Page tree

Siirretty -> Funidata Confluence

Tämä sivu on siirrety uuteen osoitteeseen: confluence.funidata.fi

Tämä sivu ei ole enää muokattavissa tässä osoitteessa, ja tämä sisältö on vanhentunutta.

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

OTM (Opintohallinnon tietojärjestelmien modernisointi) – hanke on julkaissut 17.4.2015 neljännen versionsa (Release 0.4) opintojen suunnittelusta. Alla olevaan julkaisutiedotteeseen on koottu version ominaisuudet sekä korjatut ja tunnetut kehityksenaikaiset virheet. 

Tuotantoympäristöjen osoitteet

Tuotantoympäristöt löytyvät yliopistokohtaisista osoitteista: 

Aalto: https://otm.org.aalto.fi/

HY: https://otm.it.helsinki.fi/

TaY: https://kvinoa.uta.fi

JY: Jyväskylän yliopistolla ei ole vielä tuotantoympäristöä

Käyttöoikeudet

Release 0.4 version käyttäminen ei edellytä erillistä käyttöoikeuden hankkimista, vaan kirjautuminen tapahtuu oman yliopiston käyttäjätunnuksilla. Kirjautuminen on mahdollista vain oman yliopiston tuotantoympäristöön.

Release 0.4 version Opintokalenteri - ja Haku -osiota voi käyttää kirjautumatta kuka tahansa. Kirjautumattoman käyttäjän tietoja ei tallenneta.

Käyttäjäpalaute

Järjestelmän käyttämisestä voi antaa palautetta. Palautelomake löytyy järjestelmästä sivun oikeassa alareunassa ”Lähetä palautetta” –linkin takaa.

 

********************************

Julkaisutiedote 2/2015

Release 0.4 julkaistu 17.4.2015.

Yleistä

  • Pilotointikelpoinen versio opiskelijoille opintojen suunnittelusta

Julkaistu versio on osa laajempaa opintojen suunnittelun kokonaisuutta, joka tässä vaiheessa sisältää opintojen rakenteen mukaisen suunnittelun (Opintojen rakenne –näkymä), opintojen ajoittamisen (Ajoitus –näkymä), opetuksen suunnittelun opintokalenteriin (Opintokalenteri –näkymä), opintojen tarkennetun haun (Haku -näkymä) sekä muistilistan opinnoille (Muistilista –näkymä). Release 0.3 versioon nähden uutena toiminnallisuutena on toteutettu opintojen tarkennettu haku, mahdollisuus suoritettujen opintojen näyttämiseen käyttöliittymässä, muistilistatoiminto sekä joitakin muita parannuksia Opintojen rakenne -, Ajoitus – ja Opintokalenteri –näkymiin.

 

  • Tuotantoympäristöjen tietosisältö

Tuotantoympäristöihin on tuotu yliopistojen oikeaa tietosisältöä. Tietosisällöissä voi kuitenkin olla puutteita/virheitä ja käyttäjien tekemien valintojen säilymistä ei voida taata.

 

  • Yliopistokohtaiset asennukset olemassa oleviin tuotantoympäristöihin on tehty Helsingin yliopistossa ja Tampereen yliopistossa. Aalto yliopiston asennus tehdään viikon 19 aikana.

 

  • Käyttömahdollisuudet yliopistoissa

Hankkeen yliopistoilla on mahdollisuus ottaa versio pilottikäyttöön kohdennetuille käyttäjäryhmille tai antaa versio avoimesti käyttöön koko yliopistolle huomioiden tietosisältöjen puutteet ja virheet. Yliopistot päättävät itse miten käyttöönotto etenee omassa yliopistossa.

Käyttöohjeet

Käyttöohjeet ovat sivulla Käyttöohje - Julkaisu 0.4

 

Opintojen suunnittelun tueksi uusia käsitteitä

Sijoita suunnitelmaan –lista (Release 0.3)

Sijoita suunnitelmaan –listalta opiskelija voi sijoittaa suunnitelmaan sellaisia opintoja, joita hänellä ei ole vielä suunnitelmassaan. Opinnot voivat olla joko opintokalenteriin lisättyjä opetuksen toteutuksia tai muistilistalle lisättyjä opintojaksoja.

Valinta-avustin (Release 0.3)

Valinta-avustin on apuväline opiskelijalle valintojen tekemiseen tutkintorakenteessa. Valinta-avustin on käytössä sekä Opintojen rakenne - että Ajoitus –näkymässä. Valinta-avustin avautuu käyttöliittymässä näytön oikeaan laitaan. Sen tehtävänä on osoittaa opiskelijalle mitä valintoja hänen tulee kokonaisuutteen liittyen tehdä sekä mahdollistaa jo tehtyjen valintojen muuttamisen.

