Page tree

Siirretty -> Funidata Confluence

Tämä sivu on siirrety uuteen osoitteeseen: confluence.funidata.fi

Tämä sivu ei ole enää muokattavissa tässä osoitteessa, ja tämä sisältö on vanhentunutta.

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Julkaisutiedote 1/2018

Pomelo-versio (v. 0.11) on julkaistu 13.2.2018.

Käyttöliittymien toiminnallisuudet 

Tässä on lueteltu käyttöliittymien toiminnot lyhyesti sekä Pomelon uudet ominaisuudet. Tarkempi kuvaus toiminnoista löytyy toiminnallisuuksien dokumentoinnista https://confluence.csc.fi/display/OTM/Toiminnallisuuksien+dokumentointi

Opiskelijan käyttöliittymä 

Opiskelijalla on tällä hetkellä käytössään seuraavat toiminnot:

 • Opintojen rakenteen mukaisen suunnittelun
 • Poikkeavan kokonaisuuden tekeminen suunnitelmaan ja sen hyväksynnän anominen
 • Opintojen ajoittamisen
 • Opetuksen suunnittelun opintokalenteriin
 • Opetukseen ilmoittautuminen
 • Opintojen tarkennetun haun
 • Muistilistan opinnoille
 • Omien tietojen tarkastelun
 • Opintosuunnitelman ja opintojen tilannetieto graafisesti esitetty etusivulla

Opiskelijan uudet toiminnallisuudet

Opiskelija pystyy opintojen suunnittelussa siirtymään ns. vapaan muokkauksen tilaan, jossa hän voi luoda kokonaisuudelle poikkeavan rakenteen. Tämä on mahdollistaa opintosuunnitelman henkilökohtaistamisen, esimerkiksi vaihto-opintojen suunnittelun. Opiskelija voi lähettää poikkeavan rakenne-ehdotuksen hyväksyttäväksi ohjaavalle opettajalleen ja näkee päätöksen. Opiskelija saa ohjaajan suunnitelmaan liittyvät viestit.

 

Opiskelija voi ilmoittautua opetuksen toteutukselle ja nähdä ilmoittautumisen tilat. Ilmoittautumisen ollessa käynnissä hän näkee arvion siitä, onko pääsemässä opetukseen. Opiskelija voi peruuttaa ilmoittautumisen ilmoittautumisaikana.

Opettajan käyttöliittymä 

Opettajalla on tällä hetkellä käytössään seuraavat toiminnot:

 • Omien opintojen selailu
 • Omien toteutuksien selailu
 • Ilmoittautuneiden hallinnointi
 • Toteutusten arviointi
 • Ohjausryhmän opiskelijoiden tietojen ja opintosuunnitelmien tarkastelu ja kommentointi
 • Poikkeavan kokonaisuuden hyväksymisprosessi
 • Opetuskalenteri

Opettajan uudet toiminnallisuudet

Opettajalle voidaan rajapintojen kautta viedä ohjausryhmiä. Ohjaava opettaja voi nähdä ryhmäänsä kuuluvien opiskelijoiden perustiedot ja opintosuunnitelmat. Ohjaava opettaja saa opiskelijan suunnitelmaan lähettämät viestit. Ohjaava opettaja voi käsitellä ja tehdä päätöksen opiskelijan poikkeavan kokonaisuuden anomukseen. Opettaja voi valita ilmoittautuneita opetuksen toteutukselle sekä suorittaa alustavan ja lopullisen laskennan ilmoittautuneista. Pomelossa laskentatapa niille, joita ei erikseen valita tai hylätä, on arvonta.

