Page tree

Siirretty -> Funidata Confluence

Tämä sivu on siirrety uuteen osoitteeseen: confluence.funidata.fi

Tämä sivu ei ole enää muokattavissa tässä osoitteessa, ja tämä sisältö on vanhentunutta.

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Julkaisutiedote 5/2019

Sisu 1.5 on julkaistu 17.12.2019.

Käyttöliittymien toiminnallisuudet 

Tässä on lueteltu käyttöliittymien toiminnot lyhyesti sekä Sisu 1.5 version uudet ominaisuudet. Tarkempi kuvaus toiminnoista löytyy toiminnallisuuksien dokumentoinnista https://confluence.csc.fi/display/OTM/Toiminnallisuuksien+dokumentointi

Opiskelijan käyttöliittymä 

Opiskelijalla on tällä hetkellä käytössään seuraavat toiminnot:

 • Opiskeluoikeuden tarkastelu ja siihen tarkentavien valintojen tekeminen
 • Opintojen rakenteen mukaisen suunnittelu
 • Sivuaineen vahvistaminen opiskeluoikeuteen
 • Poikkeavan kokonaisuuden tekeminen suunnitelmaan ja sen hyväksynnän hakeminen
 • Opintokokonaisuuden koostamisen hakeminen
 • Hyväksilukemisen hakeminen
 • Erikseen hyväksymistä vaativan kokonaisuuden hyväksynnän hakeminen
 • Opintojen ajoittaminen
 • Malliajoituksen käyttöönottaminen
 • Opetuksen suunnittelun opintokalenteriin
 • Opetukseen ilmoittautuminen
 • Opintojen tarkennettu haku
 • Muistilista opinnoille
 • Omien tietojen tarkastelu
 • Opintosuunnitelman ja opintojen tilannetieto graafisesti esitetty etusivulla
 • Lisäajan hakeminen
 • Valmistumispyynnön tekeminen
 • Suostumusten määrittely yhteystietojen luovuttamiselle
 • Yhteystietojen asettaminen salaiseksi
 • Tieto siitä, mihin kohde- ja ohjausryhmiin hän kuuluu
 • Ohjauksen pyytäminen koulutuksiin, joihin hänellä on opiskeluoikeus
 • Opintoluonnoksen lisääminen suunnitelmaan ja suorituksen hakeminen opintoluonnoksesta
 • Jälki-ilmoittautuminen opetukseen
 • Ilmoittautuminen jatkuvan ilmoittautumisen toteutukseen

Opiskelijan uudet toiminnallisuudet

Opiskelija voi hyödyntää opintoluonnosta opintojen suunnittelussa; opintoluonnos vaikuttaa suunnitelman tilaan ja näytetään mm. lisäaikahakemuksessa.

Opettajan käyttöliittymä 

Opettajalla on tällä hetkellä käytössään seuraavat toiminnot:

 • Omien opintojen selailu
 • Omien toteutuksien selailu
 • Ilmoittautuneiden hallinnointi
 • Toteutusten arviointi
 • Ohjausryhmän opiskelijoiden tietojen ja opintosuunnitelmien tarkastelu ja kommentointi
 • Poikkeavan kokonaisuuden hyväksymisprosessi
 • Erikseen hyväksyttävän kokonaisuuden hyväksymisprosessi
 • Opetuskalenteri
 • Opiskelijan tekemän opintojaksojen ajoituksen tarkastelu
 • Opintoluonnoksen tarkastelu opiskelijan suunnitelmassa
 • Opintojakson suorituksen automaattinen koostaminen
 • Opintojakson suorituksen erilliskirjaus
 • Poikkeavien aika- ja paikkatietojen asettaminen toteutuksen aikasarjan yksittäiselle tapahtumalle
 • Opiskelijan suorituksen keskeyttäminen
 • Toteutuksen CSV-tiedoston muodostaminen
 • Toteutuksen osallistujille viestiminen manuaalisesti
 • Toteutuksen automaattiviestit

Opettajan uudet toiminnallisuudet

Opettaja voi siirtää Sisu-kalenterin ulkoiseen kalenteriin. Ohjaaja voi käsitellä hakemuksia, jotka sisältävät opintoluonnoksia.

