Page tree

Siirretty -> Funidata Confluence

Tämä sivu on siirrety uuteen osoitteeseen: confluence.funidata.fi

Tämä sivu ei ole enää muokattavissa tässä osoitteessa, ja tämä sisältö on vanhentunutta.

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Julkaisutiedote 4/2019

Sisu 1.4 on julkaistu 21.10.2019.

Käyttöliittymien toiminnallisuudet 

Tässä on lueteltu käyttöliittymien toiminnot lyhyesti sekä Sisu 1.4 version uudet ominaisuudet. Tarkempi kuvaus toiminnoista löytyy toiminnallisuuksien dokumentoinnista https://confluence.csc.fi/display/OTM/Toiminnallisuuksien+dokumentointi

Opiskelijan käyttöliittymä 

Opiskelijalla on tällä hetkellä käytössään seuraavat toiminnot:

 • Opiskeluoikeuden tarkastelu ja siihen tarkentavien valintojen tekeminen
 • Opintojen rakenteen mukaisen suunnittelu
 • Sivuaineen vahvistaminen opiskeluoikeuteen
 • Poikkeavan kokonaisuuden tekeminen suunnitelmaan ja sen hyväksynnän hakeminen
 • Opintokokonaisuuden koostamisen hakeminen
 • Hyväksilukemisen hakeminen
 • Erikseen hyväksymistä vaativan kokonaisuuden hyväksynnän hakeminen
 • Opintojen ajoittaminen
 • Malliajoituksen käyttöönottaminen
 • Opetuksen suunnittelun opintokalenteriin
 • Opetukseen ilmoittautuminen
 • Opintojen tarkennettu haku
 • Muistilista opinnoille
 • Omien tietojen tarkastelu
 • Opintosuunnitelman ja opintojen tilannetieto graafisesti esitetty etusivulla
 • Lisäajan hakeminen
 • Valmistumispyynnön tekeminen
 • Suostumusten määrittely yhteystietojen luovuttamiselle
 • Yhteystietojen asettaminen salaiseksi
 • Tieto siitä, mihin kohde- ja ohjausryhmiin hän kuuluu
 • Ohjauksen pyytäminen koulutuksiin, joihin hänellä on opiskeluoikeus
 • Opintoluonnoksen lisääminen suunnitelmaan ja suorituksen hakeminen opintoluonnoksesta
 • Jälki-ilmoittautuminen opetukseen
 • Ilmoittautuminen jatkuvan ilmoittautumisen toteutukseen

Opiskelijan uudet toiminnallisuudet

Opiskelijan käyttöliittymässä voi avata opintojakson esitteen omaan välilehteen haun kautta; opintojaksoesitteen linkin voi kopioida ja jakaa. Opiskelija voi keskeyttää suorituksen. Opiskelija näkee normaalia ilmoittautumistapaa käyttävässä ilmoittautumisessa, kuinka monta paikkaa opetusryhmissä on jäljellä.

Opettajan käyttöliittymä 

Opettajalla on tällä hetkellä käytössään seuraavat toiminnot:

 • Omien opintojen selailu
 • Omien toteutuksien selailu
 • Ilmoittautuneiden hallinnointi
 • Toteutusten arviointi
 • Ohjausryhmän opiskelijoiden tietojen ja opintosuunnitelmien tarkastelu ja kommentointi
 • Poikkeavan kokonaisuuden hyväksymisprosessi
 • Erikseen hyväksyttävän kokonaisuuden hyväksymisprosessi
 • Opetuskalenteri
 • Opiskelijan tekemän opintojaksojen ajoituksen tarkastelu
 • Opintoluonnoksen tarkastelu opiskelijan suunnitelmassa
 • Opintojakson suorituksen automaattinen koostaminen
 • Opintojakson suorituksen erilliskirjaus
 • Poikkeavien aika- ja paikkatietojen asettaminen toteutuksen aikasarjan yksittäiselle tapahtumalle
 • Opiskelijan suorituksen keskeyttäminen
 • Toteutuksen CSV-tiedoston muodostaminen
 • Toteutuksen osallistujille viestiminen manuaalisesti
 • Toteutuksen automaattiviestit

Opettajan uudet toiminnallisuudet

Opettaja voi kirjata opintojaksosta suorituksen vajailla suoritustavan suorituksilla ja myös ilman yhtään suoritettua arviointikohdetta (erilliskirjaus). Toteutuksen perumisesta ja opetusryhmän perumisesta tai aikasarjan muutoksista Sisu lähettää automaattisesti viestin ilmoittautuneille. Toteutusten ketjuttamisen ilmoittautumissääntö, joka rajaa toteutukselle vain ne opiskelijat, joilla on vahvistettu ilmoittautuminen toiseen toteutukseen.

