Skip to end of metadata
Go to start of metadata


 

 

Vuoden 2015 julkaisutietojen keruun eteneminen


1.VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta

  • VIRTA-pilotit (OY, TaY, TTY, TY, LAMK, HAMK, LUKE, VTT, MML, FIMEA) siirsivät tiedot XML-tiedostoina VIRTA-julkaisutietopalveluun 14.3.2016 mennessä
  • OKM:n tiedonkeruuseen poimittiin  ne VIRTA-julkaisutietopalveluun siirretyt vuoden 2015 (ja 2014 uudet) julkaisut, jotka täyttävät tiedonkeruun vaatimukset ja joiden Julkaisun tila koodi =2

2. Vanhanmallinen tiedonkeruu

  • Muut kuin VIRTA-pilottiorganisaatiot tuottivat tietonsa vanhaan tapaan (csv-tiedoistoina KOTA-latausalustalle)
  • CSC siirtää myös vanhanmallisen tiedonkeruun kautta kerätyt julkaisutiedot VIRTA-julkaisutietopalveluun 24.3.2016 mennessä

3. Tutkimuslaitosten ja yliopistollisten sairaaloiden tiedonkeruu

Loput tiedonkeruuseen osallistuvat tutkimuslaitokset sekä yliopistolliset sairaalat raportoivat tietonsa XML-tiedostoina VIRTA-julkaisutietopalveluun syyskuussa 2016

 

Jatkotoimenpiteet


Tietojen tarkistukset yms.

  • Yhteisjulkaisut, duplikaatit ja JUFO-tasot tunnistetaan osittain VIRTA-julkaisutietopalvelussa, osittain manuaalisesti huhtikuun 2016 puoleen väliin mennessä
  • Tarkistetut tiedot  lähetetään OKM:stä korkeakouluille korjattaviksi huhti-toukokuussa  edellisen vuoden tapaan
  • Pilottiorganisaatiot voivat korjata tietonsa suoraan VIRTA-julkaisutietopalveluun

Tietojen hyödyntäminen

  • Tiedot hyödynnettävissä Akatemian tutkijatohtoreiden hankeraportoinnissa keväällä 2016
  • Korkeakoulujen tiedot julkaistaan JUULIssa ja Vipusessa kesällä 2016
  • Tutkimuslaitosten ja yliopistollisten sairaaloiden tiedot julkaistaan JUULIssa ja Vipusessa vuoden 2016 lopulla