Palveluhenkilön (hallinto) käyttöliittymä 

Julkaistu versio sisältää palveluhenkilölle seuraavat toiminnot:

 • Opiskelijoiden haku
 • Opiskelijan henkilö-, opetukseen ilmoittautumis- ja suoritustietojen tarkastelun sekä perustietojen muokkaaminen
 • Opiskeluoikeuksien luominen ja hallinnointi, ml. opiskeluoikeuden peruuttaminen, luopuminen sekä siirto-opiskeluoikeudet
 • Opiskeluoikeuteen koulutuspolkujen määrittely
 • Läsnäolotietojen hallinnointi
 • Opetussuunnitelmatyö: Palveluhenkilö voi ylläpitää koulutuksia, tutkinto- ja opintokokonaisuusrakenteita ja opintojaksoja. Ylläpitotoiminnot sisältävät perustietojen ja rakenteiden käsittelyn sekä versioiden määrittelyn ja hyväksynnän eri opetussuunnitelmakausille. Lisäksi palveluhenkilö voi ylläpitää opintojaksojen suoritustapoja ja vastaavuuksia.
 • Opetuksen toteutusten ylläpito ja julkaisu
 • Opetuksen toteutukselle ilmoittautumisen hallinnointi
 • Opetuksen toteutusten ilmoittautumisen priorisointisääntöjen hallinnointi
 • Massatoiminnot opinnoille ja toteutuksille
 • Opiskelijoiden opintosuunnitelmien tarkastelu ja kommentointi
 • Ohjaus- ja kohderyhmien luominen ja muokkaaminen
 • Malliajoituksen luominen ja muokkaaminen
 • Hyväksilukuhakemusten käsittely
 • Opintokokonaisuuksien arviointi
 • Opintojakson suoritusmerkinnät
 • Pätevyyksien kirjaaminen
 • Lisäaikahakemuksen käsittely
 • Tutkintopyynnön käsittely ja tutkinnon kirjaaminen
 • Tutkintotodistuksen ja sen liitteiden tulostaminen
 • Opintokokonaisuuden määrittely sivuaineeksi ja säännön määrittäminen rakenreeseen, joka sallii hakea vain sivuaineeksi määriteltyjä kokonaisuuksia
 • Opiskelutodistuksen tulostaminen
 • Vanhentuneen suorituksen merkitseminen toissijaiseksi
 • Opetustarjontatulosteen muodostaminen
 • Toteutuksen valintakriteerien päivittäminen massana

Palveluhenkilön uudet toiminnallisuudet

Opiskelijan tietoihin voidaan asettaa turvakielto. Opiskeluoikeuteen voidaan tehdä ajoitettu muutos tulevaisuuteen (esim. organisaation, koulutuksen tai kouluttautumismahdollisuuden muutos).

Pääkäyttäjän käyttöliittymä

Julkaistu versio sisältää palveluhenkilölle seuraavat toiminnot:

 •  Käytettävän vakiokoodiston määrittely
 •  Luokittelutekijöiden luominen
 •  Käyttöoikeusroolien myöntäminen
 •  Käyttöoikeusroolien luominen
 •  Pätevyyksien ylläpito
 •  Lukuvuosi-ilmoittautumisvelvollisuuden ja ylioppilaskunnan jäsenmaksutiedon asettaminen koulutustyypeille
 •  Lukuvuosi-ilmoittautumisaikojen ylläpito
 •  Luovutusehtojen ylläpito
 •  Korkeakoulu- ja organisaatiokohtaisten valmistumisohjeiden ja almunitoiminnan tietojen ylläpito

Käyttöohjeet

Pääkäyttäjien ohjeet: Sisun käyttöohjeet (vain asiakasyliopistojen käytössä) 

Käyttöoikeudet

Sisussa käyttöoikeuksia säädellään rooleilla, joihin liitetään teknisiä käyttöoikeuksia, näistä tarkemmin toiminnallisuuksien dokumentoinnissa sekä Roolit ja käyttöoikeudet -taulukossa (vain asiakasyliopistojen käytössä). Version asennuksen mukana tulevat oletusroolit, joten omien käyttöoikeusroolien luominen ei ole välttämätöntä.

Testiympäristöjen asennukset ja tietosisältö 

Yliopistokohtaiset asennukset Tiedon kapasiteettipalvelun testiympäristöihin on tehty Aalto-yliopistolle, Helsingin yliopistolle, Tampereen yliopistolle, Jyväskylän yliopistolle sekä Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle. Yliopistot vastaavat itse tietosisällön päivittämisestä ympäristöihin sekä niiden oikeellisuudesta.  

Käyttömahdollisuudet yliopistoissa 

Julkaistu versio on tarkoitettu asiakasyliopistojen integraatiotyön edistämiseen, järjestelmässä määritellyn opetussuunnitelmatyöprosessin mukaisten tietojen tallentamiseen sekä niiden pohjalta tehtyjen opintosuunnitelmien tekemiseen ja tarkasteluun. Opettajan käyttöliittymä on tarkoitettu opetuksen toteutuksiin ilmoittautuneiden arviointiin. Soveltuvin osin yliopisto voi käyttää järjestelmää tuotantokäytössä. 

