Page tree

Siirretty -> Funidata Confluence

Tämä sivu on siirrety uuteen osoitteeseen: confluence.funidata.fi

Tämä sivu ei ole enää muokattavissa tässä osoitteessa, ja tämä sisältö on vanhentunutta.

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Julkaisutiedote 3/2019

Sisu 1.3 on julkaistu 24.6.2019.

 

Käyttöliittymien toiminnallisuudet 

Tässä on lueteltu käyttöliittymien toiminnot lyhyesti sekä Sisu 1.3 version uudet ominaisuudet. Tarkempi kuvaus toiminnoista löytyy toiminnallisuuksien dokumentoinnista https://confluence.csc.fi/display/OTM/Toiminnallisuuksien+dokumentointi

Opiskelijan käyttöliittymä 

Opiskelijalla on tällä hetkellä käytössään seuraavat toiminnot:

 • Opiskeluoikeuden tarkastelu ja siihen tarkentavien valintojen tekeminen
 • Opintojen rakenteen mukaisen suunnittelu
 • Sivuaineen vahvistaminen opiskeluoikeuteen
 • Poikkeavan kokonaisuuden tekeminen suunnitelmaan ja sen hyväksynnän hakeminen
 • Opintokokonaisuuden koostamisen hakeminen
 • Hyväksilukemisen hakeminen
 • Erikseen hyväksymistä vaativan kokonaisuuden hyväksynnän hakeminen
 • Opintojen ajoittaminen
 • Malliajoituksen käyttöönottaminen
 • Opetuksen suunnittelun opintokalenteriin
 • Opetukseen ilmoittautuminen
 • Opintojen tarkennettu haku
 • Muistilista opinnoille
 • Omien tietojen tarkastelu
 • Opintosuunnitelman ja opintojen tilannetieto graafisesti esitetty etusivulla
 • Lisäajan hakeminen
 • Valmistumispyynnön tekeminen
 • Suostumusten määrittely yhteystietojen luovuttamiselle
 • Yhteystietojen asettaminen salaiseksi
 • Tieto siitä, mihin kohde- ja ohjausryhmiin hän kuuluu
 • Ohjauksen pyytäminen koulutuksiin, joihin hänellä on opiskeluoikeus
 • Opintoluonnoksen lisääminen suunnitelmaan ja suorituksen hakeminen opintoluonnoksesta
 • Jälki-ilmoittautuminen opetukseen
 • Ilmoittautuminen jatkuvan ilmoittautumisen toteutukseen


Opiskelijan uudet toiminnallisuudet

Opiskelija voi ilmoittautua uudestaan suoran vahvistuksen ilmoittautumisessa ja jälki-ilmoittautumisessa. Opiskelija näkee ennusteen sijoittumisestaan opetusryhmiin ennen laskennan vahvistamista. Opiskelija näkee aikasarjan poikkeukset opintojaksoesitteessä. Opiskelija voi tehdä opintoluonnoksen ja hakea opintoluonnoksen korvaamista suorituksella.

Opettajan käyttöliittymä 

Opettajalla on tällä hetkellä käytössään seuraavat toiminnot:

 • Omien opintojen selailu
 • Omien toteutuksien selailu
 • Ilmoittautuneiden hallinnointi
 • Toteutusten arviointi
 • Ohjausryhmän opiskelijoiden tietojen ja opintosuunnitelmien tarkastelu ja kommentointi
 • Poikkeavan kokonaisuuden hyväksymisprosessi
 • Erikseen hyväksyttävän kokonaisuuden hyväksymisprosessi
 • Opetuskalenteri
 • Opiskelijan tekemän opintojaksojen ajoituksen tarkastelu
 • Opintoluonnoksen tarkastelu opiskelijan suunnitelmassa
 • Opintojakson suorituksen automaattinen koostaminen
 • Poikkeavien aika- ja paikkatietojen asettaminen toteutuksen aikasarjan yksittäiselle tapahtumalle
 • Opiskelijan suorituksen keskeyttäminen
 • Toteutuksen CSV-tiedoston muodostaminen
 • Toteutuksen osallistujille viestiminen

Opettajan uudet toiminnallisuudet

Opettaja näkee ilmoittautumisaikana ennusteen opetusryhmistä ja vahvistetut opiskelijat ilmoittautumisajan jälkeen. Opettaja voi muokata opiskelijan ryhmätoiveita. Opintojakson suorituksen voi koostaa automaattisesti ja opiskelijan suorituksen keskeyttää.  Vaihteluvälilliselle arviointikohteelle voidaan valita opintopisteiden määrä. Toteutuksen osallistujista voi muodostaa CSV-tiedoston ja osallistujille voi lähettää viestejä Sisussa.

