Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tekijät

  • SOLEA hanke; palvelukeskeisen arkkitehtuurin hyödyntäminen osana organisaatioiden kokonaisarkkitehtuuria (http://www.uku.fi/solea/)
  • ACIO hanke; liiketoiminnan ja toimintamallien uudistamisen, kehittämisen, johtamisen ja hallinnan  näkökulmien yhteensovittamisen haasteet ja niihin vastaaminen (kari.hiekkanen at tkk.fi, mika.helenius at tkk.fi)
  • KA-SIG; korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin parissa työskentelevien henkilöiden intressiryhmä (toni.bekker at aalto.fi)
  • No labels