Blog
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

RAKETTI-hankkeen uutiskirje 02/2014

17.2.2014
 
 

Sisältö:

  • Hankkeen tapahtumat
  • VIRTA - Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto
  • OPI ja sen liitännäishankkeet
  • TUTKI ja sen liitännäishankkeet
  • Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurityö
  • Korkeakoulujen tietomalli
  • TIPTOP-projektiHankkeen tapahtumat

RAKETTI-hankkeen päätösseminaari järjestetään perjantaina 28.3.2014 tiedekeskus Heurekassa Vantaalla. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan!  

Raketti-kalenterista löydät kaikki RAKETTI:in liittyvät kokoukset ja tapahtumat.


VIRTA - Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto

Lakisääteisten opintotietojen tuonti valtakunnalliseen tietovarantoon on loppusuoralla. Lähes neljäsosalla korkeakouluista toteutus on edennyt tuotantovaiheeseen, mutta useimmilla korkeakouluilla on vielä haasteita tietosisältöjen kanssa. Toteutusten tilanne näkyy täällä.

Tietovaranto-palvelun tietoturva-auditointi toteutetaan CSC:llä huhtikuussa korotetun tietoturvatason vaatimusten mukaisesti. Valmistautumisesta ja auditoinnin toteuttamisesta tiedotetaan yhteyshenkilöiden kokouksissa.

CSC järjestää maalis-huhtikuun vaihteessa seminaarin korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon tietoturvasta ja ylläpidosta vastaaville yhteyshenkilöille.


  

OPI ja sen liitännäishankkeet 

OPI-osahankkeen ohjausryhmä kokoontui 24.1. Ohjausryhmä linjasi 2014 toiminnan painopistealueeksi opiskelijavalintajärjestelmäuudistuksen tukemisen. Ohjausryhmän viimeinen kokous järjestetään 10.3. 

Synergiaryhmän vuoden ensimmäinen etäkokous järjestettiin 28.1. ja kevätkauden avaava työpaja pidettiin 11.-12.2. Arcadassa. Työpajassa käsiteltiin OPI-viitearkkitehtuurissa tunnistettavia palveluita ja prosesseja, täydennettiin AAPA:n ja FUCIO:n Lisenssi-SIG:n systeemikyselyn 2013 tuloksia OPI-alueen osalta sekä todettiin katselmoinnin perusteella Eduixin toteuttama E-lomake-järjestelmä soveltuvaksi Opiskelijaksi-ilmoittautumis- ja lukuvuosi-ilmoittautumispalvelun (OILI) pohjaksi. OILI:n projektointi jatkuu ja syksyn 2014 tarpeita varten on selvitetty palvelun minimitoiminnallisuudet sekä rajaukset.

Synergiaryhmän alainen Ekosysteemiryhmä tuottaa aiempien määrittelyjen pohjalta Opetushallituksen ja korkeakoulujen järjestelmätoimittajien hyödynnettäväksi määrittelyn niistä tiedoista, joita Opintopolusta tarvitaan paikan vastaanottaneista opiskelijoista OILI-palveluun ja sitä kautta korkeakouluihin.

Synergiaryhmä on myös vastannut kommenttipyyntöön korkeakoulujen opintotietojen tietosuojan käytännesääntöluonnoksesta yhteiskommentillaan.

 Opintopolkuryhmä jatkaa korkeakoulujen ja Opetushallituksen tukemista opiskelijavalintajärjestelmäuudistuksessa myös RAKETTI-hankekauden jälkeen. Opintopolkuryhmä ja OPI-Integraatioryhmä toteuttavat yhteistyössä OPH:n kanssa CodeCampin 9.4.-10.4 Opintopolun korkeakoulujen käyttöönottoon liittyvistä rajapinnoista. CodeCampin suunnittelupalaveri pidettiin 7.2. Korkeakoulujen liitäntöjen etenemistä Opintopolku-kokonaisuuteen voi seurata koostetaulukosta. Lisäksi Opintopolkuryhmä organisoi tutkintoon johtamattoman koulutuksen työpajan Opetushallitukselle 4.3.2014.