Palveluhenkilön (hallinto) käyttöliittymä 

Julkaistu versio sisältää palveluhenkilölle seuraavat toiminnot:

 • Opiskelijoiden haun
 • Opiskelijan henkilö-, opetukseen ilmoittautumis- ja suoritustietojen tarkastelun sekä perustietojen muokkaamisen
 • Opetussuunnitelmatyön: Palveluhenkilö voi ylläpitää koulutuksia, tutkinto- ja opintokokonaisuusrakenteita ja opintojaksoja. Ylläpitotoiminnot sisältävät perustietojen ja rakenteiden käsittelyn sekä versioiden määrittelyn ja hyväksynnän eri opetussuunnitelmakausille. Lisäksi palveluhenkilö voi ylläpitää opintojaksojen suoritustapoja ja vastaavuuksia.
 • Opetuksen toteutusten ylläpidon ja julkaisun
 • Opetuksen toteutukselle ilmoittautumisen hallinnointi
 • Massatoiminnot opinnoille ja toteutuksille
 • Opiskelijoiden opintosuunnitelmien tarkastelun ja kommentoinnin

Palveluhenkilön uudet toiminnallisuudet

Palveluhenkilö voi hallinnoida ilmoittautumista. Palveluhenkilölle on luotu etusivu ja viestit-ikoni.

Pääkäyttäjän käyttöliittymä

Julkaistu versio sisältää palveluhenkilölle seuraavat toiminnot:

 • Käytettävän vakiokoodiston määrittely
 • Luokittelutekijöiden luominen
 • Käyttöoikeusroolien myöntäminen
 • Käyttöoikeusroolien luominen

Käyttöohjeet

Pääkäyttäjien ohjeet: Sisun käyttöohjeet (vain asiakasyliopistojen käytössä) 

Käyttöoikeudet

Sisussa käyttöoikeuksia säädellään rooleilla, joihin liitetään teknisiä käyttöoikeuksia, näistä tarkemmin toiminnallisuuksien dokumentoinnissa sekä Roolit ja käyttöoikeudet -taulukossa (vain asiakasyliopistojen käytössä). Version asennuksen mukana tulevat oletusroolit, joten omien käyttöoikeusroolien luominen ei ole välttämätöntä.

Testiympäristöjen asennukset ja tietosisältö 

Yliopistokohtaiset asennukset Tiedon kapasiteettipalvelun testiympäristöihin on tehty Aalto-yliopistolle, Helsingin yliopistolle, Tampereen yliopistolle, Jyväskylän yliopistolle sekä Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle. Yliopistot vastaavat itse tietosisällön päivittämisestä ympäristöihin sekä niiden oikeellisuudesta.  

Käyttömahdollisuudet yliopistoissa 

Julkaistu versio on tarkoitettu asiakasyliopistojen integraatiotyön edistämiseen, järjestelmässä määritellyn opetussuunnitelmatyöprosessin mukaisten tietojen tallentamiseen sekä niiden pohjalta tehtyjen opintosuunnitelmien tekemiseen ja tarkasteluun. Opettajan käyttöliittymä on tarkoitettu opetuksen toteutuksiin ilmoittautuneiden arviointiin. Soveltuvin osin yliopisto voi käyttää järjestelmää tuotantokäytössä. 

Asiakasyliopistolla on mahdollisuus ottaa versio käyttöön huomioiden toteutettujen ominaisuuksien laajuus sekä organisaation omien tietosisältöjen laatu. Yliopistot päättävät itse, miten käyttöönotto heidän osaltaan etenee. 

Teknistä tietoa järjestelmästä

Teknistä tietoa järjestelmästä löytyy täältä https://confluence.csc.fi/display/OTM/Teknisen+toteutuksen+dokumentaatiota

Rajapintadokumentaatio 

Rajapintadokumentaatiot löytyvät sivulta: https://confluence.csc.fi/display/FUNIDATASIS/Sisun+rajapintojen+muutosloki (vain asiakasyliopistojen käytössä)

Palaute

Asiakasyliopistojen testauspalaute

Testauspalaute raportoidaan Jira-palveluun Sisu testauksen eteneminen. Ohjeet testitapauksien testaamisesta ja raportoinnista löytyvät sivulta: Jiran käyttöohjeet testauksessa (vain asiakasyliopistojen käytössä).

Käyttäjäpalaute

Järjestelmän käyttämisestä voi antaa palautetta. Palautelomake löytyy järjestelmästä sivun oikeassa alareunassa ”Lähetä palautetta” -linkin takaa.