Palveluhenkilön (hallinto) käyttöliittymä 

Julkaistu versio sisältää palveluhenkilölle seuraavat toiminnot:

 • Opiskelijoiden haku
 • Opiskelijan henkilö-, opetukseen ilmoittautumis- ja suoritustietojen tarkastelun sekä perustietojen muokkaaminen
 • Opiskeluoikeuksien luominen ja hallinnointi, ml. opiskeluoikeuden peruuttaminen, luopuminen sekä siirto-opiskeluoikeudet
 • Opiskeluoikeuteen koulutuspolkujen määrittely
 • Läsnäolotietojen hallinnointi
 • Opetussuunnitelmatyö: Palveluhenkilö voi ylläpitää koulutuksia, tutkinto- ja opintokokonaisuusrakenteita ja opintojaksoja. Ylläpitotoiminnot sisältävät perustietojen ja rakenteiden käsittelyn sekä versioiden määrittelyn ja hyväksynnän eri opetussuunnitelmakausille. Lisäksi palveluhenkilö voi ylläpitää opintojaksojen suoritustapoja ja vastaavuuksia.
 • Opetuksen toteutusten ylläpito ja julkaisu
 • Opetuksen toteutukselle ilmoittautumisen hallinnointi
 • Opetuksen toteutusten ilmoittautumisen priorisointisääntöjen hallinnointi
 • Massatoiminnot opinnoille ja toteutuksille
 • Opiskelijoiden opintosuunnitelmien tarkastelu ja kommentointi
 • Ohjaus- ja kohderyhmien luominen ja muokkaaminen
 • Malliajoituksen luominen ja muokkaaminen
 • Hyväksilukuhakemusten käsittely
 • Opintokokonaisuuksien arviointi
 • Opintojakson suoritusmerkinnät
 • Pätevyyksien kirjaaminen
 • Lisäaikahakemuksen käsittely
 • Tutkintopyynnön käsittely ja tutkinnon kirjaaminen
 • Tutkintotodistuksen ja sen liitteiden tulostaminen
 • Opintokokonaisuuden määrittely sivuaineeksi ja säännön määrittäminen rakenreeseen, joka sallii hakea vain sivuaineeksi määriteltyjä kokonaisuuksia
 • Opiskelutodistuksen tulostaminen
 • Vanhentuneen suorituksen merkitseminen toissijaiseksi
 • Opetustarjontatulosteen muodostaminen
 • Toteutuksen valintakriteerien päivittäminen massana


Palveluhenkilön uudet toiminnallisuudet

Ei uusia toiminnallisuuksia.

Pääkäyttäjän käyttöliittymä

Julkaistu versio sisältää palveluhenkilölle seuraavat toiminnot:

 •          Käytettävän vakiokoodiston määrittely
 •          Luokittelutekijöiden luominen
 •          Käyttöoikeusroolien myöntäminen
 •          Käyttöoikeusroolien luominen
 •          Pätevyyksien ylläpito
 •          Lukuvuosi-ilmoittautumisvelvollisuuden ja ylioppilaskunnan jäsenmaksutiedon asettaminen koulutustyypeille
 •          Lukuvuosi-ilmoittautumisaikojen ylläpito
 •          Luovutusehtojen ylläpito
 •          Korkeakoulu- ja organisaatiokohtaisten valmistumisohjeiden ja almunitoiminnan tietojen ylläpito

Käyttöohjeet

Pääkäyttäjien ohjeet: Sisun käyttöohjeet (vain asiakasyliopistojen käytössä) 

Käyttöoikeudet

Sisussa käyttöoikeuksia säädellään rooleilla, joihin liitetään teknisiä käyttöoikeuksia, näistä tarkemmin toiminnallisuuksien dokumentoinnissa sekä Roolit ja käyttöoikeudet -taulukossa (vain asiakasyliopistojen käytössä). Version asennuksen mukana tulevat oletusroolit, joten omien käyttöoikeusroolien luominen ei ole välttämätöntä.

Testiympäristöjen asennukset ja tietosisältö 

Yliopistokohtaiset asennukset Tiedon kapasiteettipalvelun testiympäristöihin on tehty Aalto-yliopistolle, Helsingin yliopistolle, Tampereen yliopistolle, Jyväskylän yliopistolle sekä Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle. Yliopistot vastaavat itse tietosisällön päivittämisestä ympäristöihin sekä niiden oikeellisuudesta.  