KSHJ-hyväksymistestausryhmä testasi Opintopolun organisaatiotietojen hallintaa sekä koulutustarjonnan tallentamista 6.2.

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyön organisoimista RAKETTI-hankekauden jälkeen valmisteleva yhteistyöryhmä kokoontui 10.2. 


   

TUTKI ja sen liitännäishankkeet

TUTKI-ohjausryhmä käsitteli kokouksessaan 29.1.2014 tutkimushallinnon verkoston perustamissuunnitelmia sekä pohti tutkimuksen alueen viitearkkitehtuurityön käynnistämistä; tutustu pöytäkirjaluonnokseen.

Tutkimushallinnon verkoston aktiiviryhmä tekee parhaillaan ehdotusta verkoston agendasta ja organisoinnista. Ehdotus käsitellään TUTKI-ohjausryhmän kokouksessa. Verkoston wiki-sivusto.

TUTKI-ohjausryhmä kokoontuu viimeisen kerran 12.3.2014.

Valtion tutkimuslaitoksille ja yliopistollisille sairaaloille on lähetetty kysely niiden julkaisutiedonkeruun nykytilanteesta ja kehittämissuunnitelmista sekä mahdollisesta kiinnostuksesta raportoida julkaisutietojaan kansalliselle tasolle. Lisätietoa esiselvityshankkeesta ja kyselystä.


  

Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurityö

Tapani Kella esitteli laatimansa ehdotuksen korkeakoululaitoksen kokonaisarkkitehtuuriperiaatteiksi KOKOA-koordinaatioryhmälle 11.2.2014. Ehdotus perustuu Kellan syksyn aikana tekemään korkeakoulukierrokseen sekä tekijän laajaan asiantuntemukseen. Ehdotuksen taustalla ovat myös julkishallinnon ja opetus- ja kulttuuriministeriön laatimat kokonaisarkkitehtuuriperiaatteet, joita ehdotus sovittaa korkeakoululaitoksen ja korkeakoulujen tilanteeseen. Ehdotusta käsiteltiin myös kokonaisarkkitehtien verkoston (KA-SIG) tapaamisessa 13.2.2014. Ehdotuksen vastaanottaa opetus- ja kulttuuriministeriö, joka päättää sen jatkosta koordinaatioryhmän ja KA-SIG-verkoston palautteiden perusteella.


  

Korkeakoulujen tietomalli

Tietomallityössä on selvitetty korkeakoulujen tietomallin eri käyttötarkoituksia ja -kohteita harmonisoivan ylemmän mallitason toteutusvaihtoehtoja ja tarvittavia työkaluja. Lisäksi on tehty yhteistyötä OPI-osahankkeen kanssa tietomallin kytkemiseksi viitearkkitehtuurityöhön.

Korkeakoulujen tietomalli on käsitteistä, niiden tekstimuotoisista määritelmistä, käsitteisiin liittyvistä attribuuteista, koodistoista ja edellisten välisistä suhteista koostuva kokonaisuus.


   

TIPTOP-projekti 

Tiptopissa AHOT-palvelun suunnitelmat keväälle ovat tarkentumassa. Korvaavuksien lisäksi mukaan otetaan sisällyttäminen. Monikohteiset hakemukset kehitetään, osaamispankki on jo loppusuoralla ja vastaavuustietokannan suunnitteleminen ja toteuttaminen otetaan mukaan myöhemmin keväällä.

Tiptop-projektissa tuotetaan oppijoille (ja ohjaustahoille) kansallinen, korkeakouluriippumaton malli palvelukokonaisuudesta, joka edistää oppijoiden opintoihin kiinnittymistä, opintojen etenemistä ja tutkintojen loppuun suorittamista. Koulutus- ja opetustarjonnan tarkastelupalvelu tarjoaa oppijalle mahdollisuuden tarkastella koulutusta tutkinto- ja korkeakoulurajojen yli. Lisätietoa: www.csc.fi/sivut/tiptop