Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Jira-käytännöt Tiptop-projektissa

TIPTOP-projektissa tehtävänhallinnassa hyödynnetään Jira-ohjelmistoa. Tässä dokumentissa kuvataan Jiran käytön keskeiset periaatteet.

Projektin Jiraa pääsee tarkastelemaan Haka-tunnuksilla. 

Projektiryhmän palaverissa 26.9.2012 hyväksytyt tarkennukset:

Issueiden kirjaaminen jiraan
 • Unscheduled
  • Vapaaehtoinen, eli tietynlainen ”muistikirja”.
  • Voi kirjata omia tehtäviään, vaikka ei vielä olla varmoja että tehdäänkö
 • Backlog
  • Merkintä tarkoittaa, että tehtävän on projektin scopessa
  • Työmääriä ei vielä tarvita tässä vaiheessa.
  • Backlogin historiatiedot kertovat, mitä kaikkea projektissa on tehty
  • Backlogin open-tehtävät mitä vielä joskus tehdään.
   • Historiatiedot saa piiloon klikkaamalla Agilen backlog-näkymässä Hide Done Issues
  • Backlogissa olevat tehtävät olisi hyvä pitää prioriteettijärjestyksessä
  • Sprintin suunnittelukokouksessa kirjattavat uudet tehtävät tulee luonnollisesti laittaa aina myös backlogiin. Työn alla olevat tehtävät ovat aina backlogissa+sprintti X (+ mahdollisesti milestone Y).
Monen korkeakoulun tehtävät (hankalaa seurata omaa listaansa kun siellä on ”muiden” tehtäviä seassa)
 • Yritetään välttää laittamasta tehtäviä monelle korkeakoululle, ellei oikeasti oli töitä kaikille (siis epic-kenttään)
 • Jos tehdään yhteistyötä, mieluummin jaetaan tehtävät taskeiksi ja sub-taskeiksi ja allokoidaan per korkeakoulu
Tuntien kirjaaminen
 • Virallinen kirjanpito on Johannan excelissä
 • CSC:n tarve on pystyä seuraamaan miten työt etenevät ja valmistuvatko suunnitelman mukaan (joko tuntien perusteella tai issueiden perusteella)
 • Osatoteuttajat voivat itse päättää kuinka tarkasti suunnittelevat ja kirjaavat tuntitasolla
 • Minimivaatimus on kirjata jiraan, kun tehtävä aloitetaan ja lopetetaan, muutoin seuranta on mahdotonta

 

Tehtävätyypit ja tehtävien hierarkiat

 • Tiptopissa käytetään ainoastaan kolmea tehtävätyyppiä. Nämä ovat hierarkkisesti isoimmasta pienimpään:
  • Epic
  • Story
  • Technical task
 • Suurempi tehtävä voi sisältää pienempiä tehtäviä, pienempi ei voi sisältää suurempia tehtäviä.
 • Epic voi sisältää useampia epic-tehtäviä.

Tehtävien luominen

Jira mahdollistaa tehtävien luomisen usemmassa eri näkymässä. Käytännössä harjoittelemalla oppii. Alle on kuvattu yksi mahdollinen toimintatapa.

 • Kirjaudu Tiptopin Jiraan Haka-tunnuksillasi
 • Valitse Agile
 • Valitse projektin nimen oikealta puolelta alasvetovalikosta oma toteutustiimisi (näet tiimin tehtävät)
 • Valitse oikeasta yläkulmasta Create Issue
 • Valitse haluttu projekti
 • Valitse tehtävätyyppi
 • Valitse Create
 • Täytä seuraavat kentät
  • Summary: kirjoita tehtävää hyvin kuvaava nimi
  • Original Estimate: kirjoita aika-arvio työn toteuttamiselle
  • Fix Version/s: kirjaa, mihin sprinttiin ja milestoneen tehtävä kuuluu. Product owner sijoittaa tehtävän backlogiin.
  • Reporter: kirjaa, kuka on "toimeksiantaja" (esim. tiimin PO)
  • Assignee: kirjaa, kuka toteuttaa tehtävän
  • Component/s: valitse mihin "laatikoihin" tehtävä kuuluu
  • Description: kirjoita tehtävän sisältöä tarkempi kuvaus (jos tarpeen)
  • Due date: määräaika tehtävän valmistumiselle
  • Epic/Theme: valitse, mille tiimeille / mihin "laatikoihin" työ kuuluu
  • Story points: kirjaa arvio tehtävän kompleksisuudesta / tehtävän laajuudesta

Tehtävien osoittaminen toteutustiimeille (päävastuulliset, osavastuulliset)

 • Tehtävät osoitetaan toteutustiimeille yllä kuvatun tehtävän luomisen yhteydessä
 • Valitse Epic/Theme -kenttään oma toteutustiimisi sekä muut tehtävän suorittamiseen osallistuvat tiimit

Tehtävien sijoittaminen backlogiin ja sprintteihin

 • Tehtävät jyvitetään backlogiin ja sprintteihin yllä kuvatun tehtävän luomisen yhteydessä, ks. yllä.
 • PO vastaa tehtävän viemisestä backlogiin.