Käyttömahdollisuudet yliopistoissa 

Julkaistu versio on tarkoitettu asiakasyliopistojen integraatiotyön edistämiseen, järjestelmässä määritellyn opetussuunnitelmatyöprosessin mukaisten tietojen tallentamiseen sekä niiden pohjalta tehtyjen opintosuunnitelmien tekemiseen ja tarkasteluun. Opettajan käyttöliittymä on tarkoitettu opetuksen toteutuksiin ilmoittautuneiden arviointiin. Soveltuvin osin yliopisto voi käyttää järjestelmää tuotantokäytössä. 

Asiakasyliopistolla on mahdollisuus ottaa versio käyttöön huomioiden toteutettujen ominaisuuksien laajuus sekä organisaation omien tietosisältöjen laatu. Yliopistot päättävät itse, miten käyttöönotto heidän osaltaan etenee. 

Teknistä tietoa järjestelmästä

Teknistä tietoa järjestelmästä löytyy täältä https://confluence.csc.fi/display/OTM/Teknisen+toteutuksen+dokumentaatiota

Rajapintadokumentaatio 

Rajapintadokumentaatiot löytyvät sivulta: https://confluence.csc.fi/display/FUNIDATASIS/Sisun+rajapintojen+muutosloki (vain asiakasyliopistojen käytössä)

Palaute

Asiakasyliopistojen testauspalaute

Testauspalaute raportoidaan Jira-palveluun Sisu testauksen eteneminen. Ohjeet testitapauksien testaamisesta ja raportoinnista löytyvät sivulta: Jiran käyttöohjeet testauksessa (vain asiakasyliopistojen käytössä).

Käyttäjäpalaute

Järjestelmän käyttämisestä voi antaa palautetta. Palautelomake löytyy järjestelmästä sivun oikeassa alareunassa Lähetä palautetta -linkin takaa.

Ympäristöt

Asiakasyliopistojen testiympäristöjen osoitteet

Aalto-yliopisto: https://sis-aalto-test.funidata.fi

Helsingin yliopisto: https://sis-helsinki-test.funidata.fi

Tampereen yliopisto: https://sis-tuni-test.funidata.fi

Jyväskylän yliopisto: https://sis-jyu-test.funidata.fi

Lappeenrannan teknillinen yliopisto: https://sis-lut-test.funidata.fi/


Asiakasyliopistojen tuotantoympäristöjen osoitteet

Aalto-yliopisto: https://sis-aalto.funidata.fi

Helsingin yliopisto: https://sis-helsinki.funidata.fi

Tampereen yliopisto: https://sis-tuni.funidata.fi

Jyväskylän yliopisto: https://sis-jyu.funidata.fi

Lappeenrannan teknillinen yliopisto: https://sis-lut.funidata.fi


Asiakasyliopistojen demoympäristöjen osoitteet

Jyväskylän yliopisto: https://sis-jyu-demo.funidata.fi

Tampereen yliopisto: https://sis-tuni-demo.funidata.fi

 

Sisu 1.4 -version kehityksen raportointi

Tässä alla on lueteltu Sisu 1.4 -version uudet ominaisuudet tiketteinä, jotka on kirjattu kehityksen Jiraan. Lisäksi tässä raportoidaan edellisissä versioissa havaitut bugit kahdella tasolla: Korjatut virheet -luettelossa on korkeakoulujen ja Funidatan havaitsemat virheet, jotka on korjattu Sisu 1.4 -versioon. Tunnetut virheet luettelossa on havaittuja virheitä, joita ei ole priorisoitu työjonossa.

Sisu-alkuiset tiketit viittaavat korkeakoulujen Sisu-Jirassa raportoimiin bugeihin. OTM-alkuiset bugit ovat joko Sisu-bugien klooneja kehityksen Jirassa tai kehityksen samasta asiasta kirjaamia virheitä.

Yhteiset ominaisuudet

Uudet ominaisuudet

OILI-dokumentti:

OTM-21303 ORI: Ei päivitetä jatkavan opiskelijan henkilötietoja OILI-dokumentista

OTM-21411 ORI: Tallennetaan OILI-dokumentista henkilö aktiivisena, jos hänellä on vaadittavat tiedot

OTM-21410 ORI: Tallennetaan ulkomainen osoite OILI-dokumentista rivinvaihdoin

OTM-21482 ORI: OILI-dokumentin muu asiointikieli muutetaan olemassaolevalle opiskelijalle joko käyttöliittymässä jo olevalle kielelle tai englanniksi edellisen puuttuessa

VIRTA-siirto (asennetaan version mukana vain testiympäristöihin)

Sisu-VIRTA sovelluksesta enemmän ks. VIRTA-integraatio (vain asiakasyliopistojen käytössä).

