Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Julkaisujen tietosisällöstä, tietojen oikeellisuudesta ja niiden paikkansa pitävyydestä vastaa asiakas eli käytännössä korkeakoulu, tutkimuslaitos tai vastaavasti heidän nimeämänsä taho, esimerkiksi järjestelmätoimittaja. Julkaisut korjataan tällöin lataamalla ne uudestaan tietovarantoon  asiakkaan toimittaman XML-tiedoston avulla. Yleensä tämä on automaattinen prosessi jossa asiakas hyödyntää omaa SFTP yhteyttään. Joskus XML-tiedostot on ladattava manuaalisesti. Esimerkiksi silloin kun latausprosessia on tapahtunut virhe.

Tiedot voi ladata seuraavasti:

  1. Varmista, että latausprosessi ei ole menossa, tämän voi tehdä esimerkiksi Windowssin Task-Schedulerista tarkistamalla, että ajastetut latasprosessit eivät ole running tilassa.
  2. Kopio ne XML-tiedostot jotka haluat ladata uusiksi hakemistoon K:\JUTI\APP\in
  3. Käynnistä latausprosessi käsin -manual vipua hyödyntäen. Tällöin tiedostoja ei synkronoida SFTP palvelimelta, vaan ladataan ainoastaan edellä kopioidut sisään powershell ikkunassa. .\K:\JUTI\APP\bin\lataaja.ps1 -manual

 

Julkaisujen siirtäminen tietovarannon sisällä ODS-alueelta julkaisut tietokantaan voi olla tarpeen esimerkiksi niissä tapauksissa,  jolloin julkaisun tietoja on korjattu käsin suoraan tietovarannossa, eikä niitä halua ladata uudestaan XML-tiedostoja hyväksikäyttäen. Tällöin latausprosessi täytyy suorittaa osin manuaalisesti. Ohessa on listattuna ne vaiheet joita julkaisutietojen päivityksessä tarvitsee tehdä.

 

  1.   Siirrä korjattavat julkaisut julkaisut_ods.dbo.ODS_Uudet_Julkaisut tauluun
    Mikäli mukana on yhteisjulkaisuja (Yhteisjulkaisu_ID > 0) Myös kaikki yhteisjulkaisuun kuuluvat julkaisut on siitettävä. Nämä löytyvät julkaisut_mds.koodi.JulkaisunTunnus taulusta samalla Yhteisjulkaisu_ID tunnuksella.
    Siirtämiseen voi käyttää esimerkiksi seuraavanlaista kyselyä.

-- Korjattavien julkaisujen siirto ODS_Uudet_Julkaisut tauluun

  insert into julkaisut_ods.dbo.ODS_Uudet_Julkaisut SELECT JulkaisunTunnus,  Lataus_ID,JulkaisunTila, Yhteisjulkaisu_ID

  from [julkaisut_mds].[koodi].[JulkaisunTunnus] WHERE IN JulkaisunTunnus IN ( '0007475615', ...);

 

2.  Aja asennetut Strored Proceduurit seuraavassa järjsetyksessä

  -- julkaisut tietokannan julkaisut uusiksi

  execute julkaisut_ods.dbo.julkaisut_siirto

 

  -- Julkaisut-XML luonti

  execute julkaisut.dbo.JulkaisutXML_Luonti

 

  -- DublinCore

  execute julkaisut.dbo.JulkaisutDC_Luonti

 

  -- Yhteisjulkaisut

  execute julkaisut.dbo.YhteisjulkaisutXML_Luonti

 

  -- API:n hakuutaulun päivitys

   execute julkaisut.web.julkaisut_f_Luonti

 

 

3. Varmista rajapinnan kautta, että Julkaisut ovat kunnossa ja havaitut puutteet ja viat tulivat korjattua. 

REST-lukurajapinta

 

  • No labels