Palveluhenkilön (hallinto) käyttöliittymä 

Julkaistu versio sisältää palveluhenkilölle seuraavat toiminnot:

 • Opiskelijoiden haku
 • Opiskelijan henkilö-, opetukseen ilmoittautumis- ja suoritustietojen tarkastelun sekä perustietojen muokkaaminen
 • Opiskeluoikeuksien luominen ja hallinnointi, ml. opiskeluoikeuden peruuttaminen, luopuminen sekä siirto-opiskeluoikeudet
 • Opiskeluoikeuteen koulutuspolkujen määrittely
 • Läsnäolotietojen hallinnointi
 • Opetussuunnitelmatyö: Palveluhenkilö voi ylläpitää koulutuksia, tutkinto- ja opintokokonaisuusrakenteita ja opintojaksoja. Ylläpitotoiminnot sisältävät perustietojen ja rakenteiden käsittelyn sekä versioiden määrittelyn ja hyväksynnän eri opetussuunnitelmakausille. Lisäksi palveluhenkilö voi ylläpitää opintojaksojen suoritustapoja ja vastaavuuksia.
 • Opetuksen toteutusten ylläpito ja julkaisu
 • Opetuksen toteutukselle ilmoittautumisen hallinnointi
 • Opetuksen toteutusten ilmoittautumisen priorisointisääntöjen hallinnointi
 • Massatoiminnot opinnoille ja toteutuksille
 • Opiskelijoiden opintosuunnitelmien tarkastelu ja kommentointi
 • Ohjaus- ja kohderyhmien luominen ja muokkaaminen
 • Malliajoituksen luominen ja muokkaaminen
 • Hyväksilukuhakemusten käsittely
 • Opintokokonaisuuksien arviointi
 • Opintojakson suoritusmerkinnät
 • Pätevyyksien kirjaaminen
 • Lisäaikahakemuksen käsittely
 • Tutkintopyynnön käsittely ja tutkinnon kirjaaminen
 • Tutkintotodistuksen ja sen liitteiden tulostaminen
 • Opintokokonaisuuden määrittely sivuaineeksi ja säännön määrittäminen rakenreeseen, joka sallii hakea vain sivuaineeksi määriteltyjä kokonaisuuksia
 • Opiskelutodistuksen tulostaminen
 • Vanhentuneen suorituksen merkitseminen toissijaiseksi
 • Opetustarjontatulosteen muodostaminen
 • Toteutuksen valintakriteerien päivittäminen massana


Palveluhenkilön uudet toiminnallisuudet

Opintojakson suorituksen voi koostaa hyväksytty-hylätty asteikolliselle opintojaksolle. Opiskelijan ilmoittautumisen ryhmävalintoja voidaan muokata.

Pääkäyttäjän käyttöliittymä

Julkaistu versio sisältää palveluhenkilölle seuraavat toiminnot:

 •          Käytettävän vakiokoodiston määrittely
 •          Luokittelutekijöiden luominen
 •          Käyttöoikeusroolien myöntäminen
 •          Käyttöoikeusroolien luominen
 •          Pätevyyksien ylläpito
 •          Lukuvuosi-ilmoittautumisvelvollisuuden ja ylioppilaskunnan jäsenmaksutiedon asettaminen koulutustyypeille
 •          Lukuvuosi-ilmoittautumisaikojen ylläpito
 •          Luovutusehtojen ylläpito
 •          Korkeakoulu- ja organisaatiokohtaisten valmistumisohjeiden ja almunitoiminnan tietojen ylläpito

Käyttöohjeet

Pääkäyttäjien ohjeet: Sisun käyttöohjeet (vain asiakasyliopistojen käytössä) 

Käyttöoikeudet

Sisussa käyttöoikeuksia säädellään rooleilla, joihin liitetään teknisiä käyttöoikeuksia, näistä tarkemmin toiminnallisuuksien dokumentoinnissa sekä Roolit ja käyttöoikeudet -taulukossa (vain asiakasyliopistojen käytössä). Version asennuksen mukana tulevat oletusroolit, joten omien käyttöoikeusroolien luominen ei ole välttämätöntä.

Testiympäristöjen asennukset ja tietosisältö 

Yliopistokohtaiset asennukset Tiedon kapasiteettipalvelun testiympäristöihin on tehty Aalto-yliopistolle, Helsingin yliopistolle, Tampereen yliopistolle, Jyväskylän yliopistolle sekä Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle. Yliopistot vastaavat itse tietosisällön päivittämisestä ympäristöihin sekä niiden oikeellisuudesta.  

Käyttömahdollisuudet yliopistoissa 

Julkaistu versio on tarkoitettu asiakasyliopistojen integraatiotyön edistämiseen, järjestelmässä määritellyn opetussuunnitelmatyöprosessin mukaisten tietojen tallentamiseen sekä niiden pohjalta tehtyjen opintosuunnitelmien tekemiseen ja tarkasteluun. Opettajan käyttöliittymä on tarkoitettu opetuksen toteutuksiin ilmoittautuneiden arviointiin. Soveltuvin osin yliopisto voi käyttää järjestelmää tuotantokäytössä. 