Asiakasyliopistolla on mahdollisuus ottaa versio käyttöön huomioiden toteutettujen ominaisuuksien laajuus sekä organisaation omien tietosisältöjen laatu. Yliopistot päättävät itse, miten käyttöönotto heidän osaltaan etenee. 

Teknistä tietoa järjestelmästä

Teknistä tietoa järjestelmästä löytyy täältä https://confluence.csc.fi/display/OTM/Teknisen+toteutuksen+dokumentaatiota

Rajapintadokumentaatio 

Rajapintadokumentaatiot löytyvät sivulta: https://confluence.csc.fi/display/FUNIDATASIS/Sisun+rajapintojen+muutosloki (vain asiakasyliopistojen käytössä)

Palaute

Asiakasyliopistojen testauspalaute

Testauspalaute raportoidaan Jira-palveluun Sisu testauksen eteneminen. Ohjeet testitapauksien testaamisesta ja raportoinnista löytyvät sivulta: Jiran käyttöohjeet testauksessa (vain asiakasyliopistojen käytössä).

Käyttäjäpalaute

Järjestelmän käyttämisestä voi antaa palautetta. Palautelomake löytyy järjestelmästä sivun oikeassa alareunassa Lähetä palautetta -linkin takaa.

Ympäristöt

Asiakasyliopistojen testiympäristöjen osoitteet

Aalto-yliopisto: https://sis-aalto-test.funidata.fi

Helsingin yliopisto: https://sis-helsinki-test.funidata.fi

Tampereen yliopisto: https://sis-tuni-test.funidata.fi

Jyväskylän yliopisto: https://sis-jyu-test.funidata.fi

Lappeenrannan teknillinen yliopisto: https://sis-lut-test.funidata.fi/


Asiakasyliopistojen tuotantoympäristöjen osoitteet

Aalto-yliopisto: https://sis-aalto.funidata.fi

Helsingin yliopisto: https://sis-helsinki.funidata.fi

Tampereen yliopisto: https://sis-tuni.funidata.fi

Jyväskylän yliopisto: https://sis-jyu.funidata.fi

Lappeenrannan teknillinen yliopisto: https://sis-lut.funidata.fi


Asiakasyliopistojen demoympäristöjen osoitteet

Jyväskylän yliopisto: https://sis-jyu-demo.funidata.fi

Tampereen yliopisto: https://sis-tuni-demo.funidata.fi

 

Sisu 1.5 -version kehityksen raportointi

Tässä alla on lueteltu Sisu 1.5 -version uudet ominaisuudet tiketteinä, jotka on kirjattu kehityksen Jiraan. Lisäksi tässä raportoidaan edellisissä versioissa havaitut bugit kahdella tasolla: Korjatut virheet -luettelossa on korkeakoulujen ja Funidatan havaitsemat virheet, jotka on korjattu Sisu 1.5 -versioon. Tunnetut virheet luettelossa on havaittuja virheitä, joita ei ole priorisoitu työjonossa.

Sisu-alkuiset tiketit viittaavat korkeakoulujen Sisu-Jirassa raportoimiin bugeihin. OTM-alkuiset bugit ovat joko Sisu-bugien klooneja kehityksen Jirassa tai kehityksen samasta asiasta kirjaamia virheitä.

Yhteiset ominaisuudet

Uudet ominaisuudet

VIRTA-siirto

OTM-20684 VIRTA: Opintosuorituksen koulutusmoduulitunnisteen selvittäminen

OTM-21596 VIRTA: Oikeaa Graphql:ää käyttäville testeille korjauksia

OTM-21875 VIRTA: Lukukausi-ilmoittautumisten refaktorointi omaan export rajapintaan

OTM-19363 VIRTA: opintosuorituksetTyyppi-mäppäykset

OTM-21431 VIRTA: Batch jobin yhteyteen opintosuoritukset-tietojen luonti

OTM-22005 ORI: Ensisijaisuustietojen haku personId:iden perusteella

OTM-21565 ORI: Ensisijaisuus-tietojen opiskelijakohtainen import/export

OTM-20463 ORI: Lisätään opiskelijan 'ensisijainen opiskeluoikeus' -tiedon päättely Sisuun

OTM-20534 ORI: Ensisijaisuuksia varten tietomallin laajennus

OTM-20537 ORI: Lisätään ensisijaisuuden selvittämisen prosessi samaan yhteyteen tilanmuutosten selvittämisen kanssa

Rajapinnat:

OTM-21947 KORI/STAFF: Rajapinnan kautta voidaan viedä toteutukselle kenttään usesExternalStructure tieto siitä, että sitä hallitaan toisella järjestelmällä ja estää muutokset käyttöliittymässä

