Blog
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

RAKETTI-hankkeen uutiskirje 03/2014
1.4.2014

 

Sisältö:

  • Hankkeen tapahtumat
  • Ohjausryhmä
  • VIRTA - Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto
  • OPI ja sen liitännäishankkeet
  • TUTKI ja sen liitännäishankkeet
  • Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurityö
  • Korkeakoulujen tietomalli


****************************************************

 

Hankkeen tapahtumat


RAKETTI-hankkeen päätösseminaari järjestettiin perjantaina 28.3.2014 tiedekeskus Heurekassa Vantaalla. Tilaisuuteen osallistui noin 120 kuulijaa paikan päällä ja 40 etäyhteydellä. Seminaarin esityskalvot löytyvät täältä, minne lisätään myöhemmin myös tapahtuman videotallenne. Kiitos tapahtumaan osallistuneille!


RAKETTI-hanke, RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto, on päättynyt 31.3.2014. Kiitos hankkeeseen osallistuneille!

 

RAKETTI-hankkeen ja osahankkeiden loppuraportit on julkaistu.

Raketti-kalenterista löydät edelleen RAKETTI:in liittyvät kokoukset ja tapahtumat, sillä alkuun saatettu työ jatkuu hankekauden jälkeenkin.

 


Ohjausryhmä

RAKETTI-ohjausryhmä kokoontui viimeisen kerran 7.3.2014, ja käsitteli kokouksessaan hankkeen loppuraportin ja syntyneet tulokset.

 

VIRTA - Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto


Petri Sane on aloittanut Virta-projektin projektipäällikkönä 1.3.2014.

Korkeakoulun valtakunnallinen tietovarantoseminaari yhteyshenkilöille ja rekisterinpitäjille järjestetään Espoon Dipolissa 8.4.2014. Työpajatyöskentelyä sisältävässä seminaarissa käsitellään mm. rekisterinpitäjän velvollisuuksia, henkilötietolakia, koodiston määrittelyä, tietosisällön laadun parantamista ja valtakunnallisen tietovarannon käyttöä korkeakoulujen omissa palveluissa.
https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/2014_04_08+Korkeakoulujen+valtakunnallinen+tietovaranto+-seminaari

Korkeakoulujen siirto tuotantokäyttöön etenee vahvasti. Valtaosa korkeakouluista on siirtynyt tuotantoon ennen huhtikuun alkua.  
https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/Korkeakoulujen+tiedonsiirtoihin+liittyvien+toteutusten+tilanne

 

OPI ja sen liitännäishankkeet

OPI-osahankkeen jälkeisen yhteisön ohjausrakenteita valmistellaan yhteistyöryhmässä, johon kuuluvat edustajat molempien sektoreiden opintohallinto- ja tietohallintoverkostoista. Verkostojen edustajat päättävät valtakunnallisesta ohjausrakenteesta yhteiskokouksessa 3.6.2014.

Synergiaryhmä jatkaa työskentelyään OPI-osahankkeen päättymisen jälkeen. Ensimmäinen RAKETTI-hankkeen jälkeinen työpaja järjestetään jo 2.4.-3.4. Tampereen Hervannassa.

Opintopolkuryhmä jatkaa myös RAKETTI-hankkeen jälkeen Opetushallituksen toteuttaman Opintopolku.fi -palvelun ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisen tukemista.

Opetushallitus järjesti yhdessä Opintopolkuryhmän kanssa 4.3. tutkintoon johtamattoman koulutuksen työpajan, jossa käsiteltiin mm. koulutustarjontaa ja käyttäjänhallintaa tutkintoon johtamattoman koulutuksen näkökulmasta. Opintopolkuryhmä järjesti myös tutkintoon johtavaa koulutustarjontaa käsittelevän työpajan 19.3. Seuraava työpaja tulee käsittelemään valintaperusteiden mallintamista ja se järjestetään 16.4. Korkeakoulujen koulutustarjonnan syöttäminen voi alkaa Opintopolun tuotantojärjestelmään 14.4. syksyn 2014 sekä kevään 2015 koulutustarjonnan osalta.

OILI-projektointi etenee. Kevään aikana on tehty projektisuunnitelman sekä ilmoittautumisprosessin tarkentamista. Korkeakoulujen tarvitsemia tietoja on tarkennettu yhdessä ekosysteemiryhmän sekä Opetushallituksen kanssa. Näiden tietojen pohjalta on aloitettu tekninen rajapintojen suunnittelu. Tavoitteena OILI-projektoinnissa on edelleen se, että palvelu on mahdollista ottaa käyttöön syksyllä 2014.

 

TUTKI ja sen liitännäishankkeet


TUTKI-osahankkeen loppuraportti julkaistiin 12.3.2014.