OTM-20967 VIRTA: Lisätään geneerinen virheen käsittelijä (interceptor) virta controllereihin

OTM-19759 VIRTA: Opiskeluoikeuksien aikajaksokohtaiset tiedot (snapshot)

OTM-19362 VIRTA: Koostetaan graphql:stä opintosuoritustiedot

OTM-19871 VIRTA: Opiskeluoikeuden tyyppi-mäppäyksien täydennys

OTM-19888 VIRTA: Lisätään siirto-opiskelutiedot mäppäykseen

OTM-20233 VIRTA: Testit opiskelijan kaksoiskansalaisuudelle

OTM-20386 ORI/VIRTA: Lukukausi-ilmoittautumisen puuttuvien tietojen lisääminen (Virta-tarpeisiin)

OTM-21082 VIRTA: Lisätään VirtaController rajapintaan uusia toiminnallisuuksia

OTM-20810 Virta: Lisätään Lukukausi-ilmoittautumisten hakeminen opiskelijan tietojen hakemisen yhteyteen

Muut:

OTM-20861 STYLE: Kirjautumaton käyttäjä voi valita kielen ylänavigaatiosta

OTM-20996 STUDENT, TEACHER, STAFF, STYLE: ulkoiset linkit aukeavat toiseen välilehteen

OTM-21171 STUDENT, TEACHER, STAFF, ADMIN, STYLE: Poistetaan sivutus, jos sivuja on vain yksi

OTM-21399 ORI: Luovutusehtojen export ja import

Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

SISU-6846 & OTM-18480 Välimuistiongelma vaikeuttaa testaamista

Opiskelijan käyttöliittymä

Uudet ominaisuudet

Opintojen suunnittelu:

OTM-20288 STUDENT: Opintoluonnosten huomiointi kokonaisuuden validoinnissa

OTM-21488 STUDENT: Poikkeavan sisällön ja erillistä hyväksyntää vaativan hakemuksen estäminen tilapäisesti, kun kokonaisuudessa on opintoluonnos

Opintojaksoesite:

OTM-21359 STUDENT: Opintojaksoesite omaksi sivukseen

OTM-21570 STUDENT, STYLE: Uusitun opintojaksoesitteen tyylit

OTM-20863 STUDENT, STYLE: Opintojaksoesitteen vastuuhenkilöiden järjestäminen

Ajoitus:

OTM-20293 STUDENT: Opintoluonnoksen ajoitus

OTM-20584 STUDENT, STYLE: Ajoitusnäkymän opintoluonnoksien tyylit

OTM-21557 STUDENT: Opintoluonnos poistetaan malliajoituksen massapoistotoiminnoissa

Ilmoittautuminen:

OTM-4619 STUDENT: Opiskelija voi keskeyttää toteutuksen suorittamisen

OTM-21261 STUDENT, STYLE: suorituksen keskeytys modaali

OTM-20845 STUDENT: Opiskelija näkee normaalissa ilmoittautumisessa, kuinka monta ilmoittautunutta on laskennassa sijoitettu opetusryhmiin

OTM-21255 STUDENT, STYLE: Opiskelija näkee normaalissa ilmoittautumisessa, kuinka monta ilmoittautunutta on laskennassa sijoitettu opetusryhmiin

OTM-21076 ILMO: Ensisijaisuusvalintojen toiminnallisuuden muutos

OTM-21095 STUDENT: Jos valintajoukon sääntö on valitse 0 tai 0-0, ei opiskelija voi valita opetusryhmiä

OTM-21638 STUDENT: Jälki-ilmoittautumisen ikonit

OTM-21117 STUDENT: Perutun toteutuksen voi poistaa opintokalenterista

OTM-20916 STUDENT, STYLE: Toteutuslaatikoiden ikoneiden päivitys ja tyylittely

Opiskelijan kalenteri:

OTM-21094 STUDENT: Opiskelijan kalenteritapahtumaan opetusryhmätieto

OTM-21603 STUDENT: Opintokalenterin opetustapahtuman nimen eteen opintojakson koodi

OTM-21151 STUDENT: Vanhentuneen henkilökohtaisen suorituksen käsittely opintosuunnitelmassa

OTM-21333 STUDENT, STYLE: vanhentuneen henkilökohtaisen suorituksen tyylit

OTM-21447 STUDENT, STYLE & TEACHER: Kalenterikomponenttien tyylien yhtenäistäminen

Viestit:

OTM-20854 STUDENT, STYLE: Viestien tyylien yhtenäistäminen ja parantelu

OTM-21273 & OTM-21324 STUDENT/STAFF/TEACHER: Manuaalisten ja automaattisten toteutusviestien otsikko ja sisältö näytetään käyttöliittymäkielellä

OTM-21454 STUDENT/STAFF/TEACHER, STYLE: Manuaalisten ja automaattisten toteutusviestien otsikko ja sisältö käyttöliittymäkielellä

