Page tree

Siirretty -> Funidata Confluence

Tämä sivu on siirrety uuteen osoitteeseen: confluence.funidata.fi

Tämä sivu ei ole enää muokattavissa tässä osoitteessa, ja tämä sisältö on vanhentunutta.

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


OTM (Opintohallinnon tietojärjestelmien modernisointi) – hanke on julkaissut 2.9.2015 viidennen versionsa (Release 0.5) opintojen suunnittelusta. Alla olevaan julkaisutiedotteeseen on koottu version ominaisuudet sekä korjatut ja tunnetut kehityksenaikaiset virheet. 

Tuotantoympäristöjen osoitteet

Tuotantoympäristöt löytyvät yliopistokohtaisista osoitteista: 

Aalto: https://otm.org.aalto.fi/

HY: https://otm.it.helsinki.fi/

TaY: https://kvinoa.uta.fi

JY: Jyväskylän yliopistolla ei ole vielä tuotantoympäristöä

Käyttöoikeudet

Release 0.5 version käyttäminen ei edellytä erillistä käyttöoikeuden hankkimista, vaan kirjautuminen tapahtuu oman yliopiston käyttäjätunnuksilla. Kirjautuminen on mahdollista vain oman yliopiston tuotantoympäristöön.

Release 0.5 version Opintokalenteri - ja Haku -osiota voi käyttää kirjautumatta kuka tahansa. Kirjautumattoman käyttäjän tietoja ei tallenneta.

Käyttäjäpalaute

Järjestelmän käyttämisestä voi antaa palautetta. Palautelomake löytyy järjestelmästä sivun oikeassa alareunassa ”Lähetä palautetta” –linkin takaa.

 

********************************

Julkaisutiedote 3/2015

Release 0.5 julkaistu 2.9.2015.

Yleistä
  • Pilotointikelpoinen versio opiskelijoille opintojen suunnittelusta

Julkaistu versio on osa laajempaa opintojen suunnittelun kokonaisuutta, joka tässä vaiheessa sisältää opintojen rakenteen mukaisen suunnittelun (Opintojen rakenne –näkymä), opintojen ajoittamisen (Ajoitus –näkymä), opetuksen suunnittelun opintokalenteriin (Opintokalenteri –näkymä), opintojen tarkennetun haun (Haku -näkymä) sekä muistilistan opinnoille (Muistilista –näkymä). Release 0.4 versioon nähden uusia ominaisuuksia on opetuksen toteutuksen esite, parannettu opintojen hakutoiminto, mahdollisuus suoritettujen opintojen sijoittamiseen suunnitelmaan, suunnitelmaan kuuluvien suorituksien automaattinen sijoittaminen aikajanalle sekä joitakin muita parannuksia Opintojen rakenne -, Ajoitus – ja Opintokalenteri –näkymiin.

  • Tuotantoympäristöjen tietosisältö

Tuotantoympäristöihin on tuotu yliopistojen oikeaa tietosisältöä. Tietosisällöissä voi kuitenkin olla puutteita/virheitä ja käyttäjien tekemien valintojen säilymistä ei voida taata.

 

  • Yliopistokohtaiset asennukset olemassa oleviin tuotantoympäristöihin on tehty Aalto-yliopistossa ja Tampereen yliopistossa. Helsingin yliopistossa asennus tehdään viikon 39 aikana.

 

  • Käyttömahdollisuudet yliopistoissa

Hankkeen yliopistoilla on mahdollisuus ottaa versio pilottikäyttöön kohdennetuille käyttäjäryhmille tai antaa versio avoimesti käyttöön koko yliopistolle huomioiden tietosisältöjen puutteet ja virheet. Yliopistot päättävät itse miten käyttöönotto etenee omassa yliopistossa.

Käyttöohjeet

Käyttöohjeet ovat sivulla Käyttöohje - Julkaisu 0.5

 

Opintojen suunnittelun tueksi uusia käsitteitä

Sijoita suunnitelmaan –lista (Release 0.3)

Sijoita suunnitelmaan –listalta opiskelija voi sijoittaa suunnitelmaan sellaisia opintoja, joita hänellä ei ole vielä suunnitelmassaan. Opinnot voivat olla joko opintokalenteriin lisättyjä opetuksen toteutuksia, muistilistalle lisättyjä opintojaksoja tai suoritettuja opintojaksoja.