Asiakasyliopistolla on mahdollisuus ottaa versio käyttöön huomioiden toteutettujen ominaisuuksien laajuus sekä organisaation omien tietosisältöjen laatu. Yliopistot päättävät itse, miten käyttöönotto heidän osaltaan etenee. 

Teknistä tietoa järjestelmästä

Teknistä tietoa järjestelmästä löytyy täältä https://confluence.csc.fi/display/OTM/Teknisen+toteutuksen+dokumentaatiota

Rajapintadokumentaatio 

Rajapintadokumentaatiot löytyvät sivulta: https://confluence.csc.fi/display/FUNIDATASIS/Sisun+rajapintojen+muutosloki (vain asiakasyliopistojen käytössä)

Palaute

Asiakasyliopistojen testauspalaute

Testauspalaute raportoidaan Jira-palveluun Sisu testauksen eteneminen. Ohjeet testitapauksien testaamisesta ja raportoinnista löytyvät sivulta: Jiran käyttöohjeet testauksessa (vain asiakasyliopistojen käytössä).

Käyttäjäpalaute

Järjestelmän käyttämisestä voi antaa palautetta. Palautelomake löytyy järjestelmästä sivun oikeassa alareunassa ”Lähetä palautetta” -linkin takaa.

Ympäristöt

Asiakasyliopistojen testiympäristöjen osoitteet

Aalto-yliopisto: https://sis-aalto-test.funidata.fi

Helsingin yliopisto: https://sis-helsinki-test.funidata.fi

Tampereen yliopisto: https://sis-uta-test.funidata.fi

Jyväskylän yliopisto: https://sis-jyu-test.funidata.fi

Lappeenrannan teknillinen yliopisto: https://sis-lut-test.funidata.fi/

Tampereen teknillinen yliopisto: https://sis-tut-test.funidata.fi

Asiakasyliopistojen tuotantoympäristöjen osoitteet

Aalto-yliopisto: https://sis-aalto.funidata.fi

Helsingin yliopisto: https://sis-helsinki.funidata.fi

Tampereen yliopisto: https://sis-uta.funidata.fi

Jyväskylän yliopisto: https://sis-jyu.funidata.fi

Lappeenrannan teknillinen yliopisto: https://sis-lut.funidata.fi

 

Sisu 1.3 -version kehityksen raportointi

Tässä alla on lueteltu Sisu 1.3 -version uudet ominaisuudet tiketteinä, jotka on kirjattu kehityksen Jiraan. Lisäksi tässä raportoidaan edellisissä versioissa havaitut bugit kahdella tasolla: Korjatut virheet -luettelossa on korkeakoulujen ja Funidatan havaitsemat virheet, jotka on korjattu Sisu 1.3 -versioon. Tunnetut virheet luettelossa on havaittuja virheitä, joita ei ole priorisoitu työjonossa.

Sisu-alkuiset tiketit viittaavat korkeakoulujen Sisu-Jirassa raportoimiin bugeihin. OTM-alkuiset bugit ovat joko Sisu-bugien klooneja kehityksen Jirassa tai kehityksen samasta asiasta kirjaamia virheitä.

Yhteiset ominaisuudet

Uudet ominaisuudet

 GraphQL:

OTM-20844 GRAPHQL: Arviointikohteelle tieto primääristä opintojaksosta

OTM-20879 GRAPHQL: Opiskelija- ja henkilökuntahaut

OTM-20880 ORI: Rajapinta henkilökunnan hakemiseksi henkilökuntanumerolla

OTM-21028 GraphQL: Resolvataan private personin preferredLanguageUrn ja motherTongueUrn


VIRTA-siirto (asennetaan version mukana vain testiympäristöihin)

Sisu-VIRTA sovelluksen ensimmäiset osat ovat testiympäristössä tutustuttavissa Sisu 1.3 -versiossa. Lisätietoja Funidatan ekstranetissä (vain asiakasyliopistojen käytössä).