Omat tiedot:

OTM-19322 STUDENT, STYLE: Responsiivisuus eri kokoisilla näytöillä omissa tiedoissa ilmoittautumisessa

OTM-19323 STUDENT, STYLE & TUTOR: Responsiivisuus eri kokoisilla näytöillä omissa tiedoissa suorituksissa

Muut:

OTM-21401 STUDENT: UniversitySettingsillä sivuaineoikeuden vahvistamispainike piiloon opiskelijalta

Korjatut virheet

SISU-3233 & OTM-17494 Opintosuunnitelma: Opiskelija voi laittaa väliotsikon alla näkyvän väliotsikon roskakoriin

SISU-4276 & OTM-17490 Iso määrä suoritettuja opintoja rikkoo vapaan suunnittelun käyttöliittymän

SISU-7543 & OTM-18660 Järjestelmävirhe loppukäyttäjän opintojen rakenne -sivua tarkasteltaessa

SISU-9196 & OTM-19201 Järjestelmävirheitä valmistumisen jälkeen

SISU-9225 Järjestelmävirhe opiskelijan Suoritukset välilehdelle, korruptoituu kokonaan tämän jälkeen

SISU-12902 & OTM-21490 & OTM-21291 Opintokalenteri on todella hidas

SISU-12828 & OTM-20576 & OTM-20458 & OTM-20459 Opintosuunnitelmassa kahdessa eri paikassa olevan opintojakson pilleripainike ei toimi

SISU-12998 & OTM-20530 Opiskelijan omissa tiedoissa näytettävät ilmoittautumiset eivät listaudu aakkosjärjestyksessä opintojakson nimen mukaan

SISU-15456 & OTM-21209 STUDENT: Opintojaksoesitteellä toteutuksen aikasarjat näytetään päällekkäin jos opetusryhmiä on paljon, ja toteutuksia on useampia

SISU-12902 & OTM-21490 & OTM-21291 STUDENT Opintokalenteri on todella hidas

SISU-15498 & OTM-21246 STUDENT: Malliajoitusvalikko tunkee ajoitusnäkymän skaalauksen liian oikealle

Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

SISU-11367 & OTM-18917 Hyväksilukutieto näkyy opiskelijalla virhemerkinnän jälkeen

SISU-5866 & OTM-18306 Vapsuhakemus ei näytä ehdotettujen suoritettujen opintojen laajuutta, vaan ehdotetun suoritetun opintojakson idean alkuperäisen laajuuden + koosteeseen yhteispistemäärä

SISU-13011 &OTM-20567 Opintosuunnitelman kohdistetun kommentin rakenneikkuna generoi osassa koulutuksista maisterin ennen kandia

SISU-15248 & OTM-21086 Epävirallisen suoritusotteen PDF-tulosteessa kellonaika 3h jäljessä

SISU-15466 & OTM-211142 Opintojakson opintosuunnitelmaversiot, vastuuorganisaatio ei vaihdu

SISU-15511/SISU-15457 & OTM-20006 & OTM-21478 Opiskelijan opinnoista kertova graafi näyttää väärän tutkinnon tietoja

SISU-15515 & OTM-21449 TEACHER: Ilmoittautuneet-listalla opiskelijoiden valinnan jälkeen nuolinäppäin avaa monta modaalia

Opettajan käyttöliittymä

Uudet ominaisuudet 

Opetuksen arviointi:

OTM-18378 STAFF: Opintojakson erilliskirjaus yksittäiselle opiskelijalle (aloitusnäkymä ja wizardyn runko)

OTM-21293 STAFF: Opintojakson erilliskirjaus yksittäiselle opiskelijalle (wizardyn sisältö ja vahvistus)

OTM-21535 STAFF: Näytetään opintojakson erilliskirjauksessa huomautus, jos opiskelija voidaan arvioida normaalisti suoritustavan arviointikohteiden suoritusten kautta

OTM-21534 STAFF, STYLE: Opintojakson erilliskirjaus yksittäiselle opiskelijalle

OTM-21460 STAFF, STYLE: Opintojakson arviointia ei voi suorittaa Luonnos-tilaiselle opintojaksolle

Toteutukset:

OTM-19744 Suunnittelutiketti: Automaattiviesti toteutukseen ilmoittautuneille opiskelijoille toteutuksen tietojen muuttumisesta

OTM-21220 ILMO: Palvelu automaattisille viesteille toteutusten muutoksista (toteutuksen peruminen, opetusryhmän peruminen)

OTM-21326 ILMO: Palvelu automaattisille viesteille aikasarjojen muutoksista (StudyEvent)

