Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Rooli- ja valtuutuspalvelu on KaPA-ohjelman yksi neljästä kehityshankkeesta. Rova –palvelulla tarkoitetaan sähköistä asiointipalvelua ja rekistereitä,  joiden avulla henkilölle annetaan valtuudet toimia toisen henkilön tai yrityksen puolesta. 

Esimerkkejä Rova- palvelusta. Lapsen huoltaja voi asioida alaikäisten huolettavien lastensa puolesta tai vastaavasti hoitaa iäkkäiden vanhempiensa asioita. Maistraatin määräämä edunvalvoja voi asioida sähköisesti viranomaisten tai yritysten kanssa.

Rova-palvelussa luodaan sähköisesti valtakirja, jolla aikuinen voi valtuuttaa luotettavan henkilön tai yrityksen hoitamaan erikseen määriteltyjä asiota, kuten yrityksen kirjanpitoa tai asuntokauppaa, rajatuin ehdoin. Valtakirja tallennetaan valtuutusrekisteriin, josta valtakirjan tai valtuudet voi tarkistaa. Asiointi tapahtuu sähköisesti, turvallisesti ajasta ja paikasta riippumattomasti mobiili-laitteita tukien.

Kansalaisen palvelunäkymä eli käyttöliittymä Rova-palveluun voidaan toteuttaa henkilökohtaisen palvelunäkymän kautta, tällöin henkilö on vahvasti tunnistettu. Vahva tunnistus,  rooleihin ja valtuuksiin perustuvat palvelut luovat mahdollisuuden aivan uusille toimintatavoille ja prosesseille, joita voidaan automatisoida käyttäjälle näkymättömiin taustaprosesseihin.  Prosesseihin voidaan liittää henkilötietoja, osoitteita ja tarkistuksia  julkisista tietorekistereistä (Vero, Kela, Väestörekisterikeskus, Kaupparekisteri ym.) sekä liittää luotettavaa oheistietoja asioinnin ja lomakkeiden pohjatiedoiksi.

Kuinka Rova-palveluissa edetään

Rova-hanke on suunnitteluvaiheessa. Isoa Ronsua pitää paloitella pienempiin palasiin, jotta saamme  ensimmäiset Rova-palvelut ketterästi toteutettua.  Ensivaiheessa hyödynnämme nykyisiä  perustietorekistereitä. Viranomaisten perusrekistereistä voidaan varmistaa lapsen huoltajuus ja yritysten kaupparekisteritiedot.  Terveyden huollon KANTA-rekisteriä voidaan hyödyntää terveyden hoitoon liittyvissä sähköisissä palveluissa.  Samaan aikaan suunnitellaan teknistä toteutusta ja rakennetaan pohjaa kansalliselle valtuutus-rekisterille, josta sähköiset valtuutukset ja valtakirjat voidaan turvallisesti tarkistaa.  KaPA-ohjelman palveluväylä, palvelunäkymä, vahva tunnistus ja Rova-palvelut pitää synkronoida  saumattomasti toisiinsa, jotta kokonaisuus ja toimintaprosessit toimivat keskenään käyttäjälähtöisesti ja turvallisesti. KaPa –ohjelman kokonaisuus on tuotannossa vuonna  2017 ja kehitys jatkuu ketterin menetelmin.

Opitaan virheistä, korjataan ja kehitetään yhdessä palveluita entistä asiakaslähtöisemmiksi.

 

                       

Kirjoittaja toimii Väestörekisterikeskuksen Palveluarkkitehtuuri -yksikössä  hankepäällikkönä.

 

 • No labels

2 Comments

 1. Anonymous

  Kuulostaa hyvältä kokonaisuudelta. Tilitoimistomaailman näkökulmasta kysyisin tarkennuksen tähän. Nykyisin tilitoimistoilla on yleensä yhdet KATSO tunnukset, jotka on jaettu kirjanpitäjien kesken. Tilitoimiston asiakasyritykset antavat KATSO valtuutuksen tilitoimiston tunnuksille ja tämän jälkeen kirjanpitäjät käyttävät sitten tilitoimiston KATSO tunnusta asioidessaan esimerkiksi verottajan palvelussa asiakasyrityksen tietoja lähetettäessä.

  Koska tuo vähän romuttaa henkilön tunnistamisen idean, niin onko kuvion ajateltu menevän Rovan kautta jatkossa jotakuinkin näin:

  • Kirjanpitäjä X saa valtuudet toimia Tilitoimiston A puolesta(työsuhde, tilitoimiston johto valtuuttaa)
  • Yritys B antaa sähköisen valtakirjan, jolla Tilitoimisto A valtuutetaan hoitamaan Yritys B:n asioita (asiakassuhde, Yrityksen B nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö valtuuttaa)
  • Kirjanpitäjä X perii tämänmyötä automaattisesti itselleen valtuuden hoitaa Yritys B:n asioita?

  Periminen olisi tärkeää sen vuoksi, että tilitoimistoissa on usein 300-400 asiakasyritystä ja jokaiselle näille yksittäisen nimetyn kirjanpitäjän valtuuttaminen olisi melko työlästä. Eteen tulee myös kesä- ja sairaslomatuurauksia jne, joten kirjanpitäjä ei aina ole yksittäinen sama henkilö, mutta kuitenkin joku Tilitoimiston A henkilökunnasta.

  Jokainen kirjanpitäjä kirjautuisi kuitenkin jatkossa aina esim. HST-kortilla, jolloin henkilö ja valtuudet saataisiin selville ja jokainen tapahtuma kirjautuisi oikean henkilön tekemäksi eikä yleistunnukselle kuten nykyään käy. Tämä olisi varmaan kaikkien näkökulmasta hyvä juttu? Ja päästäisiin niistä KATSO avainlukulistoista ja salasanojen vaihtamisesta/muistamisesta eroon...

  Voi myös olla, että on tilanteita joissa haluttaisiin poikkeuksena kieltää Kirjanpitäjälle X Asiakasyrityksen Y valtuuden periytyminen, mutta tätä en varmaksi osaa sanoa.

  Terveisin, Mikko Kalliovaara

  1. Erittäin hyvä palaute käytännön nykytilanteesta tilitoimiston ongelmakentässä.

   Olemme alustavasti miettineet yleisellä tasolla valtakirjalla valtuutusta ja  mahdollista teknistä toteutusta.

   Vaatimusmäärittelyjen ja käytännön yksityiskohtien ratkaisemiseen on vielä matkaa, joten otamme mielellämme

   vastaan hyviä kommentteja ja toiveita uusista ominaisuuksista Rova-palvelun kehittämiseksi.

   /Matti Hiltunen, KaPAn Rova Hankepäällikkö