Suoritustapamatriisi (Release 0.2)

Suoritustapamatriisia käytetään Opintojen rakenne ja Opintokalenteri -näkymässä. Suoritustapamatriisi kuvaa opiskelijalle millä tavoin opiskelija voi suorittaa tietyn opintojakson. Suoritustapamatriisi kohdistuu aina yhteen opintojaksoon. Matriisissa kuvataan opintojakson osat (arvioinnin kohteet), joiden eri kombinaatioilla opintojakson voi suorittaa. Lisäksi matriisissa näytetään onko eri osille tiedossa opetuksen toteutuksia (sisältää aika- ja paikkatiedot) eli opetustarjontaa.

Avainteksti (Release 0.2)

On havaittu, että opiskelija tarvitsee opintojen suunnittelussa valintojen tueksi markkinointi- tai ohjeistushenkisiä lyhyitä kuvauksia. Avaintekstin tarkoitus on kertoa opiskelijalle lyhyesti, miten tarjolla olevat vaihtoehdot eroavat toisistaan. Opetuksen toteutuksen avainteksti on ollut käytössä Release 0.2 versiosta lähtien.

Haku –näkymä

Haku –näkymässä käyttäjä voi hakea opintojaksoja. Hakutulosta voi rajata seuraavilla tekijöillä: asiasana, opintojakson järjestävä organisaatio, suorituskieli tai suoritustapa (Tentti). Hakutuloslistaa voi järjestää otsikkosarakkeiden mukaan nousevasti tai laskevasti.

Muistilista –näkymä

Muistilista –näkymään pääsee muistilista –kuvakkeesta, joka sijaitsee käyttöliittymän oikeassa yläkulmassa. Opiskelija voi lisätä opintojaksoja muistilistalle Haku –näkymän kautta hakutuloslistalta. Jos muistilistan opintojakso ei vielä kuulu opiskelijan opintosuunnitelmaan, voi muistilistalle lisättyjä opintojaksoja lisätä suunnitelmaan Opintojen rakenne –näkymässä Sijoita suunnitelmaan -listalta.

Suoritettujen opintojen näyttäminen käyttöliittymässä

Kun opintojakso on suoritettu, tulee opintojaksolaatikkoon näkyviin arvosana. Suoritetut opintojaksot näkyvät Opintojen rakenne- ja Ajoitus –näkymissä. Opintojen rakenne –näkymässä suoritettujen opintojen opintopistekertymä näkyy opintokokonaisuuksittain. Ajoitus –näkymässä opintopistekertymä näkyy aikajanan alapuolella omana rivinään. Toistaiseksi mihinkään tuotantojärjestelmään ei ole viety suoritustietoja.

 

Uudet ominaisuudet Opintokalenteri-näkymään

[OTM-1308] - Opetuksen toteutuksen tapahtuman paikkatietojen tarkastelu, kun tiedot eivät mahdu kalenterimerkintään

[OTM-2696] - Opintokalenterin oikean laidan paneelin visuaaliset muutokset

[OTM-2833] – Opintokalenteri –näkymän visuaaliset muutokset

[OTM-2869] - Suoritustapamatriisi näytetään opintojaksoesitteessä avattuna Opintokalenteri -näkymässä

[OTM-3000] – Opintokalenteri -näkymässä Opetus valitsematta –listalla näytetään Lisää kalenteriin -kuvake, jos opintojaksoon on tiedossa opetusta

Uudet ominaisuudet Opintojen rakenne –näkymään

[OTM-241] - Suoritettujen opintojen näyttäminen rakenteessa

[OTM-244] - Suoritettujen opintojen opintopisteiden näyttäminen kokonaisuuksissa

[OTM-2244] - "Sijoita suunnitelmaan" toiminnon laajentaminen muistilistalla oleville opintojaksoille

[OTM-2835] - Opintosuunnitelman tuloste

[OTM-2867] – Suunnitelmassa ei voi lisätä opintojaksoa useampaan kohtaan

[OTM-2443] – Opintojaksojen hakutuloksen parantaminen valinta-avustimessa

[OTM-2976] – Opintokokonaisuus avataan suunnitelmassa, kun siihen lisää opintoja

[OTM-2990] - Vaihtoehtoisten opintokokonaisuuksien valinta, kun kokonaisuuksissa on samoja opintojaksoja

[OTM-3107 & OTM-2827] – Opintojen rakenne –näkymän visuaaliset muutokset

[OTM-3413] – Suoritettujen opintojen opintopistekertymä näkyy vain opiskelijoilla, joilla on opintosuorituksia tietokannassa