OTM-21270 ILMO: Viestityyppi ja palvelu automaattiselle viestille toteutuksen muutoksista

OTM-21377 TEACHER: Toteutuksen rakenteen muutoksia tallentaessa huomautetaan automaattiviestin lähettämisestä

OTM-21599 TEACHER: Toteutuksen rakenteessa opetusryhmän nimen aikalistan siistiminen

OTM-21327 TEACHER, STYLE: Toteutuksen rakenteen tyylillisiä parannuksia

Ilmoittautuminen:

OTM-20799 TEACHER: Kun opiskelijaa lisätään toteutukselle, näytetään opiskelijanumero hakutuloksissa

OTM-21597 TEACHER: Ilmoittautuneet-välilehdellä opiskelijoiden nimet muotoon Sukunimi Etunimet

OTM-20876 ILMO: Peruttuun opetusryhmään ei sijoitella ilmoittautuneita

OTM-21100 ILMO: Toteutusten ketjuttamisen mahdollistava ilmoittautumissääntö

OTM-21181 STAFF: Toteutuksen ketjuttamisen ilmoittautumissäännön käyttöliittymä

OTM-21363 TEACHER, STYLE: Toteutuksen ketjuttamisen ilmoittautumissäännön käyttöliittymä

OTM-21102 ILMO: Muotoilut ilmoittautumisen lisätietokysymyksiin

OTM-21120 STAFF/TEACHER: Vahvistettujen opetusryhmien muokkaaminen, kun valintajoukon sääntö on 0 tai 0-0

OTM-21125 STAFF/TEACHER: Toteutuksen keskeytyksien tilojen näkyminen Ilmoittautuneet-välilehdellä

OTM-21211 STAFF: Varmistusdialogi toteutuksen perumiseen

OTM-21602 TEACHER: Ilmoittautuneet-sivun opiskelijat opetusryhmittäin -osiossa näytetään ryhmien maksimimäärät

OTM-20975 ILMO/STUDENT/TEACHER/STAFF: Ilmoittautumisen sääntöjen ja sääntöjen tulosten viittausten parannukset

Opintojen ohjaus:

OTM-21353 ORI/TUTOR: Vastuuohjaaja näkee asioinnissa omissa hakemuksissa poikkeavan rakenteen hakemukset

OTM-21241 TUTOR, STYLE: Opiskelijan opiskeluoikeuden perustietojen järjestys: lisäaikatiedot opiskeluoikeuden voimassaolon alapuolelle

OTM-21371 TUTOR, STYLE: Opiskelijan perustietojen järjestys: kotikunta henkilötietojen alle

Muut:

OTM-21600 TEACHER: Opettajan etusivulla toteutuksen opetusajat kronologiseen järjestykseen

Korjatut virheet 

SISU-15514 & OTM-21456 Virheilmoitus peittää “Käyttöoikeutesi eivät riitä” -tiedon

SISU-15516 & OTM-20975 STAFF/TEACHER: Suoraa vahvistusta käyttävän toteutuksen "Päivitä ilmoittautumistilanne" -painike ei tee mitään(?), eikä viimeisimmän päivityksen aikaleima päivity

SISU-11311 & OTM-19291 TEACHER: Ohjattavani-lehden suorituksen kirjaamisviesteissä toimimaton painike

SISU-16160 & SISU-15238 OTM-21599 TEACHER: Toteutuksen rakenteessa opetusryhmän nimen aikalistan siistiminen

SISU-16203 Kolmen pisteen valikko leikkautuu englanninkielisessä HOPSissa

SISU-16218 Vahingossa lipsahtanutta Hyv/hyl -arvosanavalintaa ei voida tyhjentää ennen arvioinnin vahvistamista

Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

SISU-5492 & OTM-18052 Jo annettujen arvioiden määrä ilmoitetaan väärin arvioinnin asetuksia muokattaessa

SISU-12043 & OTM-20370 Ohjattavien opintosuunnitelmien avaaminen uusille välilehdille ei lataa opintosuunnitelmaa ennen sivun päivitystä

SISU-11339 & OTM-19634 Opettajan käyttöliittymän viestit-osio identtinen hallinnon viestit-osion kanssa

SISU-11362 & OTM-19916 Opiskelija pystyy valitsemaan valinnaisia arviointikohteita niin, että niiden yhteenlaskettu opintopistemäärä ylittää opintojakson laajuuden

SISU-9445 & OTM-19235 TEACHER: Toteutuksen arviointi yhteispistein aiheuttaa ilmoituksen, että jos syötetyt arvosanat poistetaan, vaikka arvosanoja ei ole syötetty

SISU-15127 Toteutuksen opiskelijat CSV-tiedosto ei tue 0-alkuisia opiskelijanumeroita

SISU-15475 & OTM-18129 STAFF/TEACHER: Sanallinen palaute ei enää erottele palautelaatikossa, että sitä on jo lisätty

Palveluhenkilön käyttöliittymä

Uudet ominaisuudet 

Massatentti:

HUOM. Nämä tiketit ovat massatenttityökalun taustatyötikettejä, käyttöliittymässä ei toiminnallisuutta voi vielä käyttää.  