Ympäristöt

Asiakasyliopistojen testiympäristöjen osoitteet

Aalto-yliopisto: https://sis-aalto-test.funidata.fi

Helsingin yliopisto: https://sis-helsinki-test.funidata.fi

Tampereen yliopisto: https://sis-uta-test.funidata.fi

Jyväskylän yliopisto: https://sis-jyu-test.funidata.fi

Lappeenrannan teknillinen yliopisto: https://sis-lut-test.funidata.fi/

Tampereen teknillinen yliopisto: ympäristö rakenteilla

Asiakasyliopistojen tuotantoympäristöjen osoitteet

Aalto-yliopisto: https://sis-aalto.funidata.fi

Helsingin yliopisto: https://sis-helsinki.funidata.fi

Tampereen yliopisto: https://sis-uta.funidata.fi

Jyväskylän yliopisto: ympäristö rakenteilla

Lappeenrannan teknillinen yliopisto: ympäristö rakenteilla

 

Pomeloversion kehityksen raportointi

Tässä alla on lueteltu Pomelo-version uudet ominaisuudet tiketteinä, jotka on kirjattu kehityksen Jiraan. Lisäksi tässä raportoidaan edellisissä versioissa havaitut bugit kahdella tasolla: Korjatut virheet -luettelossa on korkeakoulujen ja Funidatan havaitsemat virheet, jotka on korjattu Pomelon. Tunnetut virheet luettelossa on havaittuja virheitä, joita ei ole priorisoitu työjonossa.

SISU-alkuiset tiketit viittaavat korkeakoulujen Sisu-Jirassa raportoimiin bugeihin. OTM-alkuiset bugit on joko SISU-bugien klooneja kehityksen Jirassa tai kehityksen samasta asiasta kirjaamia virheitä.

Yhteiset ominaisuudet

Uudet ominaisuudet

OTM-16955 INFRA: yliopistojen testiympäristöjen ylänavigaatioon teksti Testiympäristö ja väriksi sininen

OTM-17080 ORI: Käyttöoikeus henkilöön tutorointiryhmien vastuuroolin (responsible tutor) kautta

OTM-17146 INFRA: Yliopistolle mahdollisuus sulkea Sisu siksi aikaa, kun tietoja päivitetään

OTM-17175 STYLE: Saavutettavuusparannuksia HY:n palautteen perusteella

OTM-13153 KORI: Opetustapahtumien muokkaus primäärin toteutuksen kautta

OTM-17160 ORI: Opiskeluoikeudet export

OTM-16869 CurriculumPeriod export

OTM-12746 ORI: Suoritukset export

Korjatut virheet

SISU-80 kori/api/locations/v1/import - tietojen testaaminen

SISU-82 ori/api/persons/v1/import - tietojen testaaminen

SISU-2409 / OTM-15513 KORI:n rajapinta ei käsittele useata json-arrayta sisältävää POST-kutsua oikein

Opiskelijan käyttöliittymä

Uudet ominaisuudet

Kalenteritoiminnot:

OTM-16854 STUDENT: Kalenteri lataa sivun uudelleen valintojen muuttuessa

 

Ilmoittautuminen:

OTM-17242 ILMO: Ilmoittautuminen mahdollista ainoastaan julkaistuille toteutuksille

OTM-17338 STUDENT: Ilmoittautuminen ei ole mahdollista, jos toteutus on peruttu

OTM-4611 STUDENT: Opiskelija voi ilmoittautua opetukseen

OTM-4618 STUDENT: Opiskelija peruuttaa ilmoittautumisen

OTM-4605 STUDENT: Opiskelija näkee kalenterilistauksessa ilmoittautumisen tilan

OTM-16953 STUDENT: Kalenterinäkymään siirryttäessä ilmoittautumisten tila päivittyy

OTM-17161 STUDENT: Opetusryhmää ei voi enää vaihtaa, kun ilmoittautuminen päättynyt

OTM-16905 STUDENT: Opiskelijan ilmoittautumiset-sivulla näkyy ilmoittautumisen tila

OTM-17307 STUDENT, STYLE: Kalenterin ja ilmoittautumisen modaalien siistiminen

 

Ajoitus:

OTM-8668 STUDENT: Opintojakson ajoitusta voi siirtää

OTM-17084 STUDENT: Suoraan ensimmäisen tason moduulissa kiinni olevien opintojaksojen ajoittaminen

 

Opintosuunnitelma:

OTM-16253 STUDENT: Sisu tarjoaa kuluvaa ops-kautta uutta suunnitelmaa luotaessa

OTM-16346 STUDENT: Opiskelijalle näytetään oletuksena ensisijainen suunnitelma

OTM-16365 STUDENT: Opintosuunnitelman luonti -modaalin jako kahdelle välilehdelle

OTM-16364 STUDENT: Opintosuunnitelman luonti -modaalin Omat koulutukset -välilehti

OTM-16367 STUDENT: Opintosuunnitelman luonti-modaalin Muut koulutukset -välilehdelle koulutusten haku

OTM-15960 STUDENT: Henkilökohtaisen suorituksen näyttäminen suunnitelmassa

OTM-17156 STUDENT: Henkilökohtaisten suoritusten poistaminen suunnitelmasta

OTM-17108 STUDENT: Henkilökohtaisten suoritusten näyttäminen valinta-avustimessa

OTM-16962 STUDENT: Vastaavaksi valitun opintojakson ajoitus näkyviin opintosuunnitelman tulosteessa

OTM-16992 STUDENT/TUTOR: Opiskelijan opintosuunnitelmatulosteeseen opiskelijanumero

OTM-16892 & OTM-17062 STUDENT, STYLE: Rakennenäytön tyylifiksejä

OTM-17026 STUDENT, STYLE: Valinta-avustimen uusi taustaväri

 

Henkilökohtainen kokonaisuus:

OTM-16973 STUDENT: Vapaan muokkauksen tilan käyttöliittymäkomponentin toteuttaminen

OTM-17237 STUDENT: Vapaan suunnittelun tilaan siirtyminen sulkee Sijoita suunnitelmaan -tabin

OTM-16974 STUDENT: Opintojaksojen lisääminen ja poistaminen vapaan muokkauksen tilassa

OTM-16975 STUDENT: Opintokokonaisuuksien lisääminen ja poistaminen vapaan muokkauksen tilassa

OTM-17032 STUDENT: Suorituksen (Attainment/CustomAttainment) lisääminen suunnitelmaan vapaan muokkauksen tilassa

OTM-17034 STUDENT: Suoritetun kokonaisuuden (ModuleAttainment/CustomModuleAttainment) lisäys/poisto suunnitelmaan vapaan muokkauksen tilassa

OTM-16727 STUDENT: Valinta-avustin näyttää rakenteen vastaiset valinnat

OTM-15564 STUDENT: Poikkeavan kokonaisuuden hyväksynnän pyytäminen ohjaajalta

OTM-17251 STUDENT: Poikkeavan kokonaisuuden hyväksyntäpyyntö -modaali

OTM-16728 STUDENT: Hyväksytyn poikkeavan rakenteen vaikutus opiskelijan valinta-avustimeen

OTM-17293 STUDENT: Kokonaisuuden hyväksymisanomuksen tarkastelu opiskelijalle

OTM-17295 STUDENT: Kokonaisuuden sisällön anomuksen peruminen

OTM-17294 STUDENT: Kokonaisuuden sisällön hyväksynnästä luopuminen

OTM-17419 STUDENT / TUTOR: Poikkeavan rakenteen hyväksynnän käännökset kuntoon

OTM-17278 STUDENT, STYLE: Vapsun "Lisää jo suoritettu kokonaisuus"-komponentin siistiminen OTM-17433 STUDENT, STYLE: Vapaan suunnitelman anomus, nappien sijainti

 

Viestit:

OTM-17105 STUDENT: Viestien näyttäminen

OTM-17402 STUDENT: Hyväksyntäpyynnöstä muodostuvan viestin sisältö

OTM-17404 STUDENT: Hyväksyntäpyynnön perumisesta muodostuva viesti

OTM-17405 STUDENT: Hyväksynnästä luopumisen viestin muodostuminen

OTM-17359 STUDENT & STAFF: Viestit-näkymän murupolku

OTM-17431 STUDENT & STAFF: Studentin ja henkilökunnan viestien erottaminen toisistaan

OTM-17355 STUDENT, STYLE: Viestit näkymän kaunistus

 

Sijoita suunnitelmaan:

OTM-16904 STUDENT: Ilmoittautumistietojen päivittäminen suunnitelmaan sijoitettaessa

OTM-16914 STUDENT: "Sijoita tänne..." painamisen pitäisi kiinnittää käyttäjän huomio "Vahvista"-nappiin

OTM-17194 STYLE: STUDENT: "Sijoita opetus suunnitelmasta jo löytyvään opintojaksoon"-modaalin tyylittely

OTM-16252 STUDENT: Opiskelijan rakennenäytöllä Sijoita suunnitelmaan -painike siirtää fokuksen ensimmäiseen sopivaan kohtaan

 

Opintojaksoesite

OTM-16209 & OTM-16763 STUDENT: Opintojakson opintojaksoesitteeseen lisää tietoja näkyviin

OTM-16960 STUDENT / STAFF: Opintojaksoesitteeseen opintojakson ops-kausi näkyviin vaikka opintojakso olisi kiinni vain yhdessä ops-kaudessa

OTM-16951 STUDENT: Opintojaksoesitteessä tulee näyttää vain voimassaolevat vastuuorganisaatiot ja -henkilöt

OTM-17223 STUDENT: Opintojaksoesitteessä näytetään suoritustapa suunnitellulla logiikalla

OTM-16840 STUDENT: Suoritustapamatriisissa toteutukset kronologiseen järjestykseen

OTM-16662 STUDENT: Opiskelijan suunnitelma ja opintojaksoesite näyttävät, jos opintojakso on poistettu

OTM-15938 STUDENT: Vastaavaksi valitun opinnon version vaihto

 

Toteutukset:

OTM-17232 STUDENT: Toteutuslaatikon linkit käyttöliittymäsuunnitelman mukaiseksi

 

Suoritukset: 

OTM-1663 STUDENT: Opintosuoritusten vanhentumisen

 

Haku:

OTM-16407 STUDENT: Näytetään, että haussa oltava vähintään kolme merkkiä

OTM-16563 KORI: Opintojen haussa periodirajauksella hakutuloksiksi vain ne opintojaksot, joiden toteutus on voimassa (ei peruttu)

 

  Muut:

OTM-16791 STUDENT: Saavutettavuusparannuksia

Korjatut

Kalenteri:

SISU-2396 Poista kalenterista -ruksi ei toimi hetken ajan

SISU-3254 Opintokalenterissa ei näy toteutuksen opetus-aika oikein

 

Opinnot:

OTM-7555 STUDENT: Opintojakson korvaavuus tietyllä opintopistemäärällä

SISU-1351 & OTM-16232 Haku kielen perusteella hakee myös/vain jakson nimen kieliversioista, vaikka suorituskieli olisi vain suomi 

 

Opintosuunnitelma:

SISU-2397 Sijoita opintosuunnitelmaan -toiminto kaataa Sisun

SISU-1385 Opintopistemäärältään pienemmän kokonaisuuden korvaaminen suuremmalla aiheuttaa graafisen bugin

SISI-3194 Opintosuunnitelman paperitulosteesta jää puuttumaan oikean reunan pystyviiva.

 

Muut:

SISU-1263 & SISU-2984 Opiskelijan henkilötietojen muokkaaminen

SISU-2012 Opintojen tilanne -teksti, graafinen bugi

Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

 

OTM-12613 STUDENT: Suoritusten näyttäminen opiskelijan käyttöliittymässä rikki, jos ensisijaista suoritusta ei löydy 

SISU-1384 Kesäperioidi jää näkyville sille sijoitetun jakson poistamisen jälkeen

SISU-2517 Opintojakson esitteen suoritustavan osan teksti

SISU-2403 Grafiikkabugi Opintokalenterissa

SISU-2405 Virheilmoitus kohdassa Ajoitus

SISU-2925 Eri selaimet näyttävät valintalistan eri tavalla kun suunnitelman nimi on pitkä

SISU-3152 Opintokalenteri: Kun viedään hiiri toteutuksen päälle opintokalenterissa, niin avautuvalle näytölle ei tule näkyviin toteutuksen nimeä eikä tyyppiä.