 OTM-19376        VIRTA: Tietokanta ja opiskelijatietojen tietokantatoteutus

OTM-19225        VIRTA: Koostetaan kaikki virtaan siirrettävät opiskelijatiedot

OTM-19655        VIRTA/GRAPHQL: Opiskelijan asettaminen 'DELETED'-tilaan ordinaalihaun yhteydessä

OTM-19763        VIRTA/KORI: Rikastetaan juuri-organisaatio-tietoja tilastokeskuksen oppilaitos-tunnuksilla

OTM-19646        VIRTA: Luodaan tietokantataulu opiskeluoikeuksille

OTM-20032        VIRTA: Opiskeluoikeus-tietojen tietokantatoteutus

OTM-19358        VIRTA: Haetaan graphql:stä opiskeluoikeustiedot

OTM-19649        VIRTA: Opiskeluoikeustietojen automatisoitu päivittäminen virta-tietokantaan

OTM-19647        VIRTA: Opiskeluoikeustietojen päivittäminen ordinaalista

OTM-19921        VIRTA/GRAPHQL/ORI: Lisätään opiskeluoikeuksille ordinaalin perusteella haku

OTM-20163        VIRTA: 'education'-tietojen täydentäminen ordinaalien perusteella

OTM-19359        VIRTA: virta-xml, tiedoston laajentaminen opiskeluoikeustiedoilla

OTM-19493        VIRTA: Tiedostojen päivitys ajastetusti

OTM-19784        VIRTA: Lukukausi-ilmoittautumisten tietokanta

OTM-20307        VIRTA: Lukukausi-ilmoittautumisten tallentaminen tietokantaan

OTM-19365        VIRTA: Lukukausi-ilmoittautumis-tiedoston muodostaminen

OTM-20465        VIRTA: Luodaan raportointiin käytettävä palvelu

OTM-19468        VIRTA: Validoidaan tietokantaan kirjoitettava data

OTM-19467        VIRTA: XML-tiedoston kirjoittaminen striimattuna

OTM-20955        INFRA: VIRTA Palvelun minio bucket

OTM-20129        VIRTA: Ei tulosteta 'DELETED' tilaisia entiteettejä

OTM-20973        VIRTA: Tarkistetaan kaiken logituksen tapahtuvan ReportingServicen


Muut:

OTM-19231 STUDENT/STAFF/TUTOR: Suoritettujen ja hyväksiluettujen opintojen erottaminen visuaalisesti toisistaan

OTM-20465 VIRTA: Luodaan raportointiin käytettävä palvelu

OTM-20791 STYLE: Päivämäärä-kenttien leveyden järkevöitys

Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

SISU-6846 & OTM-18480 Välimuistiongelma vaikeuttaa testaamista

Opiskelijan käyttöliittymä

Uudet ominaisuudet

Opintojen hyväksiluku:

OTM-20284 STUDENT: Osaamisen sisällyttämisen (ja henkilökohtaisen suorituksen) hakeminen opintoluonnoksen pohjalta

OTM-20594 STUDENT: opintoluonnoksen korvaaminen vastaavalla suorituksella opiskelijan suunnitelmassa

OTM-20914 STYLE: STUDENT: opintoluonnoksesta alkavien hakemusprosessien tyylit


Opintojen suunnittelu:

OTM-20561 STUDENT: Opintojaksoesitteellä ei toteutuksella näytetä luokittelutekijöiden otsikkoa

OTM-20676 STYLE: Pitkien nimien näyttäminen cu/moduleBox/jne-laatikoissa

OTM-20997 STUDENT, SIS-COMPONENTS: opintojaksoesitteen toteutuksen rakenteen käyttöliittymäparannukset

 

Lisäajan hakeminen:

OTM-19618 STUDENT/STAFF: Lisäaikahakemuksen suunniteltuihin opintoihin huomautus pitkistä opintojaksoista

OTM-20808 STYLE: Lisäaikahakemuksen uusi huomioikoni ja tooltip pitkille opintojaksoille

 

Ilmoittautuminen:

OTM-20314 STUDENT: Toteutuksen opetusryhmien tiedot sulki kun opiskelija hyväksytty toteutukselle

OTM-20483 STUDENT: Opiskelija näkee ennusteen sijoittumisestaan opetusryhmiin ennen laskennan vahvistamista normaalissa ilmoittautumisessa

OTM-20638 ILMO/STUDENT: jatkuvassa ja jälki-ilmoittautumisessa opiskelija voi ilmoittautua uudestaan

OTM-20678 ILMO: Poistetaan opiskeluoikeuden aktiivisuuden vaatimus ilmoittautumisen opintopistesäännöstä ja ensisijaiseen suunnitelman kuulumisen säännöstä

OTM-20781 STUDENT: jälki-ilmoittautumisen käynnissä olosta kertova infoteksti

OTM-20794 TEACHER/STUDENT: Ilmoittautumisen lisäämiseen oletuksena "Ei sovi" ja lukitaan ensisijainen ja opiskeluoikeus ja opintojakso, jos ei valittavaa

OTM-20840 ILMO/STUDENT: Ilmoittautuminen toteutukselle ottaa vastaan myös vastaukset lisätietokysymyksiin

OTM-20948 STYLE/STUDENT: Ennustettujen opetusryhmien ikonit

OTM-21041 STUDENT: Poistetaan opiskelijan etusivulta toteutuslaatikosta "Ilmoittaudu" painike