OTM-21859 ORI: Rajapinta, josta voidaan tarkistaa, voidaanko opiskeluoikeuden laajentavat ja tarkentavat valinnat kopioida mahdolliseen tulevaisuuden snapshottiin

OTM-22012 ILMO: Export rajapinnat EnrolmentCalculationConfig tiedoille

OTM-21952 ORI: PATCH rajapinta Attainment tiedoille           

OTM-21848 ARTO: Export rajapinnat Assessment ja AssessmentCollection tiedoille

OTM-21847 KORI: Julkinen rajapinta /api/study-years

OTM-21846 KORI/GRAPHQL: Julkinen rajapinta /api/course-units/by-groupid ja /api/modules/by-groupid

OTM-21874 ORI: Lukukausi-ilmoittautumisten import/export

Muut:

OTM-22096 STYLE: Tooltippien lisääminen ylänavigaation kuvakkeisiin

OTM-21665 KORI: Sukupuolen lyhenne -kenttätiedon korjaus (kenttä ei näy käyttöliittymässä)                     

OTM-21659 ILMO/ORI/PAINO: Javassa generoidaan käyttöliittymän tulevat päivämäärät väärässä muodossa

OTM-21501 OSUVA: Migraatio, jossa poistetaan opintoluonnokset suunnitelman juuresta

OTM-21563 KORI: Lisätään StudyEventin EventOverride validaation uniikkipäivämäärävalidaatio

OTM-21585 KORI/ORI: Lisätään EducationalInstitutionUrn OrganisationRoleShareBase:en ja mahdollisuus asettaa järjestävä organisaatiorooli

OTM-21880 COMMON: Päivitetään Angular 8.0-versiosta 8.2:een

Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

SISU-6846 & OTM-18480 Välimuistiongelma vaikeuttaa testaamista

Opiskelijan käyttöliittymä

Uudet ominaisuudet

Opintojen suunnittelu:

OTM-21673 STUDENT: Opiskeluoikeuden valintojen vahvistaminen, kun opiskeluoikeudelle on tulevaisuuteen sijoittuva snapshot

OTM-20779 STUDENT, OSUVA: Opintoluonnosta ei voi lisätä koulutuksen juureen

OTM-20720 & OTM-21543 STUDENT/TUTOR: Opintoluonnokseen voi kohdistaa ohjauksessa kommentin

OTM-21970 STUDENT/TUTOR, STYLE: Opintoluonnokseen voi kohdistaa ohjauksessa kommentin

OTM-21902 STUDENT: Opintoluonnos näytetään vapaan suunnittelun tilassa

OTM-21983 STUDENT, STYLE: opintoluonnos näytetään vapaan suunnittelun tilassa

OTM-20283 & OTM-21635 STUDENT: Poikkeavan sisällön ja erillistä hyväksyntää vaativan hakemuksen tekemisen muutokset opintoluonnokseen liittyen

OTM-21741 COMMON-TS: opintoluonnoksen vaikutukset poikkeavan sisällön ja erillistä hyväksyntää vaativan hakemuksen validointiin suunnitelman validaatiossa

OTM-21935 STUDENT & STAFF, STYLE: Opintoluonnos poikkeavan sisällön ja erillistä hyväksyntää vaativan hakemuksessa

OTM-20294 STUDENT: Opintoluonnoksen huomiointi lisäaikahakemuksen tekemisessä

OTM-21932 STUDENT: Epäsuorien valintojen siirtäminen suunnitelmassa.

Opintojaksoesite:

OTM-21732 STUDENT, STYLE: Opintojaksoesitemodaalin päivitys

OTM-21802 STUDENT, STYLE: Opintojaksoesitteen erillissivun tyylien päivittäminen

OTM-21706 STUDENT & STAFF, STYLE: Suoritustapamatriisin parannukset

OTM-21893 STUDENT, STYLE: Suoritustapamatriisin Lisää kalenteriin -nappi disabloituna, jos opiskelija on jo lisännyt opetuksen kalenteriin toisen opintojakson (tai version) tai arviointikohteen kautta ("Olet suorittamassa tällä opetuksella toista opintojaksoa")

OTM-21930 STUDENT & STAFF, STYLE: Opintojaksoesitteen toteutuksen tietojen jakaminen välilehdille perustiedot, opetusryhmät ja ilmoittautuminen

OTM-21937 STUDENT, STYLE: Opetuksen ilmoittautumisaika opintojaksoesitteelle

OTM-21958 STUDENT, STYLE: Opintojaksoesitteen ilmoittautumisen järjestäviin kriteereihin numerointi

Muut:

OTM-21544 STUDENT, TUTOR, STAFF: Opintoluonnosta koskevien viestien näyttäminen

OTM-21750 TEACHER, STYLE: Opiskelijan lisääminen toteutukselle wizardyn vaiheiden tyylittely

OTM-21737 STUDENT, STYLE: Haku-sivun ulkoasun päivitys

Korjatut virheet

SISU-15248 & OTM-21086 Epävirallisen suoritusotteen PDF-tulosteessa kellonaika 3h jäljessä

SISU-16792 & OTM-21823 Korkeakoulukohtaisten luokittelutekijöiden muokkaus hävittää toteutuksen perustietoja

SISU-16826 & OTM-21918 STUDENT: Pitkä väliotsikko piilottaa Sijoita suunnitelmaan toiminnon Valitse-painikkeen

SISU-16871 & OTM-22064 STUDENT/TEACHER: Opintokalenterin opetustapahtuman tooltip ei näy kokonaan kuukausinäkymän alimmissa opetustapahtumissa

Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

SISU-5866 & OTM-18306 Vapsuhakemus ei näytä ehdotettujen suoritettujen opintojen laajuutta, vaan ehdotetun suoritetun opintojakson idean alkuperäisen laajuuden + koosteeseen yhteispistemäärä

SISU-11367 & OTM-18917 Hyväksilukutieto näkyy opiskelijalla virhemerkinnän jälkeen

SISU-13011 &OTM-20567 Opintosuunnitelman kohdistetun kommentin rakenneikkuna generoi osassa koulutuksista maisterin ennen kandia

SISU-15466 & OTM-211142 Opintojakson opintosuunnitelmaversiot, vastuuorganisaatio ei vaihdu

SISU-15511/SISU-15457 & OTM-20006 & OTM-21478 Opiskelijan opinnoista kertova graafi näyttää väärän tutkinnon tietoja

SISU-15515 & OTM-21449 TEACHER: Ilmoittautuneet-listalla opiskelijoiden valinnan jälkeen nuolinäppäin avaa monta modaalia

Opettajan käyttöliittymä

Uudet ominaisuudet 

Opetuksen arviointi:

OTM-21462 TEACHER: Toteutuksen arvioinnissa vahvistettavaksi valikoituvat vain arvioidut opiskelijat

OTM-21820 TEACHER: Toteutuksen arvioinnissa Sisu tarjoaa suorituspäivämääräksi kuluvaa päivää, jos toteutus on vielä käynnissä

OTM-22109 (SISU-17532) TEACHER, STYLE: Toteutuksen arvioinnin oikeanpuoleisen palkin liikkuminen sivun mukana skrollatessa

Toteutukset:

OTM-21973 TEACHER, STYLE: Toteutuksen rakennetta hallitaan toisesta järjestelmästä -notifikaation tyylittely (OTM-21947)

Ilmoittautuminen:

OTM-21972 TEACHER: Toteutuksen ilmoittautuneet-sivun järjestysnumeroiden muutos

OTM-21656 TEACHER: Ilmoittautuneiden sorttaus

OTM-21700 ILMO: Automaattinen viesti muutoksista toteutuksen aikasarjan kellonaikoihin

OTM-21652 ILMO: Kalenteriexportiin toteutuksen nimen eteen opintojakso ja sen koodi

OTM-21361 KORI: Valintajoukon perumisen poistaminen tietomallista

Kalenteri:

OTM-21774 TEACHER/STUDENT: Opettajan ja opiskelijan kalenterin export käyttämään samaa komponenttia

OTM-21685 ILMO: Opettajan kalenterin export-toiminto ilmosta

Opintojen ohjaus:

OTM-21688 TUTOR: Ohjaaja näkee opiskelijan opintoluonnokset opintojen ajoituksessa

OTM-21503 TUTOR: Opiskelijan opintosuunnitelmasta pääsee käsittelemään poikkeavan sisällön ja erillistä hyväksyntää vaativan hakemuksen

OTM-20287 STAFF: Poikkeavan sisällön ja erillistä hyväksyntää vaativan hakemuksen käsittelyn muutokset liittyen opintoluonnokseen

OTM-21966 STAFF: Notifikaatio poikkeavan sisällön ja erillistä hyväksyntää vaativan hakemuksen tarkastelunäkymään, jos hakemus perustuu opintoluonnokseen, joka on osa poikkeavan sisällön hakemusta

Muut:

OTM-21560 STYLE/TEACHER: Opettajan opetukseni-sivulta turha tehtävät-osio pois

Korjatut virheet 

SISU-16724 & OTM-21821 STAFF/TEACHER: Kahta eri opintojaksojen kautta samalle toteutukselle ilmoittautunutta opiskelijaa arvioitaessa arvioinnin vahvistusvaiheessa valintalaatikko harmaana

Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

SISU-5492 & OTM-18052 Jo annettujen arvioiden määrä ilmoitetaan väärin arvioinnin asetuksia muokattaessa

SISU-9445 & OTM-19235 TEACHER: Toteutuksen arviointi yhteispistein aiheuttaa ilmoituksen, että jos syötetyt arvosanat poistetaan, vaikka arvosanoja ei ole syötetty

SISU-11339 & OTM-19634 Opettajan käyttöliittymän viestit-osio identtinen hallinnon viestit-osion kanssa

SISU-11362 & OTM-19916 Opiskelija pystyy valitsemaan valinnaisia arviointikohteita niin, että niiden yhteenlaskettu opintopistemäärä ylittää opintojakson laajuuden

SISU-12043 & OTM-20370 Ohjattavien opintosuunnitelmien avaaminen uusille välilehdille ei lataa opintosuunnitelmaa ennen sivun päivitystä

SISU-15127 Toteutuksen opiskelijat CSV-tiedosto ei tue 0-alkuisia opiskelijanumeroita

SISU-15475 & OTM-18129 STAFF/TEACHER: Sanallinen palaute ei enää erottele palautelaatikossa, että sitä on jo lisätty

Palveluhenkilön käyttöliittymä

Uudet ominaisuudet 

Opiskelijan tiedot:

OTM-21339 ORI: Tieto turvakiellosta henkilön tietomalliin

OTM-19998 STUDENT/TUTOR: Tieto turvakiellosta voidaan asettaa opiskelijan perustietoihin palveluhenkilön käyttöliittymässä; näytetään myös opiskelijalle

OTM-21813 TUTOR/STUDENT, STYLE: Opiskelijan turvakielto

OTM-21867 TUTOR, STYLE: Tietojen luovutuksen ohjetekstin siirtäminen

Opiskeluoikeus:

OTM-21452 STAFF: Opiskeluoikeuteen ajastetun muutoksen teko

OTM-21753 STAFF: Opiskeluoikeuden ajoitettujen muutosten vaiheistettu modaali

OTM-21646 ORI: Opiskeluoikeudelle sallitaan yksi tulevaisuuteen sijoittuva snapshot

OTM-21650 ORI: Opiskeluoikeuteen tallennettavat tarkentavat / laajentavat valinnat kopioidaan myös tulevaisuuden snapshottiin, jos ne ovat samat kuin ennen muutosta

OTM-21857 STAFF: Opiskeluoikeuden ajastetun version muutetun tiedon indikaatio

OTM-21985 STAFF: Ajastetun muutoksen poisto

OTM-21959 STAFF: Jos opiskeluoikeudelle on olemassa tulevaisuuden snapshot, ei sitä voi päättää poistamatta tulevaisuuden snapshottia

OTM-21879 ORI: Opiskeluoikeuden tietojen päivitys tulevaisuuden snapshottiin, kun nykyiselle versiolle tapahtuu muutoksia

OTM-21954 STAFF: Validaatio ja notifikaatio valmistumispyynnön käsittelyyn, jos opiskeluoikeudella on tulevaisuuden snapshot

OTM-21647 ORI: Opiskeluoikeuseräajo ajaa myös tulevaisuuden opiskeluoikeuden muutokset (snapshotit)

OTM-21961 STAFF, STYLE: Opiskeluoikeuden ajoitettujen muutosten vaiheistettu modaalin tyylitys

OTM-21960 STAFF, STYLE: Opiskeluoikeuden snapshottien aikajana

OTM-21992 STAFF, STYLE: Opiskeluoikeuden ajastetun version muutetun tiedon indikaatio

OTM-22015 STAFF, STYLE: Opiskeluoikeuden kolmipistevalikon viilausta ja tooltipit

OTM-21541 TUTOR, STYLE: Uuden opiskeluoikeuden luomismodaalille uusi kieliavain ”valitse koulutuksen versio”

OTM-21648 & OTM-21873 ORI: Lukukausi-ilmoittautumistietojen irrottaminen opiskeluoikeudesta omaan entiteettiin

OTM-21876 ORI: Opiskelijahaun tulee hakea lukukausi-ilmoittautumistiedot omasta taulusta

OTM-21998 STAFF, STYLE: Lisätään validaatioita valmistumispyynnön käsittelyyn

OTM-21640 STAFF: Opintoluonnoksen huomiointi lisäaikahakemuksen käsittelyssä

Arviointi:

OTM-21624 ORI: Suunnittelutiketti: Parannukset opintojaksojen automaattisen koostamisen eräajoon

OTM-21828 ORI: Automaattiarviointi, kun käytössä epänumeerinen arvosana-asteikko

OTM-21764 ORI: Opintojaksojen automaattikoostamiseräajo koostaa yksiselitteiset suoritustavat

