Page tree

Siirretty -> Funidata Confluence

Tämä sivu on siirrety uuteen osoitteeseen: confluence.funidata.fi

Tämä sivu ei ole enää muokattavissa tässä osoitteessa, ja tämä sisältö on vanhentunutta.

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

OTM (Opintohallinnon tietojärjestelmien modernisointi) – hanke on julkaissut 6.3.2015 kolmannen versionsa (Release 0.3) opintojen suunnittelusta. Alla olevaan julkaisutiedotteeseen on koottu version ominaisuudet sekä korjatut ja tunnetut kehityksenaikaiset virheet. 

Tuotantoympäristöjen osoitteet

Tuotantoympäristöt löytyvät yliopistokohtaisista osoitteista: 

Aalto: https://otm.org.aalto.fi/

HY: https://otm.it.helsinki.fi/

TaY: https://iiva.uta.fi/ (yliopiston sisäverkosta)

Käyttöoikeudet

Release 0.3 version käyttäminen ei edellytä erillistä käyttöoikeuden hankkimista, vaan kirjautuminen tapahtuu oman yliopiston käyttäjätunnuksilla. Kirjautuminen on mahdollista vain oman yliopiston tuotantoympäristöön.

Release 0.3 version Opintokalenteri -osiota voi käyttää kirjautumatta kuka tahansa. Kirjautumattoman käyttäjän tietoja ei tallenneta.

Käyttäjäpalaute

Järjestelmän käyttämisestä voi antaa palautetta. Palautelomake löytyy järjestelmästä sivun oikeassa alareunassa ”Lähetä palautetta” –linkin takaa.

 

********************************

Julkaisutiedote 1/2015

Release 0.3 julkaistu 6.3.2015.

Yleistä

  • Pilotointikelpoinen versio opiskelijoille opintojen suunnittelusta

Julkaistu versio on osa laajempaa opintojen suunnittelun kokonaisuutta, joka tässä vaiheessa sisältää opintojen rakenteen mukaisen suunnittelun (Opintojen rakenne –näkymä), opintojen ajoittamisen (Ajoitus –näkymä) sekä opetuksen suunnittelun opintokalenteriin (Opintokalenteri –näkymä). Release 0.2 versioon nähden uutena toiminnallisuutena on toteutettu opintojen ajoittaminen, sen synkronointi opintojen rakenteen ja opintokalenterin kanssa sekä joitakin muita parannuksia Opintojen rakenne -näkymään.

  • Tuotantoympäristöjen tietosisältö

Tuotantoympäristöihin on tuotu yliopistojen oikeaa tietosisältöä. Tietosisällöissä voi kuitenkin olla puutteita/virheitä ja käyttäjien tekemien valintojen säilymistä ei voida taata.

  • Yliopistokohtaiset asennukset tuotantoympäristöihin on tehty

 

  • Käyttömahdollisuudet yliopistoissa

Hankkeen yliopistoilla on mahdollisuus ottaa versio pilottikäyttöön kohdennetuille käyttäjäryhmille tai antaa versio avoimesti käyttöön koko yliopistolle huomioiden tietosisältöjen puutteet ja virheet. Yliopistot päättävät itse miten käyttöönotto etenee omassa yliopistossa.

Käyttöohjeet

Käyttöohjeet ovat sivulla Käyttöohje - Julkaisu 0.3

 

Opintojen suunnittelun tueksi uusia käsitteitä

Valinta-avustin (Release 0.3)

Valinta-avustin on apuväline opiskelijalle valintojen tekemiseen tutkintorakenteessa. Valinta-avustin on käytössä sekä Opintojen rakenne - että Ajoitus –näkymässä. Valinta-avustin avautuu käyttöliittymässä näytön oikeaan laitaan. Sen tehtävänä on osoittaa opiskelijalle mitä valintoja hänen tulee kokonaisuutteen liittyen tehdä sekä mahdollistaa jo tehtyjen valintojen muuttamisen.

Suoritustapamatriisi (Release 0.2)

Suoritustapamatriisia käytetään Opintojen rakenne ja Opintokalenteri -näkymässä. Suoritustapamatriisi kuvaa opiskelijalle millä tavoin opiskelija voi suorittaa tietyn opintojakson. Suoritustapamatriisi kohdistuu aina yhteen opintojaksoon. Matriisissa kuvataan opintojakson osat (arvioinnin kohteet), joiden eri kombinaatioilla opintojakson voi suorittaa. Lisäksi matriisissa näytetään onko eri osille tiedossa opetuksen toteutuksia (sisältää aika- ja paikkatiedot) eli opetustarjontaa.

