Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Julkishallinto on jo pitkään panostanut voimakkaasti sähköisen asioinnin kehittämiseen. Olen itse ollut mukana julkishallinnon toiminnan ja ICT:n kehittämisessä Väestörekisterikeskuksesta käsin vuosituhannen alusta saakka osallistuen suoraan tai välillisesti lukuisiin VRK:n ja julkishallinnon hankkeisiin. Tuona aikana sähköinen asiointi on kokenut nousuja ja laskuja. Nostetta olemme saaneet kokea kun esim. Verohallinto, Kela tai suuret kunnat on tuoneet ulottuvillemme uusia toimintaa tukevia asiointipalveluita. Toisaalta olemme saaneet säännöllisesti moitteita siitä, että tuhlaamme verorahoja erilaisiin määrittelyhankkeisiin ja pilotteihin, jotka eivät lopulta tuota konkreettista tulosta. Näissä lausuntokierroksien jälkeen unohdetuissa kehittämishankkeissa on palattu usein samojen perusasioiden äärelle kuten tiedon yhteiskäyttöisyyteen, sähköisen tunnistamisen ja allekirjoituksen vaatimuksiin tai roolien ja valtuutusten hallinnan tarpeeseen, joiden puutetta ei voida yksittäisessä asiointipalvelussa edes rahalla ratkaista. Asiointipalveluita on kuitenkin rakennettu sinnikkäästi siitäkin huolimatta, että sähköiset kanavat eivät ole keskustelleet vanhojen taustajärjestelmien kanssa, jolloin viranomaisten back–office tehtäviin ei ole yrityksistä huolimatta saatu aikaan toivottua tehokkuutta. Vaikka kaikki ei olekaan mennyt niin kuin elokuvissa, on kehitys kuitenkin mennyt eteenpäin, mikä on jo itsessään iso arvo sekin.

Kansallisen palveluarkkitehtuurin kehittämisohjelman tavoitteena on nimensä mukaisesti saada aikaan palveluarkkitehtuuri, jolla luodaan kestävät perusrakenteet sähköisten asiointiprosessien ja –palveluiden toteuttamiseksi. Itse olen odottanut tähän ryhtymistä jo kymmenen vuoden ajan. Sen sijaan, että vain kuvaisimme prosesseja ja tavoitetason viitearkkitehtuureita konsulttien kanssa, pääsemme toimeenpanemaan aiempien määrittelyjen ja suunnitelmien mukaisia peruspalveluita. Olen luottavaisin mielin tässä mukana, koska kaikki onnistumisen elementit ovat olemassa enkä ole nähnyt viitteitä siitä, että ajautuisimme karille.

KaPA ohjelma on organisoitu hyvin, vaikka järjestäytyminen on kestänytkin suunniteltua kauemmin. VM:llä on mielestäni hyvin langat käsissään ja olemme onnistuneet rekrytoimaan meille Väestörekisterikeskukseen hyvän ja motivoituneen porukan käytännön tehtäviin. En usko, että toimeenpano jää tällä kertaa ainakaan osaamisesta kiinni. Olemme saaneet myös sidosryhmät hyvin mukaan kehittämiseen. Monilta osin kehittäminen on ollut sidosryhmissä jo käynnissä, ja olemme vain hypänneet liikkuvan junan kyytiin. Tästä esimerkkeinä ovat julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehittäminen, jossa Katve -konsortio laittoi yhdessä CSC:n kanssa jo keväällä pyörät pyörimään sekä Rooli- ja valtuutuspalvelun (Rova) kehittäminen, jossa THL käynnisti määrätietoisesti käytännön toteutukseen tähtäävät Sote sektorin määrittelyt jo ennen KaPA ohjelman asettamista. Rovan osalta seuraava etappi on kytkeä ko. projektissa tehtävä työ laajempaan kokonaisuuteen, jotta jo aiemmin määritellyt yritysten ja yksityishenkilöiden tarpeet saadaan toteutukseen mukaan. Palveluväylän käyttöönotto tiedonvälityskanavana istuu tähän kokonaisuuteen hyvin ja kansallisen tunnistamisen mallissakin toivottavasti päästään yhteisymmärrykseen. Julkishallinnon asiakkaat pääsevät nauttimaan KaPA ohjelman tuloksista verkossa palvelunäkymien kautta tarjottavan nykyistä yhtenäisemmän palveluvalikoiman myötä sekä toivottavasti huomaavat viranomaispalveluiden tehostuvan ajan myötä myös asiointipisteissä. Kehittäminen tapahtuu ketterin menetelmin ja taklaamme tielle tulevat esteetkin ketterästi. Ohjelman edistymistä seuraavilta odotankin malttia ja luottamusta siihen, että asiat loksahtavat pikku hiljaa kohdilleen. Jos kehittämisaskeleemme eivät näytä yhtä hyvältä sivusta seuraajien silmin katsottuna, toivon että saisimme palautteen mahdollisimman suoraan, jotta voimme oikoa mahdolliset väärinymmärrykset ja toisaalta hyödyntää palautteen käytännön toimenpiteissämme.

 

Kirjoittaja toimii Väestörekisterikeskuksen Palveluarkkitehtuuri –yksikössä ratkaisuarkkitehtina.

  • No labels