OTM-22113 (SISU-17539) STAFF, STYLE: Automaattisen arvioinnin notikaatio keltaisella pohjalla silloin, kun ei koosteta yhtään suoritusta

OTM-20286 STAFF: Kokonaisuuden koostamisen muutokset opintoluonnoksiin liittyen

Massatentti:

OTM-21192 & OTM-21929 TEACHER: Massatenttiolion luominen ja muokkaaminen käyttöliittymästä

OTM-21196 TEACHER: Massatentin tenttien lisäys-wizard

OTM-21695 & OTM-21697 TEACHER: Massatentille ei voi luoda useampaa tenttiä samaan arviointikohteeseen

OTM-21200 KORI: Massatenttiin liitettävän toteutuksen luonti CURServicessä

OTM-21250 TEACHER: Massatenttiin liitetyn toteutuksen ilmoittautumistietojen tarkastelu- ja muokkausnäkymät

OTM-21654 TEACHER: Massatenttiin liitetyn toteutuksen rakenteen muokkausmodaaliin massatentin ajankohta

OTM-21197 TEACHER: Massatentin ilmoittautumisaikojen muokkausmodaali

OTM-21201 TEACHER: Massatenttiin ilmoittautuneiden tarkastelu

OTM-21692 ILMO/ORI/KORI: Endpoint, joka palauttaa kaikki massatentin ilmoittautumiset

OTM-21223 PAINO, ILMO, GRAPHQL: Massatenttiin ilmoittautuneiden opiskelijoiden tiedot CSV-tiedostoon

OTM-21693 TEACHER: Massatenttiin ilmoittautuneiden opiskelijoiden CSV-tiedoston lataus

OTM-21604 TEACHER, STYLE: Massatenttiin liitetyn toteutuksen ilmoittautumisaikojen tarkastelu ja muokkaus (tyylittely)

OTM-21194 TEACHER, STYLE: Massatentin katselu- ja luomisnäkymän tyylit

OTM-21198 TEACHER, STYLE: Massatentin tenttien lisämis-wizardin tyylit

OTM-21839 TEACHER, STYLE: Massatentin ilmoittautumisaikojen edit-moden tyylit

OTM-21928 TEACHER, STYLE: Tyylitellään massatenttiin liitetyn toteutuksen rakenteen muokkausmodaalissa massatentin ajankohta

OTM-21946 TEACHER, STYLE: Massatentin ilmoittautumiset välilehden tyylittely

OTM-22010 TEACHER, STYLE: Massatentin muokkausnäkymien parannukset

Avoimen toiminnallisuuksien suunnittelu:

OTM-21745 Avoin, suunnittelu: piskelijan polku, opintojen haku, valinta ja maksu

OTM-21746 Avoin, suunnittelu: Opiskelijan tunnistaminen ja yliopiston käyttäjähallinta

OTM-21747 Avoin, suunnittelu: Tietomalli v3

OTM-21752 Avoin, suunnittelu: Hallinnon flow: toteutusten luominen ja asettaminen tarjolle

OTM-21916 Avoin, suunnittelu: Opiskelijan tunnistaminen ja yliopiston käyttäjähallinta

OTM-21917 Avoin, suunnittelu: Hallinnon polku ja tuotepaketit

Muut:

OTM-21299 STAFF: Toteutusten näyttäminen kategorioittain hallinnon opetus-välilehdellä

OTM-21694 STAFF: Avoimen haitarin muistaminen hallinnon opetus-välilehdellä

OTM-21858 STAFF, STYLE: Toteutusten näyttäminen kategorioittain hallinnon opetus-välilehdellä

OTM-21532 STAFF, STYLE: Opintojakson arviointikohteilla vastuuorganisaatioilla ei näy voimassaoloaikaväliä

OTM-21815 STAFF, STYLE: Opintojaksoesitteen päivittäminen studentin kaltaiseksi

OTM-21942 STAFF, STYLE: Koulutuksen rakenne-välilehden tyylit

OTM-21556 STAFF, STYLE: Koulutuksen rakenteen hallintaan sivuscrollaus

OTM-21558 STAFF, STYLE: Koulutuksen rakenteen hallinnan sivuscrollaukseen kandiohjelmat stickyksi

OTM-21559 STAFF, STYLE: Koulutuksen rakenteeseen hoverilla koko ylemmän tutkinto-ohjelman nimi

OTM-22093 PAINO: Opetussuunnitelmatulosteelle saatava myös luonnostilaiset opinnot

Korjatut virheet

SISU-2668 Huono virheilmoitus luotaessa koulutuksen uutta versiota luonnostelija-oikeudella

