KORI: Pätevyyksien rajapinnat

OTM-18846 KORI: Kelpoisuuksien tietomalli & rajapinnat

OTM-18890 KORI: Pätevyyksien & kelpoisuuksien URL:t & hakuparameterit

OTM-18727 Tietomallimuutos: Suoritus tietää päätöksensä

OTM-18757 COMMON: Viestijonon käyttöönotto

OTM-18145 STUDENT: Tietomallimuutos: kokonaisuuden sisällön hakemus tietomallissa StudentApplication mallin vaatimaan muotoon

OTM-18827 ORI: Migraatio opiskeluoikeuden sisäänsiirtopäivän poistosta

OTM-18839 STYLE: Kirjautumissivun siistiminen

OTM-18894 ADMIN: Yliopistokohtainen käyttöliittymäpainikkeiden piilottaminen

OTM-18972 STUDENT: Valmistumisen hakemisen piilottaminen

OTM-18974 STUDENT: Opiskelijan tietojen editoimisen piilottaminen

Opiskelijan käyttöliittymä

Uudet ominaisuudet

Omat tiedot:

OTM-9673 ORI/STUDENT: Opiskelija pystyy muokkaamaan yhteystietojaan

OTM-18791 STUDENT: Opiskelijan omat henkilötiedot (uudelleenjärjestely, hetun näyttäminen ja osoitetiedot)

OTM-18799 STUDENT: Opiskelijan osoitetietojen näyttämisen parannukset

OTM-18587 STUDENT/TUTOR: Opiskelijan ensisijaisen osoitteen muokkaus estetään, jos osoite on tuotu VTJ:stä

OTM-18590 ORI: Lähiosoitetiedot ja kotikunta ei-pakollisiksi

OTM-18829 STUDENT: Sisäänsiirtopäivän poisto opiskeluoikeuden tiedoista

OTM-18500 TUTOR/STUDENT, STYLE: Opiskeluajan visualisointielementtien hienostelu

OTM-18811 STYLE: Opiskelijan yhteystietojen muokkauksen tyylit

Suoritukset:

OTM-18693 STUDENT/STAFF/ORI: Vastaavat opintojaksot kokonaisuuden koostamisessa

OTM-18775 STUDENT: Opintosuoritukselle näkyviin lisää tietoja   

OTM-18144 STUDENT/TUTOR: Suoritusten väliotsikkojen näyttämisen opintosuunnitelmatulosteessa

OTM-18893 STYLE: opiskelijan suorituksissa vastuuorganisaatiot samalla rivillä

Hakemukset:

OTM-17514 STUDENT: Hylätyn kokonaisuuden sisällön hakemuksen (vapsu) tarkastelu opiskelijalle

OTM-18779 STUDENT: Opintokokonaisuuden arviointihakemuksesta linkki opintojen rakenteeseen

 Valmistuminen:

OTM-18684 & OTM-18820 STUDENT: Valmistumispyynnön täyttäminen, lähettäminen ja näyttäminen

OTM-18685 STUDENT: Valmistumisen muutokset opiskelijan opintojen rakenne-näkymään

OTM-18686 STUDENT: Opiskelijan valmistumispyynnön peruminen

OTM-18698 STUDENT: Valmistumisen muutokset opiskelijan tutkinto-ohjelman esitteeseen

OTM-18729 STUDENT: Viesti opiskelijalle valmistumispyynnön käsittelystä

OTM-18964 STUDENT: Perusteluiden näyttäminen hylätylle valmistumispyynnölle

OTM-18818 STUDENT, STYLE: Valmistumisen muutokset opiskelijan opintojen rakenne-näkymään

Muut:

OTM-18283 & OTM-18665STUDENT & OTM-19095: Ilmoittautumisen valintakriteerit opiskelijalle näkyville toteutuksen tietoihin

OTM-18283 STUDENT: Ilmoittautumisen valintakriteerit näkyviin kurssiesitteeseen

OTM-18558 STUDENT, STYLE: Opiskelijan opintojaksohaun tulosten tyylittely

OTM-18744 STUDENT, STYLE: Suoritukset-sivun tyylipäivitys

OTM-18803 STUDENT, STYLE: Sijoita suunnitelmaan -toiminnon muutokset

Korjatut virheet

Opintosuunnitelma:

SISU-2925 Eri selaimet näyttävät valintalistan eri tavalla, kun suunnitelman nimi on pitkä

SISU-6276 Opintojakso/kokonaisuus -esite ei selviä puhtain paperein pitkästä nimestä

SISU-7768 & OTM-18962 Valinta-avustin ei anna suoritettua versiota jaksosta, jos jaksosta on uudempi versio

SISU-7565 & OTM-18859 Valintaryhmissä valittu liikaa jaksoja, järjestelmävirhe kun yrittää poistaa liikavalinnat.