Toteutukset

OTM-20740 STYLE/STUDENT: toteutuslaatikon piilotetut opetusryhmät

OTM-20527 STUDENT: Aikasarjojen poikkeusten näyttäminen opintojaksoesitteessä

OTM-20875 STUDENT: Toteutuslaatikon ikoneiden päivitys

OTM-20983 STYLE: STUDENT & TEACHER: Toteutuslaatikon "peruutettu/peruttu"-tilan muutos

OTM-21003 STYLE: toteutuksen rakenteen tyylit opintojaksoesitteillä


Opiskelijan kalenteri

OTM-20505 STUDENT: Aikasarjan poikkeusten näkyminen opiskelijalle kalenterin valintalistassa

OTM-20525 STUDENT: Kalenterissa-listan filteröinti

OTM-20526 STUDENT: Opintokalenterin tapahtuman tooltipin sisältö

OTM-21022 STYLE: Opintokalenterin valikon jatkokehitys

OTM-20919 STYLE: STUDENT: aikasarjan poikkeukset kalenterin valintalistassa

OTM-20982 STYLE: Opiskelijan kalenterin yksittäisen tapahtuman tooltip

OTM-20991 STUDENT: Etusivun kalenterinäkymässä käyttöön uusi tooltip tapahtumille

OTM-20992 STYLE: STUDENT: Etusivun kalenterin tooltipin tyylit

OTM-20949 STYLE: Opintokalenterin sivupaneelin ilmoittautumisvälilehtien ja filtteröinnin tyylit

Korjatut virheet

SISU-3152 & SISU-7546 & OTM-17889 Opintokalenteri: Kun viedään hiiri toteutuksen päälle opintokalenterissa, niin avautuvalle näytölle ei tule näkyviin toteutuksen nimeä eikä tyyppiä.

SISU-12995 Opiskelija vastaa ilmoittautumisen lisätietokysymyksiin IE:llä

SISU-13894  OTM-20748 Opiskelijan etusivu: opintopisteissa liikaa desimaaleja

SISU-14207 & OTM-20836 Sivuainerajaus ei toimi

SISU-14188 & OTM-20789 Hakemuksen tulostaminen epäonnistuu


Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

 

SISU-11367 & OTM-18917  Hyväksilukutieto näkyy opiskelijalla virhemerkinnän jälkeen

SISU-3201 Yläkokonaisuuden alla olevan opintokokonaisuuden vaihtaminen, pillerit toimivat valinta-avustimessa oudosti

SISU-3233 & OTM-17494 Opintosuunnitelma: Opiskelija voi laittaa väliotsikon alla näkyvän väliotsikon roskakoriin

SISU-4276 Iso määrä suoritettuja opintoja rikkoo vapaan suunnittelun käyttöliittymän

SISU-5830 Opintosuunnitelmassa Valittu-laskuri ei näytä kokonaisuuden op-määrää oikein.

SISU-5866 & OTM-18306 Vapsuhakemus ei näytä ehdotettujen suoritettujen opintojen laajuutta, vaan ehdotetun suoritetun opintojakson idean alkuperäisen laajuuden + koosteeseen yhteispistemäärä

SISU-7543 & OTM-18660 Järjestelmävirhe loppukäyttäjän opintojen rakenne -sivua tarkasteltaessa

SISU-9196 & OTM-19201 Järjestelmävirheitä valmistumisen jälkeen

SISU-9225 Järjestelmävirhe opiskelijan Suoritukset välilehdelle, korruptoituu kokonaan tämän jälkeen

SISU-12828 & OTM-20576 & OTM-20458 & OTM-20459 Opintosuunnitelmassa kahdessa eri paikassa olevan opintojakson pilleripainike ei toimi

SISU-13000 Henkilö, jolla ei opinto-oikeutta, voi ilmoittautua

SISU-12902 Opintokalenteri on todella hidas

SISU-12998 & OTM-20530 Opiskelijan omissa tiedoissa näytettävät ilmoittautumiset eivät listaudu aakkosjärjestyksessä opintojakson nimen mukaan

SISU-13011 &OTM-20567 Opintosuunnitelman kohdistetun kommentin rakenneikkuna generoi osassa koulutuksista maisterin ennen kandia

SISU-14205 Vaihtuvalaajuisten kurssien eri laajuudet eivät skaalaude oikein opintojaksoesitteelle

Opettajan käyttöliittymä

Uudet ominaisuudet 

Ilmoittautuminen:

OTM-4638 ILMO/TEACHER: Opiskelijan ryhmätoiveiden muokkaaminen

OTM-20389 KORI: Ilmoittautumisen lisätietokysymyksien ja ilmoittautumisaikojen muokkaus vastuuopettajana