SISU-3201 Yläkokonaisuuden alla olevan opintokokonaisuuden vaihtaminen, pillerit toimivat valinta-avustimessa oudosti

SISU-3208 Toteutuksen haku opetusperiodin mukaan

SISU-3233 Opintosuunnitelma: Opiskelija voi laittaa väliotsikon alla näkyvän väliotsikon roskakoriin

SISU-3242 Virheilmoitus kun siirtyy kohdasta ajoitus takaisin kohtaan opintojen rakenne

SISU-3574 & SISU-3574 Googlen kalenteri näyttää Sisun opetustapahtumat 2 h myöhässä

SISU-3690 Kalenteri-välilehdellä näytetään väärän opintojakson esite

Opettajan käyttöliittymä

Uudet ominaisuudet

Ilmoittautuminen:

OTM-16798 TEACHER: Ilmoittautumisasetuksien määrittely (konfiguraatiomäärittely)

OTM-17265 TEACHER: Poistetaan mahdollisuus valita ”automaattinen valinta” konfiguraatiosivulta

OTM-17230 TEACHER: Ilmoittautumisajan määrittelyssä tulee olla kellonaikamäärittely

OTM-16970 ILMO: Ilmoittautumisen tilat

OTM-17263 TEACHER: Ilmoittautumislaskennan tilan etenemispalkki

OTM-17305 TEACHER: Ilmoittautumisen "Hyväksytyt" ja "Hylätyt"-tabien piilotus muilta kuin CONFIRMED-tilan sivuilta

OTM-4636 TEACHER: Opettaja tarkastelee toteutukselle ilmoittautuneita

OTM-17250 TEACHER: Opettaja näkee ilmoittautuneiden listassa ilmoittautuneiden tilanteen

OTM-16906 TEACHER: Kun opettaja tarkastelee opiskelijan ilmoittautumisia, tilat näkyvät oikein

OTM-16915 TEACHER: Opettaja voi siirtää opiskelijan valittuihin ilmoittautuneisiin

OTM-16916 TEACHER: Opettaja voi siirtää opiskelijan ei-valittuihin ilmoittautuneisiin

OTM-16918 TEACHER: Opettaja voi tarkastella ei-valittuja ilmoittautumisia

OTM-16956 TEACHER: Opettaja voi vahvistaa valinnat manuaalisesti

OTM-16921 TEACHER: Opettaja voi tarkastella hylättyjä ilmoittautumisia

OTM-17302 TEACHER: Ilmoittautumislaskennan aloittamisessa näytetään varoitusbanneri

OTM-17138 ILMO: Ilmoittautumisten muutoksien estäminen lopullisen laskennan aikana

OTM-17330 TEACHER: Näytetään, koska laskenta suoritettu viimeksi

OTM-16924 ILMO: Ilmoittautumislaskentaan liittyvät käyttöoikeustarkistukset

OTM-17274 ILMO: Alustava ilmoittautumislaskenta käynnistyy, kun toteutukseen liittyviin tietoihin tulee muutos

OTM-16976 TEACHER: Ilmoittautumisten tilojen käsittelyn tarkistaminen arviointityökalussa

OTM-17279 TEACHER, STYLE: Ilmoittautuneet-sivun kaunistus

OTM-17124 TEACHER, STYLE: Ilmoittautumisen modaalin tyylit: siirto valittaviin tai ei-valittuihin

OTM-17031 TEACHER, STYLE: Ilmoittautumisten muokkauksen siistimistä

 

Ohjausryhmät:

OTM-534 TUTOR: Ohjaaja näkee mitä ryhmiä hänelle kuuluu ja ketä opiskelijoita niissä on

OTM-17364 TUTOR: Ryhmille sivutus

OTM-17326 TUTOR: Ohjaajan ryhmän jäsenten sivutus

OTM-17282 TUTOR: Ohjaaja pääsee opiskelijan ohjauksen tietoihin

OTM-17325 ORI/TUTOR: Ohjaaja näkee ryhmiensä jäsenten opiskelijanumeron

OTM-17373 ORI: Vastuuhenkilö saa hakea omat ryhmänsä ja sen jäsenet

OTM-17374 ORI: Ryhmien haku palauttaa ryhmät aakkosjärjestyksessä

OTM-17376 TUTOR, STYLE: Ohjattavani-sivun tyylilliset parannukset

 

