Blog
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

RAKETTI-hankkeen uutiskirje 01/2014

22.01.2014


Sisältö:

  • Hankkeen tapahtumat
  • Tietohallinto-ohjausryhmä
  • VIRTA - Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto
  • OPI ja sen liitännäishankkeet
  • TUTKI ja sen liitännäishankkeet
  • Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurityö
  • Korkeakoulujen tietomalli
  • TIPTOP-projekti


---------------------------------------------------------------------------------

Hankkeen tapahtumat


RAKETTI-hankkeen päätösseminaari järjestetään perjantaina 28.3.2014 tiedekeskus Heurekassa Vantaalla. Tiedot ohjelmasta julkaistaan ja ilmoittautuminen avataan helmikuun alussa.


Raketti-kalenterista löydät kaikki RAKETTI:in liittyvät kokoukset ja tapahtumat.

 


Tietohallinto-ohjausryhmä


RAKETTI-VIRTA-projektin ohjausryhmänä käsittelyssä on luonnokset määräyksiksi ja ohjeiksi korkeakouluille näiden tallentaessa tietojaan korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon (laki 1058/1999). Kokous on 3.2.2014.

 


VIRTA - Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto


Lakisääteisten opintotietojen tuonti valtakunnalliseen tietovarantoon on loppusuoralla, korkeakoulujen omilla toteutusprojekteilla on aikaa vielä maaliskuun loppuun saakka. Tekniset ratkaisut ovat lähes poikkeuksetta jo olemassa, mutta useimmilla korkeakouluilla on haasteita tietosisältönsä tuotantokuntoon saattamisessa tai testaaminen vielä kesken. Toteutusten tilanne näkyy täällä.  


CSC valmistautuu yhdessä ulkopuolisen yhteistyökumppanin kanssa tietovarantopalvelun tietoturva-auditointiin. Auditointi toteutetaan keväällä korotetun tietoturvatason vaatimusten mukaisesti. Valmistautumisesta ja auditoinnin toteuttamisesta tiedotetaan yhteyshenkilöiden kokouksissa.


Opintotietoja sisältävän tietovarannon ylläpitoa ja tietovarannon jatkokehitystä varten VIRTA-tiimiin ovat liittyneet Ulf Nyström ja Mariikka Kekäläinen CSC:llä. Projektipäällikkö Kirsi Pispa puolestaan on siirtynyt CSC:llä valtiovarainministeriön perustaman JulkICT Labin projektipäälliköksi ja Antti Mäki vastaa VIRTA-projektin johtamisesta. virta@csc.fi -osoite tavoittaa aina oikeat henkilöt.

 


OPI ja sen liitännäishankkeet


Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuurin tuorein luonnosversio 0.8 löytyy nyt Confluencesta. Työ viitearkkitehtuurin parissa jatkuu Synergiaryhmän kevään työpajoissa.


Synergiaryhmä valmistelee kahdessa etäkokouksessa 16.1. ja 23.1. yhteiskommentin korkeakoulujen opintotietojen tietosuojan käytännesääntöluonnoksesta.


Synergiaryhmän vuoden ensimmäinen etäkokous on 28.1. ja kevätkauden avaava työpaja järjestetään 11.-12.2. Ryhmän tapaamiset ovat avoimia kaikille korkeakoulujen asiantuntijoille.


Korkeakoulujen liitäntöjä Opintopolku-kokonaisuuteen voi seurata koostetaulukosta.


KSHJ-hyväksymistestausryhmä kokoontuu 6.2. ensimmäiseen hyväksymistestaukseen, jonka aikana testataan korkeakoulujen osalta Opintopolun organisaatiotiedot, koulutustarjonta ja koodistojenhallinta.


Integraatioryhmän puheenjohtajahaku on käynnissä ja uusi puheenjohtaja valittaneen 28.1. synergiaryhmän etäkokouksessa. Puheenjohtajaehdokkaat voivat ilmoittaa halukkuutensa tehtävään ryhmän sihteerille, ossi.raatkainen(at)csc.fi.


Opiskelijaksi-ilmoittautumis- ja lukuvuosi-ilmoittautumispalvelun (OILI) projektisuunnitelma on kommenttikierroksella korkeakoulujen opintoasiainjohtajien ja -päälliköiden verkostoilla.


Osahankkeen ohjausryhmän kevään kokoukset järjestetään 24.1. ja 10.3.


Opintoasiainjohtajien ja IT-johtajien verkostot kokoontuivat 13.12.2013 yhteistapaamiseen laatimaan osana hankekauden jälkeistä organisoitumista yhteisesityksensä perustettavasta korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmästä. Esitys on kokouksessa perustetun valmistelevan yhteistyöryhmän työstössä.


Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon tapahtumakalenteri.
TUTKI ja sen liitännäishankkeet


TUTKI-osahanke järjesti kick off -tilaisuuden korkeakoulujen yhteistyön käynnistämiseksi tutkimuksen hallinnon alueella 14.1.2014. Tilaisuuteen osallistui paikan päällä noin 75 ja etäyhteydellä 25 henkilöä. Tilaisuudessa esiteltyjen  verkostojen puheenjohtajista sekä muista vapaaehtoisista koottiin laajemman verkoston käynnistämistä varten aktiivijäsenten ryhmä, jota vetää Sipo Vanhanen (HY).  Ryhmä tekee yhdessä TUTKI-ohjausryhmän kanssa RAKETTI-hankekauden loppuun mennessä ehdotuksen verkoston perustamisesta


Tutkijan identifiointi -esiselvityksen toimenpide-ehdotukset lähetetään lausuntokierrokselle korkeakouluille ja muille sidosryhmille. OKM järjestää aiheesta seminaarin 25.2.2014.