OTM-21139 KORI: Massatenttien tietomallin toteutus

OTM-21191 TEACHER: Uusi välilehti massatentille opetukseen

OTM-21193 TEACHER, STYLE: Opetus-välilehden uusi malli

OTM-21259 KORI: Luodaan massatenteille testidataa

OTM-21195 TEACHER: Massatentin tenttien listaus ja haku

OTM-21230 KORI: Massatenttien hakurajapinta

OTM-21516 TEACHER, STYLE: Massatentin tenttilistauksen tyylit

OTM-21205 TEACHER, STYLE: Massatenttiin liitetyn toteutuksen tarkastelu ja muokkausnäkymät

OTM-21249 TEACHER: Massatenttiin liitetyn toteutuksen rakenteen tarkastelu- ja muokkausnäkymät

OTM-21253 TEACHER: Rajataan massatenttiin liitetyn toteutuksen perustietojen muokkausta käyttöliittymässä

OTM-21254 KORI: Rajataan massatenttiin liitetyn toteutuksen perustietojen muokkausta backendissa

OTM-21248 TEACHER: Massatenttiin liitetyn toteutuksen tarkasteluun banneri, joka kertoo toteutuksen olevan osa massatenttiä

OTM-21304 TEACHER, STYLE: Massatenttiin liitetyn toteutuksen tarkasteluun banneri, joka kertoo toteutuksen olevan osa massatenttiä

OTM-21257 TEACHER, STYLE: Päivämääräväli -hakukriteerin tyylittely

OTM-21214 COMMON: Tenteillä, loppukokeilla ja välikokeilla opetuskieli ei ole pakollinen tieto.

Muut:

OTM-20867 STAFF, STYLE: Malliajoitus kontrastiparannukset

OTM-21455 STAFF, STYLE: Haku-tägien värien muutos

OTM-21372 STAFF, STYLE: Opintojen rakenteen hallinnan parannuksia

OTM-21406 STAFF, STYLE: Opintokokonaisuuksien nimien muutos aakkoslajisiksi (sentence case)

Korjatut virheet

SISU-3213 & OTM-16667 Opintojaksojen tilan massamuutos: "muutos"-sarake näyttää väärää tilaa

SISU-14856 & SISU-16162 & OTM-21067 Valintaryhmän muokkaaminen ei onnistu heti klikkaamalla, kuten väliotsikon onnistuu

SISU-15190 STAFF & OTM-21089: Opintokokonaisuuden rakenteen luonnissa väliotsikon poistaminen ennen säännön tallentamista aiheuttaa ongelmia

SISU-15492 & OTM-21177 Pääainevalintaa ei pääse vahvistamaan, jos vaihtoehtoja on vain yksi

SISU-15493 & OTM-21238 Opiskelutodistus ei muodostu - pdf generator failed

SISU-15512 &OTM-21146 & OTM-21169 STAFF: Suoritustavan poisto aiheuttaa ikuisen järjestelmävirheloopin

SISU-1542410 & OTM-20966 & OTM-2114 STAFF: Toteutuksen ilmoittautumisaikojen massapäivitys - tooltip näkyy vain osittain

SISU-15487 & OTM-21244 STAFF: Valinta-avustinta ei saa käytettyä kunnolla opintokokonaisuuksia ja tutkinto-ohjelmia muokatessa

SISU-15497 & OTM-21245 STAFF: OPS-rakenteen väliotsikolle ei voi tallentaa sääntöä, jos ohjeteksti on pitkä

SISU-15510 & OTM-21591 Tulosta opintosuoritusote ei toimi

SISU-16138 & OTM-21472 STAFF: Opiskelijan opetusryhmävalintojen muokkaaminen ei onnistu, koska oikean reunan ikkuna peittää valikon

Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

SISU-11396 & OTM-20309 PDF -tulosteessa vain otsikkotiedot

SISU-12032 & OTM-20254 Toteutuksen oikean reunan koontilaatikossa henkilökunta undefined

SISU-11446 & OTM-20068 Tutkinto-ohjelman tutkintonimike-kenttä toimii virheellisesti

SISU-10729 & OTM-19823 Opintojakson luonnin järjestelmävirhe

SISU-11192 Staff: Toteutuksen ja opintojakson haku käyttäytyy tietyn jakson/toteutuksen kohdalla väärin

SISU-10062 Kouluttautumismahdollisuuden tai koulutuksen poisto

SISU-2668 Huono virheilmoitus luotaessa koulutuksen uutta versiota luonnostelija-oikeudella

SISU-4271 Opintojakson poistetun version palauttaminen ei synnytä ops-kausijanalle versiota kuvaavaa palkkia (heti)

SISU-9121 & SISU-15496 & OTM-19211 Opintopistemäärä tuplaantuu suunnitelmassa jos rakenteessa kaksi "vapaasti valittavaa" kokonaisuutta peräkkäin valintaryhmissä.