TUTKI-ohjausryhmä käsitteli viimeisessä kokouksessaan mm. RAKETTI-hankkeen jälkeistä organisoitumista tutkimuksen tuen ja hallinnon alueella. Ks. pöytäkirja.

TUTKI-ohjausryhmä käsitteli tutkimuksen tuen ja hallinnon verkoston käynnistämisehdotusta kokouksessaan 12.3.2014. Verkoston käynnistämistä varten perustettu koordinaatioryhmä viimeistelee ehdotusta parhaillaan. Kick off -tilaisuuden osallistujille ja korkeakoulujen yhteyshenkilöille lähetetään lisätietoa huhtikuussa.

CSC toteutti OKM:n toimeksiannosta esiselvityksen valtion tutkimuslaitosten ja yliopistosairaaloiden julkaisutiedonkeruusta. Raportti on julkaistu 27.3.2014 ja löytyy täältä.

 

Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurityö

KOKOA-osahankkeen koordinaatioryhmä kokoontui viimeisen kerran 17.3.2014. Kokouksen pääasiana oli korkeakoulujen tietomallin kehittäminen, josta lisää seuraavassa kohdassa.

Tämän lisäksi kokouksessa käsiteltiin Tapani Kellan ehdotusta korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuuriperiaatteiksi. Kokous päätti, että ne julkaistaan työryhmän toimeksiannosta valmisteluna ehdotuksena CSC:n wikissä: https://confluence.csc.fi/display/RAKETTI/Materiaalit.

Kokonaisarkkitehtuurityö korkeakouluissa ja korkeakoululaitoksessa jatkuu edelleen. RAKETTI-hankkeen jälkeiset rakenteet tulevat vastaamaan kukin sisällöllisesti omasta kohdealueestaan ja OKM:n nimittämällä Tietohallinto ja ICT- ryhmällä on koordinoiva vastuu. Ryhmät asetetaan ja niiden toiminta käynnistetään kevään aikana. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy tukee työskentelyä tarjoamalla asiantuntijapalveluita ja koordinaatiota.

Korkeakouluissa paikallisesti tehtävää kokonaisarkkitehtuurityötä tukee korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurityöstä vastaavien toimijoiden verkosto KA-SIG. Tämän verkoston puheenjohtajana toimii 2014 Hämeen ammattikorkeakoulun tietohallintojohtaja Ari Kuusio, ja sen sihteerinä toimii kokonaisarkkitehti Jussi Koskivaara Helsingin yliopistosta.

KOKOA-hankkeen aikana syntyneet materiaalit käydään läpi kuluvan kevään aikana ja niiden tulevasta jakelusta päätetään yhdessä uusien ryhmien kanssa. KOKOA-hankkeen tuottamien materiaalien lisäksi on hyvä huomata julkishallinnon yhteentoimivuus.fi-sivusto ja esimerkiksi sieltä löytyvät koulutusmateriaalit: https://www.yhteentoimivuus.fi/view/snav/Koulutus_ja_tuki/KA_oppimateriaalit.xhtml

 

Korkeakoulujen tietomalli

OPI-osahankkeen Synergiaryhmä käsitteli tietomallin termi- ja määritelmämuutoksia etäkokouksessaan 11.3. KOKOA-koordinaatioryhmä vahvisti muutokset kokouksessaan 17.3., ja ne toteutetaan mallin versioon 2.3.1.

Aalto-yliopistossa on valmisteltu tietomallista yleiskuva, jonka tavoitteena on helpottaa laajan tietovarastomallin omaksumista. Yksityiskohtaisen tietokantakuvauksen kokoava kuva lisätään versiopäivityksen yhteydessä mallin sivustolle.

Korkeakoulujen tietomalli on alunperin kehitetty RAKETTI-XDW-osahankkeessa tietovarastointiin. Tästä mallista saadun käyttäjä- ja asiakaspalautteen perusteella on valmisteltu ehdotusta korkeakoulujen tietomallityön kehittämisestä. Tavoitteena on kehittää korkeakoulukentän eri tietomallitoteutuksia harmonisoiva ja kokoava malli tukemaan entistä paremmin semanttista yhteentoimivuutta ja mahdollistamaan tietomallien kehittäminen eri käyttötarkoituksiin. Ehdotusta on käsitelty RAKETTI-hankkeen ohjausryhmissä ja valmistelua jatketaan. Lisätietoa kehitysehdotuksesta ja -suunnista on saatavilla työskentelyn sivustolta.     

Korkeakoulujen tietomalli on käsitteistä, niiden tekstimuotoisista määritelmistä, käsitteisiin liittyvistä attribuuteista, koodistoista ja edellisten välisistä suhteista koostuva kokonaisuus.

  

*****************************************************

 

Voit lähettää palautetta uutiskirjeestä osoitteella raketti@csc.fi.