Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Kansallisen palveluarkkitehtuuriohjeman rooli- ja valtuuspalvelu -hankkeessa on alettu kasvattaa vastasyntynyttä RoVa-ronsua, joka on vielä pieni ja harmaa, mutta on kehityskelpoinen ja josta on kehityksen edetessä kasvamassa avoin, älykäs ja ketterä.

Tilanne tänään

Ensimmäisen pilot-vaiheen testiympäristöt on rakennettu ja nyt testaamme prototyypin sääntömoottoreita kyselysanomilla väestötietojärjestelmän (VTJ) rajapintoja vasten. Opimme jatkuvasti erehdyksen ja onnistumisen kautta. Korjaamme mahdolliset ”ymmärrysvirheet” seuraavassa sprintissä.  Otamme Sote-alueen SADEHyvis-protosta oppia yrityspuolelle eli Kaupparekisteriin pohjautuviin sanomakyselyihin, joilla tarkistamme yrityksen puolesta asioinnin valtuutuksen: esimerkiksi nimenkirjoitusoikeuden.

Mielikuva Rova-palvelusta

Kansalaiselle Rova-palvelun* käyttöliittymä toteutetaan Palvelunäkymän (beta.suomi.fi) omanäkymän kautta, kuten Vihtiläisen Pauliina Kumpulaisen esittelyvideossa viitataan.

Kuvassa on esimerkki Rova-API testiohjelmasta, jossa testataan kuvitteellisen Kumpulaisen perheen  suhteita puolesta asiointiin pohjautuen VTJ:n holhous- ja edunvalvontatietoihin.

Rova-palvelu on yksityisen ja julkiselle sektorin asiakasjärjestelmille tarkoitettu tarkistuspalvelu, joka tarjoaa rajapintakyselyn esimerkiksi terveydenhoidon asiakasjärjestelmille (esimerkiksi Terveys Effica, OmaKanta tai tuleva Apotti). Avoimet rajapinnat mahdollistavat kaikille ohjelmistokehittäjille integroida puolesta-asiointipalvelu osaksi omaa asiakasjärjestelmää. Rova-palveluun liitetyt asiointipalvelut tyypillisesti hyödyntävät vahvaa sähköistä tunnistamista loppukäyttäjien tunnistamiseen. Käyttäjän tunnistamisen jälkeen loppukäyttäjä voi pyytää asiointipalvelulta puolesta-asioinnin mahdollistamista. Asiointipalvelu pystyy käyttäjän tahdon ilmauksen jälkeen hakemaan Rova-palvelun kautta käyttäjään liittyviä rooli- ja valtuutustietoja.

Tilanne huomenna

Rinnakkaisessa osaprojektissa kehitämme vastaavaa Rova-palvelua yrityspuolelle, jossa on nykyisin toteutettuja asiakasjärjestelmäkohtaisia erilaisia rooleihin ja valtuutuksiin perustuvia palveluita, kuten Virre ja Katso –palvelut. Yhdistämme em. yrityspuolen roolit ja valtuudet osaksi Rova-palvelua.

Suosimme avoimuutta ja rehtiä kilpailua

Rova-palvelussa suosimme avoimia rajapintoja ja avointa lähdekoodia. RoVa:n standardit rajapinnat ovat avoimia rajapintakuvauksen ja dokumentaation osalta. Rajapintojen käyttö, mukaan lukien testaaminen ja testikäyttö, edellyttävät käyttöluvan saamista.

Rehdillä kilpaillulla pyrimme tietoisesti välttämään suurten toimijoiden ns. toimittajaloukut ja tarjoamme hyvät kilpailumahdollisuudet pienemmille kotimaisille IT-toimittajille osallistua kansallisiin digitalkoisiin.

Kuinka Rova-palveluissa edetään

Sähköisiin valtakirjoihin palaamme myöhemmin, kunhan Rova-ronsumme kasvaa ja oppii lisää uusia ketteriä kepposia ja kutsuu marssille mukaan uusia ronsu-tovereita.

KaPA-ohjelman palvelut synkronoidaan saumattomasti toisiinsa, jotta uudet toimintaprosessit toimivat käyttäjälähtöisesti ja turvallisesti yhteen. KaPA–ohjelman kokonaisuus on tuotannossa vuonna  2017, jonka  jälkeen palvelun kehitys jatkuu ketterin menetelmin.

Opitaan, korjataan ja kehitetään palveluprosesseja - Asiakas on ykkönen.

 

*Rova on KaPA-ohjelman rooli- ja valtuutuspalvelu

Kirjoittaja toimii Väestörekisterikeskuksen Palveluarkkitehtuuri -yksikössä rooli- ja valtuutuspalvelun hankepäällikkönä.

 

  • No labels

1 Comment

  1. Anonymous

    Kiitos tiedottamisesta, on tärkeää kuulla mitä hankkeissanne tapahtuu. "Tilanne huomenna" kohta kuulostaa siltä, että tällä saadaan Suomen yritysasiointia tehostettua oikein todenteolla. Katso-tunnistautuminen pääsee ansaitulle eläkkeelle (smile)

    Avoimet rajapinnat ovat myös loistojuttu. Pienelle IT-toimittajalle ne ovat avain ketterään kehitykseen.