SISU-9619 & OTM-18707 Deletoidun kokonaisuuden rulet

SISU-12673 TESTAA Hae opiskelija_Opintojen aloituslukukausi

SISU-12852 & OTM-20390 Vapsu-hakemuksen käsittelyssä perustelut-kentän varoitustekstit ei poistu

SISU-14161 & OTM-20779  Opintosuunnitelman ensimmäisen otsikkotason alla olevat opintoluonnokset eivät näy hallinnolle tai ohjaajalle

SISU-14155 Opiskelutodistus ei muodostu

SISU-15136 Suoritusotteelle tulostuva lisätieto on pakollinen, vaikka toisin vihjataan

SISU-15276 & OTM-20254 Hallintohenkilöiden tietojen näkyminen toteutuksen tiedoissa

SISU-15501 Ohjausryhmien haku toimii epäloogisesti

Pääkäyttäjätoiminnot

Uudet toiminnallisuudet

OTM-19980 KOODISTO: Koulutuksen tyyppikoodiston päivitys: kesä- ja talvikouluopinnot & jatko-opintojen vaihto-opinnot

OTM-20929 STYLE: ADMIN: Tarkistetaan Korkeakoulukohtaiset luokittelutekijät -osion tyylit

OTM-21312 ORI: Uusien opiskelijoiden ja opiskeluoikeuksien vahvistamiseen uusi käyttöoikeusrooli

OTM-21186 OSUVA: Erilliskirjauksen käyttöoikeus

OTM-21281 KORI: Tenttien massahallintaan uusi käyttöoikeusrooli

OTM-21091 KORI: Tenttien massahallintaan uusi tekninen käyttöoikeus

OTM-21228 KORI: Tutkintonimikekoodiston korjaus: 311 teologian tohtorin ja 310 taloustieteiden tohtori

OTM-20960 COMMON: Lisätään "Käyttöoikeutesi eivät riitä" viestiin mitkä käyttöoikeudet vaaditaan

Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

SISU-7559 & OTM-15772 Käyttöoikeudet: tutkintorakenteen muokkaus ei onnistu organisaatiokohtaisella käyttöoikeudella

SISU-12345 & OTM-20363 Korkeakoulun käyttämien vakiokoodiarvojen valitseminen ei toimi

Lisätietoja 

FUNIDATA OY 

Asiakkuuspäällikkö

Pekka Äikäs, pekka.aikas@funidata.fi  


Kehitystiimi 

Kehitystiimin vetäjä Toni Sallanmaa, toni.sallanmaa@funidata.fi  

Sara Heljasvuo, sara.heljasvuo@funidata.fi

Jarno Kilander, jarno.kilander@funidata.fi

Harri Lehtola, harri.lehtola@funidata.fi

Juha Lääperi, juha.laaperi@funidata.fi

Tero Marttila, tero.marttila@funidata.fi

Ville Myrskyneva, ville.myrskyneva@funidata.fi

Siina Pekkanen, siina.pekkanen@funidata.fi

Lauri Rutanen, lauri.rutanen@funidata.fi

Mikko Torri, mikko.torri@funidata.fi

Tiia Valtonen, tiia.valtonen@funidata.fi  

Jonas Westerlund, jonas.westerlund@funidata.fi


Asiantuntijatiimi

Asiantuntijatiimin vetäjä Mari Riihiaho, mari.riihiaho@funidata.fi  

Annukka Alivaara, annukka.alivaara@funidata.fi  

Katja Arstio, katja.arstio@funidata.fi  

Juuli Kenkkilä, juuli.kenkkila@funidata.fi  

Netta Kärki, netta.karki@funidata.fi

Annukka Lakanen, annukka.lakanen@funidata.fi

Inka Paukku, inka.paukku@funidata.fi  

Hanna Suomaa, hanna.suomaa@funidata.fi

Elina Turunen, elina.turunen@funidata.fi

Irina Venho, irina.venho@funidata.fi


HR

HR-suunnittelija Susanna Rotko, susanna.rotko@funidata.fi


Funidata www.funidata.fi  


 • No labels