Valinta-avustin (Release 0.3)

Valinta-avustin on apuväline opiskelijalle valintojen tekemiseen tutkintorakenteessa. Valinta-avustin on käytössä sekä Opintojen rakenne - että Ajoitus –näkymässä. Valinta-avustin avautuu käyttöliittymässä näytön oikeaan laitaan. Sen tehtävänä on osoittaa opiskelijalle mitä valintoja hänen tulee kokonaisuutteen liittyen tehdä sekä mahdollistaa jo tehtyjen valintojen muuttamisen.

Suoritustapamatriisi (Release 0.2)

Suoritustapamatriisia käytetään Opintojen rakenne ja Opintokalenteri -näkymässä. Suoritustapamatriisi kuvaa opiskelijalle millä tavoin opiskelija voi suorittaa tietyn opintojakson. Suoritustapamatriisi kohdistuu aina yhteen opintojaksoon. Matriisissa kuvataan opintojakson osat (arvioinnin kohteet), joiden eri kombinaatioilla opintojakson voi suorittaa. Lisäksi matriisissa näytetään onko eri osille tiedossa opetuksen toteutuksia (sisältää aika- ja paikkatiedot) eli opetustarjontaa.

Avainteksti (Release 0.2)

On havaittu, että opiskelija tarvitsee opintojen suunnittelussa valintojen tueksi markkinointi- tai ohjeistushenkisiä lyhyitä kuvauksia. Avaintekstin tarkoitus on kertoa opiskelijalle lyhyesti, miten tarjolla olevat vaihtoehdot eroavat toisistaan. Opetuksen toteutuksen avainteksti on ollut käytössä Release 0.2 versiosta lähtien.

Muuta

Julkaistuun versioon on tehty teknisiä parannuksia sekä sovelluksen tietoturva-auditointi. Tietoturva-auditoinnissa ei tullut esille mitään kriittisiä, käytön estäviä puutteita. Lisäksi GoogleAnalyticsin käytöstä on luovuttu tietoturvasyistä.


Uudet ominaisuudet

Opintokalenteri-näkymä

[OTM-3001, OTM-3876, OTM-3902 & OTM-3311] - Opetuksen toteutuksen esite

[OTM-3431, OTM-3927 & OTM-3901] – Opintokalenteri – näkymän visuaaliset muutokset

[OTM-3501] - Opintokalenterin haun päivittäminen

 

Opintojen rakenne –näkymä

[OTM-253] - Sijoittamattomien suoritusten sijoittaminen opintosuunnitelmaan

[OTM-3464] – Opintojaksojen valitseminen ja poistaminen suunnitelmaan raahaamalla

[OTM-3190] - Opintosuunnitelman tuloste: opintojakson ajoituksen näyttäminen

[OTM-3324] – Valinta-avustimen haun parantaminen

[OTM-3479, OTM-3572 & OTM-3875] – Opintojen rakenne –näkymän visuaaliset muutokset

 

Ajoitus –näkymä

[OTM-2986] – Ajoitus –näkymässä näytetään vain kyseiseen opintosuunnitelmaan kuuluvat suoritukset

[OTM-3650] – Opintosuorituksien ajoittaminen aikajanalle automaattisesti

 

Haku –näkymä

[OTM-1043] – Hakuosuman korostaminen hakutulosrivillä

[OTM-3631] - Avainteksti näkyviin hakutulokseen

 

Suoritukset

[OTM-2200, OTM-3602, OTM-3607] – Muutoksia opintosuoritusten näyttämiseen käyttöliittymässä

 

Korjatut virheet

Opintokalenteri –näkymä

[OTM-3749, OTM-3921 & OTM-3934] – Opetuksen toteutuksien värilogiikkaan korjauksia

[OTM-3839] - Kalenterin asetuksissa "Luo opintokalenterillesi osoite (URL)"-nappi ei toimi

[OTM-3906] – Opintojakson suoritustavan valintaa ei pysty tekemään Kurssini-listan kautta

[OTM-3989] - Jos opetuksen toteutukselle ei voida päätellä opintopisteitä, ei näytetä opintopisteitä toteutuksella

[OTM-3903] - Opetuksen toteutuksen haku ei toimi toteutuksen tyypillä (Kurssi, Tentti)