Avainteksti (Release 0.2)

On havaittu, että opiskelija tarvitsee opintojen suunnittelussa valintojen tueksi markkinointi- tai ohjeistushenkisiä lyhyitä kuvauksia. Avaintekstin tarkoitus on kertoa opiskelijalle lyhyesti, miten tarjolla olevat vaihtoehdot eroavat toisistaan. Opetuksen toteutuksen avainteksti on ollut käytössä Release 0.2 versiosta lähtien.

Opiskelijan valinnat eri näkymissä

Opiskelijan voi tehdä valintoja kolmessa eri näkymässä (Opintojen rakenne, Ajoitus ja Opintokalenteri). Opintojen rakenne –näkymän Ei tässä suunnitelmassa –listalta opiskelija voi sijoittaa opintokalenteriinsa valitsemia opetuksen toteutuksia suunnitelmaansa. Jos opiskelija valitsee opintokalenteriinsa opetuksen toteutuksen, jolla ei ole ajoitusta, opintojakso ajoitetaan automaattisesti Ajoitus-näkymän aikajanalle opetuksen toteutuksen alkamispäivän mukaiseen periodiin. Jos opiskelijan tekemät valinnat ovat ristiriidassa aikaisempien valintojen kanssa, opiskelija saa asiasta huomautuksen.

Ajoitus -näkymä

Ajoitus –näkymässä opiskelija voi ajoittaa valitsemansa opintosuunnitelman opintoja periodeille usealle vuodelle. Ajoitus –näkymä koostuu yliopistokohtaisesta aikajanasta, opintosuunnitelman opintojen rakenteesta sekä valinta-avustimesta, josta opiskelija voi valita opintoja.

Opintojen rakenteen mukaiset opintokokonaisuudet muodostuvat opintosuunnitelman pohjalta aikajanan alle. Opintojaksot ovat aikajanan alapuolella olevissa opintokokonaisuuslaatikoissa silloin, kun ne ovat ajoittamatta (Ajoittamattomat – opintojaksot) opintoajalle.

Opiskelija voi ajoittaa opintojaksoja aikajanalle raahaamalla niitä periodeihin joko opintokokonaisuuslaatikoista tai suoraan valinta-avustimesta. Jos opintojakson suoritustavalle on merkitty tieto, missä periodissa/-eissa opintojaksoa (osallistuminen opetukseen –tyyppinen toteutus) voi suorittaa, näkyy toistuvuustieto aikajanalla harmaana laatikkona tekstillä ”Suunniteltu opetusajakohta”. Opintojakson voi sijoittaa joko suunniteltuun opetusajakohtaan tai haluamaansa muuhun periodiin.

Jos opiskelijan ajoittamattomat opintojaksot ovat ristiriidassa kalenterissa olevien opetuksen toteutuksien kanssa, opiskelija saa ristiriidasta huomautuksen opintojaksoesitteeseen.

Aikajanaa voi zoomata lähemmäksi ja kauemmaksi yhden lukuvuoden ja 8 vuoden välillä.

Aikajanalla opiskelija näkee ajoitettujen opintojaksojen opintopisteiden mukaisen kuormittavuuden suhteessa tavoitelaajuuteen.

Jos opiskelija voi suunnitella opintoja myös kesäopetuskausille. Kesäkaudet saa näkyviin aikajanalle aikajanan yläpuolella olevasta Näytä –valikosta.

Opiskelija voi lisätä periodeille omia merkintöjä raahaamalla aikajanan yläpuolelta aikajanalle laatikon ”Lisää oma merkintä”.

Käyttöliittymän yhdenmukaistaminen ja nopeuttaminen

Käyttöliittymälle on tehty visuaalista yhdenmukaistamista. Esimerkiksi uuden Ajoitus-näkymän myötä opintojaksot esitetään laatikoina kaikissa näkymissä. Käyttöliittymää on nopeutettu erityisesti IE-selaimella.

 

Uudet ominaisuudet Opintokalenteri-näkymään

[OTM-2176] – Opetus valitsematta -listauksen opintojaksojen järjestäminen lukuvuosittain

 

Uudet ominaisuudet Opintojen rakenne -näkymään

[OTM-1775] - Suunnitelmasta puuttuvien opintojen määrän näyttäminen opiskelijalle

[OTM-2022] - Suunnitelman poistamisen varmistus

[OTM-2038] - Valinnat tehdään Rakenne -näkymässä valinta-avustimessa

[OTM-2039] – Rakenne -näkymän "Ei tässä suunnitelmassa" -listan siirtäminen käyttöliittymässä

