Blog
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

RAKETTI-hankkeen uutiskirje 10/2013, 8.10.2013

Sisältö:

 • Hankkeen tapahtumat
 • Ohjausryhmä
 • Tietohallintoryhmä
 • Korkeakoulujen tietovaranto
 • OPI ja sen liitännäishankkeet
 • TUTKI ja sen liitännäishankkeet
 • Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurityö
 • Korkeakoulujen tietomalli
 • TIPTOP-projekti

******

Hankkeen tapahtumat

RAKETTI-KOKOA -osahankkeen yhteistyössä korkeakoulujen asiantuntijoiden kanssa järjestämä Kokonaisarkkitehtuuri ja laatutyö -seminaari järjestetään 10.10.2013 Kuopiossa.

RAKETTI-hanke ja CSC ovat mukana valtakunnallisilla korkeakoulujen IT-päivillä Tampereella 5.-6.11.2013. Osasto numeromme on 23, tervetuloa juttusille!

RAKETTI-hankkeen viestintää on uudistettu ja hankkeen www-sivujen tiedotus on siirretty Confluence wikiin: confluence.csc.fi/display/RAKETTI/. Wikistä löydät kaikki uusimmat uutiset, pöytäkirjat ja raportit. Tervetuloa tutustumaan!

Raketti-kalenterista löydät kaikki RAKETTI:in liittyvät kokoukset ja tapahtumat.

 

Tietohallintoryhmä

Tietohallinto-ohjausryhmän kokouksessa 2.9.2013 oli esillä OPH:n katsaus KSHJ -uudistukseen sekä OID -palveluun. Tietohallinto-ohjausryhmä pitää tärkeänä selvittää OID -yksilöintipalvelun laajentamista muuhunkin kuin oppijan palveluita koskevaan käyttöön siten, että korkeakoulu voisi hyödyntää yksilöintiä sisäisessä arkkitehtuurissaan.

Uudistunut ja entistä laajempi BencHEIT -kysely on lähdössä korkeakouluille viikolla 42.  

 

Korkeakoulujen tietovaranto (VIRTA)

Korkeakoulujen tietointegraatiot valtakunnallisen tietovarannon toteutukseen liittyen ovat nyt testausvaiheessa jo yli puolella korkeakouluista. Tavoite on edelleen saada kaikki toteutukset mahdollisimman pitkälle valmiiksi marraskuun loppuun mennessä. Integraatioiden täyden valmiuden takaraja on 31.3.2014.

Valmistelu Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon tietosisällön käytön laajentamiseksi koskemaan viranomaistietovirtoja on aloitettu. Ensimmäisinä työstetään Tilastokeskuksen opiskelija- ja tutkintotiedonkeruiden toteuttamista suoraan tietovarannon tietosisällöstä. Seuraavaksi valmistellaan OKM:n suorien opintopisteiden tiedonkeruiden korvaamista eli valtakunnallisen tietovarannon ja Vipunen.fi -palvelun integraatiota, mikä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2015 alussa. Lisäksi valmistellaan viranomaisen valvomia pätevyyksiä koskevien tietojen keräämisen laajentamista koskemaan Valviran keräämiä tietoja. Työtä tehdään Valviran Terhikki-rekisterijärjestelmän uudistuksen edistymisen mukana. Vuoden 2014 aikana toteutetaan lisäksi opiskelijoiden kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvien tiedonkeruiden malli, jonka avulla voitaisiin toteuttaa vuonna 2016 kerättävät uudet, entistä tarkemmat Tilastokeskuksen (Euroopan Unionin tilastoviranomaisen) edellyttämät tiedot.

 

OPI ja sen liitännäishankkeet

Synergiaryhmän työpaja järjestetään 16.-17.10. Helsingin yliopistolla. Työpajan ensimmäisenä päivänä tarkastetaan ja viimeistellään korkeakoulujen tietomallin haku & valintaosuuden uudistusehdotuksia. Jälkimmäisen päivän aamuna pureudutaan Oulun työpajassa aloitettuun palvelut ja prosessit -ristiintaulukointiin ja työstetään 18.9. etäkokouksessa hyväksytyille prosesseille kuvaustekstit. Viimeisessä sessiossa käsitellään RAKETTI-Tietohallintoryhmän antaman toimeksiannon mukaisesti opintoja suorittamattomien opiskelijoiden opiskeluoikeuksien kirjausmenettelyitä ja tilastointia. Työpajan ohjelma ja materiaalit sekä ilmoittautuminen.

Synergiaryhmän seuraavat etäkokoukset ovat 12.11. ja 18.12. Kaksipäiväiset työpajat järjestetään 16.-17.10. Helsingissä ja 3.-4.12. Vaasassa. Ryhmän tapaamiset ovat avoimia kaikille korkeakoulujen asiantuntijoille.

Osahankkeen ohjausryhmä piti syksyn ensimmäisen kokouksensa 24.9.2013. Ohjausryhmä painotti osahankkeen resursseja opiskelijaksi-ilmoittautumispalvelun projektoinnin läpivientiin. Syyskauden seuraavat kokoukset ovat 25.10. ja 28.11.

Opiskelijaksi-ilmoittautumis- ja lukuvuosi-ilmoittautumispalvelun projektointisuunnitelma on lähetetty korkeakouluille ja sidosryhmille lausuntokierrokselle. Lausuntoaikaa on 1.11. asti.

Opintopolkuryhmän ensimmäinen työpaja järjestetään 11.10.2013 Helsingin yliopistolla. Työpajan aiheina ovat koulutustarjonta ja siihen liittyvät tietomalliasiat.

