Child pages
  • Kartturi
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kokonaisarkkitehtuurimalli Kartturi

Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuuripilotissa (KA-pilotti) on tuotettu korkeakoulukenttään mukautettu kokonaisarkkitehtuurimalli, jolle on annettu nimi Kartturi.

KARTTURI - KORKEAKOULUJEN KOKONAISARKKITEHTUURIN MENETELMÄOPAS

Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen

Tältä sivustolta löydät oheisen teoksen PDF-version sekä lisäksi kokonaisarkkitehtuurityön tueksi laaditut kuvauspohjat, joita ei ole mukana painetussa kirjassa.

KARTTURI 2.2 (2. painos, PDF) 

 


 

KARTTURI-OPPAAN TOISEN PAINOKSEN TOIMITUSKUNNAN TERVEHDYS

Kartturi-kokonaisarkkitehtuurimalli on kehitetty korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin kehittämismenetelmäksi, josta se on levinnyt myös kuntien ja virastojen käyttöön. Kartturia on sovellettu onnistuneesti myös muille toimialoille yhdessä JHS-ohjeistuksen kanssa.

Tämä Kartturi-kirjan 2. painos on sisällöltään sama kuin ensimmäinen, sillä muutoksella että kirjan loppuun on lisätty uusi luku, jossa on käytännön ohjeita, esimerkkejä ja kokemuksia mallin soveltamisesta korkeakouluissa. Kiitämme lämpimästi kaikkia kirjan uuden painoksen tekemiseen osallistuneita henkilöitä.

Tulevaisuudessa Kartturi suuntautuu mm. toimialansa tarkempiin viitearkkitehtuureihin ja käytännön kokonaisarkkitehtuurityön tukemiseen. Tieteen tietotekniikan keskus CSC:ssä toimialan kokonaisarkkitehtuurityötä koordinoi 1.8.2013 alkaen Pekka Linna.

Helsingissä 13.8.2013

Esko Ala-Peijari                                                                              Ari Kuusio

CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy                                           Hämeen ammattikorkeakoulu

 

2. painos

Toimituskunta: Korkeakoulujen KA-Pilotti ryhmä
Julkaisija: CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Helsinki 2013
Yliopistopaino: Unigrafia Oy
ISBN: 9789525520-98-9 (PRINT)
ISBN: 9789525520-99-6 (PDF)

Copyright: CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

 


 

KARTTURI-OPPAAN ENSIMMÄISEN PAINOKSEN TOIMITUSKUNNAN TERVEHDYS


Tämä opaskirja kuvauspohjineen on tarkoitettu Sinulle, joka pyrit kehittämään korkeakoulun palveluja toiminta- ja asiakaslähtöisesti. Kirja auttaa vastaamaan tietohallintolain 10.6.2011/634 haasteisiin tietojärjestelmien toimintalähtöisestä ja kokonaisvaltaisesta ohjaamisesta ja kehittämisestä sekä niiden yhteentoimivuudesta.   

Teoksessa kuvatun menetelmän tavoitteena on edistää korkeakoulujen tietohallinnon tukea ja palvelevuutta opetukselle ja tutkimukselle. Menetelmän avulla saavutetaan myös parempaa toiminnan johdettavuutta, prosessien toimivuutta, laadun jatkuvaa parantamista sekä kustannustehokkuutta. Kirja soveltuu hyvin myös muihin julkishallinnon organisaatioihin.

Tämä kokonaisarkkitehtuurin kehittämistyö toteutettiin 11 korkeakoulun yhteistyönä vuosina 2009- 2011. Kartturi-malli on syntynyt korkeakoulujen käytännön työn tuloksena KA-pilotti- projektissa yhdistettynä aikaisempiin korkeakoulujen KA-työn kokemuksiin sekä yleisesti tunnettuihin KA- menetelmiin.

Tämä kirja/pdf ja kuvauspohjat esittelee Kartturi-mallin version 2.2 liitteineen, jossa luettavuutta on parannettu ja lisäksi tarkistettu sen yhteensopivuus samaan aikaan laadittuihin tietohallintolakiin, JHS-suosituksiin sekä valtion ja julkisen sektorin kokonaisarkkitehtuuriohjeisiin ja -suosituksiin. Näin ollen voit turvallisesti käyttää tätä ohjetta yhdessä edellä mainittujen julkaisujen kanssa.

Helsingissä 29.2.2012

KA-Pilottiryhmän puolesta

Jaakko Riihimaa
proj. ryhmän pj.
tietohallintopäällikkö, SeAMK

Esko Ala-Peijari
koordinaattori, sihteeri
IT-pääsihteeri, CSC


Toimituskunta: Korkeakoulujen KA-Pilotti ryhmä
Julkaisija: CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Helsinki 2011
Yliopistopaino: Unigrafia Oy
ISBN: 9789525520-42-2
ISBN: 9789525520-43-9

Copyright: CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

  • No labels