[OTM-2837] - Opintojakson vastuuorganisaatioiden ylläpitäminen

[OTM-2988] – Kaikille opintojaksoille lisätään opintopisteiden laajuusväli

Uudet ominaisuudet Ajoitus –näkymään

[OTM-2845] – Opintojakson ajoittamiseen liittyvän huomautuksen siirtäminen opintojaksoesitteeseen

 [OTM-2863] - Aikajanalla näytetään vain opiskelijan valitseman suoritustavan mukaiset toistuvuudet

[OTM-2961] - Opintojaksolaatikko on yhdellä zoomaus-tasolla aina yhtä korkea

[OTM-2968] – Opintopisteiden suorituskertymän näyttäminen Ajoitus -näkymässä

[OTM-2992] - Menneisyydessä olevien periodien näyttäminen, jos opiskelijalla on siellä suorituksia

 [OTM-3131] – Ajoitus –näkymän visuaalisen ilmeen muutokset

 

Korjatut virheet Opintokalenteri -näkymä

[OTM-1551] - Kurssin lempinimi pitäisi näkyä myös kalenterissa

[OTM-2746] – Kurssin lempinimi: Oletusnimi pohjaksi

[OTM-2747] – Kurssin lempinimen päivittämisen peruuttaminen laukaisee ylimääräisiä asioita

[OTM-2056] - Opintojaksoista ei pääse suoritustavan valintaan opintokalenterin Opetus valitsematta -listalta

[OTM-2266, OTM-2769, OTM-2740 & OTM-2739] - Opintokalenterissa suunnitelma eli Opetus valitsematta -lista ei päivity niin kuin pitäisi

[OTM-2431] – Opintokalenterin haun hakutuloksien järjestäminen pisteytyksen jälkeen: aikajärjestys

[OTM-2432] - Opintokalenterin hausta ei pitäisi tulla menneisyydessä olevia toteutuksia

[OTM-2450] - Opintokalenterin asetukset toiminnossa Kopioi -painike ei toimi

[OTM-2451] - Ulkopuolisen kalenterin tuonti opintokalenteriin ei toimi

[OTM-2522] - Opintokalenterissa näkyy koodia tekstien kohdalla ennen kuin sivu on latautunut

[OTM-2602] - Opintokalenterin otsikot erikokoisilla fonteilla: Kurssini ja Opetus valitsematta

[OTM-2633] - Kirjautumattomalla käyttäjällä Kurssini -listaan lisätyt toteutukset eivät näy kalenterissa

[OTM-2642] - Kalenterissa kaikki toteutukset ovat samanvärisiä

[OTM-2644] - Opintokalenterin "Opetus valitsematta"- listassa väärät väliotsikot

[OTM-2661] - Valittujen toteutuksien poistaminen kurssini listasta vaatii sivun päivityksen

Korjatut virheet Opintojen rakenne -näkymä

[OTM-2002] - Vaihtoehtoisten opintojen valinnan tekeminen aiheuttaa vilkkumista

[OTM-2009] - Suoritustapamatriisissa valitun arvioinnin kohteen taustaväri ei muutu

[OTM-2017] – Ei tässä suunnitelmassa-lista: alasvetovalikossa viisitasoisen hierarkian alin elementti ei sisenny

[OTM-2025 & OTM-2053] - Kun tuodaan uusi tietosisältö, vanhat suunnitelmat menevät rikki

 [OTM-2081 & OTM-2763] - Vaihtoehtoiset kokonaisuudet eivät aina ole rakennepuolella valittavissa

[OTM-2086 & OTM-2175] – Tutkintorakenne ei aina vieritä suunnitelman loppuun, vaan tuo Poista-napin suunnitelman päälle tai katkaisee näkymän

[OTM-2103] - Opinnon ylärajattoman laajuuden esittäminen käyttöliittymässä

 [OTM-2169] - Sisäkkäisten kokonaisuuksien niputtaminen Rakenne -näkymässä

[OTM-2239] - Ei tässä suunnitelmassa –lista ei päivity, kun kursseja poistaa rakenteesta

 [OTM-2437 & OTM-2636] - Opintojaksolaatikoiden värit eivät päivity tai häviävät rakenteessa

 [OTM-2596] - Ei suoritustapaa tiedossa -teksti opintojaksoesitteeseen, jos suoritustapoja ei ole määritelty

 [OTM-2603] - Suoritustapamatriisissa näytetään Lisää kalenteriin –painike passivoituna, jos suoritustapaa ei ole valittu