SISU-7563 & OTM-18445 STAFF/STUDENT: esikatselu ja opiskelijan rakenteessa näkyy poistettuja versioita, vaikka myös hyväksytty olemassa

Muut:

SISU-7549 & OTM- 18666 Hyväksytyn opintosuorituksen arvosana näkyy väärin ajoitus-näkymässä

SISU-3208 & OTM-17036 Toteutuksen haku opetusperiodin mukaan

SISU-3885 & SISU-3968 Haettujen opintojaksojen järjestäminen op:n mukaan

Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

SISU-1384 Kesäperioidi jää näkyville sille sijoitetun jakson poistamisen jälkeen

SISU-2983 Sisu antaa virheilmoituksen, kun avaan opintojaksoesitteen kalenterissa

SISU-3152 & SISU-7564 & OTM-17889 Opintokalenteri: Kun viedään hiiri toteutuksen päälle opintokalenterissa, niin avautuvalle näytölle ei tule näkyviin toteutuksen nimeä eikä tyyppiä.

SISU-3201 Yläkokonaisuuden alla olevan opintokokonaisuuden vaihtaminen, pillerit toimivat valinta-avustimessa oudosti

SISU-3233 & OTM-17494 Opintosuunnitelma: Opiskelija voi laittaa väliotsikon alla näkyvän väliotsikon roskakoriin

SISU-3929 Nimen perustella järjestäminen ei toimi johdonmukaisesti (kirjautumaton opiskelija)

SISU-4276 Iso määrä suoritettuja opintoja rikkoo vapaan suunnittelun käyttöliittymän

Opettajan käyttöliittymä

Uudet ominaisuudet

Opintojen ohjaus:

OTM-18547 TEACHER: Toteutuksen ylläpitonäkymään Suoritukset-välilehti

OTM-18593 TEACHER: Opiskelijan perustietojen näkymisen rajoittaminen opettajalle

OTM-18891 TUTOR, STYLE: Epäsuorien valintojen näyttäminen opintojen rakenteessa

Korjatut virheet

SISU-7315 OTM-18537 STAFF: Arviointi välilehdellä ensimmäinen opiskelija automaattisesti valittuna sivun avautuessa

Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

SISU-4897 Ohjattavani-sivujen navigointi-tekstit

Palveluhenkilön käyttöliittymä

Uudet ominaisuudet

Opiskeluoikeudet:

OTM-18326 STAFF: Siirto-opiskelijan tietojen syöttö

OTM-18327 STAFF: Opiskelijan siirtäminen toiseen korkeakouluun (tietojen päivitys ja opiskeluoikeuden päättäminen)

OTM-18950 STAFF: Siirrettävän opiskeluoikeuden päättymispäivä

OTM-18951 TUTOR, STYLE: Siirtotietojen tyylit

OTM-18865 TUTOR, STYLE: opiskeluoikeuden siirtämisen modaali suuremmaksi, koska kalenteri ei mahdu näkyviin

OTM-18606 TUTOR: Tarpeettoman läsnäoloilmoittautumistiedon poistaminen

OTM-18743 TUTOR, STYLE: Läsnäolotietojen muokkauksen tyylien tarkistus

OTM-18927 TUTOR, STYLE: Lukuvuosi-ilmoittautumisaikojen ylläpidon tyylittely

Opintojen muokkaus:

OTM-18574 OTM-18103 STAFF: Oletusarvoinen rajauslaki koulutukselle

OTM-15677 STAFF: Tutkinto-ohjelmalle uudet välilehdet koostamispyynnöt ja tutkintosuoritukset

OTM-18767 STAFF, STYLE: Opintokokonaisuuden koostamisessa piilota/näytä   

OTM-18751 STAFF, STYLE: Rakenteen esikatselun fiksejä

OTM-18902 STAFF, STYLE: Vastuuorganisaatio-valitsimen korjaus

Opiskelijan tiedot:

OTM-9715 STAFF: Opiskelijan nimen ja henkilötunnuksen muokkaus

OTM-19067 TUTOR: Opiskelijan yhteystietojen muokkauslomakkeen muutokset

OTM-17962 TUTOR: Lisätään EPPN näkyviin henkilön tietoihin

OTM-18551 ORI/STAFF/STUDENT: Maan valinta yhteystiedoissa

OTM-18730 STAFF: Muutokset käyttöliittymään, uusien yksilöivien henkilötietojen muokkausroolien vuoksi

OTM-18842 TEACHER/STAFF: Henkilötietojen näyttäminen käyttöoikeusroolien mukaan

OTM-19041 STUDENT & TUTOR, STYLE: Opiskelijan henkilötietojen muokkauksen tyylit

Valmistuminen:

OTM-18728 STAFF: Viesti hallintohenkilölle valmistumispyynnöstä

OTM-18805 STAFF: Tutkintopyynnön käsittelyn vaihe 1 hakemuksen tiedot

OTM-18806 STAFF: Tutkintopyynnön käsittelyn vaihe 2 opiskelijan tiedot

OTM-18807 STAFF: Tutkintopyynnön käsittelyn vaihe 3 suoritukset ja tutkinnon tiedot

OTM-18809 STAFF: Tutkintopyynnön käsittelyn vaihe 4 Esikatselu

OTM-18991 STAFF: Perutun valmistumishakemuksen tiedot

OTM-18812 STAFF/ORI: Tutkintopyynnön hyväksyminen/vahvistaminen

OTM-18822 STAFF: Tutkintopyynnön hylkääminen

OTM-18833 ORI: Tutkintosuorituksen merkitseminen virhemerkinnäksi

OTM-18856 STAFF: Tutkintopyynnön käsittelyn vaihe1 hakemuksen tiedot

OTM-18887 ORI: Valmistumisen tietomallin toteutus v4 Graduation

OTM-18932 STAFF, STYLE: Valmistumispyynnön käsittely, wizardy sivut 3 & 4

OTM-18976 STAFF, STYLE: Tyylittely valmistumispyynnön lähettämiselle ja näyttämiselle

OTM-18875 STAFF, STYLE: Valmistumispyynnön näkymien tyylittely

OTM-19075 STYLE: STAFF: Tutkinnon koostamisen toisen sivun tyylit

Suoritusmerkinnät:

OTM-18572 STAFF: Suorituksen arviointeihin pitää valita vain henkilöitä, jotka löytyvät Korista

OTM-18778 STAFF: Koostamispyynnön käsittelyyn tuki väliotsikon nimen muuttamiselle

OTM-18781 STAFF, STYLE: Koostamispyynnön käsittely väliotsikon nimen muokkaus

OTM-18880 ORI: Suoritusten hakemuksien backend-validaatioita

OTM-18961 STYLE: STAFF: Kokonaisuuden koostamisen lisätietojen tyylitys + pari muuta

OTM-18793 STAFF: Lisätään lokalisoituihin kentiin kieliversioiden vaihtamisen mahdollistavat "pallurat" kokonaisuuden koostamisessa

OTM-18575 STAFF: MCA:n ehtojen ja epäsuorien valintojen näyttäminen kokonaisuutta koostaessa

Muut:

OTM-19080 STAFF: erikseen hyväksyttävän kokonaisuuden päätöstekstit

OTM-18632 TUTOR, STYLE: Koulutus-rajaustekijän pikahaun tyylit

Korjatut virheet

SISU-7564 & SISU- 7566 & OTM-18857 STAFF: Kokonaisuuden hyväksymisen jälkeen järjestelmä jumittuu

SISU-7316 OTM-18543 STAFF: Malliajoituksen luominen rakenteelle, aloitusvuoden valinta ei näytä kaikkia rakenteen ops-kausia

SISU-8052 & OTM-19038 Poikkeavan rakenteen hakemuksen käsittely: Päätös -kentän automaattinen arvo ei saisi olla ”hyväksytty”

Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

SISU-2668 Huono virheilmoitus luotaessa koulutuksen uutta versiota luonnostelija-oikeudella

SISU-3213 & OTM-16667 Opintojaksojen tilan massamuutos: "muutos"-sarake näyttää väärää tilaa