Opintojen ohjaus:

OTM-16933 TUTOR: Opiskelijan suunnitelmaan liittyvän metadatan täydennys

OTM-17203 TUTOR: Tutorille näkyviin tieto opiskelijan suunnitelman ensisijaisuudesta

OTM-15962 TUTOR: Henkilökohtaiset suoritukset näkyviin opiskelijan suunnitelmaan

OTM-17211 OSUVA: Tutor saa nähdä vain omien opiskelijoidensa poikkeavien suunnitelmien hyväksynnät

OTM-15829 & OTM-17010 TUTOR: Rakenteesta poikkeavan suunnitelman hyväksyntä

OTM-17347 TUTOR: Hyväksytyn kokonaisuuden näyttäminen opiskelijan suunnitelmassa

OTM-17155 TUTOR, STYLE: Opiskelijan ohjaustietojen rakenteen tyylilliset parannukset

 

Viestit:

OTM-17441 TUTOR/TEACHER: Viestit-ikoni ja näkymä

OTM-17082 OSUVA: Opiskelijan suunnitelmaan liittyvien viestien vastaanottajiksi tutoriksi merkityt

OTM-17094 TUTOR: Tutorin vastaanottamien viestien näkymä "Ohjattavani"-välilehdellä

OTM-17372 TUTOR: Henkilökohtaisen kokonaisuuden anomuksen päätöksestä automaattisesti muodostuvan viestin sisältö

OTM-15828 TUTOR: Ohjaustietojen kommentti-junarataan tuki henkilökohtaisen kokonaisuuden anomukseen liittyville viesteille

OTM-17444 COMPONENTS: Viestistä siirtyminen opiskelijan suunnitelmaan viestityypin perusteella

OTM-17460 STYLE: Viestit näkymästä saavutettava

OTM-17406 STYLE: Lukemattomat viestit esitetään korostetusti

 

Muut:

OTM-17088 TUTOR: Ohjattavani (Opettaja) ja Opiskelijat (Hallinto) erottelu ja navigaatio

OTM-16689 TEACHER: Opettajan ylänavigaation otsikoksi Opetussuunnittelu

OTM-16714 TEACHER: Toteutuslistauksen optimointi

OTM-16715 TEACHER: Opettajan etusivun optimointi

OTM-16645 TEACHER: Suorituskykyparannukset

OTM-17195 TEACHER, STYLE: Opintojaksolaatikon siistiminen toteutuksen tiedoissa

OTM-17205 TEACHER: Mökki-ikoni viemään Teacherin tai Staffin etusivulle tapauksen mukaan

OTM-17324 TEACHER/STAFF, STYLE: Toteutus-sivujen oikean palkin tyylilliset parannukset

Korjatut virheet

OTM-5632 ARTO: Henkilönvalintakomponentti hajoaa, kun käyttää sitä näppäimistöllä 

Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

OTM-13055 TEACHER: Arvioinnin suorituksen päivämäärä puuttuu vahvistuksen yhteenvedosta 

Palveluhenkilön käyttöliittymä

Uudet ominaisuudet

Koulutus ja kouluttautumismahdollisuudet:

OTM-16616 STAFF: Koulutuksien etusivulle murupolku

OTM-16181 STAFF: Koulutuksen rakenteen esikatselu

OTM-16813 STYLE: Koulutuksen esikatselun toiminta yksivaiheisessa koulutuksessa

OTM-16939 & OTM-16940 STAFF: Hakukohdekoodi kouluttautumismahdollisuudelle

OTM-17343 STAFF: Koulutuksen rakenne -sivulla rakenteen osien alla olevasta koodista toimimaton linkki pois

OTM-17340 STAFF, STYLE: Koulutuksen rakenne-näytön laajenna -osion avautuminen

 

Opintojen muokkaus:

OTM-17199 STAFF, STYLE: Rakenteen hallinnan tyylilliset parannukset

OTM-17098 STAFF, STYLE: Arviointikohteet-välilehden kurssilaatikon päivitys


Toteutukset:

OTM-15748 STAFF: Toteutuslistauksen optimointi

OTM-16700 STAFF: Toteutuksen tietoihin opintojakso vain kerran, eri ops-kaudet samassa opintojaksolaatikossa