SISU-14161 & OTM-20779 Opintosuunnitelman ensimmäisen otsikkotason alla olevat opintoluonnokset eivät näy hallinnolle tai ohjaajalle

SISU-16662 & OTM-20952 Korkeakoulukohtaisten luokittelutekijöiden muokkaus hävittää toteutuksen perustietoja

SISU-16867 & OTM-22026 Opetussuunnitelmatulosteelle ei tulostu HTML-muotoilu vaan HTML-koodi

Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

SISU-4271 Opintojakson poistetun version palauttaminen ei synnytä ops-kausijanalle versiota kuvaavaa palkkia (heti)

SISU-9121 & SISU-15496 & OTM-19211 Opintopistemäärä tuplaantuu suunnitelmassa jos rakenteessa kaksi "vapaasti valittavaa" kokonaisuutta peräkkäin valintaryhmissä.

SISU-9619 & OTM-18707 Deletoidun kokonaisuuden rulet

SISU-10729 & OTM-19823 Opintojakson luonnin järjestelmävirhe

SISU-11396 & OTM-20309 PDF -tulosteessa vain otsikkotiedot

SISU-11446 & OTM-20068 Tutkinto-ohjelman tutkintonimike-kenttä toimii virheellisesti

SISU-11192 Staff: Toteutuksen ja opintojakson haku käyttäytyy tietyn jakson/toteutuksen kohdalla väärin

SISU-12032 & OTM-20254 Toteutuksen oikean reunan koontilaatikossa henkilökunta undefined

SISU-12673 TESTAA Hae opiskelija_Opintojen aloituslukukausi

SISU-12852 & OTM-20390 Vapsu-hakemuksen käsittelyssä perustelut-kentän varoitustekstit ei poistu

SISU-15136 Suoritusotteelle tulostuva lisätieto on pakollinen, vaikka toisin vihjataan

SISU-15276 & OTM-20254 Hallintohenkilöiden tietojen näkyminen toteutuksen tiedoissa

SISU-15501 Ohjausryhmien haku toimii epäloogisesti

SISU-17586 & OTM-22159 Tutkintotodistus: pätevyydet tulostuvat virheellisesti kaikkiin koulutuksiin

Pääkäyttäjätoiminnot

Uudet toiminnallisuudet

OTM-21549 STYLE, ADMIN: Valmistumisohjeiden muokkauksen tyylit

OTM-21588 ADMIN: Päivitetään educationalInstitutionUrn-koodistoa

OTM-18611 Suunnittelu: Lukuvuosi-ilmoittautumiseen liittyvä maksutieto

Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

SISU-7559 & OTM-15772 Käyttöoikeudet: tutkintorakenteen muokkaus ei onnistu organisaatiokohtaisella käyttöoikeudella

SISU-12345 & OTM-20404 Korkeakoulun käyttämien vakiokoodiarvojen valitseminen ei toimi

Lisätietoja 

FUNIDATA OY 

Asiakkuuspäällikkö

Pekka Äikäs, pekka.aikas@funidata.fi  


Kehitystiimi 

Kehitystiimin vetäjä Toni Sallanmaa, toni.sallanmaa@funidata.fi  

Sara Heljasvuo, sara.heljasvuo@funidata.fi

Jarno Kilander, jarno.kilander@funidata.fi

Harri Lehtola, harri.lehtola@funidata.fi

Juha Lääperi, juha.laaperi@funidata.fi

Tero Marttila, tero.marttila@funidata.fi

Ville Myrskyneva, ville.myrskyneva@funidata.fi

Siina Pekkanen, siina.pekkanen@funidata.fi

Lauri Rutanen, lauri.rutanen@funidata.fi

Mikko Torri, mikko.torri@funidata.fi

Tiia Valtonen, tiia.valtonen@funidata.fi  

Jonas Westerlund, jonas.westerlund@funidata.fi


Asiantuntijatiimi

Asiantuntijatiimin vetäjä Mari Riihiaho, mari.riihiaho@funidata.fi  

Annukka Alivaara, annukka.alivaara@funidata.fi  

Katja Arstio, katja.arstio@funidata.fi  

Juuli Kenkkilä, juuli.kenkkila@funidata.fi  

Netta Kärki, netta.karki@funidata.fi

Annukka Lakanen, annukka.lakanen@funidata.fi

Inka Paukku, inka.paukku@funidata.fi  

Hanna Suomaa, hanna.suomaa@funidata.fi

Elina Turunen, elina.turunen@funidata.fi

Irina Venho, irina.venho@funidata.fi

HR

HR-suunnittelija Susanna Rotko, susanna.rotko@funidata.fi


Funidata www.funidata.fi  


 • No labels