OTM-20423 TEACHER/ILMO: Ilmoittautumisen asetusten luomisen muutokset

OTM-20484 TEACHER: Opettaja näkee ennusteen opetusryhmiin valituista opetusryhmittäin

OTM-20647 ILMO: Validointeja opettajan tekemään keskeyttämiseen

OTM-20689 TEACHER/STAFF: Ilmoittautuneiden järjestys, kun järjestäviä kriteerejä ei ole annettu

OTM-20752 TEACHER: Opettaja näkee opetusryhmien ennusteen ennen vahvistamista

OTM-20753 TEACHER: Opettaja näkee opetusryhmien vahvistetun tilanteen

OTM-20754 TEACHER: Opettaja näkee sijoitellut opiskelijat modaalissa

OTM-20773 STYLE/TEACHER: opetusryhmien paikkatilanne

OTM-20814 ILMO: Opiskelijan vahvistettujen ryhmävalintojen muokkaaminen

OTM-20828 TEACHER: opiskelijan lisäämiseen opintojakson valinta voi kohdistua vain kuluvan ops-kauden jaksoon

OTM-20855 STYLE/TEACHER: Toteutuksen viestien tyylittely

OTM-20859 STYLE/TEACHER: Opiskelijan opetusryhmätoiveiden muokkausmodaali

OTM-20874 TEACHER: Opiskelijan vahvistettujen ryhmävalintojen muokkaaminen

OTM-20933 STYLE: opiskelijan lisäämiseen opintojakson valinta voi kohdistua vain kuluvan ops-kauden jaksoon


Opintojen ohjaus:

OTM-20670 STYLE: TUTOR: Rakenteen lisäysehdotus-modaalin wizardyn vaihtaminen

 

Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi:

OTM-7200 ORI: Opintojakson suorituksen koostuminen automaattisesti eräajo

OTM-20394 KORI: CUR luokittelutekijöiden muokkaus vastuuopettajana

OTM-20631 TEACHER: Vaihteluvälillisen arviointikohteen arviointiin opintopisteiden valinta

OTM-20976 TEACHER: Arvosanajakauma-väilehdelle arviointikohteen nimi, jos useampi arviointikohde on mahdollista suorittaa toteutuksella


Toteutukset ja niiden aikainen viestintä:

OTM-20507 OSUVA: Luodaan uusi viestityyppi toteutusviesteille ja mahdollistetaan niiden hakeminen

OTM-20508 TEACHER: Luodaan toteutuksen hallintanäkymään uusi välilehti viesteille

OTM-20509 TEACHER: Luodaan toteutuksen hallintanäkymään uusi alavälilehti viestin lähettämiselle

OTM-20585 TEACHER: Opetuksen toteutuksen aikasarjojen järjestys satunnainen

OTM-20683 STYLE: TEACHER: Toteutuksen kuvausten tyylitys

OTM-20777 ORI: Vastaanottajahaku toteutuksen viesteille

OTM-20805 OSUVA/SIS-COMPONENTS: Viestien vastaanottajatietojen piilottaminen

OTM-20843 STYLE: Messengerin lisävaatimukset toteutuksen viestejä varten

OTM-20878 PAINO: Toteutuksen osallistujalista csv-tiedostoon ryhmävalinnat

OTM-20915 STYLE: TEACHER: Toteutuksen uuden viestin tyylittely

OTM-20941 TEACHER: Toteutuksen nimi mukaan toteutukselta opiskelijalle lähtevään viestiin

OTM-20963 STYLE: Kaikki viestit-näkymään lisätty toteutuksen nimi toteutusviesteihin


Opettajan kalenteri

OTM-20783 TEACHER: Opettajan kalenterin kalenteriavustimeen tapahtumien poikkeukset

OTM-20784 TEACHER: Opettajakalenterin tapahtuman tooltip

OTM-20887 STYLE: TEACHER: Opettajan opetuskalenterin kalenterikomponenttien tyylit

OTM-20939 STYLE: TEACHERin opetuskalenterin oikean sivupalkin tyylit

OTM-20970 STYLE: TEACHER: Opetuskalenterin paranteluja

Korjatut virheet 

SISU-14821 & OTM-20899 Opiskelijan opintosuunnitelman tarkastelunäkymä hajoaa

Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

 

SISU-12043 & OTM-20370 Ohjattavien opintosuunnitelmien avaaminen uusille välilehdille ei lataa opintosuunnitelmaa ennen sivun päivitystä

SISU-11339 Opettajan käyttöliittymän viestit-osio identtinen hallinnon viestit-osion kanssa

SISU-11263 & OTM-19884 Arviointi: vastaavan arvioijan lisäys, palauttteen lisääminen

SISU-11362 & OTM-19916 Opiskelija pystyy valitsemaan valinnaisia arviointikohteita niin, että niiden yhteenlaskettu opintopistemäärä ylittää opintojakson laajuuden

