Child pages
 • Pelisaantoryhma
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

RAKETTI-Pelisääntöryhmä

Ryhmä toimi vuoden 2011 aikana. Ryhmän loppuraportti on luettavissa.

Tavoitteet

Ryhmä laati ehdotuksen hankekauden jälkeisiksi korkeakoulujen yhteistoiminnan pelisäännöiksi korkeakoulujen toimintaa tukevissa tietohallinnon kehittämishankkeissa. Ryhmä valmisteli ehdotuksen korkeakoulujen väliseksi sopimukseksi, jossa kuvataan yhteistoiminnan ja palvelutuotannon organisointimallia, sen yhteisiä ja toisaalta korkeakoulukohtaisia osioita ja vaihdantatalouden malleja korkeakoulujen yhteisissä opinto- ja tutkimushallinnon tietohallinnon palveluissa.

Organisaatio

Ryhmän puheenjohtajana toimi Kati Kettunen (HY). Ryhmään oli koottu korkeakoulujen johdon, IT-johdon, opinto- ja tutkimushallinnon johdon edustajia, sekä tulevaan yhteistoimintaympäristöön liittyviä osapuolia kuten kirjastojen, opetushallituksen ja CSC:n edustajat.

Ryhmän kokoonpano

 • Kati Kettunen, HY, puheenjohtaja
 • Liisa Savunen, UNIFI
 • Timo Luopajärvi, ARENE
 • Pekka Kähkipuro, Aalto, yliopiston IT-johto
 • Timo Pirtilä, KyAMK, AMK IT-johto
 • Ilmari Hyvönen, OKM / Antti Mäki, OKM
 • Tove Ahlskog, Hanken, opintohallinto
 • Janne Santala, SAMK, opintohallinto
 • Antti Ylä-Jarkko, OPH
 • Petteri Ikonen, Laurea, tutkimushallinto, AMK TKI-verkoston puheenjohtaja
 • Tanja Grönlund, LTY, tutkimushallinto
 • Mirja Iivonen, yliopistokirjastojen neuvosto
 • Tuija Raaska, CSC
 • Ahti Planman,  yliopistojen IT-johtajien FUCIO-verkosto, asiantuntijana
 • Esko Ala-Peijari, ammattikorkeakoulujen IT-johtajien AAPA-verkosto, asiantuntijana
 • Lauri Stigell, CSC, sihteeri

Keväällä 2011 sihteerinä toimi Soile Pylsy, CSC.

Dokumentit

  File Modified
PDF File RAKETTI_Pelisaanto-tyoryhma_loppuraportti_final.pdf LOPPURAPORTTI 13.5. 2013 by Soile Pylsy
PDF File RAKETTI-PELISAANTO_VALIRAPORTTI.pdf VÄLIRAPORTTI 13.5. 2013 by Soile Pylsy
PDF File Korkeakoulujen_tietohallinnon_kehittaminen_muistio.pdf OKM:n muistio Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen: tiedon yhteismitallisuus ja järjestelmien yhteentoimivuus 13.5. 2013 by Soile Pylsy
PDF File Pelisaanto-ryhma_muistio_2_2011.pdf 14.6.2011 muistio 13.5. 2013 by Soile Pylsy
PDF File Pelisaanto-ryhma_muistio_1_2011.pdf 2.5.2011 pöytäkirja 13.5. 2013 by Soile Pylsy
PDF File Pelisaanto-ryhma_3_2011_muistio_luonnos.pdf 1.9.2011 muistion 13.5. 2013 by Soile Pylsy

Muut dokumentit:

 • No labels