 

Opintojen rakenne -näkymä

[OTM-3470] Suunnitelman jakaminen ei toimi luotettavasti

[OTM-3611] - Suoritustapamatriisin tulee olla auki opintojaksoesitteessä, kun toteutusta sijoitetaan "Sijoita suunnitelmaan" -listalta

[OTM-3842 & OTM-3752] – Korjauksia Internet Explorer selaimelle

[OTM-3614] - Sijoittamattoman opinnon raahaus Opintojen rakenne –näkymässä

[OTM-3443] Opintosuoritusten sisäänlukurajapinnassa käytetään aikaleimoja eikä päivämääriä

[OTM-3441] Suoritettujen opintojaksojen opintopisteet eivät päivity ilman uudelleen lataamista                                                                                                                                                             

 

Ajoitus -näkymä

[OTM-3460] - Kesäopetus automaattiajoittuu keväälle, kun kesäperiodit eivät ole näkyvissä

[OTM-3364] Jos suoritustavan toistuvuus on määritelty kesäperiodille ja kesäperiodit eivät ole näkyvissä, suunniteltu opetusajankohta näkyy väärälle periodille

[OTM-3341] Opintojakson ajoittaminen suoraan valinta-avustimesta ei tarjoa suoritustavan toistuvuuden haamulaatikkoa aikajanalle

[OTM-3751] - Ajoitusnäkymässä valinta-avustimessa valittua opintojaksoa ei pidä voida raahata aikajanalle

 

Muistilista

[OTM-3451] – Opintojaksoa ei voi poistaa muistilistalta

[OTM-3682] - Muistilistalle lisääminen ilman suunnitelmaa estää suunnitelman luomisen

 

Haku -näkymä

[OTM-3321 & OTM-3632] - Väliviivan tulisi olla merkitsevä haussa

[OTM-3306] Haku –näkymän hakutuloksista puuttuu järjestävä organisaatio

 

Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

OTM-4180 Tyhjä suoritustavan toistuvuusrivi jäädyttää opintojaksojen käsittelyn aikajanalla

OTM-3996 Rakenteen ”Suoritettu/Valittu” sarakkeet rivittyvät epäloogisesti

OTM-3981 Uuden tapahtuman luonti opintokalenteriin näyttää päivämäärät englanniksi myös suomenkielisessä näkymässä

OTM-3969 Suoritustavan valinta opintokalenterissa aiheuttaa virheen, jos opinto poistetaan opintosuunnitelmasta

OTM-3737 DeleteAll logiikka pitää muuttaa sisääntuontirajapinnassa

OTM-3420 Valittujen opintojen järjestys poikkeaa opintojen rakenteeseen määritellystä ja valinta-avustimessa olevasta järjestyksestä

OTM-3264 Aikajanan zoomaus lähemmäksi siirtää aikajanaa menneisyyteen tietyllä zoomaustasolla

OTM-3250 Opintojen rakenteen kohta ei korostu, kun opintojaksoa raahataan Sijoita suunnitelmaan -listalta opintosuunnitelmaan

OTM-2605 & OTM-3118 Konfliktit kalenterissa eivät päivity oikein

OTM-2523 & OTM-2521 Järjestelmä ei toimi Macin Opera-selaimella

OTM-1331 Ääkköset eivät siirry nätisti Google-kalenteriin kalenterin tilauksessa

OTM-1192 Uutta tapahtumaa lisätessä Kopioiden määrä -kentän tarkistus ei toimi tietyillä selaimilla

OTM-1030 Järkevä virheilmoitus, kun yritetään kirjautua kevyttunnuksilla

 

Lisätietoja ja yhteystiedot

Hankepäällikkö

Pekka Äikäs, pekka.aikas@aalto.fi

Projektiryhmä

Katja Arstio, katja.arstio@helsinki.fi

Sami Hautakangas, sami.hautakangas@uta.fi

Petri Heinonen, petri.a.heinonen@jyu.fi

Tuomas Naakka, tuomas.naakka@helsinki.fi

Inka Paukku, inka.paukku@aalto.fi

Mari Riihiaho, mari.riihiaho@aalto.fi

Eeva Saari, eeva.saari@helsinki.fi

 

OTM-hankkeen blogi: http://blogs.helsinki.fi/otm-hanke/

  • No labels