SISU-11311& OTM-19291 TEACHER: Ohjattavani-lehden suorituksen kirjaamisviesteissä toimimaton painike

SISU-9445 & OTM-19235 TEACHER: Toteutuksen arviointi yhteispistein aiheuttaa ilmoituksen, että jos syötetyt arvosanat poistetaan, vaikka arvosanoja ei ole syötetty


Palveluhenkilön käyttöliittymä

Uudet ominaisuudet 

Ilmoittautuminen:

OTM-20366 ILMO: Lisää tietomalliin ilmoittautumistilojen muutosten perustelut

OTM-20392 STAFF: Estetään hyväksyttyjen kokonaisuuksien sisällön muokkaaminen rakenne-editorissa

OTM-20480 TEACHER/STAFF: Varoitusmodaali toteutuksen julkaisuun ilmoittautumisaikojen puuttuessa 

OTM-20813 ILMO: Poistetaan läsnäolovaatimus niiltä koulutuksen tyypeiltä, joissa sitä ei vaadita

OTM-21007 STYLE: Toteutuksen ilmoittautuneiden csv-viennin painikkeen tyylitys

 

Toteutukset:

OTM-15194 PAINO: Toteutuksen osallistujalista csv -tiedostoksi

OTM-20685 STYLE: LocalDateTimeEditor ja localDateTimeRangeEditor -komponenttien tyylitys

OTM-20881 STAFF/ILMO: Toteutuksen osallistujalistan CSV-tiedoston muodostuspyyntö

OTM-20882 PAINO/TASKU: Lisätään tuki CSV-tiedostoille

OTM-20892 PAINO: Toteutuksen osallistujien csv-tiedosto: Opiskeluoikeustietojen ja ilmoittautumisajan lisääminen

OTM-20961 KORI: Toteutuksen Työskentelytavat (studyFormat) merkkimäärän kasvatus


Tulosteet:

OTM-21019 PAINO: Opetustarjontatulosteelle vastuuorganisaatiot aikajärjestykseen


Opetuksen arviointi:

OTM-20538 STAFF: Opintojaksosuorituksen koulutusala (manuaalinen koostaminen)

OTM-20706 STAFF: Opintojakson suorituksen voi koostaa, jos asteikkona on hyv-hyl


Opintojen hyväksiluku:

OTM-20285 STAFF: Osaamisen sisällyttämishakemuksen (ja henkilökohtaisen suorituksen) käsittelyn muutokset

OTM-20917 STYLE: STAFF: hakemusten käsittelyn muutokset opintoluonnosten osalta - tyylitiketti

 

Muut:

OTM-19628 ORI: Opiskeluoikeuden snapshotien luonti ja hakeminen

OTM-19789 STAFF/TUTOR: Kaikki viestit: Viestien lajittelu, haku ja rajaus

OTM-20250 KORI: Validaatio koulutuksen tarkentaville valinnoille, väliotsikot eivät sallittu

OTM-20359 OSUVA: Viestien haku ja lajittelu

OTM-20373 Snapshottien tietomallimuutos: StudyRightSnapshottien käsittelyn endpointit

OTM-20579 ORI: Deleted-tilaisena tallennettu opiskeluoikeus ei löydy lainkaan haettaessa id:llä

OTM-20528 STAFF: Aikasarjojen poikkeusten näyttäminen opintojaksoesitteessä

OTM-20662 PAINO: Lisätään opetustarjontatulosteelle organisaatioiden ja vastuuhenkilöiden loputkin tiedot ja ilmon lisäaika

OTM-20664 PAINO: Opetustarjontatulosteella opintojakson versioiden näyttäminen

OTM-20672 STYLE: Menu-button -komponentin pudotusvalikon paikan yhtenäistäminen

OTM-20812 STYLE: Viestisuodatin

Korjatut virheet


SISU-11464 & OTM-20175 Suoritusote: jos kokonaisuudella ei ole lehtitasoa sen laajuutta ei lasketa mukaan opintojen kokonaislaajuuteen

SISU-14052 & OTM-20706 Opintojakson ja arviointikohteen arviointiasteikkojen ristiriita estää suoritusmerkinnän antamisen

SISU-14847 & OTM-20972 Kouluttautumismahdollisuuksissa ei saa näkyville tarkentavia valintoja, jos valittavana on vain yksi kokonaisuus

Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.