[OTM-2040] - Kokonaisuuksien tilan näyttäminen Rakenne -näkymässä

[OTM-2832] – Rakenne -näkymän Valitse vielä -tekstien yksinkertaistus

[OTM-2117] - Rakennepohjat aakkosjärjestykseen

[OTM-2037] - Opintojaksojen muuttaminen laatikoiksi Rakenne -näkymässä

[OTM-2041] – Sääntökokonaisuustieto tietomalliin

[OTM-2102] - Sääntökokonaisuustiedon sisääntuonti

[OTM-2068] - Opetuksen toteutukset aikajärjestykseen suoritustapamatriisin

[OTM-2131] - Suoritustapamatriisissa näytetään vain 5 toteutusta

[OTM-2387] - Suoritustapojen lisäämis- ja muokkaustoiminnallisuus pääkäyttäjille

[OTM-2452] – Menneitä opetuksen toteutuksia ei näytetä suoritustapamatriisista

[OTM-2534] - Suoritustavan toistuvuuden määrittely pääkäyttäjälle

[OTM-2559] - Suoritustapojen poistaminen suoritustapamatriisista pääkäyttäjälle

[OTM-2179] - Opintojaksoesitteen ja suoritustapamatriisin yhdistäminen

[OTM-2230] - Opintojaksoesitteen päivittäminen käyttöliittymäsuunnitelman ja tietorakenteen mukaiseksi

[OTM-2277] - Opintojakson huomiomerkinnän huomautusteksti

[OTM-2584] – Opintojaksoesitteeseen opettajatieto

[OTM-2539] - Henkilön ja käyttäjätietojen yhdistäminen opiskelijanumerolla

 

Korjatut virheet Opintokalenteri -näkymä

[OTM-1551] - Kurssin lempinimi pitäisi näkyä myös kalenterissa

[OTM-2746] – Kurssin lempinimi: Oletusnimi pohjaksi

[OTM-2747] – Kurssin lempinimen päivittämisen peruuttaminen laukaisee ylimääräisiä asioita

[OTM-2056] - Opintojaksoista ei pääse suoritustavan valintaan opintokalenterin Opetus valitsematta -listalta

[OTM-2266, OTM-2769, OTM-2740 & OTM-2739] - Opintokalenterissa suunnitelma eli Opetus valitsematta -lista ei päivity niin kuin pitäisi

[OTM-2431] – Opintokalenterin haun hakutuloksien järjestäminen pisteytyksen jälkeen: aikajärjestys

[OTM-2432] - Opintokalenterin hausta ei pitäisi tulla menneisyydessä olevia toteutuksia

[OTM-2450] - Opintokalenterin asetukset toiminnossa Kopioi -painike ei toimi

[OTM-2451] - Ulkopuolisen kalenterin tuonti opintokalenteriin ei toimi

[OTM-2522] - Opintokalenterissa näkyy koodia tekstien kohdalla ennen kuin sivu on latautunut

[OTM-2602] - Opintokalenterin otsikot erikokoisilla fonteilla: Kurssini ja Opetus valitsematta

[OTM-2633] - Kirjautumattomalla käyttäjällä kurssini listaan lisätyt toteutukset eivät näy kalenterissa

[OTM-2642] - Kalenterissa kaikki toteutukset ovat samanvärisiä

[OTM-2644] - Opintokalenterin "Opetus valitsematta"- listassa vain ajoittamatta otsikoita

[OTM-2661] - Valittujen toteutuksien poistaminen kurssini listasta vaatii sivun päivityksen

 

Korjatut virheet Opintojen rakenne -näkymä

[OTM-2002] - Vaihtoehtoisten opintojen valinnan tekeminen aiheuttaa vilkkumista

[OTM-2009] - Suoritustapamatriisissa valitun arvioinnin kohteen taustaväri ei muutu

[OTM-2017] – Ei tässä suunnitelmassa-lista: alasvetovalikossa viisitasoisen hierarkian alin elementti ei sisenny

[OTM-2025 & OTM-2053] - Kun tuodaan uusi tietosisältö, vanhat suunnitelmat menevät rikki

[OTM-2081 & OTM-2763] - Vaihtoehtoiset kokonaisuudet eivät aina ole rakennepuolella valittavissa

[OTM-2086 & OTM-2175] – Tutkintorakenne ei aina vieritä suunnitelman loppuun, vaan tuo Poista-napin suunnitelman päälle tai katkaiseen näkymän

[OTM-2103] Opinnon ylärajattoman laajuuden esittäminen käyttöliittymässä

[OTM-2169] - Sisäkkäisten kokonaisuuksien niputtaminen Rakenne -näkymässä

[OTM-2239] –Ei tässä suunnitelmassa –lista ei päivity, kun kursseja poistaa rakenteesta

[OTM-2437 & OTM-2636] - Opintojaksolaatikoiden värit eivät päivity tai häviävät rakenteessa

[OTM-2596] - Ei suoritustapaa tiedossa -teksti opintojaksoesitteeseen, jos suoritustapoja ei ole määritelty