 [OTM-2635] - Rakenteen kokonaisuuden kriteerien täyttymisessä virhe

[OTM-2637] - Rakenteesta puuttuu haitariväkäsiä (kokonaisuuden avaus), jos ne ovat vapaavalintaisia kokonaisuuksia

[OTM-2662 & OTM-2715] - Ei tässä suunnitelmassa -lista vaatii sivun uudelleen latauksen päivittyäkseen

[OTM-2693, OTM-2885 & OTM-2840] - Suunnitelman jakaminen ei toimi

[OTM-2732, OTM-2083 & OTM-2144] – Kielistyksien korjaaminen

[OTM-2742] - Opintojaksoesitteestä puuttuu otsikko

[OTM-2743] - Opintojaksoesitteen avaaminen omaan välilehteen tuo tyhjän sivun

[OTM-2744] - Opintosuunnitelma -lista ei päivity, vaikka suunnitelmia poistaa tai lisää

 [OTM-2753] - Konfliktien vaaramerkin painaminen laukaisee asioita

[OTM-2770] - Ei tässä suunnitelmassa -valikosta valitessa suoritustapavalinta ei voi olla vain lukuoikeus-tilassa

[OTM-2883] – Rakenne -näkymässä Valinnat kesken -värityksessä on virhe

[OTM-2887] – Opetuksen toteutukselle tulee kurssilistaan väärä päivämäärä

[OTM-2886] - Ei suunnitelmassa -listalla olevan kurssin sijoittaminen suunnitelmaan epäonnistuu satunnaisesti

 

Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

OTM-3470 Suunnitelman jakaminen ei toimi luotettavasti

OTM-3460 Kesäopetus automaattiajoittuu keväälle, kun kesäperiodit eivät ole näkyvissä

OTM-3451 Opintojaksoa ei voi poistaa muistilistalta

OTM-3443 Opintosuoritusten sisäänlukurajapinnassa käytetään aikaleimoja eikä päivämääriä

OTM-3441 Suoritettujen opintojaksojen opintopisteet eivät päivity ilman uudelleen lataamista

OTM-3420 Valittujen opintojen järjestys poikkeaa rakenteeseen määritellystä ja valinta-avustimessa olevasta järjestyksestä

OTM-3364 Jos suoritustavan toistuvuus on määritelty kesäperiodille ja kesäperiodit eivät ole näkyvissä, suunniteltu opetusajankohta näkyy väärälle periodille

OTM-3341 Opintojakson ajoittaminen suoraan valinta-avustimesta ei tarjoa suoritustavan toistuvuuden haamulaatikkoa aikajanalle

OTM-3325 Helsingin yliopiston organisaation mukaisessa haussa ei voi valita kaikkia organisaatioita

OTM-3321 Väliviivan tulisi olla merkitsevä haussa

OTM-3313 Internet Explorer -selaimella koko sivun vierityspalkki menee ylänavigaatio palkin päälle

OTM-3306 Haku –näkymän hakutuloksista puuttuu järjestävä organisaatio

OTM-3264 Aikajanan zoomaus lähemmäksi siirtää aikajanaa menneisyyteen tietyllä zoomaustasolla

OTM-3250 Opintojen rakenteen kohta ei korostu, kun opintojaksoa raahataan valinta-avustimesta rakenteeseen

OTM-2605 & OTM-3118 Konfliktit kalenterissa eivät päivity oikein

OTM-2523, OTM-2521 & OTM-3319 Järjestelmä ei toimi Macin Opera-selaimella

OTM-2429 Opintojaksohaku pelkällä suoritustavalla on hidas

OTM-1340 Hakuosumien alleviivaus ei toimi

OTM-1331 Ääkköset eivät siirry nätisti Google-kalenteriin kalenterin tilauksessa

OTM-1192 Uutta tapahtumaa lisätessä Kopioiden määrä -kentän tarkistus ei toimi tietyillä selaimilla

OTM-1030 Järkevä virheilmoitus, kun yritetään kirjautua kevyttunnuksilla

 

Lisätietoja

Hankepäällikkö

Pekka Äikäs, pekka.aikas@aalto.fi

Projektiryhmä

Sami Hautakangas, sami.hautakangas@uta.fi

Petri Heinonen, petri.a.heinonen@jyu.fi

Tuomas Naakka, tuomas.naakka@helsinki.fi

Inka Paukku, inka.paukku@aalto.fi

Mari Riihiaho, mari.riihiaho@aalto.fi

Eeva Saari, eeva.saari@helsinki.fi

Laura Vuorinen, laura.vuorinen@helsinki.fi

 

OTM-hankkeen blogi: http://blogs.helsinki.fi/otm-hanke/

 

  • No labels