SISU-11396 & OTM-20309 PDF -tulosteessa vain otsikkotiedot

SISU-12032 & OTM-20254 Toteutuksen oikean reunan koontilaatikossa henkilökunta undefined

SISU-11447 Kokonaisuuden arviointi ei toimi IE:ssä

SISU-11446 & OTM-20068 Tutkinto-ohjelman tutkintonimike-kenttä toimii virheellisesti

SISU-11445 Toteutus näkyy opiskelijan käyttöliittymässä, mutta ei hallinnon käyttöliittymässä

SISU-10729 & OTM-19823 Opintojakson luonnin järjestelmävirhe

SISU-11192 Staff: Toteutuksen ja opintojakson hauku käyttäytyy tietyn jakson/toteutuksen kohdalla väärin

SISU-10062 Kouluttautumismahdollisuuden tai koulutuksen poisto

SISU-2668 Huono virheilmoitus luotaessa koulutuksen uutta versiota luonnostelija-oikeudella

SISU-3213 & OTM-16667 Opintojaksojen tilan massamuutos: "muutos"-sarake näyttää väärää tilaa

SISU-4006 Paikkojen määrä -valinta eroaa IE:n ja Firefoxin välillä

SISU-4271 Opintojakson poistetun version palauttaminen ei synnytä ops-kausijanalle versiota kuvaavaa palkkia (heti)

SISU-4345 Toistuvat virheilmoitukset, mikäli käyttäjä yrittää julkaista rakenteetonta toteutusta

SISU-4416 Opintokokonaisuuden luomisessa järjestelmävirhe, kun suppeissa perustiedoissa vikaa

SISU-7367 & OTM-16077 Staff: Tulevan ops-kauden opintokokonaisuuteen liitettävän opintojakson ops-kausitieto sisältöavustimessa meneillään oleva ops-kausi eikä tuleva

SISU-9121 & OTM-19211 Opintopistemäärä tuplaantuu suunnitelmassa jos rakenteessa kaksi "vapaasti valittavaa" kokonaisuutta peräkkäin valintaryhmissä.

SISU-9619 & OTM-18707 Deletoidun kokonaisuuden rulet

SISU-12673 Hae opiskelija_Opintojen aloituslukukausi

SISU-12634 Organisaatiorajaus ei toimi opetussuunnitelmatulosteessa

SISU-12852 & OTM-20390 Vapsu-hakemuksen käsittelyssä perustelut-kentän varoitustekstit ei poistu

SISU-14161 & OTM-20779  Opintosuunnitelman ensimmäisen otsikkotason alla olevat opintoluonnokset eivät näy hallinnolle tai ohjaajalle

SISU-14856 Valintaryhmän muokkaaminen ei onnistu heti klikkaamalla, kuten väliotsikon onnistuu

SISU-14857 Järjestelmävirhe luonnostilaan otetussa DP:ssä

SISU-14145 & OTM-20246 Uuden opiskelijan lisääminen toteutukselle ei onnistu

SISU-14155 Opiskelutodistus ei muodostu

Pääkäyttäjätoiminnot:

Uudet toiminnallisuudet

OTM-20792 STYLE: ADMIN: Tarkistetaan Vakiokoodistot-osion tyylit

OTM-20846 Uusi "muut" arvoja äidinkieli, maa ja kuntakoodistoon

Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

 

SISU-7559 & OTM-15772 Käyttöoikeudet: tutkintorakenteen muokkaus ei onnistu organisaatiokohtaisella käyttöoikeudella

SISU-12345 & OTM 20363 Korkeakoulun käyttämien vakiokoodiarvojen valitseminen ei toimi

Lisätietoja 

FUNIDATA OY 

Asiakkuuspäällikkö

 Pekka Äikäs, pekka.aikas@funidata.fi  


Kehitystiimi 

Kehitystiimin vetäjä Toni Sallanmaa, toni.sallanmaa@funidata.fi  

Jarno Kilander, jarno.kilander@funidata.fi

Harri Lehtola, harri.lehtola@funidata.fi

Juha Lääperi, juha.laaperi@funidata.fi

Tero Marttila, tero.marttila@funidata.fi

Ville Myrskyneva, ville.myrskyneva@funidata.fi

Siina Pekkanen, siina.pekkanen@funidata.fi

Lauri Rutanen, lauri.rutanen@funidata.fi

Mikko Torri, mikko.torri@funidata.fi

Tiia Valtonen, tiia.valtonen@funidata.fi  

Jonas Westerlund, jonas.westerlund@funidata.fi


Asiantuntijatiimi

Asiantuntijatiimin vetäjä Mari Riihiaho, mari.riihiaho@funidata.fi  

Annukka Alivaara, annukka.alivaara@funidata.fi  

Katja Arstio, katja.arstio@funidata.fi  

Juuli Kenkkilä, juuli.kenkkila@funidata.fi  

Inka Paukku, inka.paukku@funidata.fi  

Eeva Saari, eeva.saari@funidata.fi

Elina Turunen, elina.turunen@funidata.fi

Irina Venho, irina.venho@funidata.fi


HR

HR-suunnittelija Susanna Rotko, susanna.rotko@funidata.fi


Funidata www.funidata.fi   • No labels