[OTM-2603] - Suoritustapamatriisissa näytetään aina Lisää kalenteriin -painike

[OTM-2635] - Rakenteen kokonaisuuden kriteerien täyttymisessä bugi

[OTM-2637] - Rakenteesta puuttuu haitariväkäsiä (kokonaisuuden avaus), jos ne ovat vapaavalintaisia kokonaisuuksia

[OTM-2645] - Opintojaksoesite ei toimi

[OTM-2662 & OTM-2715] - Ei tässä suunnitelmassa -lista vaatii sivun uudelleen latauksen päivittyäkseen

[OTM-2693, OTM-2885 & OTM-2840] - Suunnitelman jakaminen ei toimi

[OTM-2732, OTM-2083 & OTM-2144] – Kielistyksien korjaaminen

[OTM-2742] - Opintojaksoesitteestä puuttuu otsikko

[OTM-2743] - Opintojaksoesitteen avaaminen omaan välilehteen tuo tyhjän sivun

[OTM-2744] - Opintosuunnitelma -lista ei päivity, vaikka suunnitelmia poistaa tai lisää

[OTM-2753] - Konfliktien vaaramerkit laukaisevat asioita

[OTM-2770] - Ei tässä suunnitelmassa -valikosta valitessa suoritustapavalinta ei voi olla vain lukuoikeus-tilassa

[OTM-2883] – Rakenne -näkymässä Valinnat kesken -värityksessä on virhe

[OTM-2887] – Opetuksen toteutukselle tulee kurssilistaan väärä päivämäärä

[OTM-2886] - Ei suunnitelmassa -listalla olevan kurssin sijoittaminen suunnitelmaan epäonnistuu satunnaisesti

 

Tunnetut virheet

[OTM-2173] - IE-selaimella rivin ylin merkitsevin rivi jää piiloon

[OTM-2880] - Usealle periodille ulottuva opintojaksolaatikko voi jäädä muiden laatikoiden alle tietyillä zoomausasteilla

[OTM-2822] - Ajoituksessa tehdyt muutokset eivät tule näkyviin kalenterin puolella ilman sivun päivittämistä

[OTM-2975] - Rakenteen ohjetekstit eivät näy valinta-avustimessa

[OTM-2844] - Valitun koulutuksen nimi ei näy ajoitusnäkymässä (aikajanan yläpuolella)

[OTM-2928] - Ilmoittautumislinkki opetuksen toteutuksesta kadonnut

[OTM-2890] - Ajoituksessa "valitse vielä" teksti häviää kokonaisuuden alta, kun kokonaisuuden kriteeri täyttyy

[OTM-2879] - Suunniteltu opetusajankohta -laatikoita korostetaan väärin, kun kaksi suoritustapaa alkaa samassa periodissa

[OTM-2872] - Opintolaatikko tippuu valinta-avustimen läpi aikajanalle

[OTM-2821] - Tauko käyttämisessä tuottaa ruman näkymän

[OTM-2748] - Opetus valitsematta-listassa koodia klikkaamalla pitää avautua opintojaksoesite

[OTM-2605] - Konfliktit kalenterissa eivät päivity oikein

[OTM-2523] - Macin Operassa ajoitusnäkymän kuvakkeet eivät skaalaudu muun näytön mukaan

[OTM-2521] - Macin Operassa Ei tässä suunnitelmassa -vedin leijuu rakenteen päällä

[OTM-1331] - Ääkköset ei siirry nätisti Google-kalenteriin kalenterin tilauksessa

[OTM-1308] - Kalenteritapahtuman tietoja (esim. paikka) ei pääse näkemään, jos kaikki tiedot eivät mahdu tapahtuman laatikkoon

[OTM-1192] - Uutta tapahtumaa lisätessä Kopioiden määrä -kentän tarkistus ei toimi tietyillä selaimilla

[OTM-1030] - Järkevä virheilmoitus kun yritetään kirjautua kevyttunnuksilla

[OTM-1010] - Pikahaussa 'etela' mätsää 'etelänmaalaiseen' vaikka ei pitäisi

 

Lisätietoja

Hankepäällikkö

Pekka Äikäs, pekka.aikas@aalto.fi

Projektiryhmä

Sami Hautakangas, sami.hautakangas@uta.fi

Tuomas Naakka, tuomas.naakka@helsinki.fi

Inka Paukku, inka.paukku@aalto.fi

Mari Riihiaho, mari.riihiaho@aalto.fi

Eeva Saari, eeva.saari@helsinki.fi

Laura Vuorinen, laura.vuorinen@helsinki.fi

 

OTM-hankkeen blogi: http://blogs.helsinki.fi/otm-hanke/

  • No labels