 

Muut:

OTM-17106 STAFF: Viestien näyttäminen

OTM-17107 STAFF: Käyttäjän etusivulle ohjautuminen

OTM-9362 STAFF, STYLE: Hallintohenkilön etusivu

OTM-16630 KORI: StudyEventin primääri toteutus tietomalliin

OTM-16470 STAFF: Opiskelijan opintosuoritukset -tulosteen ulkoasun siivous

OTM-16834 STYLE: Opintokokonaisuusesitteen korjaaminen

Korjatut virheet

SISU-744 Tutkinto-ohjelman koulutusalan vienti rajapinnan kautta ei onnistu

SISU-745 Koodistot: Tutkintonimikkeiden nimet

SISU-1173 Muokatun tutkinto-ohjelman tallentaminen aiheutti bugin näkymään

SISU-1352 Vastuuorganisaation nimi ei näy käyttöliittymässä, mikäli se ei ole voimassa 

SISU-1361 Kokonaisuuden rakennevälilehti ei aukea

SISU-2007 Kokonaisuuden lisääminen tutkintorakenteeseen estää haun toimimisen

SISU-2402 Peruuta hyväksyntä - haluatko hylätä muutokset

SISU-2418 Jaksot näkyvät luonnoksina FF-selaimella rakenteessa hallinto-kälissä, Chromella näkyy normaalisti

SISU-2423 & OTM-16436 Kuvaustekstien sallitut muotoilut

SISU-2414 Hallinnon puolella bugi välilehdellä opinnot

Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

 

SISU-45 / OTM-12733 Virkailijan opintojaksoaikajana sekoilee, kun ikkunan leveyttä muuttaa

SISU-122 Opintojaksoaikajana ei pysy paikallaan

SISU-2668 Huono virheilmoitus luotaessa koulutuksen uutta versiota luonnostelija-oikeudella

SISU-2987 Mystinen järjestelmävirhe

SISU-3010 Koulutuksen haussa virheilmoitus sulkumerkkiä käytettäessä

SISU-3012 Koulutuksen haussa alaviivaa käytettäessä keskellä ei hakutuloksia

SISU-3213 Opintojaksojen tilan massamuutos: muutos -sarake näyttää väärää tilaa

SISU-3217 Merkittävää hidastumista tutkintorakenteissa, kun kielen vaihtaa IE:llä

SISU-3241 Koodinäkymä skaalautuu liikaa Firefoxilla hallintopuolella (</> -painike)

SISU-3256 Tekstiä kopioitaessa IE:stä ajoittain "Maksimipituus ylittyy"

Pääkäyttäjätoiminnot

Uudet ominaisuudet

OTM-14734 ADMIN: Käyttöikeudet ja roolit, tutor-approve

OTM-17243 ADMIN: Sandboxille ja Deville käyttöoikeusrooli Opiskelijan ohjaustyö

 

Lisätietoja 

FUNIDATA OY 

Palvelutiimi 

Palvelupäällikkö Pekka Äikäs, pekka.aikas@funidata.fi  

Annukka Alivaara, annukka.alivaara@funidata.fi  

Elina Turunen, elina.turunen@funidata.fi

 

Kehitystiimi 

Kehitystiimin vetäjä Toni Sallanmaa, toni.sallanmaa@funidata.fi  

Ville Myrskyneva ville.myrskyneva@funidata.fi

Mikko Torri, mikko.torri@funidata.fi

Tiia Valtonen, tiia.valtonen@funidata.fi  

 

Asiantuntijatiimi

Asiantuntijatiimin vetäjä Mari Riihiaho, mari.riihiaho@funidata.fi  

Katja Arstio, katja.arstio@funidata.fi  

Juuli Kenkkilä, juuli.kenkkila@funidata.fi  

Inka Paukku, inka.paukku@funidata.fi  

Irina Venho, irina.venho@funidata.fi

 

Viestintä- ja markkinointi

Brändijohtaja Jani Kajander, jani.kajander@funidata.fi

Assistentti Essi Horkka, essi.horkka@funidata.fi

 

Funidata www.funidata.fi  

 • No labels