SISU-4006 Paikkojen määrä -valinta eroaa IE:n ja Firefoxin välillä

SISU-4271 Opintojakson poistetun version palauttaminen ei synnytä ops-kausijanalle versiota kuvaavaa palkkia (heti)

SISU-4345 Toistuvat virheilmoitukset, mikäli käyttäjä yrittää julkaista rakenteetonta toteutusta

SISU-4416 Opintokokonaisuuden luomisessa järjestelmävirhe, kun suppeissa perustiedoissa vikaa

SISU-4474 & OTM-17890 Pienellä näytöllä toteutuksen tiedoissa tekstien rivittyminen päällekkäin

SISU-7367 & OTM-16077 Staff: Tulevan ops-kauden opintokokonaisuuteen liitettävän opintojakson ops-kausitieto sisältöavustimessa meneillään oleva ops-kausi eikä tuleva  

Pääkäyttäjätoiminnot

Uudet ominaisuudet

Käyttöoikeudet:

OTM-18648 ADMIN/ORI: käyttöoikeus Sensitiivisen tiedon ylläpitäjä

Pätevyydet:

OTM-18503 ADMIN: Pätevyyden tarkastelu

OTM-18595 ADMIN: Lukuvuosi-ilmoittautumisajat Sisuun

OTM-18670 ADMIN: Pätevyyksien hallinta, Formaalit pätevyydet -välilehti

OTM-18671 ADMIN: Pätevyyksien hallinta, Muut osaamiskokonaisuudet -välilehti (Epäformaalit pätevyydet)

OTM-18681 ADMIN: (uuden) Formaalin pätevyyden luominen -dialogi

OTM-18702 ADMIN: Pätevyyden muokkaustila

OTM-18703 ADMIN: Suoritusvaatimusten määritys -dialogi

OTM-18705 ADMIN: Pätevyyteen liittyvien kelpoisuuksien lisääminen

OTM-18706 ADMIN: Pätevyyksien hallinta, Kelpoisuudet -välilehti

OTM-18710 ADMIN: Määritä osaamiskokonaisuus -dialogi

OTM-18712 ADMIN: Määritä (uusi) kelpoisuus -dialogi

OTM-19117 STAFF: Formaalien pätevyyksien ja muiden osaamiskokonaisuuksien tulostettavat tiedot ja ohjetekstit

OTM-18717 ADMIN: Pätevyyksien hallinta, kelpoisuuden julkaisu, arkistointi ja poisto

OTM-19105 ADMIN: Disabloidaan julkaise-painike, jos tyhjiä suoritusvaatimusmoduuleita

OTM-19078 ADMIN, STYLE: Pätevyyden muokkaustilan lisäykset

 

Lisätietoja 

FUNIDATA OY 

Palvelutiimi 

Palvelupäällikkö Pekka Äikäs, pekka.aikas@funidata.fi  

Annukka Alivaara, annukka.alivaara@funidata.fi  

Elina Turunen, elina.turunen@funidata.fi

 

Kehitystiimi 

Kehitystiimin vetäjä Toni Sallanmaa, toni.sallanmaa@funidata.fi  

Harri Lehtola, harri.lehtola@funidata.fi

Tero Marttila, tero.marttila@funidata.fi

Ville Myrskyneva, ville.myrskyneva@funidata.fi

Siina Pekkanen, siina.pekkanen@funidata.fi

Mikko Torri, mikko.torri@funidata.fi

Tiia Valtonen, tiia.valtonen@funidata.fi  

Jonas Westerlund, jonas.westerlund@funidata.fi

 

Asiantuntijatiimi

Asiantuntijatiimin vetäjä Mari Riihiaho, mari.riihiaho@funidata.fi  

Katja Arstio, katja.arstio@funidata.fi  

Juuli Kenkkilä, juuli.kenkkila@funidata.fi  

Inka Paukku, inka.paukku@funidata.fi  

Eeva Saari, eeva.saari@funidata.fi

Irina Venho, irina.venho@funidata.fi

 

Viestintä- ja markkinointi, HR

Brändijohtaja Jani Kajander, jani.kajander@funidata.fi

Assistentti Essi Horkka, essi.horkka@funidata.fi

HR-suunnittelija Susanna Rotko, susanna.rotko@funidata.fi

 

Funidata www.funidata.fi  

 • No labels