CSC toteuttaa OKM:n toimeksiannosta esiselvityksen valtion tutkimuslaitosten ja yliopistosairaaloiden julkaisutiedonkeruusta. Esiselvitys valmistuu 31.3.2014 mennessä. OKM järjestää aiheesta seminaarin 25.3.2014.


TUTKI-ohjausryhmä kokoontuu vielä kaksi kertaa: 29.1.2014 ja 12.3.2014.
Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurityö


Tapani Kella on syksyn 2013 aikana kiertänyt korkeakouluissa ja tavannut korkeakoulujen johtoa ja kokonaisarkkitehtuurityöstä vastaavia tahoja ja keskustelut näiden kanssa kokonaisarkkitehtuurista yleisesti ja KA-periaatteista erityisesti. Tapani on viimeistelemässä tämän kierroksen ja oman erityisasiantuntemuksensa pohjalta laatimaansa ehdotusta korkeakoulujen yhteisiksi kokonaisarkkitehtuuriperiaatteiksi. Valmistuttuaan tämä ehdotus menee KOKOA-koodinaatioryhmän käsiteltäväksi 11.2.2014, minkä jälkeen periaatteet julkaistaneen pikapuoliin.


Periaatteita koskevan ehdotuksen lisäksi Tapani laatii myös kuvauksen kokonaisarkkitehtuurityön ja KA-periaatteiden määrittämisen tilanteesta suomalaisissa korkeakouluissa. Tämän raportin tarkoituksena on antaa kokonaisarkkitehtuurityöstä korkeakouluissa vastaaville käsitys vertaistoimijoiden tilanteesta, haasteista ja näkemyksistä.


Kokonaisarkkitehtien verkosto KA-SIG jatkaa edelleen toimintaansa ja kokoontuu 13.2.2014 Haaga-Helian tiloissa Helsingissä. Verkoston kokousta edeltävällä viikolla järjestetään ensimmäisen korkeakoulujen kokonaisarkkitehdeille suunnatun koulutuskokonaisuuden viimeinen jakso Aalto-yliopistolla 4.2.2014-5.2.2014. Pian tämän jälkeen on seuraavan vastaavan koulutuskokonaisuuden tarkoitus käynnistyä, lisätietoa Jussi Koskivaaralta (etunimi piste sukunimi miuku helsinki piste fi).


KOKOA-koordinaatioryhmän viimeiset  kokoukset järjestetään 11.2.2014 ja 17.3.2014.

 

Korkeakoulujen tietomalli


Korkeakoulujen tietomallista on julkaistu versio 2.3. Malliin on lisätty RAKETTI-TUTKI-osahankkeen TUTKI-tietomallityöryhmän työn tuloksena käsitteet Meriitti ja Tutkimusryhmä.


RAKETTI-OPI-osahankkeen Synergiaryhmän toimeksiantona on edistetty koulutustarjontatietojen ja haun ja valinnan aihealueen tietomallityötä. Lisäksi on aloitettu nykyistä laajaa kokonaisuutta kokoavan ylemmän tason käsitemallin valmistelutyö. Synergiaryhmän tietomalli-iskuryhmää on vuoden alusta vahvistettu uusilla jäsenillä, jotka osallistuvat työhön omaan asiantuntemukseensa sopivilla aihealueilla. Tietomallityö kytketään myös korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon alueen käynnissä olevaan viitearkkitehtuurityöhön.


CSC:llä aloitti vuoden alusta linkitetyn datan ja tietomallien laadunhallinnan asiantuntija Miika Alonen.


Korkeakoulujen tietomalli on käsitteistä, niiden tekstimuotoisista määritelmistä, käsitteisiin liittyvistä attribuuteista, koodistoista ja edellisten välisistä suhteista koostuva kokonaisuus.

 

TIPTOP-projekti


Tiptopissa erityisesti AHOT-palvelu on kehittynyt. Virrasta haetaan testi-käyttäjien suorituksia, käyttäjä voi lisätä non-formaalista osaamistaan ja tehdä ahot-hakemus. Projektissa on myös päätetty hakea projektille lisäaikaa heinäkuun loppuun asti, jolla varmistetaan että esim ahot-palvelu saadaan mahdollisimman lähellä tuotantovalmiutta.


Tiptop-projektissa tuotetaan oppijoille (ja ohjaustahoille) kansallinen, korkeakouluriippumaton malli palvelukokonaisuudesta, joka edistää oppijoiden opintoihin kiinnittymistä, opintojen etenemistä ja tutkintojen loppuun suorittamista. Koulutus- ja opetustarjonnan tarkastelupalvelu tarjoaa oppijalle mahdollisuuden tarkastella koulutusta tutkinto- ja korkeakoulurajojen yli. Lisätietoa: www.csc.fi/sivut/tiptop

 

 

--------------------------------------------------

 

Voit lähettää palautetta uutiskirjeestä osoitteella raketti@csc.fi.