Tehtävien sijoittamien epicien alle

 • Epicien alle voidaan lisätä toisia epicejä tai alemman hiearkiatason tehtäviä. Tämä tehtään yllä kuvatun tehtävän luomisen yhteydessä
 • Lisää Epic/Theme -kenttään kyseisen epicin tunnus (esim. TTTPT-1234).
 • Lisää vastaavalla tavalla kyseisen epicin alle kuuluviin tarinoihin sama tunnus (esim. TTTPT-1234)
  • Voit myös sijoittaa aiemmin luotuja tehtäviä epicien alle agile-tehtävänäkymässä viemällä kursori haluamasi tehtävän kohdalla epic-sarakkeen päälle (toinen vasemmalta), jolloin kynäkuvake tulee näkyviin ja voit valita valita alasvetovalikosta haluamasi epic/themen.
 • (Huom. Story- ja Techical Task -tehtävien sisältyvyys näkyy Jirassa hieman eri tavoin)

Työn etenemisen kirjaaminen (tehtävien statukset, tehtävien avaaminen, käytetyn työajan kirjaaminen, tehtävien sulkeminen)

Statukset
 • Tehtävillä on Jirassa 5 statusta
  • Open: tehtävä on luotu, mutta sitä ei ole vielä alettu tekemään
  • In Progress: tehtävän tekeminen on aloitettu
  • Resolved: tehtävän on ratkaistu
  • Reopened: tehtävä on avattu uudelleen
  • Closed: tehtävä on suljettu
Tehtävien avaaminen, työstäminen ja sulkeminen
 • Kirjaudu Jiraan
 • Valitse Agile
 • Valitse projektin nimen oikealta puolelta alasvetovalikosta oma toteutustiimisi (näet tiimisi tehtävät)
 • Valitse haluamasi tehtävä klikkaamalla tehtävän id:tä
 • Aloita tehtävän tekeminen valitsemalla Start Progress (tehtävän tila muuttuu tilasta Open, tilaan In Progress)
 • Lopeta tehtävän tekeminen valitsemalla Stop Progress (tehtävän tila muuttuu tilasta In Progress tilaan Open)
 • Kirjaa tehtävä tehdyksi valitsemalla Resolve Issue
  • Kirjaa Resulution-valikkoon haluttu arvo (esim. done)
  • Valitse Resolve
 • Halutessasi avata ratkaistun tehtävän, valitse Reopen Issue
 • Halutessasi sulkea tehtävän (ei enää mitään tehtävää), valitse Close
Työn edistymisen kirjaaminen
 • Kirjaudu Jiraan
 • Valitse Agile
 • Valitse projektin nimen oikealta puolelta alasvetovalikosta oma toteutustiimisi (näet tiimisi tehtävät)
 • Valitse haluamasi tehtävä klikkaamalla tehtävän id:tä
 • Valitse More Actions -> Log Work
 • Kirjaa käyttämäsi työaika Time Spent -ruutuun
 • Valitse Log
 • No labels

2 Comments

 1. "Fix Version/s: kirjaa, mihin sprinttiin ja milestoneen tehtävä kuuluu."

  Mitä tarkoittaa "kuuluu"? Missä sprintissä valmistuu, vai missä sprintissä sitä työstetään? Tarkempi Fix version(s)-kentän suhteen määrittely puuttuu.

  Samoin on täysin pimennossa, miten "affects versions" kenttää pitäisi käyttää.


  Terv.,

  Lauri V.

  1. Tehtävä pitää suunnitella niin, että itse tehtävä valmistuu yhden sprintin aikana. Eli on sama asia, missä työstetään ja missä valmistuu (smile)

   Jos on pidempi tehtävä, niin pitää pilkkoa pienempiin osiin. Esim tiketti 1, sprintissä 10 tehtävä osuus ja tiketti 2 sprintissä 11 tehtävä osuus.

   "Affetcs version" ei ole meillä käytössä.

   Affects version = where you found the problem

   Fix version = where you plan to fix it, or where it has been fixed (depending on your process)

   Affects version is not heavily used - it's very useful for what it does, but there's not a huge amount of useful reporting you can do on it beyond the basic "where did it break" or "how many bugs did this version contain" questions.