Child pages
 • RAKETTI_tulosesite_2014
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

LIITTEENÄ LOPULLINEN VERSIO!

*****

Tiedot käsitelty yhteisesti RAKETTI-palaverissa 6.3.

LÄHETETTY TAITTOON!

RAKETTI-hankkeessa ja sen ohessa syntyneet tulokset

 Yhteentoimivuuden määritykset

  • Kartturi - Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin menetelmäopas

  • Ehdotus korkeakoululaitoksen arkkitehtuuriperiaatteiksi 
  • Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri
  • Tutkimuksen ja tutkimushallinnon toiminta-arkkitehtuuri
 • Opiskelijaksi-ilmoittautumis- ja lukuvuosi-ilmoittautumispalvelun toteuttamisedellytykset 
 • Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon määrityskirjasto

 • Korkeakoulujen opintotietojen tietosuojan käytännesääntötyön tukeminen  

 • Suoritus- ja opiskelutietojen siirtomääritykset

 • Korkeakoulujen plagiaatintunnistusmenettelyjen kartoittaminen
 • Julkaisujen ja muiden tutkimuksen alueen käsitteiden sisältö- ja käsitemäärittelyt sekä luokitukset

Sovelluspalvelut korkeakouluille 

 • Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto (VIRTA)

 • JUULI Julkaisutietoportaali (www.juuli.fi)

 • Vipunen - opetushallinnon tilastopalvelun toteutusympäristö (www.vipunen.fi)

 • Julkaisukanavatietokanta ja Julkaisufoorumin arviointiportaali   
 • EDEN-kehitysympäristö korkeakoulujen järjestelmäkehitystyökaluille
 • Korkeakoulujen tietomallin mukaisen tietovaraston referenssitoteutus 

Korkeakoulujen yhteistyörakenteet ja niiden tukeminen

 • Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon asiantuntijoiden Synergiaryhmä ja sen alaiset työryhmät 

 • Tutkimushallinnon laaja-alainen verkosto TUHA  

 • Korkeakoulujen yhteistoiminnan pelisäännöt tietohallinnon kehittämishankkeissa

 • Julkaisutiedonkeruun ja tutkimuksen tietomallityön asiantuntijayhteistyö 

 • Korkeakoulujen opiskelijavalintojen ja haku- valintajärjestelmäuudistuksen kehittämisyhteistyön tukeminen 

 • Korkeakoulujen arkkitehtuurivastaavien intressiryhmän tukeminen

 • Tietovarastoforum korkeakoulujen ja yritysten toimijoille

 • Hankeyhteistyön pohjalta perustettu yhteisprojekti TIPTOP - Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle   

 • Sähköisen tenttipalvelun (Tenttis) jakelu-, ylläpito- ja yhteistyöverkosto  

 • Arkkitehtuuri-, tietomalli- ja tietovarastokoulutukset 

Tiedolla johtamisen tuki

 • Bencheit (Benchmarking Higher Education IT) -yhteistyön käynnistämisen ja kehittämisen tukeminen

 • Korkeakoulujen tietohallintojohdon valmennusohjelma - BISE-koulutus

 • Korkeakoulujohdon ja tutkimusrahoittajien  yhteistoiminnan kehittäminen
 • Bibliometrinen laskenta

 • Tietovarastoinfrastruktuuri opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonvälityksen ja raportoinnin palveluille

 • Korkeakouluille tarjottava tiedolla johtamisen infrastruktuuripalvelu

Yhteystiedot (alabannerissa olleet aiemmin)

RAKETTI - RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto
https://confluence.csc.fi/display/RAKETTI/RAKETTI-hanke
 

raketti@csc.fi

 • RAKETTI-KOKOA - Korkeakoululaitoksen kokonaisarkkitehtuurimalli
 • RAKETTI-OPI - Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteentoimivuuden, tietojen yhteismitallisuuden sekä niitä edistävän yhteistyön tukeminen 
 • RAKETTI-TUTKI - Korkeakoulujen tutkimukseen liittyvän hallinnollisen tiedon hyödyntäminen yhteimitallisella tavalla sekä tutkimuksen ja tutkimushallinnon tukipalveluiden yhteistyön tukeminen
 • RAKETTI-VIRTA (TIEHA) - Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto ja viranomaistietovirrat

 

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
www.csc.fi

 

KUVANA

 • No labels