Integraatioryhmä järjesti kokouksen korkeakoulujen tietomallista ja sen kehittämisestä korkeakoulujen sovelluskehittäjien tarpeisiin 26.9.

 

TUTKI ja sen liitännäishankkeet

TUTKI-julkaisutiedonkeruuseminaarissa 18.9.2013 käsiteltiin vuoden 2012 julkaisutietojen keruussa esille tulleita haasteita ja kehittämiskohteita. Seminaariin osallistui paikan päällä n. 45 ja etänä 35 henkilöä. Esityskalvot täällä.

TUTKI-tietomallityöryhmä päätti, että se keskittyy loppukaudella asiantuntijatehtävien luokitteluun. Muiden käsitteiden osalta mallintamista voidaan jatkaa tulevaisuudessa sitten, kun niille esiintyy konkreettisia tietotarpeita ja käyttötarkoituksia. Lisäksi työryhmä tekee ehdotuksen Synergiaryhmälle ja KOKOA-koordinaatioryhmälle ”organisaatio”-yläkäsitteen lisäämisestä korkeakoulujen tietomalliin.

Tietomallityöryhmän 8.11.2013 järjestettävässä workshopissa käsitellään tutkimuksen asiantuntijatehtäviin liittyvien käsitteiden määrittelyä sekä luokittelua.

Suomessa tehtävää tutkimushallinnon ja tietomalliyhteistyötä esitellään EuroCRISin membership meetingissä, joka järjestetään 16.-17.11.2013 Portossa, Portugalissa.

TUTKI-osahanke järjestää kick off -tilaisuuden korkeakoulujen yhteistyön käynnistämiseksi tutkimushallinnon alueella 14.1.2014 (paikka vielä avoin).

TUTKI-ohjausryhmä kokoontuu 15.10. ja 4.12.

 

Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurityö (KOKOA)

KOKOA-osahankkeen koordinaatioryhmä kokoontui 9.9. ja keskusteli kokonaisarkkitehtuurityön tilanteesta. Koordinaatioryhmää keskustelutti erityisesti tapa, jolla kokonaisarkkitehtuurityötä, yhteistä infrastruktuuria  ja yhteisiä IT-palveluita ohjataan RAKETTI-hankekauden jälkeen.

Merkillepantavaa korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurityössä tällä hetkellä:

 • Tapani Kella kiertää korkeakouluja syksyn 2013 aikana KOKOA-osahankkeen toimeksiannosta ja keskustelee korkeakoulujen edustajien kanssa kokonaisarkkitehtuuriperiaatteista. Työn tavoitteena on rakentaa korkeakoululaitoksen yleiset KA-periaatteet korkeakoulujen lähtökohdista ja tarpeista käsin
 • Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtien verkosto KA-SIG on järjestänyt kokonaisarkkitehdeille kolmesta erillisestä tapahtumasta muodostuvan koulutuskokonaisuuden. Kurssi on täynnä, mutta mikäli kysyntää löytyy, järjestettäneen ensi vuonna uusi vastaavantyyppinen koulutuskokonaisuus. Lisätietoja Jussi Koskivaaralta Helsingin yliopistosta (at helsinki piste fi).
 • VM on julkaissut tarjolla olevat kokonaisarkkitehtuurikoulutukset syksyn 2013 osalta. Nämä koulutukset ovat päivän mittaisia tietoiskuja, joita voi seurata paikan tai etänä.
 • Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) yhteydessä on aloittanut työnsä pysyvä kokonaisarkkitehtuurijaosto (JHKA-jaosto). Jaosto on laatinut toimintasuunnitelmaluonnoksen, joka löytyy jaoston wiki-sivuilta.

 

Korkeakoulujen tietomalli

RAKETTI-OPI:ssa Synergiaryhmän alainen Tietomalli-iskuryhmä työstää Koulutustarjonta-

osiota, sisältäen haun & valinnan aihealueet. Kokonaisuus on keskusteltavana Synergiaryhmän työpajassa 16.-17.10. Huomiota kiinnitetään myös Synergiaryhmän etäkokouksessa 18.9. hyväksyttyjen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon alueen prosessien vaikutukseen tietomallityöhön.

RAKETTI-TUTKI on linjannut tietomallityön fokuksen asiantuntijatehtävien luokitteluun.

Tietomallityön yhtenä tavoitteena on lisäksi edistää korkeakoulujen tietomallin yhteentoimivuutta kansainvälisiin malleihin.

Korkeakoulujen tietomalli on yleinen käsite- ja loogisen tason tietosisältökuvaus.

 

TIPTOP-projekti

Tiptopin AHOT-palvelun prosessi ja käyttäjätarinat on tarkennettu ja ensimmäiset tuotokset saatu kehitysympäristöön. Viestintä-välilehden suunnittelu on edennyt ja HOPS:n kehitys jatkunut. Yhteistyö Peppi-projektin kanssa on aloitettu ja demoainestoa luotu Virta-testiympäristöön.

Tiptop-projektissa tuotetaan oppijoille (ja ohjaustahoille) kansallinen, korkeakouluriippumaton malli palvelukokonaisuudesta, joka edistää oppijoiden opintoihin kiinnittymistä, opintojen etenemistä ja tutkintojen loppuun suorittamista. Koulutus- ja opetustarjonnan tarkastelupalvelu tarjoaa oppijalle mahdollisuuden tarkastella koulutusta tutkinto- ja korkeakoulurajojen yli. Lisätietoa: www.csc.fi/sivut/tiptop

 

--------------------------------------------

Voit lähettää palautetta uutiskirjeestä osoitteella soile.pylsy (at) csc.fi.